Nyt projekt skal forske i biosimulation

Genetiske forskelle på virtuelle befolkningsgrupper, og detaljerede modeller af celler. Computersimulerede modeller skal i et nyt EU-projekt afprøve prototyper på ny medicin.

Det 81 millioner kroner store projekt er blevet til på dansk initiativ, og to forskergrupper med professor Bjørn Quistorff og professor Niels Henrik Holstein-Rathlou fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København i spidsen vil repræsentere de danske farver.

Europa halter bagud

Målet er at skabe et europæisk forum for forskning i computermodeller af biomedicinske systemer, hvor Europa halter bagud i forhold til USA. Forskningen skal skabe computermodeller for såvel normale som unormale biologiske systemer, og modellerne skal bruges til gavn for medicinudvikling.

»USA er langt foran med udvikling af computermodeller, der kan efterligne biologiske processer. Og den amerikanske fødevare- og medicinadministration bruger allerede matematiske modeller til vurdering af prototyper på ny medicin. Europa har ikke nær så stærk en position på dette område, bl.a. fordi den offentlige forskning er spredt, og fordi industrien stadig har relativt få eksperter på området,« fortæller professor i metabolisk biokemi Bjørn Quistorff.

Virtuelle familier

Computermodellerne spænder fra virtuelle befolkningsgrupper, hvor man kan undersøge genetiske forskelle samt forskelle på køn og alder til detaljerede modeller af forskellige celler og celletyper og til modeller af cellernes funktion i forskellige organer.

Men selv med det nye projekt, der vil få 26 videnskabelige institutioner fra otte lande som deltagere, vil europæerne få travlt, hvis amerikanerne skal indhentes, vurderer professor i fysiologi Niels Henrik Holstein-Rathlou.

»USA-baserede firmaer tilbyder allerede simulerede biologiske modeller til medicinaludviklerne. Det er sandsynligt, at myndighederne i USA i løbet af ganske få år vil forlange test på virtuelle modeller, som et led i godkendelsen af nye typer medicin.«