Nyt slag mod biogas: Nu skal der betales afgift

18. juni 2013 kl. 12:498
Skatteministeriet har opdaget, at biogas i virkeligheden ikke må fritages for afgift ifølge EU's energibeskatningsdirektiv
Artiklen er ældre end 30 dage

Biogas er fritaget for energiafgift i Danmark, men det er slet ikke lovligt i EU-sammenhæng.

Det viser et svar fra skatteministeren til klima- energi- og bygningsudvalget på et spørgsmål, som Per Clausen fra Enhedslisten har stillet.

Læs også: Mistanke om ulovlig støtte til biogas

Her afviser Skatteministeriet, at man har kendt til ulovligheden længe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge svaret er det først for nylig blevet helt klart for Skatteministeriet, at biogas rent faktisk er omfattet af direktivet fra 2003, idet direktivet ikke som udgangspunkt omfatter biomasse. Danmark har heller ikke har modtaget en officiel henvendelse fra kommissionen om sin hidtidige afgiftsfritagelse af biogas.

Erkendelsen er kommet i forbindelse med arbejdet med en kommende forsyningssikkerhedsafgift på biomasse, hvor der har været tale om ’en løbende fortolkningsudvikling’ i dialogen med kommissionen.

Den nye fortolkningen betyder, at biogas skal pålægges energiafgift efter direktivets bestemmelser. Direktivet indeholder dog en mulighed for at få fritaget biogas eller få godkendt en lavere sats for biogas, når visse nærmere betingelser og procedurer efter EU’s statsstøtteregler er fulgt.

Hvorvidt Skatteministeriet så vil søge om en lavere sats eller om fritagelse – det melder svaret ikke noget om.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis direktivets tekst om minimumsafgifter skal følges, er der dog tale om beskedne beløb på 1,12 kroner pr. GJ til erhvervsmæssig brug og det dobbelte 2,24 kroner til privat anvendelse (tallene er for naturgas). Til sammenligning støttes biogas efter energiforliget i 2012 med i alt 115 kroner pr GJ.

Det nuværende Energibeskatningsdirektiv er fra den 27. oktober 2003 og har haft virkning for medlemsstaterne fra den 1. januar 2004.

8 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
8
19. juni 2013 kl. 10:23

Thomas - Idag er en af de dage hvor jeg bliver klogere - tak for din forklaring.

Som vi mange gange har snakket om her på denne hjemmeside er skat og afgifter det der afgør om der er forretning i forskellige energiteknologier - i hvertfaldt lokalt. Og vi er mange teknikere der har hårdt brug for dine input.

Nu da du har vist din velvilje vil jeg benytte lejlighede til at spørge dig om din vurdering af afgiftsstrukturen i 4 forretningscases. De omhandler begge Junckeks gamle kraftcentral der nu ejes af VEKS. Jeg har ikke de helt præcise data men tæt på. Kraftcentralen er 100 MW brændsel - 25 MW el og 60 MW fjernvarme og den fyres med træ - dels affald fra Junckers og dels energitræ - årlig driftstid 7000 timer. Case 1 - den fyres med træ direkte - 100 MW = 8 kg/s = 200.000 tons pr år. Produktion 175.000 MWh el - 1512000 GJ Varme Case 2 - der opstilles en forkoblet forgasserpå 100 MWgas der fyres med træ og gassen fyres til kedlen - 8,5 kg/s = 210.000 tons træ pr år. Case 3 - der opstilles et biogasanlæg der producerer 100 MW gas på 25 Gylle, 25 % energibiomasse og 50 % affald -gassen der ledes til kedten Case 3 - der opstilles en affaldsforgasser på 50 MWgas og gassen fyres til kedlen - 4 kg/s træ ¨100.000 tons pr år.

Hvilken afgift og hvilke energitilskud skal der betales/modtages i de 4 cases? Specielt er jeg intereseret i om der kan modtages gas tilskud lige som for biogas i case 2 og 3 . Er det sådan at der modtages 115 kr pr GJ for gassen? = 290.000.000 kr året i begge tilfælde? Eller afhænger det af brændslet? Og hvordan er afgiftsforholdene omkring Case 4? Vil afgiftsstrukturen afhænge af hvilken energiform - El- Varme-Syntetisk naturgas-3 generations brændsel til transportsektoren - der produceres?

Jeg uddyber gerne den tekniske gennemførlighed for de 3 "nye" cases hvis det har interesse. TK Energy er ved at udvikle og bygge en 10 MW affaldsforgasser der skal levere gassen til kedlen i Køge.

Thomas Kochtk@tke.dk

7
19. juni 2013 kl. 09:33

Det afhænger af, hvad du mener med fast biomasse. Brænde og trækul omfattes ikke. Det fremgår af direktivets artikel 2, stk. 4, litra a: "Dette direktiv finder ikke anvendelse på outputbeskatning af varme og beskatning af varer under KN kode 4401 og 4402."

KN kode 4401 og 4402 omfatter brænde og trækul.

Når brænde og trækul ikke omfattes af direktivet, menes der at det står medlemsstaterne frit at beskatte det eller lade være, men det er ikke et EU-anliggende

Fast biomasse i øvrigt vil altid være omfattet, hvis det benyttes som motorbrændstof, bortset fra tørv - det kræver vist en gammeldags gasgenerator. Hvis den faste biomasse er et egentligt kulbrinteprodukt vil det også være omfattet, hvis det bruges til varmefremstilling.

På den måde er det forbudt for medlemsstaterne at lægge afgift på tørv. Dermed er der altså også en juridisk forskel mellem tørv på den ene side og brænde og trækul på den anden side.

Når man snakker om at sankebrænde skal gøres afgiftspligtig på grund af EU-regler, er det dog ikke reglerne i Energibeskatningsdirektivet, man taler om. Det er i stedet statstøttereglerne. Og det hænger sammen med, at Danmark vil beskatte pejsebrænde, hvilket Danmark altså også genre må. Hvis man så laver en fritagelse for sankebrænde, og virksomheder kan sanke brænde, vil der være tale om ulovlig statstøtte til de virksomheder, der sanker brænde.

Jeg er ikke bekendt med, hvad Skatteministeriet og EU-Kommisionen taler om, men muligvis kan det være de undtagelsesmuligheder, der eksisterer i relation til statstøttereglerne. Der er for eksempel en de minimis-regel, som man måske forsøger at bruge. Det kræver, at Danmark kan sandsynliggøre, at alle de virksomheder, der kommer til at sanke brænde vil slippe for en afgiftsbetaling, som er under en hvis minimumsgrænse.

6
18. juni 2013 kl. 18:03

Rolf - jeg har ikke sat mig detaljeret ind i de afgifter. Siden jeg opgav den forgasser jeg byggede på i Gjøl har jeg ikke lavet et eneste biomasse projekt i Danmark. jeg tror ikke der er ret mange af de biomasse projekter der gennemføres i Danmark - under den danske energiafgiftsforvirringsstruktur, der har potentiale til at kunne sælges i udlandet .

5
18. juni 2013 kl. 17:10

Ved Du så også om det efter direktivet ikke er lovligt at friholde træ fra afgifter, måske særlige slags træ?

4
18. juni 2013 kl. 14:46

SKAT har vidst det i ganske lang tid. Jeg underviser i energiafgifterpå masteruddannelsen i moms og afgifter ved Århus Universitet. SKAT har gennem årene haft utallige medarbejdere med på dette kursus, og jeg har peget på problemet i alle de år, hvor jeg har undervist.

Så undskyldningen om, at man lige har fundet ud af det, holder ikke. SKATs medarbejdere kunne bare have hørt bedre efter!

3
18. juni 2013 kl. 14:37

10 år for at finde ud af hvad der står i EU direktivet ! De er godt nok dygtige, de der skattefolk. Og nu skal et par hundrede af dem fyres p.g.a. overbemanding efter digitaliseringen ! Måske skulle vor ildsprudlende skatteminister overveje at beholde en håndfuld, som nærlæsere af diverse EU direktiver, så der kom lidt mere styr på vores zig zag kurs..

2
18. juni 2013 kl. 13:56

Det sidste års danske energipolitik på gør det godt nok svært at drive konkurrencedygtig virksomhed inden for cleantech. Da det sidste år så ud til at der kunne opstå et marked for biogas fandt vi nogle gamle resultater frem fra et projekt vi deltog i 1998 der hed "Metoder til forøgese af biogasudbyttet fra svine gylle" og brugte et par måneder på at bygge en lille prototype der kan behandle ca 1 kg halm pr sekund således at biogasudbyttet forøges med 30-50-70 %. Planen indtil for en månedstid siden var at se om denne process kunne udvikles til et produkt der måske kunne sælges. Men -- man har sgu ikke meget lyst til at investere tid og kræfter i en politisk virkeliged der er så ustabil. Sporene fra dem der investerede i solceller for et års tid siden skræmmer. Det er komplet umuligt at opbygge en konkurrencedygtig dansk clean-tech vedvarende energi industri når de politisk bestemte markedsvilkår skifter så hurtigt.

Thomas Kochtk@tke.dk

1
18. juni 2013 kl. 13:07

så skal der vel betales med tilbagevirkende kraft... ?