Nyt stort EU program for energiforskning på vej

EU Kommissionen har netop foreslået, at EU starter et nyt energiforskningsprogram benævnt "Energi for Europa" med et budget på 1,6 mia., kroner over fire år. Forskningsresultaterne fra det nye program skal først og fremmest være med til at sikre EU's strategi fra Grønbogen for forsyningssikkerhed, støtte udviklingen af vedvarende energikilder og energibesparelser samt være med til at sikre, at EU kan overholde den netop indgåede Kyoto aftale.

Det nye forskningsprogram er tæt knyttet til EU's energi- og klima politik. Og det er fra starten meldt ud, at programmet bl.a. skal støtte gennemførelsen af en række eksisterende og kommende direktiver. Det gælder bl.a. direktiverne for flydende biobrændsel, vedvarende energi til elproduktion og kraftvarmedirektivet.

Forskningsprogrammet skal bl.a. være med til at sikre, at energieffektiviteten kan øges med 1 pct. om året frem til 2010. Det anslås, at den derved opnåede formindskelse i CO2-udslip vil dække 40 pct. af EU's Kyoto forpligtelser. Programmet skal også være med til at gøre det muligt, at den vedvarende energis andel af energiforsyningen øges fra 6 pct. i dag til 12 pct. i 2010, og således at 22 pct. af den elektriske energi kan blive produceret fra vedvarende energi i 2010. Også transportsektoren er i EU's søgelys og i højere grad benytte vedvarende energikilder.

Det 215 mio. euro store forskningsprogram er delt op i fire underprogrammer: Altener-programmet på 86 mio. euro tager sig af nye og vedvarende energikilder (VE) . Save 75 mio. euro står for energieffektivietet og energiledelse. Steer tager sig af energiaspekter ved transport for 35 mio. euro og endelige er der programmet Coopener, som har med international VE og energieffektivitet at gøre – og råder over 19 mio. uro.