Nyt studie: Markant forskel på økologisk og ikke-økologisk frugt og grønt

Et nyt metastudie fra Newcastle University i England viser, at der er markant forskel på økologisk og ikke-økologisk frugt og grønt. Det økologiske frugt og grønt har nemlig flere antioxidanter end det ikke-økologiske, ligesom det har lavere indhold af tungmetaller og pesticider.

Forskerne har gennemgået 343 videnskabelige, fagfællebedømte artikler, hvor økologisk frugt eller grønt er blevet sammenlignet med ikke-økologiske afgrøder.

De økologiske produkter har op til 69 procent højere indhold af vigtige antioxidanter end traditionelt dyrkede grøntsager - en forskel, der betyder, at et skifte til økologisk frugt, grøntsager og morgenmadsprodukter vil give et øget tilskud af antioxidanter svarende til mellem en og to ekstra portioner grøntsager om dagen.

Læs også: Aarhus-forskere efter rotteforsøg: Økologisk mad øger ikke sundheden

Samtidig har de økologiske grøntsager et lavere indhold af giftige tungmetaller. Blandt andet er indholdet af tungmetallet cadmium næsten 50 procent lavere i økologiske grøntsager. Det giftige tungmetal kan lede til alvorlige sygdomme, herunder en række forskellige kræftformer. Stoffet er derfor reguleret af EU, sammen med andre tungmetaller som bly og kviksølv.

Sidst, men ikke mindst, er det fire gange mere sandsynligt at finde pesticidrester i ikke-økologisk frugt og grønt end i de økologiske alternativer.

Forskerne bag undersøgelsen understreger, at de ikke har kigget på, hvorvidt en overgang til en økologisk kost har nogle helbredsmæssige fordele, men påpeger, at flere af antioxidanterne har været koblet til en lavere risiko for kræft og andre sygdomme.

Studiet er offentliggjort i tidsskriftet British Journal of Nutrition.

Emner : Ernæring
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tja, især da en del af antioxidanterne hidrører det faktum at planten er "stresset" af nærringsstofmangel.

Med hensyn til tungmetaller er det mere usikkert, det er marginale forskelle og ikke kun i økologiens favør. ( noget med detektion af uvægtet metaanalyse )

Men enig, det er da positivt med et lavere inhold af pesticidrester, men det burde da være ventet. ;-)

 • 0
 • 0

Den artikel du linker til slår tvivl om brugen af tilskudsprodukter, der indeholder anti-oxidandter - alså et unaturligt højt indtag og ikke et naturligt indtag gennem frugt og grønt. Det er alment kendt inden for human ernæring, at tilskudsprodukter kun skal benyttes såfremt det ikke er muligt at opretholde en almindelig varieret kost, da det kun sjældent bidrager med noget positivt - dette har senest været meget diskuteret ang. vitamin tilskud.

Men alt i alt en positiv nyhed..

 • 0
 • 0

Økologi var også sundere for 7 år siden:

.30. okt 2007, Forskere skærer igennem: Økologi er sundere. Et EU-finansieret forskningsprojekt med et budget på 128 millioner kroner konkluderer, at der er væsentligt flere antioxidanter i de fleste fødevarer, hvis de er frembragt med økologisk landbrug. Nu vil britiske økologer have fødevarestyrelsen til at anbefale økologi. http://ing.dk/artikel/forskere-skaerer-ige...

-

.28. jan 2013, Forskernes dom: Almindelige pesticider påfører bier uacceptable skader. EU's videnskabelige organ for fødevaresikkerhed konkluderer, at neonikotinoider, som er verdens mest udbredte pesticider, ikke bør anvendes på planter, der tiltrækker bier. http://ing.dk/artikel/forskernes-dom-almin...

.24. jun 2014, Forskere slår fast: Pesticider er en global trussel mod biodiversiteten. Fugle, regnorme og bier er blandt de dyr, som er alvorligt truet af forbruget af systemiske pesticider verden over. http://ing.dk/artikel/forskere-slaar-fast-...

-

.14. jun 2013, Nikotin-middel mistænkes for at forgifte både bier, fugle og pattedyr. Fugle, mus og organismer i jorden bliver ligesom bier udsat for så høje doser af de omstridte neonikotinoider, at forskere frygter, at de bukker under. http://ing.dk/artikel/nikotin-middel-mista...

27 March 2013, Neonicotinoid pesticides 'damage brains of bees': http://www.bbc.co.uk/news/science-environm...

24 June 2014, Widespread impacts of neonicotinoids 'impossible to deny'. Neonicotinoid pesticides are causing significant damage to a wide range of beneficial species and are a key factor in the decline of bees, say scientists. http://www.bbc.co.uk/news/science-environm... Citat: "... The scientists say the threat to nature is the same as that once posed by the notorious chemical DDT. ..."

 • 0
 • 0

På meget politiserede områder skal man være forsigtig med metaundersøgelser.

Hvis nu f.eks. 33% af den citerede forskning er… ideologisk farvet til fordel for økologi (i undersøgelsesdesign og løbende valg) og resten normalfordeler sig rundt om ingen indflydelse, så vil to-tredjedel vise fra svag tendens til kraftig evidens for at økologiske varer er sundere og en tredjedel fra svag til moderat tendens til det modsatte, selv om der ingen forskel er.

Så det er rimeligt afgørende hvordan litteraturen er gennemgået, om man også har været kritisk overfor undersøgelsesdesigns og har lavet rangordninger etc. eller man mere har været i grøften hvor hver undersøgelse har fået tildelt samme lødighedsværdi.

Jeg nævner kun at man skal være forsigtig, ikke at man ikke har været det her, det kan jeg af gode grunde ikke vide.

 • 0
 • 0

Nu er det jo ikke alene mængden af antioxidanter, der er afgørende for om "man får mere for pengene". Ser du sådan på det at du spiser en økologisk rød peberfrugt kontra en almindelig - indtager du ikke alene flere antioxidanter per gram men du indtager samtidig også færre tungmetaller og pesticidrester - ergo mere af det gode mindre af det dårlige. Så må du vel selv gøre op om det er mængden af frugt og grønt, der er afgørende. Ud over dette er der selvfølgelig det økologiske landbrug, der bør tilsikre en bedre natur gennem et formindsket forbrug af pesticider.

 • 0
 • 0

...men en oeget af areal: det 20% stoerre dyrkningsareal som oekologisk kraever, bliver jo i sidste ende taget fra et sted, hvor der ikke foer var landbrug. Saa hver gang du tager en bid oekologisk, saa husk at det koster levesteder for vilde dyr.

What? I Danmark vokser skovene med adskillige kvadratkilometer hvert år, der fjernes ikke skove for at konvertere området til landbrug.

Det er korrekt økologi kræver større dyrkningsareal, men det kunne nemt modvirkes ved at folk moderede eksempelvis kød indtag da der jo bruges uendeligt meget areal på foderproduktion. Dette ville ske helt automatisk hvis folk skulle betale den pris som anstændigt produceret kød koster frem for forvente at man kan købe 5 kg kyllingelår for en hund.

Og så ser du bort fra det faktum at konventionelle marker er drænet for insektliv der gavner fugle og andre dyr - og millioner af bier der dør - og...

 • 0
 • 0

Altså hvem har sagt at du ikke kan opnå et tilsvarende unaturligt højt anti-oxidant indtag ved at spise økologiske råvarer?

Jeg synes ikke rigtigt du underbygger dit argument eller det overhovedet er et argument, fordi det er de samme anti-oxidanter...

En anden ting er hvorfor skulle cellerne behandle overskydene anti-oxidanter forskelligt om der er er lidt eller meget overskydene?

 • 0
 • 0

I Danmark vokser skovene med adskillige kvadratkilometer hvert år, der fjernes ikke skove for at konvertere området til landbrug.

Nej, men eet eller andet sted skal landet jo tages fra, hvilket du jo et eller andet sted godt ved, da du fortsaetter med at skrive:

Det er korrekt økologi kræver større dyrkningsareal...

Hvor mon de ekstra kvadratkilometer tages fra?

men det kunne nemt modvirkes ved at folk moderede eksempelvis kød indtag da der jo bruges uendeligt meget areal på foderproduktion.

Ja, men det har ikke noget med oekologi at goerre. Hvis man baade skar ned paa sit koedforbrug og undlod at koebe oekologisk, ville ens fodaftryk blive endnu mindre.

Laeste du artiklen om den hydroponiske salatfabrik? Her et citat:

Salaten kan vokse hele året, og alt i alt er udbyttet pr. kvadratmeter omkring 100 gange så højt som på friland.

http://ing.dk/artikel/led-lys-paa-salatfab...

Hundrede gange! Lad lige den synke ind...

Og så ser du bort fra det faktum at konventionelle marker er drænet for insektliv der gavner fugle og andre dyr - og millioner af bier der dør - og...

Det er til dels rigtigt, men oekologisk landbrug anvender jo ogsaa pesticider. Desuden bruger de mere diesel, da de bruger mekanisk ukrudtsbekaempelse.

 • 0
 • 0

Det er korrekt at der i økologisk produktion kan bruges pesticider men det er for unuanceret at fremsætte en sådan oplysning uden at beskrive at det kun er i tilfælde hvor afgrøden er i decideret fare og aldrig som en del af den forebyggende pleje af afgrøderne.

 • 0
 • 0

I så fald er det for sent at gøre noget. Sneglemiddel, der også bruges i økologiske marker, benyttes forebyggende. Svovl bruges forebyggende.

Så hvad menes der med afgrøden er i fare? Skadestærskel, som bruges i det konventionelle?

 • 0
 • 0

Gyldendals store encyklopædi oplyser: Ca. 80 % af planteproduktionen anvendes som foder til husdyrholdet, primært svin og kvæg.

Grundtanken bag økologi er bæredygtighed som der, også globalt, er bred enighed om.

Panikken over det faktum giver sig til udtryk, blandt leverandører og de konventionelle producenter selv, på mange måder. En af de mere underholdende er en producent forening der kalder sig bæredygtigt landbrug. Det postulat er lige så sandt som Nordkorea er et folkestyre.

 • 0
 • 0

"Bæredygtigt landbrug", ja det er økonomien der er det bæredygtige mål.

For økologien er bl.a. plante næringsbalancen en udfordring der viser at den ikke er i mål, at den fortsat og bestandig må udvikle sig (dynamisk) - præcis som naturen selv har dynamikket sig igennem forgangne 3,8 mia. år. Økologien er ydmyg overfor moder natur, konventionellen er ydmyg over for økonomien, sådan firkantet sagt.

 • 0
 • 0

Et økonomisk bæredygtigt landbrug er et landbrug der forlanger mere for varerne end kostprisen. I et land med fri næring og fri prissætning er den ikke længere.

Økonomi og priser er ikke en naturlov, det er noget mennesker beslutter.

Forbrugerne afsætter minimum det beløb til landbrugsvare som holder dem mætte. I andre lande er der er eksempler på op til 60 procent af indkomsten går til fødevare. Der kommer vi ikke i nærheden af, selv ikke med afskaffelse af direkte støtte og andre lempelser.

 • 0
 • 0

Oversat: Hr Jan Damgaard er ikke i stand til at angribe argumentet og går derfor, efter manden.

Det er vist en skidt oversættelse, jeg er bare træt af de 3,8 mia som der fremtures med i tide og utide. Hvis der skal være en debat om artiklen og den metaundersøgelse der er linket til, burde det relatere dertil. Men jeg har heller ingen følelsesmæssig inteligens, så jeg læser ikke hvad der ikke står skrevet.( Oversat: jeg orker ikke at gætte mig frem)

 • 0
 • 0

Hvor mon de ekstra kvadratkilometer tages fra?

Der sker jævnligt at vandværker opkøber landbrugsjord for at braklægge det permanent - simpelthen fordi det konventionelle landbrug forurener spildevandet. Senest blev der i Skørping taget 100 hektar ud af drift for at sikre drikkevandet. Bare på dén konto kan man starte med at hente areal - samtidig med at vi i Danmark kunne gøre os forhåbning om fortsat at holde os nogenlunde fri for klor i vandhanerne.

 • 0
 • 0

Der sker jævnligt at vandværker opkøber landbrugsjord for at braklægge det permanent - simpelthen fordi det konventionelle landbrug forurener spildevandet.

Det er vist ligegyldigt hvilken type landbrug, da det også er for at (over)beskytte mod nedtrængende gødningsstoffer. De nye regler som miljøfolkene hos DANVA har besluttet, gør at der skal laves prøveboringer i omegnen af vandværkernes boringer for at teste grundvandsdannelsen. Det ændrer ikke på det der allerede har ligget der i de sidste 30-50 år, bare det ikke overskrider grænseværdierne.

 • 0
 • 0
 • er det spand af tid som naturen har budt på jordeliv, et økologisk dynamisk liv der fordrer en kamp for overlevelse. Økologi er på sigt et overlevelsespotentiale, overlevelsen er sikret hvis der ageres balanceret. En bøvet konventionel produktion kan slet ikke hamle op med sådanne overlevelsesmuligheder, men den er gearet til en kort fest for en sulten overbefolkning. Om 5 mia. år siger astronomiske forhold dog stop for økologien gennem solens svigtende udstråling. Det er de overordnede nøgne kendsgerninger, kendsgerninger der økologisk er konventionellen totalt overlegen både i kvalitet og i tidskvantitet. Havde naturen valgt en konventionel ageren, ville livet have være kvalt i sin spæde start. Men ok, sådanne øko tider er abstrakte, så vi fester videre og opdager ikke tømmermændene om 400 år - for der er ikke noget levende her.
 • 0
 • 0

...men en oeget af areal: det 20% stoerre dyrkningsareal som oekologisk kraever, bliver jo i sidste ende taget fra et sted, hvor der ikke foer var landbrug. Saa hver gang du tager en bid oekologisk, saa husk at det koster levesteder for vilde dyr.

Nej, der dyrkes økologisk landbrug på samme areal, men med mindre udbytte, så der bliver ikke taget areal noget sted fra.

En pesticidlandmand der omlægger til økologisk landbrug får ikke mere areal end denne havde i forvejen, udbyttet bliver derimod mindre og derfor er økologiske fødevarer dermed også dyrere, end fødevarer der dyrkes ved brug af pesticider.

Det interessante er, at det er muligt at få større udbytte ved økologisk landbrug, ved at dyrke på en anden måde end ved monokultur, da man derved kan udnytte de forskellige planters forskellige krav til næring, lys og væde (eksempelvis skovhave). Denne form for dyrkning kræver til gengæld mere arbejdskraft, som dermed også fordyrer de økologisk fremstillede fødevareprodukter.

Insektangrebene vil endvidere blive færre, da de insektspisende dyr og fugle samtidig vil have større chance for at kunne bygge rede og finde føde.

Problemet med det pesticidforbrugende landbrug, det er at det skal være så rationelt som muligt (derfor monokultur) og der skal så lidt arbejdskraft (manpower) til som muligt, hvorfor der er mange maskiner og robotter i ikke økologiske landbrug, som igen kræver store investeringer som slår bunden ud på landmandens økonomiske pengekiste.

Derfor skulle der faktisk være langt flere fordele ved økologisk landbrug, problemer er blot den, at det danske landbrug op gennem den 20. århundrede er lånt til over ladetaget og svinestaldens ventilationsudtræk, så de fleste landbrug kører for lånte penge og landmanden er sin egen lønarbejder.

 • 0
 • 0

Nej, der dyrkes økologisk landbrug på samme areal, men med mindre udbytte, så der bliver ikke taget areal noget sted fra.

Derved vil en bondegaard, der foer kunne broedfoede, f.eks. 1.000 familier, nu kun broedfoede 800. Men folk begynder jo ikke at spise mindre, fordi de skifter til oekologisk, saa hvor skal de sidste 200 familier faa deres selleriboeffer fra?

Det interessante er, at det er muligt at få større udbytte ved økologisk landbrug, ved at dyrke på en anden måde end ved monokultur, da man derved kan udnytte de forskellige planters forskellige krav til næring, lys og væde (eksempelvis skovhave).

Hvorfor er det kun oekologiske landmaend, der kan nyde godt af disse fordele?

Denne form for dyrkning kræver til gengæld mere arbejdskraft, som dermed også fordyrer de økologisk fremstillede fødevareprodukter... Derfor skulle der faktisk være langt flere fordele ved økologisk landbrug.

Saa du synes at det er en fordel, at oekologisk drift kraever flere landarbejdere per ton udbytte? Lad mig gaette: du har aldrig arbejdet paa en bondegaard og du er bombesikker paa, at det ikke bliver dine boern, der skal ud og hakke roer med haandkraft.

 • 0
 • 0

Hakke roer myten.

Skal for eksempel syltede rødbeder fortsat tilsættes sukker i mængder så det hviner i tandhalsene og der er tvivl om de skal spises sammen med rugbrød og leverpostej eller med flødeskum og cocktailbær?

Skal vi opretholde den eksplosive tilvækst i diabetes er det sikkert nødvendigt at flere skal ud og hakke roer, økologi eller ej.

Men da de senere års blå og røde liberale regeringer mener vi selv skal afholde stadig flere sundhedsudgifter, bliver det forsikringsselskaberne, og ikke som nu læger der giver kostråd, og følges forsikringsselskabets kostråd ikke, stiger vægten, og dermed forsikringspræmien. Forskellen er ens, overforbruget skal ned.

 • 0
 • 0

For at miskreditere økologi eller bæredygtig fødevareproduktion tages sult myten ofte frem af uvidende og til tider også af tilhængere af konventionel fødevareproduktion.

Men det er en myte, og et tegn på afmagt når det så ofte hævdes at økologi kan blive skyld i sult når alt tyder på det omvendte er tilfældet.

Det er stadig sandt hvad Nordahl Grieg i 1932 skrev: Findes der sult skyldes det svig.

 • 0
 • 0

Ingen - i hvert fald ikke her på tråden - påstår at økologi medfører sult. Den fornødne regnskov vil naturligvis blive ryddet, så speltmødrene kan få deres livsstilsmad.

Sådan er kapitalismen nemlig.

 • 0
 • 0

For at miskreditere økologi eller bæredygtig fødevareproduktion tages sult myten ofte frem af uvidende og til tider også af tilhængere af konventionel fødevareproduktion.

Ingen - i hvert fald ikke her på tråden - påstår at økologi medfører sult.

Passer ikke. Jeg gør.

Jeg deler grundlæggeren af den grønne revolution, nobelpristageren Norman Borlaugs opfattelse - hvis metoder skønnes at have reddet over 1 mia. mennesker fra sultedøden - at ca. kun 4 mia. mennesker ville kunne leve på de landbrugsarealer som findes i dag, hvis de var økologisk dyrkede.

http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Borlaug

http://da.wikipedia.org/wiki/Norman_Borlaug

 • 0
 • 0

Det er stadig sandt hvad Nordahl Grieg i 1932 skrev: Findes der sult skyldes det svig.

Typisk misbrug af et digt, der lyder:

”Edelt er mennesket, jorden er rik! Finnes her nød og sult, skyldes det svik”

Stammer fra Griegs berømte digt fra 1936 (ikke 1932): Kringsatt av fiender (Til ungdommen). Grieg, der som overbevist kommunist forsvarede Stalins Moskvaprocesser, skrev formentlig digtet under indtryk af tidligere tiders flådeblokade af Norge, der medførte hungersnød.

Således kan et smukt digt misbruges i økologiens tjeneste.

 • 0
 • 0

Undskyld! Det ikke var et ordret citat, det skal ikke ske oftere, og dog, citater fra de latinske sprog vil mange stadig sætte pris på bliver oversat.

m.h.t. årstallet er fejl på to år ikke meningsforstyrrende.

I øvrigt er det fra Norge vi har nogle af de mest iøjnefaldende statistikker der klart viser hvor stor skade indtag af animalske fødevare kan forvolde, hvilket passer godt sammen med anbefalede indtag af animalske fødevare stadig falder på næsten alle kontinenter.

For tilhængere af dobbelt blindforsøg er disse statistikker, hvor omfattende de end er, naturligvis ubrugelige.

 • 0
 • 0
 • modstand mod GMO, der har kostet millioner af menneskeliv. -

Det er, med al respekt og i bedte fald en forplumring af debatten. Eller i klart sprog: Noget forbandet sludder. Læs venligst WHOs rapporter igen.

 • 0
 • 0

Læs venligst WHOs rapporter igen.

Du glemte linket.

Tallet kan vi skaendes om, men ikke at GMO-modstand koster rigtig mange menneskeliv, altovervejende i den tredje verden (ellers havde modstanden jo ikke eksisteret).

Det gaelder ikke kun Golden Rice, men ogsaa afgroeder som er resistente over for f.eks. toerke, oversvoemmelser og insektangreb.

 • 0
 • 0

Der er ingen interesse for at debattere tal kom med dokumentation for sult grundet fravær af GMO i den tredje verden.

Hvem i den tredje verden kan tillade sig den luksus at være modstander af GMO hvis det holder hvad der bliver lovet? Næppe de sultne.

Påstanden at et nyfundet quick-fix løser flere problemer er gammel. Der er et eksempel fra den gang alle troede atomkraft og bestråling kunne løse en række store problemer blandt andet sult.

Nordisk Konversations Leksikon 1960 bind 1 side 309 nederst til højre. Billedteksten lyder: Radioisotoper har her i dette forhenværende ørkenland frembragt disse kæmpe majs planter, en afgørende ændring i ernæringen i de underudviklede lande.

Ak ja det var dengang, nu ved vi at det var staffage for at fremme indførelse af bomber og atomkraft som begge er en tvivlsom og omstridt teknologi.

Denne gang er det Glyphosat og GMO som nogle, især patent og aktie ejere, udbreder som løsning på en bred vifte af problemer, heriblandt sult. Allerede nu er der dokumentation for en række uheldige og uforudsete bivirkninger.

 • 0
 • 0

Nordisk Konversations Leksikon 1960 bind 1 side 309 nederst til højre. Billedteksten lyder: Radioisotoper har her i dette forhenværende ørkenland frembragt disse kæmpe majs planter, en afgørende ændring i ernæringen i de underudviklede lande.

Ak ja det var dengang, nu ved vi at det var staffage for at fremme indførelse af bomber og atomkraft.

Det ved du. Vi andre lever stadig i den vildvarelse, at straalebombardement af genomet var et af de stoerste gennembrud i planteforaedlingens historie.

Resultaterne spiser vi i dag og kalder det glad og gerne for 'konventionelle' afgroeder, uden at stille krav om at producenten skal bevise at de er uskadelige, til trods for at mutationerne er ganske tilfaeldige og ikke omhyggeligt gennemtaenkte, som med moderne GM-metoder.

 • 0
 • 0

gennemtaenkte, som med moderne GM-metoder.

moderne skifter konstant. Vidunder- og patenterede gener opføre sig forskelligt alt efter hvilke naboer det sidder sammen med, så gennemtænkt er nok for stor en mundfuld. At de engang ender med at være gennemprøvet, hvis vi overlever med forplantningsevnen i behold, er nok en mere dækkende betegnelse.

Men indrømmet, det samme gælder mange andre tilsætningsstoffer afgrøder og fødevare, kritikløst tilsættes.

 • 0
 • 0

Du fangede ikke pointen, nemlig at det vi kalder 'traditionelle' afgroeder i virkeligheden er GMO. Forskellen er udelukkende maaden hvorpaa genomet er manipuleret, saa hvis GMO er farligt, er traditionelle afgroeder det dobbelt, da mutationerne er skabt i blinde.

Og siden man aldrig hoerer Greenpeacere brokke sig over foraedling med bestraaling eller mutagene kemikalier, formoder jeg at det ogsaa er kosher for oekologer.

 • 0
 • 0

Manipulation af arvemassen, uanset metode, er der af forskellige grunde bred skepsis overfor, undtagen i produktions miljøet. Især når det er så vanskeligt at påvise klare fordele for forbrugeren. At påberåbe sig det kan løse sultproblemer er urealistisk og skader mere end gavner.

Greenpeace må forklare sig selv, undertegnede har ikke lod og del i deres kampagner. Men at de må være rigtigt slemme er tydeligt når deres plakat opsætter skal straffes efter terror lovgivningen.

Det er fordækt og et usædvanligt dårligt udgangspunkt når leverandører hverken af sig selv eller på opfordring, vil mærker vare produceret ved anvendelse af GMO. Det faktum alene vil skade branchen betydeligt fremover.

 • 0
 • 0

Strengt taget er gartnerens krydsning af to æblesorter også genmanipulation. Alligevel er der ringe tvivl om flertallet vil mene indsættelse af gen fra fisk i tomatplanter, er en helt anden boldgade.

Uanset hvilken boldgade, - Er det urimeligt at køber, uden besvær, kan orientere sig om hvordan varen er fremstillet? Produktionsmetode er normalt et reklameparameter.

Denne tilbageholdenhed kalder på en god forklaring.

 • 0
 • 0

Det er da helt fint nogle er ligeglad hvordan produktet er fremkommet, andre interessere sig for om produktionsmetoden gør mennesker syge i produktionslandet, eller om der anvendes børnearbejde.

Så er nogle, der måske ikke helt har sluppet enevældstiden, som mener forbrugeren skal blande helt sig udenom hvordan, eller med hvad, varen er fremstillet. Det skal de da også have lov til at mene, med samme ret som forbrugere der ønsker at kunne vælge om de vil købe vare fremstillet ved anvendelse af GMO. Sådan er vi så forskellige:)

 • 0
 • 0

"Produktionsmetode der gør mennesker syge, eller om der anvendes børnearbejde". Husk, de til tider helt vanvittige dyremishandlinger og lige så vanvittig mishandling af natur i produktionens uøkologiske hellige navn, en mishandling der søges gemt bort, der er ikke just noget at prale af. Modsat økologen der stolt og synligt markerer varens hjemsted ...

 • 0
 • 0

Dette review er foretaget ud fra 343 udvalgte artikler blandt 17.541. Det er udarbejdet af en "økologisk" arbejdsgruppe på Newcastle University med finansiering fra en stiftelse, der har til formål at fremme økologisk landbrug. Hovedkraften, professor Carlo Leifert, har forfulgt det økologiske spor i mange år - undertiden så ensidigt, at det ikke kunne harmonere med de etiske regler for forskning. Antioxidanter er et vidt begreb. Nogle angives at være gavnlige (beskyttende mod kræft). Andre angives at være skadelige (kræftfremkaldende). Næsten alle studier viser, at der IKKE er sundhedsgevinster ved økologi. Der sker langt flere dødsfald pga. mykotoksiner og andre "naturlige" kampstoffer i ubehandlede (=økologiske) afgrøder/fødevarer end som følge af kemikalierester. Eneste sikre virkninger af økologi er: 1) Slankere tegnebog. 2) Større arealbehov (dvs. reducerede naturarealer). 3) Større drivhuseffekt.

 • 0
 • 0

Tegnebogens tykkelse er en privat affære.

Større arealbehov er under forudsætning vi forsætter med at æde de sædvanlige usunde mængder animalske fødevare, resulterende med bypas-operationer kortere forventet livslængde ringere forplantningsevne o.m.a. - Eller inddrage en lille del af de 80 procent der i dag anvendes til foder produktion. Hvorefter større arealbehov er unødvendigt.

Mindre indtag af animalske fødevare mindsker drivhuseffekt!

Man fristes til at sige det er en Win Win situation

 • 0
 • 0

Du har vist, generelt, lav tiltro til forskere, Anders!? Kan du argumentere for denne mistro? I mine øjne må en metaundersøgelse over 343 individuelle arbejder, være noget af det sikreste der findes inden for forskning.

 • 0
 • 0

Til Erik Bresler: Tegnebogens tykkelse er IKKE kun en privat affære, når økologi subsidieres med flere hundrede millioner skattekroner om året. Større arealbehov for økologi gælder UANSET om vi forsætter med at "æde de sædvanlige usunde mængder animalske fødevarer". Hvis du afskaffer animalsk produktion, har du ingen næringsstoffer til økologien, som så også vil tendere mod en afskaffelse.

 • 0
 • 0

Der er næppe enighed om økologiske producenter får større støtte end konventionelle. Ingen normalt tænkende ville drømme om at afskaffe flæskestegen til jul? Det ville være begyndelse til en opstand!

 • 0
 • 0

Alle afgroeder der dyrkes i verden i dag, er paa den ene eller den anden maade genmanipulerede.

Hej Anders

Prøv at læse dette indlæg:

2008, Nature: Genetically Modified Organisms (GMOs): Transgenic Crops and Recombinant DNA Technology. If you could save lives by producing vaccines in transgenic bananas, would you? In the debate over large-scale commercialization and use of GMOs, where should we draw the line? http://www.nature.com/scitable/topicpage/g... Citat: "... Risks and Controversies Surrounding the Use of GMOs

Despite the fact that the genes being transferred occur naturally in other species, there are unknown consequences to altering the natural state of an organism through foreign gene expression. After all, such alterations can change the organism's metabolism, growth rate, and/or response to external environmental factors. These consequences influence not only the GMO itself, but also the natural environment in which that organism is allowed to proliferate. Potential health risks to humans include the possibility of exposure to new allergens in genetically modified foods, as well as the transfer of antibiotic-resistant genes to gut flora.

Horizontal gene transfer of pesticide, herbicide, or antibiotic resistance to other organisms would not only put humans at risk, but it would also cause ecological imbalances, allowing previously innocuous plants to grow uncontrolled, thus promoting the spread of disease among both plants and animals. Although the possibility of horizontal gene transfer between GMOs and other organisms cannot be denied, in reality, this risk is considered to be quite low. [troede de/man] Horizontal gene transfer occurs naturally at a very low rate and, in most cases, cannot be simulated in an optimized laboratory environment without active modification of the target genome to increase susceptibility (Ma et al., 2003).

In contrast, the alarming consequences of vertical gene transfer between GMOs and their wild-type counterparts have been highlighted by studying transgenic fish released into wild populations of the same species (Muir & Howard, 1999). The enhanced mating advantages of the genetically modified fish led to a reduction in the viability of their offspring. Thus, when a new transgene is introduced into a wild fish population, it propagates and may eventually threaten the viability of both the wild-type and the genetically modified organisms. ..."

Det der er forskellen mellem plantekrydsning, planteselektion - og GMO er følgende: * Du bypasser planternes naturlige "genværn", når der isættes gener kunstigt.

Med "genværn" mener jeg planternes (bredere organismernes) flere hundrede millioner år gennemprøvede og forædlede systemer - nogle er muligvis tilfældige - andre er muligvis pt ikke kendte - fx "junk-DNA" som vi hidtil troede var "gen-affald", men som har vist sig bl.a. at virke regulerende - og være kritisk regulering af kroppens udformning. Og så er der epigenetik.

Hvis plantekrydsning og planteselektion skal kaldes GMO - skal kunstig GMO kaldes ved navn.

-

Kunstig GMO respekterer hverken love, patenter eller spin:

.26. maj 2004, Bredt forlig om genmodificerede afgrøder: http://ing.dk/artikel/bredt-forlig-om-genm... Citat: "... Loven fastslår, at det er [Kunstig] GM-landmanden, der har ansvaret for at undgå spredning. ... Tilfredse politikere Fødevareminister Mariann Fischer Boel understreger i en kommentar ved, at der står et bredt flertal bag loven, og at loven slår fast, at det er [Kunstig] GM-landmanden, som har ansvaret for at undgå spredning. Socialdemokraternes fødevareordførere Ritt Bjerregaard og Nicolai Wammen siger, det har været afgørende for Socialdemokraterne at sikre fuld kompensation for de økologiske landmænd, som eventuelt måtte få tab på grund af spredning fra nærtliggende genmarker . ..."

Så kan man være glad og tryg - eller kan vi?:

.10. aug 2010, Gensplejset raps spreder sig vildt i naturen. 83 procent af den raps, der vokser vildt langs vejene i North Dakota, er gensplejset. To typer af gensplejset raps har endda krydset med hinanden og dannet en helt ny plante. »Omfanget af udslippet er uden fortilfælde,« siger professor bag undersøgelsen: http://ing.dk/artikel/gensplejset-raps-spr...

.4. nov 2009, Genmodificerede frø ude af kontrol på canadiske marker. Hvad der startede som et [Kunstig] GMO-forsøg i halvfemserne har udviklet sig til et mareridt for hørfrødyrkende landmænd i Canada.... http://ing.dk/artikel/genmodificerede-fro-... Citat: "...Intet ulovligt i dyrkning af Triffid-frø..."

Spørgsmålet er om de arme mexikanske bondemænd bliver tiltalt og får kæmpebøder for at dyrke de patenterede Kunstig GMO gener:

.17. nov 2008, Mexicanske majs er smittet med [Kunstig] transgener: http://ing.dk/artikel/mexicanske-majs-er-s... Citat: "... Transgener fra [Kunstig] genetisk modificerede majs er blevet fundet i en majstype midt i hjertet af Mexico. Majstypen er karakteristisk for området, og ligesom det øvrige Mexico er den omfattet af et forbud mod [Kunstig] gmo-majs.

Derfor burde majsen ikke blive blandet med [Kunstig] transgener fra genetisk modificerede majs, men det var altså alligevel tilfældet i 3 ud af 23 undersøgte marker. ..."

Økologien er under angreb: Sprøjtegift og [Kunstig] GMO spredes uden kontrol: http://kpnet.dk/artikler/indland/13/1122_o... Citat: "... En ny rapport fra Testbiotech i München viser, at spredning af [Kunstig] modificerede gener til naturen og til andre marker og afgrøder er udbredt i store dele af verden. ..."

.18. november 2013, Rapport: Spredning af [Kunstig] gmo-planter ude af kontrol: http://www.okologi.dk/forbruger/aktuelt-om...

Liv overrasker:

European Molecular Biology Laboratory (2005, July 5). Trees, Vines And Nets -- Microbial Evolution Changes Its Face. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2005/... Citat: "... EBI researchers have changed our view of 4 billion years of microbial evolution ... In all, more than 600,000 vertical transfers are observed, coupled with 90,000 gene loss events and approximately 40,000 horizontal gene transfers [<-gener fx formidlet via plasmider, cellespisning...] ... A few species, including beneficial nitrogen-fixing soil bacteria, appear to be 'champions'of horizontal gene transfer; "it's entirely possible that apparently harmless organisms are quietly spreading antibiotic resistance under our feet," concludes Christos Ouzounis ..."

Plasmid Citat: "... Et plasmid kan være cirkulært og kan for eksempel indeholde gener for antibiotikaresistens. Har en bakteriecelle dette plasmid er bakterien resistent. Bakterien kan kopiere og overføre plasmidet til andre bakterier så også de bliver antibiotikaresistente. ..."

Horisontal genoverførsel Citat: "... Horisontal genoverførsel (HGT) eller lateral genoverførsel (LGT) er overførsel af gener fra en biota (organisme og/eller ikke-cellet liv) til en anden, uden at der er tale om nedarvning til afkom. ... Direkte celle til celle kontakt for eksempel overførsel af plasmid fra en bakterie til andre bakterier, mennesker eller dyr – kaldet konjugation. Alternativt kan DNA overføres ved at virus trænger ind i levende organismers celler. Alternativt kan fremmed DNA optages fra fødevarer via fordøjelsessystemet. ..."

.28. nov 2013, DTU-forskere finder tomatgener i menneskeblod. Stik mod alle antagelser har forskere fra DTU opdaget, at gener fra fødevarer kan trænge ind i blodbanen. http://ing.dk/artikel/dtu-forskere-finder-... Citat: "... Konsekvenserne af, at der er tomat-dna i menneskeblod er, står endnu uklart for DTU-forskerne, ud over, at det altså viser, at dna fra fødevarer altså ikke blot bliver ført ud af kroppen igen. ..."

-

Læs fx om nogle nye genetiske opdagelser her - og det er helt sikkert ikke de sidste fund. Vi kan uden at vide det lave "Frankenstein"-monstre - eller måske dukker "monsteret" op via senere krydsning? Selvfølgelig skal vi fortsætte med at blive klogere på naturen, men det skal gøres varsomt.

Måske smadrer Kunstig GMO planternes/organismernes naturlige sociale regulering erhvervet over millioner år [se epigenetik senere] - eller smadrer Kunstig GMO evnen til at adaptere - og som måske først afdækkes mange generationer senere? Min fantasi rækker slet ikke til, hvilke problemer vi kan lave i generne incl. på lang sigt. Jordens liv ser pt ud til at kunne holde miljøet nogenlunde stabilt. Der er fx muligt at alger og landplanter/træer indtil nu har virket klimastabiliserende.

Forestil dig at en praktikant hos Intel synes det er sjovt at lave om i en Intel-chip efter alle kvalitetsikringerne: * https://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_FDIV... Citat: "... The Pentium FDIV bug was a bug in the Intel P5 Pentium floating point unit (FPU). Because of the bug, the processor would return incorrect results for many calculations used in math and science. Intel blamed the problem on a few missing entries in the lookup table used by the company.[1] ..."

Senere anvendes chippen til at styre atommissiler...

Ja dem der putter chippen i atommissiler tester også chippen grundigt - men husk at Kunstig GMO med stor sikkerhed bypasser naturens/"genværnets" kvalitetstjek...

Science 13 December 2013, Exonic Transcription Factor Binding Directs Codon Choice and Affects Protein Evolution: http://www.sciencemag.org/content/342/6164 Citat: "...We found that ~15% of human codons are dual-use codons (“duons”) that simultaneously specify both amino acids and TF recognition sites...."

.13. december 2013, Ny hemmelig kode opdaget i menneskets dna. Forskere har opdaget, at man indtil nu kun har kendt halvdelen af mennesket dna-kode: http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/art...

( Fra: Junk-DNA

14 June 2007, BBC News: Human genome further unravelled: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/... Citat: "... it suggests genes, so called junk DNA and other elements, together weave an intricate control network ...He said: "The genome looks like it is far more of a network of RNA transcripts that are all collaborating together. Some go off and make proteins; [and] quite a few, although we know they are there, we really do not have a good understanding of what they do. "This leads to a much more complex picture." The researchers now hope to scale up their efforts to look at the other 99% of the genome..."

12 May, 2004, BBC News: 'Junk' throws up precious secret. A collection of mystery DNA segments, which seem to be critical for the survival of many animals, are causing great interest among scientists. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/... Citat: "... "It is very lucky that entire genomes were mapped, as this work is showing." He added: "I think other bits of 'junk' DNA will turn out not to be junk. I think this is the tip of the iceberg, and that there will be many more similar findings."..."

2005-07-12, Sciencedaily: Rodent Social Behavior Encoded In Junk DNA: http://www.sciencedaily.com/releases/2005/... Citat: "..."It was considered junk DNA because it didn't seem to have any function," noted Hammock..."

April 24, 2007, Sciencedaily: 'Junk' DNA Now Looks Like Powerful Regulator, Scientists Find: http://www.sciencedaily.com/releases/2007/... Citat: "...Many of those snippets were located in gene-free chromosomal expanses once described by geneticists as "gene deserts." These sections are, in fact, so clogged with useful DNA bits – including the ones Bejerano and his colleagues describe – that they've been renamed "regulatory jungles."...transposons that duplicate themselves and hop around the genome. "We used to think they were mostly messing things up. Here is a case where they are actually useful," Bejerano said..."Now we've shown that transposons may be a major vehicle for evolutionary novelty," he said...."

University of California, San Francisco (UCSF) (2013, April 15). Brain development is guided by junk DNA that isn't really junk. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/...

.25. oktober 2013, videnskab.dk: Vores ansigter formes af 'overflødigt' DNA: http://videnskab.dk/kort-nyt/vores-ansigte...

)

DOE/Joint Genome Institute. (2014, May 22). A glimpse into nature's looking glass -- to find the genetic code is reassigned: Stop codon varies widely. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/... Citat: "... "All along, we presumed that the code or vocabulary used by organisms was universal, applying to all branches of the tree of life, with vanishingly few exceptions," said DOE JGI Director Eddy Rubin, and senior author on the Science paper. "We have now confirmed that this just isn't so. There is a significant portion of life that uses different vocabularies where the same word means different things in different organisms." ... Additional food for thought, Rubin noted, is whether adequate controls can effectively be established for those emergent organisms developed through synthetic biology. Some of these organisms have been engineered with an intentionally altered genetic code, designed as a "firewall" to prevent the exchange of genetic information between laboratory-engineered microbes and their cousins in the wild.

Alice in Wonderland certainly captured the vexations of nature's complexity: "If I had a world of my own, everything would be nonsense." ..."

-

Og så har ikke engang berørt epigenetik - det bliver også bypasset via Kunstig GMO:

Salk Institute (2013, July 5). Unique epigenomic code identified during human brain development. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/... Citat: "... A new study by Salk researchers provides the first comprehensive maps of epigenomic changes in the brain known as "DNA methylation," a chemical modification of a cell's DNA that can act as an extra layer of information in the genome. The study provides clues as to how specific genes are regulated in fetal, juvenile and adult brain cells, and the findings form a critical foundation to explore whether changes in methylation patterns may be linked to human diseases, including psychiatric disorders. ... changes in the epigenome, including chemical modifications of DNA, can act as an extra layer of information in the genome, and are thought to play a role in learning and memory, as well as in age-related cognitive decline. The results of a new study by scientists at the Salk Institute for Biological Studies show that the landscape of DNA methylation, a particular type of epigenomic modification, is highly dynamic in brain cells during the transition from birth to adulthood, helping to understand how information in the genomes of cells in the brain is controlled from fetal development to adulthood. The brain is much more complex than all other organs in the body and this discovery opens the door to a deeper understanding of how the intricate patterns of connectivity in the brain are formed.

"These results extend our knowledge of the unique role of DNA methylation in brain development and function," says senior author Joseph R. Ecker, professor and director of Salk's Genomic Analysis Laboratory and holder of the Salk International Council Chair in Genetics. "They offer a new framework for testing the role of the epigenome in healthy function and in pathological disruptions of neural circuits."

A healthy brain is the product of a long process of development. The front-most part of our brain, called the frontal cortex, plays a key role in our ability to think, decide and act. The brain accomplishes all of this through the interaction of special cells such as neurons and glia. We know that these cells have distinct functions, but what gives these cells their individual identities? The answer lies in how each cell expresses the information contained in its DNA. Epigenomic modifications, such as DNA methylation, can control which genes are turned on or off without changing letters of the DNA alphabet (A-T-C-G), and thus help distinguish different cell types. ... "This shows that the period during which the neural circuits of the brain mature is accompanied by a parallel process of large-scale reconfiguration of the neural epigenome," says Ecker, who is a Howard Hughes Medical Institute and Gordon and Betty Moore Foundation investigator. ... At present, there is consensus among neuroscientists that many mental disorders have a neurodevelopmental origin and arise from an interaction between genetic predisposition and environmental influences (for example, early-life stress or drug abuse), the outcome of which is altered activity of brain networks. ... By disrupting the transcriptional expression of neurons, adds co-corresponding author M. Margarita Behrens, a staff scientist in the Computational Neurobiology Laboratory, "the alterations of these methylation patterns will change the way in which networks are formed, which could, in turn, lead to the appearance of mental disorders later in life." ..."

St. Jude Children's Research Hospital (2013, June 10). Epigenetic factor likely plays a key role in fueling most common childhood cancer. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/...

Ohio State University (2013, March 26). Novel way plants pass traits to next generation: Inheritance behavior in corn breaks accepted rules of genetics. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/... Citat: "... Scientists have shown that an enzyme in corn responsible for reading information from DNA can prompt unexpected changes in gene activity -- an example of epigenetics. ..."

Elsevier (2013, February 14). Life experiences put their stamp on the next generation: New insights from epigenetics. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/...

Norwich BioScience Institutes (2012, December 6). New evidence for epigenetic effects of diet [incl. Kunstig GMO] on healthy aging. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/...

Cold Spring Harbor Laboratory (2012, September 20). Scientists uncover mechanism by which plants inherit epigenetic modifications. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/...

Landes Bioscience. (2014, March 28). Drilling into trends in genetics, epigenetics of aging, longevity. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/... Citat: "... A comprehensive analysis of the genetic and epigenetic mechanisms by an international group of scientists demonstrated that the majority of the genes, as well as genetic and epigenetic mechanisms that are involved in regulation of longevity, are highly interconnected and related to stress response. ..."

Emory Health Sciences (2013, December 26). Epigenetics enigma resolved. ScienceDaily http://www.sciencedaily.com/releases/2013/... Citat: "... The finding is important for the field of epigenetics because Tet enzymes chemically modify DNA, changing signposts that tell the cell's machinery "this gene is shut off" into other signs that say "ready for a change." Tet enzymes' roles have come to light only in the last five years; they are needed for stem cells to maintain their multipotent state, and are involved in early embryonic and brain development and in cancer. ..."

1 December 2013, 'Memories' pass between generations. Behaviour can be affected by events in previous generations which have been passed on through a form of genetic memory, animal studies suggest: http://www.bbc.co.uk/news/health-25156510 Citat: "... The findings provide evidence of "transgenerational epigenetic inheritance" - that the environment can affect an individual's genetics, which can in turn be passed on. ... He commented: "It is high time public health researchers took human transgenerational responses seriously. ..."

 1. maj 2014, Store opdagelser: Epigenetik – arvelige påvirkninger og forandringer. http://videnskab.dk/krop-sundhed/store-opd... Citat: "... Men det var til gengæld overraskende, at de børn, som havde haft normal fødselsvægt (og været underernæret i starten af forsterudviklingen), ofte var overvægtige. Det skulle senere vise sig, at disse voksne mænd og kvinder nu havde større risiko for gammelmandssukkersyge (type II diabetes), hjertekarsygdomme og alvorlige psykiske lidelser som for eksempel skizofreni. Endnu senere, og endnu mere overraskende, har det vist sig, at også den næste generation har en højere forekomst end normalt af livstilssygdomme. ... Konsekvenserne af de epigenetiske effekter er desuden chokerende: Nu ved vi, at vores sundhedstilstand under opvæksten kan påvirke sundhedstilstanden. Ikke blot for vores børn, men også vores børnebørn. ..."

Washington State University (2012, March 2). Effects of environmental toxicants reach down through generations. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/... Citat: "... While Skinner's earlier research has shown similar effects from a pesticide and fungicide, this is the first to show a greater variety of toxicants -- including jet fuel, dioxin, plastics and the pesticides DEET and permethrin -- promoting epigenetic disease across generations.

"We didn't expect them all to have transgenerational effects, but all of them did," Skinner said. "I thought hydrocarbon would be negative but it was positive too." ... The researchers saw females reaching puberty earlier, increased rates in the decay and death of sperm cells and lower numbers of ovarian follicles that later become eggs. Future studies can use the molecular tools for risk assessment analysis. ..."

Dec. 23, 2010 You Are What Your Father Ate, Too: Paternal Diet Affects Lipid Metabolizing Genes in Offspring, Research Suggests: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/... CItat: "... We aren't just what we eat; we are what our parents ate too. That's an emerging idea that is bolstered by a new study showing that mice sired by fathers fed on a low-protein diet show distinct and reproducible changes in the activity of key metabolic genes in their livers. Those changes occurred despite the fact that the fathers never saw their offspring and spent minimal time with their mothers, the researchers say, suggesting that the nutritional information is passed on to the next generation via the sperm not through some sort of social influence. ... "The take away is that we are more than just our genes," said Oliver Rando of University of Massachusetts Medical School, "and there are many ways our parents can 'tell' us things." ... Perhaps the best evidence in humans comes from epidemiological studies showing that if your paternal grandfather went hungry, then you will be at greater risk of developing obesity and cardiovascular disease. ... They aren't sure yet how the information is encoded and passed from father to offspring either. It isn't obvious in that the sperm don't show the same epigenetic pattern seen in the livers of the offspring. ..."

Salk Institute (2011, September 16). Are genes our destiny? Scientists discover 'hidden' code in DNA evolves more rapidly than genetic code. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/... Citat: "... The study, published September 16 in the journal Science, provides the first evidence that an organism's "epigenetic" code -- an extra layer of biochemical instructions in DNA -- can evolve more quickly than the genetic code and can strongly influence biological traits. ... There is clearly a component of heritability that we don't fully understand. It's possible that we humans have a similarly active epigenetic mechanism that controls our biological characteristics and gets passed down to our children. ... With the advent of techniques for rapidly mapping the DNA of organisms, scientists have found that the genes stored in the four-letter DNA code don't always determine how an organism develops and responds to its environment. The more biologists map the genomes of various organisms (their entire genetic code), the more they are discovering discrepancies between what the genetic code dictates and how organisms actually look and function. ... Scientists have even found that identical human twins exhibit different biological traits, despite their matching DNA sequences. They have theorized that such unexplained disparities could be the work of epigenetic variation. ..."

University of Cambridge (2013, January 24). Scientists discover how epigenetic information could be inherited: Mechanism of epigenetic reprogramming revealed. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/... Citat: "... "It seems that while the precursors to sperm and eggs are very effective in erasing most methylation marks, they are fallible and at a low frequency may allow some epigenetic information to be transmitted to subsequent generations. The inheritance of differential epigenetic information could potentially contribute to altered traits or disease susceptibility in offspring and future descendants." ..."

American Society of Human Genetics (2012, November 6). Humans, chimpanzees and monkeys share DNA but not gene regulatory mechanisms. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/... Citat: "... Dr. Gilad also determined that the epigenetics process known as histone modification also differs in the three species. The presence of histone marks during gene transcription indicates that the process is being prevented or modified. ..."

 • 0
 • 0

Kan jeg få dig til at udvælge den undersøgelse du mener, best beskriver din holdning.

Min holdning er, at artiklerne kombineret med hvad jeg har skrevet, bedst dækker og underbygger min holdning.

Artiklerne viser tydeligt - incl. disse udsagn om, at vi ikke forstår genekspression fuldt ud, at vi ikke aner hvilke bivirkninger Kunstig GMO har på os, de kunstige GMO selv - og miljøet - incl. på lang sigt.

Så læs venligst indlægget - inden flere udsagn skrives om, at der ikke er forskel på Kunstig GMO og naturlig GMO: http://ing.dk/artikel/nyt-studie-markant-f...

 • 0
 • 0

"Eneste sikre ved økologi er tegnebog/reduceret naturareal/større drivhuseffekt". I økologien søges mod en naturbalance der skal holde i endnu 5 mia. år, en balance der hylder skånsomhed mod natur og dyr. En sådan balance fordrer en indsats mod drivhuseffekten/mod reducerede naturarealer/mod en ubalanceret økonomi - og især mod overbefolkning. Dette er økologens mål. For denne tråds emne, er der for frugt opnået flg. Sprøjterester konventionelt: 48 % - økologisk: 3 %. Konventionellen siger, ingen problemer det er under grænseværdien - økologen siger, der skal slet ikke være nogen sprøjterester (de 3 % er sikkert luftbårne konventionsrester). Poul Vejby er såre øko afsporet, men en ting er jeg meget enig i, økologien kan blive bedre og derfor kalder vi økoen for dynamisk, den kalder på bestandig udvikling mod sit balancemål. Konventionens mål er firkantet sagt profit. Og profit er ikke just et balanceparameter.

 • 0
 • 0

Hvidovre Kommunes madindkøb til børn blev omlagt til ren økologi, man frygtede merudgiften men blev glædeligt overrasket - det er billigere (man konstaterede at forbruget er mindre ved opnåelse af mæthed/veltilpashed, en effekt der synes at klæbe til økologien). En økobonde i TV, "Bruget giver hverken over eller underskud, så jeg kan kun være tilfreds". Bedre kan øko-økonomien ikke udtrykkes. For madproduktion fordrer naturen et areal bestemt af skånsomhed, en brutal stress adfærd kan reducere arealet - økologien afviser dette og global profit og overbefolkning, Økologi kan ikke redde en overbefolkning fra sult, så overbefolkningen må ty til brutaliteten der ultimativt betyder at vi æder hinanden. Dette scenarie er i strid med økologi, hvor en kamp for overlevelse i sig selv er barsk nok, men den giver livet potentiale til endnu 5 mia. år. Enig med Anders i at økoen kan gøre det bedre p.t.

 • 0
 • 0

Ja da, eller flere ansatte i landbrugssektoren!

Har du nogensinde proevet at luge en mark med haandkraft?

Jeg har ikke selv proevet, men jeg har set det gjort af tre polske piger, der arbejdede for kost og logi og tredive kroner PER DAG. Arbejdstiden var 12-15 timer.

Dette var hos en biodynamisk bondemand og det var foer oestudvidelsen, saa polakkerne var der ulovligt. Og som den rare bondemand svarede da jeg kommenterede arbejdsforholdene, kunne de jo bare tage hjem til Polen, hvis de ikke kunne klare varmen i Nagasaki.

 • 0
 • 0

De erstattede ikke en traktor, men fem centiliter Roundup. Og tre nok saa stovte bondepiger kan jo ikke traekke en vendeplov eller et laes halm.

Jeg noterer mig i forbifarten, at arten af de jobs du argumenterer for at vi skal have flere af, ikke synes at afficere dig. Jeg antager at det ikke er dig, men kapitalistsvinene, der skal ud og hakke roer, muge kostalde og forke halmballer 15 timer i doegnet, naar revolutionen kommer.

 • 0
 • 0

Økologi forværrer alle tre ting: mere drivhusgas, da økologi kræver mere traktorkørsel, flere naturarealer lagt under plov, da arealudbyttet er mindre, og dårligere økonomi af samme grund.

Hej Anders

Lidt mere læsestof:

30 Apr 2013, Declining Bee Populations Pose A Threat to Global Agriculture: http://e360.yale.edu/feature/declining_bee... Citat: "... The EC action will restrict the use of three major neonicitinoids on seeds and plants attractive to bees, as well as grains, beginning December 1. “I pledge to my utmost to ensure that our bees, which are so vital to our ecosystem and contribute over 22 billion Euros [$29 billion] annually to European agriculture, are protected,” said European Union Health Commissioner Tonio Borg. ... “This is uncharted territory,” said Purdue University associate professor of entomology Christian Krupke. “We’ve never done pest management like this before.” ..."

7 February 2006, Pesticide cocktail kills US frogs: http://www.nature.com/news/2006/060206/ful...

The cocktail effect of pesticides: http://www.inra.fr/en/Scientists-Students/... Citat: "... For the first time, an experimental study has demonstrated a cocktail effect for a mixture of five pesticides found in human food. This means that these chemicals are more toxic when combined than alone. The results showed DNA damage on lines of human cells cultivated in vitro. ..."

29 April 2014, French children exposed to dangerous cocktail of pesticides, campaigners say. Analysis of hair samples from youngsters living or studying near farms or vineyards found total of 624 pesticide traces: http://www.theguardian.com/world/2014/apr/...

March 05, 2009, Ontario bans 2,4-D; Deadly pesticide cocktails; Saudis ban 23 pesticides; more...: http://www.panna.org/resources/panups/panu... Citat: "... According to the Canadian Press, on March 4 the Ontario government confirmed sweeping new regulations banning 85 pesticides for lawn and landscape applications. "Environment Minister John Gerretsen says the new regulations will prohibit the sale and use of 2,4-D in its concentrated form, despite a NAFTA challenge from its manufacturer" last August by Dow AgroSciences. ..."

 • 0
 • 0

Hvad skyldes den overvældende modviljen mod varedeklaration, når artiklen i Wikipedia hævde der er bred enighed om der ikke er forskel på eller GMO og non GMO?

 • 0
 • 0

Hvilken modvilje?

Det kommer an paa maerkningen. Jeg har intet problem med, at der paa varedeklarationen f.eks. staar at 'dette produkt indeholder GMO', paa samme maade og med samme typer, som der staar hvilke tilsaetningsstoffer det indeholder -- ikke fordi jeg synes det giver mening, men fordi saa mange forbrugere tror det goer, og det er grund nok for mig.

Men et stort, roedt biohazard-symbol er indlysende nok ikke okay.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten