Nyt projekt skal gøre skyens produktionsdata mere pålidelige

Der ligger et stort potentiale i at optimere sin produktion på baggrund af data, men hvordan sikrer man validiteten? Det skal et projekt i regi af RoboCluster afdække. Illustration: Paul Sakuma/Associated Press

Det er med produktionsdata som med meningsmålinger. Der skal være et vist niveau af validitet, før det overhovedet giver mening at bruge dem.

For hvad nytter det, at man som maskinfabrik eller OEM’er opsamler data på sine emner i løbet af produktionsprocessen og eksempelvis lagrer dem i skyen, hvis man ikke kan stole på, at dataene er fuldstændig valide?

Det er det skisma, en projektgruppe i regi af RoboCluster er blevet bevilliget penge til at adressere i et projekt, der skal løbe frem til foråret 2018.

»Der findes teknologier, som kan lave opmålinger af de enkelte emner, når de forlader et CNC-center. Men vi skal sikre koblingen mellem lagring og datavaliditet i skyen – altså at datalogget med 100 procents sikkerhed er udført på det og det emne,« forklarer projektleder Michael Stæhr, der er konsulent på Center for Robotteknologi på Teknologisk Institut, en af de fire partnere i projektet.

Stigende behov for fuld sporbarhed

Han forklarer baggrunden for projektet med, at der ude i industrien er et stigende ønske om, at man som virksomhed kan levere fuld sporbarhed helt ned på emneniveau. Blandt andet for at produktionsoptimere og omkostningsreducere.

»Man kender den slags krav fra fødevare- og medicoindustrien, og der begynder at komme nogle behov for at gøre det samme, blandt andet i de brancher der producerer bygningsmaterialer. Der er af og til et behov for at kunne dokumentere de forhold, ens produkter er produceret under,« siger Michael Stæhr.

Tilgængeligheden af bedre og billigere sensor- og opmålingsteknologier kombineret med muligheden for at levere produktionsdata i realtid via skyen gør det muligt netop at levere en sådan sporbarhed helt ned på komponentniveau, men ifølge Michael Stæhr er datavaliditeten ikke god nok, som det er i dag:

»Der skal være en øget grad af datasikkerhed. Ellers gør man hurtigt tingene værre ved at smide en masse data op i skyen. Så vi vil se, om vi kan logge emnespecifikke data i skyen med en så høj validitet, at vi sikrer, at der ikke sker et offset i systemet.«

Dataene logges, når robotten slipper grebet

Det er Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, EasyRobotics, virksomheden Blackbird og sandsynligvis en endnu ikke offentliggjort casevirksomhed, der over det næste år skal teste en sådan løsning af i praksis.

Et muligt demonstrationsprojekt kunne være at lade en industrirobot plukke halvfabrikata-emner som ventiler fra en CNC-drejebænk og placere dem i kassetter. I samme øjeblik som ventilen placeres i kassetten, logges ventilens specifikationsdata – ruhed, diameter, pasning og så videre – og lagres i skyen sammen med den pågældende kassetteplacering.

Blackbird, der udvikler it-systemer til dataopsamling og -håndtering, skal være med til at udvikle den nødvendige infrastruktur, mens Aalborg Universitet blandt andet skal bistå med viden om kommunikationsprotokoller, forklarer Michael Stæhr.

Og så er det planen, at Teknologisk Institut skal levere de nødvendige kontrolmålinger af emnerne. For eksempel ved at udføre efterfølgende målinger af emnerne for derigennem at tjekke, om måledataene er valide nok.

Projektet er ét af fire felter inden for robotteknologi, som RoboCluster har udpeget som indsatsområde. Foruden kombinationen af robotteknologi og dataopsamling omfatter felterne inspektionsrobotter, robotter som skadedyrsbekæmpere og kirurgirobotter.