Nyt projekt viser vejen til miljøvenligt etagebyggeri

Et nyt projekt skal vise, at det er muligt at opføre både etagebyggeri og parcelhuse i letbetonelementer, som kun skal tilføres meget lidt energi for at holde sig varme.

Husene, der foreløbig bliver på tegnebrættet, skal leve op til lavenergiklasse 0 og er en konsekvens af, at regeringen har planer om, at nye huse fra 2020 skal bruge 75 procent mindre energi end i dag.

For at leve op til kravene, er det afgørende med god isolering, ideel udnyttelse af solvarme og forebyggelse af kuldebroer. Ifølge teknisk chef Erik Fredborg fra Expan, der leverer letbetonelementer, er netop det byggemateriale velegnet til formålet.

»Dels har letbeton en isolerende effekt, der er bedre en betons. Dels har det den kæmpe fordel, at det akkumulerer overskudsvarmen i huset,« siger han.

Expan skal i samarbejde med arkitektfirmaet C. F. Møller og ingeniørerne Hundsbæk & Henriksen designe etagebyggeriet. Derudover bidrager en række leverandører inden for blandt andet isolering, varmegenvinding og vinduer til projektet med deres ekspertise

Projektet forventes færdigt i starten af juni. I den forbindelse vil Expan udgive en brochure om lavenergibygninger for Letbetongruppen BIH, der er en del af brancheforeningen Dansk Beton.

»Når man arbejder med lavenergi, skal man tage flere ting i betragtning, blandt andet solindfald gennem vinduer, ventilationsanlæggets energiforbrug og varmegenvinding fra ventilationsanlægget. Vi kommer rundt om alle disse discipliner i det her projekt, så vi kan vise hvordan man laver en bygning, der opfylder energikravene,« siger Erik Fredborg.

Forskningschef Søren Aggerholm fra Statens Byggeforskningsinstitut roser den tværfaglige tilgang til projektet.

»Der er ingen tvivl om, at udviklingen går i retningen af lavenergiboliger, og allerede nu har en række kommuner øremærket udstykninger til denne type byggeri,« siger Søren Aggerholm i en pressemeddelelse.

Fakta: Lavenergiklasser

Det parcelhus, som er tegnet til projektet, er på 150 kvadratmeter. Med de nuværende regler må det få tilført 85 kWh per kvadratmeter per år.
Lavenergiklasse 2 tillader 61 kWh/m2/år.
Lavenergiklasse 1 tillader 42 kWh/m2/år.
Lavenergiklasse 0 tillader 21 kWh/m2/år.