Nyt phthalat stemples som hormonforstyrrende af EU

Stoffet DCHP bliver brugt i produktion af farver og printerblæk, men det har også været at finde i modellervoks og fingermaling. Efter stoffet er blev anerkendt som skadeligt for forplantningsevnen, er det ikke længere tilladt at bruge i forbrugerprodukter som fx maling til børn. Illustration: Bigstock/Oksun70

Phthalatet DCHP er kommet på EU’s kandidatliste over sundhedsskadelige stoffer, hvor det er stemplet som både hormonforstyrrende og skadeligt for forplantningsevnen.

Fremover må forbrugerprodukter kun indeholde 0,1 pct. af det hormonforstyrrende stof, hvilket i praksis er det samme som et forbud.

Læs også: Principiel sejr: EU stempler for første gang phthalater som hormonforstyrrende for mennesker

Stoffet bliver blandt andet brugt som plastblødgører i alt fra byggematerialer til tekstil- og farveproduktion, men det har også tidligere været registreret i EU til brug i modellervoks og fingermaling.

»DCHP bliver brugt til sådan noget som hæftemidler, fuge- og spartlemasse med polymerer. Generelt er det varer, du kan få i et byggemarked, men findes fx også i farvepatroner til printere,« siger Knud Ladegaard Pedersen, der er AC-tekniker i Miljøstyrelsen.

Dermed følger stoffet trop med fire lignende phthalater (DEHP, DBP, DIBP og BBP), der i 2017 blev optaget på kandidatlisten som hormonforstyrrende.

Læs også: Miljøstyrelsen: Nu kan phthalater endelig forbydes i EU

»Danmark var med til få de fire første phthalater på kandidatlisten og senere godkendelseslisten. Sverige har stået for at få DCHP på kandidatlisten, og den bagvedliggende dokumentation er udarbejdet i et samarbejde mellem de svenske og danske myndigheder,« siger Knud Ladegaard Pedersen.

Tilbage i 2015 forsøgte Danmark og Sverige at få DCHP på listen sammen med de fire phthalater. Men på grund af den omstændige ansøgningsproces i EU, nåede stoffet ikke med i ansøgningsrunden dengang.

Et signal til industrien

Med en plads på den europæiske kandidatliste for særligt problematiske stoffer anerkender EU-Kommissionen, at phthalatet er skadeligt for menneskers sundhed. Her siger reglerne, at virksomheder skal kunne dokumentere, hvis et forbrugerprodukt indeholder DCHP. Dog vil det tage lang tid, før stoffet bliver helt fjernet fra butikkernes hylder.

Læs også: Ny undersøgelse: Hvert femte stykke legetøj indeholder hormonforstyrrende stoffer

»Det er primært et signal til industrien om, at de skal forberede sig på at udfase stofferne. Efterfølgende kan stoffet blive optaget på godkendelseslisten, og så skal virksomhederne have en godkendelse af myndighederne, før de må anvende stoffet,« siger Knud Ladegaard Pedersen.

For stoffer på godkendelseslisten skal virksomheder bevise over for myndighederne, at indholdet af fx phthalater i deres produkt ikke er skadeligt for mennesker, før at de kan få lov til at bruge det.

Læs også: Dårlig kontrol gør det let at snyde med phthalater i legetøj

I dag modtager Miljøstyrelsen blandt andet ansøgninger for DEHP, der er nået videre til godkendelseslisten.

»Vi kan se, at industrien i vidt omfang søger om tilladelser til at bruge stofferne på godkendelseslisten, især DEHP som bruges i meget store mængder. I nogle tilfælde gælder ansøgningerne meget brede produktgrupper, fx at stoffet skal bruges til at producere PVC,« siger Knud Ladegaard Pedersen.

I dag bruges årligt et sted mellem 1.000-10.000 tons DCHP samlet i hele EU. Eksempelvis blev der tilbage i 2008 anvendt 39 tons DCHP til printerblæk i Danmark.