Nyt vådområde skal spare jysk sø for 560 kilo fosfor

Illustration: Wikipedia-billede

Danmark største fosfor-vådområde ved Hinge sø i Midtjylland skal skabe klarere vand og bedre dyre- og planteliv i søen ved at begrænse mængden af fosfor, der udledes til søen.

Et fosfor-vådområde virker ved, at eksisterende vandløb bliver omdirigeret og forlænget, så de kommer til at sno sig langsomt igennem landskabet, hvorved fosfor i vandet udledes til græsningsarealer i vådområdet. Her fungerer det som gødning.

Konkret vil projektet ved Hinge Sø reducere udledningen af fosfor til søen med 560 kilo om året.

Projektet er en del af en samlet indsats med nye fosforvådområder, der skal reducere udledningen af fosfor til udvalgte danske søer med mindst fem ton i perioden 2016-2021.

Læs også: Gyllespredning får Danmarks søer til at gispe efter vejret

Til sammenligning blev der i 2014 udledt omkring 2.600 ton fosfor til vandmiljøet.

499 søer er ramt

Fosfor fører til en øget vækst af alger, som gør vandet uklart og har en negativ effekt på søens øvrige dyre- og planteliv.

Fosfor-forureningen, som primært stammer fra landbrugets gødskning og fra urenset spildevand af forskellig art, er så alvorlig, at 499 af landets 691 undersøgte søer ikke lever op til EU’s krav om god økologisk tilstand. Det viser en opgørelse fra Miljø- og Føde­vareministeriet fra januar 2016.

Læs også: ANALYSE: Fosfor kan blive næste kampplads i vandmiljøet

Projektet ved Hinge Sø har berørt 33 lodsejere og Silkeborg Kommune og har betydet en omfordeling af jorden i fosforvådområdet.

»Projektet giver et rigtig godt afsæt til at fortsætte det store arbejde med at hjælpe søerne i Danmark med at få det endnu bedre. Lodsejerne og kommunen skal alle have stor tak for det flotte resultat,« siger miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse i forbindelse med indvielsen.

Læs også: Landbrugspakken vil øge brugen af fosfor

Samtidig opfordrer han til, at flere danske kommuner lader sig inspirere af Silkeborg Kommune og de involverede lodsejere.

Staten og EU betaler

Et fosforvådområde adskiller sig fra et traditionelt vådområde, da det er fosforudledningen, som vådområdet fokuserer på snarere end kvælstof.

Læs også: Biologer renser danske søer med tonsvis af aluminium og syre

Projektet ved Hinge Sø har kostet 3,5 mio. kroner, som er finansieret af EU og den danske regering.

Der er afsat midler til fosfor-vådområder frem til 2020 fra EU og den danske regering.

Herefter forventer ministeriet ifølge pressemeddelelsen, at ordningen i 2021fortsætter i landdistriktsprogrammet. Så vil der i alt være afsat 84 mio. kr. til fosforvådområdeindsatsen i perioden 2016-2021.