Nyt teleskop skal søge efter liv på andre planeter

Et af menneskehedens store spørgsmål gennem tiderne har været: Er vi alene i universet? Den nemmeste måde at få svar på dette vil være, hvis vi en dag modtager radiosignaler fra en anden civilisation. Men har vi ikke tid til at vente på det, så må vi selv kigge os omkring og forsøge at finde andre civilisationer.

Fundet af mere end 70 nye planeter uden for vort eget solsystem i løbet de sidste år, har givet nyt liv til jagten på fremmed liv. Astronomer og forskere mener, at vort bedste mulighed vil være at bygge instrumenter, der kan finde de kemiske signaturer for liv, også kaldet biosignaturer eller biomarkører.

NASAs Origin program er ved at planlægge et helt nyt og specielt teleskop kaldet "Jordlignende planet finder" (Terrestrial Planet Finder- TPF). Dette TPF-teleskop vil for første gang indeholde et instrument, som er bygget specielt til at søge efter beboelige planeter, som huser eller vil kunne huse atmosfæriske livstegn.

TPF-teleskopet skal opsendes i 2014 og skal bruge en helt ny teknologi til at blokere for moderstjerners blændende lys, så man bedre kan studere de omkredsende planeter. Herved kan astronomer finde og undersøge mange flere og meget mindre planeter end dem, der indtil dato er fundet omkring andre stjerner.
Det nærmeste planetsystem befinder sig adskillige lysår borte, men alligevel kan det svage lys, som en planet udsender fortælle en masse, hvis det bliver opdelt i forskellige frekvenser. Ved at analysere farvesammensætningen i det infrarøde spektrum vil TPF-teleskopet være i stand til at søge efter atmosfæriske gasser som kuldioxid, vanddamp og ozon.

De bedste planet-kandidater vil befinde sig i den såkaldte beboelige zone omkring en stjerne. Det er det bælte, hvor temperaturen på planeterne er sådan, at man kan forvente at finde flydende vand. Flydende vand anses for at must for at liv kan eksistere. Omkring Solen strækker den beboelige zone sig fra Venus og slutter lidt inden Mars´ bane. Jorden ligger omtrent midt i zonen.

En af de bedste og meste pålidelige biomarkører er ilt, som er et biprodukt ved fotosyntesen på Jorden. Ilt molekyler forbliver ikke i atmosfæren, men går i forbindelser med andre molekyler ved forskellige oxidationer. En anden værdifuld markør er ozon, som er en form af ilt, der er nem at spore. Alligevel må man ikke foranlediges til at tro, at en planet med ilt og ozon også har en livsform, som kan forny beholdningen.

Ifølge James F. Kasting fra Pennsylvanias universitet, kender man i dag ikke-biologiske processer, som kan skabe en iltholdig atmosfære. På Venus er drivhuseffekten gået amok, og en planet ligesom Mars, men med en stor frossen atmosfære kan også holde på sin ilt. Alligevel mener Kasting, at tegn på ilt viser, at man er på det rette spor. Han peger på, at findes der ilt og ozon sammen med andre kemikalier som f.eks. metan, så bliver sporet rigtig varmt.
Metan findes bl.a. i Jordens atmosfære, fordi det produceres af en række forskellige organismer og bakterier, mens andre tilsvarende sporstoffer dannes af bakterier i havet.

Forskerne råder dog til, at vi ikke bliver forblændet af det, vi kender; ilt. De mener, at det faktisk er muligt, at der kan findes planter, som kan leve uden ilt. Fotosyntese kan finde sted med et andet element, som f.eks. svovl, i stedet for ilt. De mener, vi derfor først klart må definere, hvad vi anser for værende liv, inden vi intensiverer jagten.
Denne slags spor vil dog ikke kunne fortælle os, om livsformen på en given planet med disse kendetegn er alger, eller en højt udviklet civilisation. Men vi vil i det mindste kunne fokusere vores søgen efter liv endnu mere.