Nyt projekt skal reducere CO2-udledning fra fødevareindustrien markant

Hos Arla i Hobro udnytter en varmepumpe spildvarmen, som opstår fra køling af 140 mio. kg mælk årligt, til opvarmning og brugsvand. Den kan levere 264 kW og hæver temperaturen fra 25 til 68° C Illustration: Das Büro

Ved at erstatte olie og naturgas med el i fødevareindustriens processer som tørring og inddampning kan sektoren reducere sin udledning med op til 1 mio. ton om året, hvilket svarer til cirka to procent af Danmarks årlige CO2-udledning.

Det vurderer et partnerskab mellem DI Energi, DI Fødevarer, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, DTU og rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe A/S, som nu sammen starter projekt »Elektrificering af industrien«.

Læs også: Trods vindmøller og solceller: Det halter med elektrificere danskernes forbrug

I projektet deltager 20 danske fødevarevirksomheder, som skal demonstrere, hvordan elektrificering af produktionsprocesser kan understøtte den grønne omstilling af fødevareindustrien og på sigt inspirere resten af industrien ved at gøre opmærksom på de gode eksempler.

Projektet, som kører fra nu og frem til udgangen af 2020, har fået en bevilling på seks millioner kroner fra Industriens Fond, hvilket skal sikre, at de nye metoder kommer ud til flest mulige virksomheder.

Kender potentialet

Ifølge Viegand Maagøe, der leder projektet, er det tidligere analyser, der fører til antagelsen om, at en fuldstændig elektrificering af fødevarebranchen vil kunne reducere CO2-udledningen med en million tons.

Læs også: DTU: Kobling af energisystemer kan give stor del af nødvendig CO2-reduktion

»Fra vores arbejde med mange danske fødevarevirksomheder ved vi, at der er potentialer for at omlægge og elektrificere yderligere. Vi ved også, at der er en del, der tør tage springet, og vi er overbevist om, at dette projekt kan være med til at vise, hvor mange fordele der er for virksomhederne i at omstille,« siger Søren Eriksen, adm. dir i Viegand Maagøe A/S.

Selskabet henviser her til et konkret eksempel, hvor en dansk virksomhed gennem elektrificering af fabrikkens inddampningsproces, som tidligere foregik med naturgas, kunne reducere energibehovet med 80-90 procent, CO2 udledningen med 9000 ton årligt og realisere en årlig besparelser på otte mio. kroner, hvilket gav en tilbagebetalingstid på investeringen på blot to år.

Læs også: Ny analyse: Energieffektivisering kan gøre grøn omstilling markant billigere

I et andet eksempel blev der på en virksomhed installeret en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarmen fra tørringsprocesser, hvilket gav en halvering af virksomhedens naturgasforbrug, en årlig besparelse på fire mio. kroner og en sparet CO2 udledning på 3700 ton om året.

Større fortrængning end i transportsektoren

Ifølge rådgiveren rummer den danske industri-sektor det største potentiale for fortrængning af CO2 ved elektrificering, da en omlægning fra fossilt brændsel til elektrificeringsløsninger i industrien vil fortrænge 800 g CO2 per kWh.

Hvis man laver samme omlægning i persontransport, vil det fortrænge op mod 600 g CO2 per kWh, mens det i private husstande vil være 500 g CO2 per kWh ved en omlægning fra gaskedler til el.

Læs også: 25.000 m² solceller og en vindmølle i timen: Vækst i sol og vind skal op i gear

Fødevareindustrien tegner sig for 30 procent af industriens samlede energiforbrug i Danmark, og heraf stammer over halvdelen fra olie, gas og kul.

Industriens samlede emissioner udgjorde i 2017 fire procent af den totale CO2 udledning på knap 51 mio. ton (inklusive LULUCF).

Forskningsprojektets resultater vil løbende blive formidlet via en digital platform, der åbner i første halvår 2020.