Nyt pesticid siver lige ned i grundvandet

Et af de helt nye pesticider, som Danmark har godkendt, har vist sig at havne i grundvandet.

Ifølge en ny rapport Geus findes et nedbrydningsprodukt af ukrudtsmidlet bifenox i så godt som alle prøver i en meters dybde under en af de marker, hvor der bliver taget prøver. I alle prøverne er grænseværdierne overskredet.

Også helt nede i grundvandet under marken finder forskerne et nedbrydningsprodukt af pesticidet i mere end hver fjerde prøve. I de fleste tilfælde er grænseværdien overskredet.

»Bifenox har en metabolit, som kan udvaskes, og vi finder den i høje koncentrationer,« understreger seniorforsker Jeanne Kjær, Geus.

Hun er en af forfatterne til rapporten 'Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet'.

Rapporten viser, at bifenox siver ned i grundvandet på lerjord, men ikke på sandjord.

Godkendt sprøjtegift ophobes i kartoffelmarkere

Mens landmændene dårligt er kommet i gang med at benytte bifenox endnu, så er rimsulfuron et etableret bekæmpelsesmiddel.

Rimsulfuron efterlader også et nedbrydningsprodukt i jorden og vandet i en meters dybde, ligesom det findes i grundvandet, viser rapporten. Rimsulfuron bliver blandt andet brugt til at slå ukrudt ihjel på sandede kartoffelmarker.

Her kan det fungere som en erstatning for metribuzin, en af de store syndere, som på grund af varslingssystemet i dag er forbudt. Men alternativet giver nye bekymringer.

»Rimsulfuron er problematisk, fordi det danner metabolitter, som udvaskes over rigtig, rigtig lang tid,« siger Jeanne Kjær.

Geus har kun sprøjtet med rimsulfuron én gang, for otte år siden. Normalt vil landmændene benytte sprøjtegiften hvert fjerde år på grund af sædskiftet på kartoffelmarkerne.

»Det, der bekymrer mig, er, at når den udvaskes over så lang tid, så risikerer vi ophobning i jorden,« siger Jeanne Kjær.

Rimsulfuron har Miljøstyrelsen også under luppen. Faktisk udløb godkendelsen allerede sidste år, fordi fundene af metabolitten på forsøgsmarkerne ikke er nyt. Alligevel kan midlet stadig købes.

Vandværker: Gå i kødet på de stoffer nu

At rimsulfuron stadig er i handlen er ikke med vandværkernes gode vilje.

»Resultaterne viser, at man bør inddrage godkendelsen af rimsulfuron. Det har potentiale til at blive et alvorligt problem,« siger konsulent Claus Vangsgaard fra vandværkernes forening, Danva.

»Både rimsulfuron og bifenox er stoffer, som myndighederne virkelig er nødt til at gå i kødet på,« mener han.

Kontorchef Lea Frimann Hansen fra Miljøstyrelsen oplyser, at styrelsen har sendt sin fornyede vurdering af rimsulfuron i høring hos det firma, som har opnået godkendelsen af stoffet. Styrelsen har også modtaget firmaets svar. En afgørelse om det stof er altså lige på trapperne, mens undersøgelsen af bifenox først skal til at begynde.

Godkendelsesindehaveren modtager brev om resultaterne fra den nye rapport om forsøgsmarkerne og får mulighed for at kommentere dem. Hvor længe der går, inden sagen bliver afgjort, afhænger ifølge kontorchefen af, hvor mange nye data styrelsen skal gennemgå som følge af svaret.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu er det på tide at vor miljøminister forbyder brugen af alle former for persticider. Vi kan passivt se til at vore efterkommere ikke kan drikke rent vand.

Forbyd salg af Glyfosat i Danmark. Landbruget og private haveejere bruger Glufosat til ukrudsbekæmpelse, og restprodukterne løber over tid lige ned i vort bedste drikkevand.

Det er ufatteligt at vi tillader det.

Stort set har vi kun det vand der er på kloden. Vand der med regnen bliver til grundvand og til sidst drikkavand. men hvis vi fortsat tillader at vi i Danmark ukontriolleret kan bruge Glyfosat, vil fremtidens vandværker få store anlægsudgifter til rensning af vanden, hvis man i det hele taget kan rense vandet.

Vor nye miljøminister må for alvor forholde sig til svineriet med Glyfosat.

 • hans

Det skulle være skwet for mange år siden

 • 0
 • 0

... at Peder, Per, Finn mv. hurtigt kommer på banen så vi (endnu engang) kan få slået fast at:

 1. Sprøjtemidler ender ikke i grundvandet.
 2. Gør de det alligevel, så skyldes det private haveejeres overdrevne brug af midlet - ikke landbruget.
 3. Er det mod forventning alligevel ikke haveejernes skyld, så er det fortiden synder - brugen i dag er derimod uproblematisk.
 4. Det er under alle omstændigheder helt ufarligt.

[\ironi]

 • 0
 • 0
 1. Pesticider der erkendes som problematiske i overvågningsprogrammet skal forbydes.
 2. Pesticider der viser sig uproblematiske i overvågningsprogrammet skal fortsat kunne anvendes.
 • 0
 • 0

Umiddelbart virker det mærkeligt, at stoffet siver ned på lerjorde, men ikke i sandjorde, da den almindelige vandtransport er større i sandjorde.

Kan forklaringen være, at stoffet siver ned i sprækker i leret, og at lerjorden er mere fattig på organisk stof, som kan binde / retardere transporten af pesticidets metabolit?

 • 0
 • 0

at disse stoffer overhovedet er i handlen inden deres indflydelse på omgivelserne er blevet vurderet af folk, der ellers intet har med landbruget at gøre - altså totalt økonomisk uafhængige.

 • 0
 • 0

.......hvad der forurener klima, grundvand, debatter, luft samt lovgivning, det vil sige mennesker, børn og kvinder, hunde køer samt mejetærskere og forlade landet....sidste mand lukker grænsebommene , med ordene "Gud bevare Danmark"så naturen kan få et fristed ,hvor de spor vi mennesker har sat på dette stakkels land med landbrug byer parcelhuse, kolonihaver veje, broer og Christiania kan heles.

Sarkasme kan forekomme

 • 0
 • 0

at disse stoffer overhovedet er i handlen inden deres indflydelse på omgivelserne er blevet vurderet af folk, der ellers intet har med landbruget at gøre - altså totalt økonomisk uafhængige.

Måske skyldtes det at det gamle regime blev styret fra Axelborg?

 • 0
 • 0

Der falder ca 8000 tons regn per dansker per år.Det er en temmelig stor damper hvis det skal sendes.Han drikker vel eet ton.Det er nemmere at rense et ton end passe på 8000.En måde at gøre det på kan ses hvis man Googler overskriften. Jeg synes de der evindelige krav om jomfruelighed og nulforurening af alting er farlige.Den nemmeste måde at gøre det på er slagte de 4.5 million som ikke laver andet end at se seje ud og sætte kryds hvert fjerde år. Landbrug ,fiskeri og første trins oparbejdning af produkterne kan nemt gøres af en halv million på turnus så de ikke får fikse ideer. Krav om renhed har før ført til folkemord.

 • 0
 • 0

Krav om renhed har før ført til folkemord

 • fy, nu letter du jo på 'kortet': P-KH kommer efter dig lige strax! :)
 • 0
 • 0

[quote]Krav om renhed har før ført til folkemord

 • fy, nu letter du jo på 'kortet': P-KH kommer efter dig lige strax! :)[/quote]

Jeg tænkte på de venstreorienteredes ønskelande som drev det langt videre

 • 0
 • 0

Vore 4 istider har været arkitekten på de forskellige sedimenter vi finder i undergrunden. Den sidste istid kan vi se aftrykket af i landskabet. Det vi ikke umiddelbart er hvad der er sket under jordoverfladen.

Alle ved hvor den sidste istid stoppede. Når isen smeltede lavede smelte vandet dybe fjorder og dale.

Disse dale er idag begravet med sand, og en vandindvindings af drikkevand her (Billund Grindsted og Vestjylland er følsom for nitrat og og brug af pesticider hvad enten det kommer fra landbrug eller private.

Østjylland og Lolland har den fede jord, som kommer at sediment fra planter. Istiden har rykket rundt med lerlag. De er nødvendig ikke horisontale . De kan være lodrette eller skrå på den ene eller måde.

Der er sprækker og revner der kan lede overflade and dybt ned i grund grundvandet.

Derfor er det med skyklapper for øjnene, forreste at give tilladelser til brug af pesticider af enhver art. Pesticider er uønskede i vort drikkevand.

-hans Derfor giver ler ikke

 • 0
 • 0

at disse stoffer overhovedet er i handlen inden deres indflydelse på omgivelserne er blevet vurderet af folk, der ellers intet har med landbruget at gøre - altså totalt økonomisk uafhængige.

Stoffet har været brugt i mange år i udlandet og der er faktisk en del videnskabelig litteratur om det. Her f.eks. en helt fra 1976:

http://www.sciencedirect.com/science/artic...

Det er også kendt at metabolitten bifenox syre er mobil i jord jfv. f.eks. EFSA:

"Bifenox is immobile or exhibits low mobility in soil, bifenox acid exhibits high to medium mobility in soil."

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s1...

Så alt i alt må man tage sig til hovedet over, at stoffet er blevet godkendt i land der insisterer på urenset, rent drikkevand fra grundvandet.

 • 0
 • 0

Hvis du mener jeg har skrevet for meget uden punktum og komma, så prøv mit lix tal

-hans

 • 0
 • 0

Du må være skuffet Ebbe Holleris Petersen.

Kun nogle småhost fra Claus Madsen (han kan da i det mindste se, at sagen er dårlig), Bjarkes sædvanlige nedgørelse af andres indlæg (selvom han i en tidligere debat har anmodet om en god debattone, men bruger ikke sjældent N-kortet) og Niels Abildgaard, der mener at han ytre sig på forståeligt dansk, men 8.000 tons ...

 • 0
 • 0

Du må være skuffet Ebbe Holleris Petersen.

Niels Abildgaard, der mener at han ytre sig på forståeligt dansk, men 8.000 tons ...

Hver dansker fylder en hektar som er 10000 kvadratmeter og der falder 80 cm regn som er 8000 tons.Er det bedre? Nu vi er ved så kan en hektar uden kunstgødning give godt og vel en ton olieækvivalent energi og vi bruger i øjeblikket tre og en halv og får også noget at spise.Rigeligt endda

 • 0
 • 0

Der er noget der ikke stemmer med dit postulat og nedbør i Danmark. Der falder ikke lige meget regn i Danmark, det kommer an på hvor du vil opsamle dit regnvand. Og dermed har du ikke en jævnt fordelt grundvandsdannelse. I sommerperioden fordamper der rigtig meget af dit vand, og det er kun i de kolde måneder du har den egentlige grundvandsdannelse. Men med alle de pesticider som bliver udsprøjtet, som regnvandet skal skal passere et sandt kemi bad igenem jordlagene,

Hvordan har du tænkt vi skulle opsamle alt regnvand der falder der falder i Danmark.

Med den mængde som du skriver , kan jeg løseligt regne ud skal have hvad der svarer til 325 gyldebeholdere hvor der falder mest nedbør.

Har jeg regnet rigtigt ?

 • hans
 • 0
 • 0

Hvis deet undrer dig Claus så må det faktisk undre alle at tilladelsen er blevt givet.

Jeg synes nu ikke jeg generelt undrer mig mindre end andre ;-)

Men det virker godt besynderligt at man har godkendt stoffet, når jeg på fem minutter kan finde ud af, at problemet har været kendt siden 1976 (omtalt i registreringen af stoffet hos EPA i 1980).

Nogen skylder en forklaring...

I USA har man foresten brugt det meget i soja, men det er vist nok erstattet af glyphosat i de senere år...

 • 0
 • 0

Noget tyder på at landet som vi kender ikke både kan rumme 4.5 millioner frelste der kræver velfærd,økologi og rent grundvand og så et landbrug og fiskeri som er eneste indtægt når olien smutter. Jeg tror landbruget bliver og ville sagtens kunne leve med at drikke renset vand hvis jeg også fik lidt at spise hver dag. Det grundvandshysteri er en nyere version af det støj der fyldte min ungdom. Noget i stil med at private arbejdsgivere er djævle og Mao er lys. Idag ser jeg det lidt anderledes.

 • 0
 • 0

Der er tale om et middel til brug i kartoffeldyrkning, De vokser bedst på sandjorde, så bekymring omkring lerjorde er ubegrundet. At der så kort tid efter tildeling kun findes metabolitter i jorden, betyder at stoffet ikke er persistent. Der er sikkert også målt på disses nedbrydning.

 • 0
 • 0

Noget i stil med at private arbejdsgivere er djævle og Mao er lys.

Idag ser jeg det lidt anderledes.

Ah - endnu en konvertit. Ja, de er tit de værste - øh bedste. En mellemvej kan de ikke finde.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Det kan jo ikke komme bag på nogen, at man finder de pågældende stoffer umiddelbart nedenunder de marker, hvor man har sprøjtet? - det er jo internationalet kendt, at netop disse stoffer har et "leaching potential", så det ville da være meget mærkeligt, hvis det ikke fandtes! - Det er jo derfor vi har pesticidvarslingssystemet, idet de stoffer man finder her, i fremtiden vil blive medtaget i analyser af grundvandet. Man kan også lave visse restriktioner på anvendelsen, ligesom det er gjort med andre stoffer der er "leachers".

 • 0
 • 0

Bifenox en af Bayers produkter fra pesticid industriens beskidte portofolie på den såkaldt sorte liste. Det er hjernelam at se igen og igen rense argumentet ligesom i glyphosat tilfældet og den passive, dovne holdning hvor effektivitet foretrækkes frem for kvalitet, samt en stor portion grådighed. Men grådig for hvad? Store mængder gensplejset, sygdomsfremkaldene madvarer imprægneret med kemiske og syntetiske stoffer? Vil du virkelig spise det eller give dem til dine børn? vil du virkelig have din vand inficeret med verdens farligste kemikalier? Vi allerede ved at vand er en knap og fremtidens mest verdifulde ressource; alligevel synes kemisk og syntetisk forurening af både det jord ve lever på og den vand vi drikker, at være til at foretrække. I øvrigt behøver vi reelt landbrugs og fødevareindustri?

 • 0
 • 0

I øvrigt behøver vi reelt landbrugs og fødevareindustri?

 • svaret må vel (bla.) afhænge af, om 'vi reelt behøver' [b]mad[/b]!??
 • 0
 • 0

Nu har du - sammen med andre kyniske kampagnejournalister fra EB - opnået dit mål, så du kan få folk til at skrive dette som kommentar til dine kampagne:

I øvrigt behøver vi reelt landbrugs og fødevareindustri?

Kender du slet ikke historien om "hvorfor spiser de da ikke kager" - eller da engelske lorder omlagde kornproduktionen på deres godser i England til ekstensiv græsning og rævejagt, hvorefter man fremkaldte Europas største sultkatastrofe i nyere tid ved at tvangseksportere korn til England fra deres vasalgodser i Irland?

Eller er du bare så kynisk, at resultaterne af din higen efter "sensationer" går foran alt?

Peder Wirstad

 • 0
 • 0

mad kan produceres på mange måder. Industrien har ikke patent på mad. Alene råvarerne der produceres i landbrugsindustri regi kan betragtes som farlig affald, bugner med kemiske stoffer og pesticider er uden smag og næringsværdi; derfor tilføres rigeligt med flere smagsforstærkere , farver, konserveringsmidler, zombificerings stoffer osv. Tilførselsstoffernes produktions cyklus selv er også præget af miljøbelastning. Derefter kommer emballagen som igen er et sørgeligt spild historie i sig selv.

 • 0
 • 0

Også helt nede i grundvandet under marken finder forskerne et nedbrydningsprodukt af pesticidet i mere end hver fjerde prøve. I de fleste tilfælde er grænseværdien overskredet.

 • når selv en så simpel ting som betegnelsen "grundvand" volder problemer, så er debatten op af bakke for sagligheden Grundvand er det vand, der findes under grundvandspejlet, der er grænsen for planterødders vækst - det er ikke drikkevand. Jeg ser en del debattører, der i mange tråde har fået fuld saglig dokumentation, alligevel ufortrødent bliver ved at misinformere - forhåbentlig er saglige forklaringer ikke helt spildte Guds ord på Ballelars? . Alle midler gennemgår en restriktive test - alle midler revurderes løbende. Alligevel vil Hans Otzen vil have forbudt pesticider i Danmark - OK - men det er hykleri at han åbenbart ikke mener det er ulejligheden at forbyde blyholdige vandledninger og -systemer, selv om tungmetaller er stærkt helbredsskadelige!

Der er utallige tråde om pesticidrester, hvoraf ca. 90% stammer fra kilder udenfor landbruget - alligevel kan man finde indlæg fra en blogger, der påstod at landmanden pissede pesticider i brønden - sådan er debatniveauet fra usagkyndige på området - desværre - landmandens bidrag er ca. 10%, så hvad med de andre 90%?

Ingen ingen interesserer sig for de større problemer for drikkevandet - se f.eks.:

http://www.helsenyt.com/frame.cfm/cms/id=2...

Pudsigt nok står miljøaktive med ryggen til når vandmiljøet forurenes med medicrester o.a., men nogle ugiftige stoffer i brøkdele af mikrogram kan få dem op på barrikaderne. Det er landmanden, der af en eller anden grund bliver lagt for had - en form for mopperi eller hetz. En billig måde på at føle sig som "miljøforkæmper".

Men igen - hvis Bifenox viser sig at være et problem, så mister den hurtigt sin godkendelse. og vi fortsætter med at drikke bly fra vandhanen - og den giftige koffein fra kaffe og Cola, den sidste med fosforsyre. Det er da til at få hovedpine af - så vi skyller en Paracetamol-tablet eller to ned med et glas Cola. Vi kunne i stedet indføre grænseværdier, der baserer sig på sundhedskriterier.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Industrien har ikke patent på mad.

Netop, derfor har mange selv køkkenhave, bager brød, samler æg i hønsehuset, slagter selv ænder og kyllinger. De færreste dyrker og maler selv korn, malker en ko og laver fløde, tykmælk, smør eller ost for ikke at nævne slagtning af gris, får, tyr, hest mm. Så de fleste køber ind i supermarkedet mv. altså råvarer, halvfabrikata som færdigretter, forbrugeren "stemmer" ved det frie valg af varer og indkøbssted. En utrolig stor magt, Fødevaresektoren tilpasses forbrugerens valg. Det kaldes markedskræfter.

Jan

 • 0
 • 0

Annie Leonard lille video om konsumerist samfund passer fint i billedet synes jeg http://www.storyofstuff.com/international/ Jeg kan ikke begribe at nogen kan overhovedet prøver finde på argumenter for udbredelse af flere toksiske stoffer i vores omgivelser med mindre den pågældende individ har hånden dybt begravet i industriens lomme. I begyndelsen af år 2000 fandtes mere end 100.000 kemiske produkter på det danske marked og de færreste er undersøgt for skadelige virkninger. Det stigende forbrug af kemikalier , og for nylig af syntetiske og nanoprodukter , har alvorlige miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser. Og her debatterer nogle til fordel for en miljøgift som allerede er undersøgt os sat på den sorte liste!!

 • 0
 • 0

det er for dårlig. En billig kortsigtet løsning med alvorlige langsigtede konsekvenser. Landmænd kan sagtens erstatte det grådige uansvarlige industri.

 • 0
 • 0

tia ræbild - jeg er så meget enig i dine betragtninger og fatter heller ikke argumenterne for en fortsat brug af pesticider. Det er rystende at vor landbrugs idealist vil tilsvine vort drikkevand, og så tonse millioner asf kroner i at rense vandet, så det opfylder de krav vi stiller til godt drikkevand.

Men hvis man kun skal bruge vandet til at vande afgrøder og svin, så ender det jo højest i fødekæden. Og så er det vore børn der skal indtage giftige fødevarer og drikkevand.

"Det er fandme uhyggeligt du" http://www.youtube.com/watch?v=QQyBFJ55oeI God drikkelyst og bon appetite med flæskestegen Jan

Vh. -hans

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke begribe at nogen kan overhovedet prøver finde på argumenter for udbredelse af flere toksiske stoffer i vores omgivelser med mindre den pågældende individ har hånden dybt begravet i industriens lomme.

Nu tør jeg ikke gætte på hvordan du definerer "toksiske stoffer", men pesticder kan altså udmærket være den bedste miljøløsning samlet set.

F.eks. vil pesticider typisk sænke arealforbruget og forbruget af fossile brændstoffer.

 • 0
 • 0

Og forskellen ligger måske i at pesticider er de bedst undersøgte kemikalier - vi ved utroligt meget om deres mulige giftighed, både for mennesker og natur. Vi ved også hvad der bliver af dem, og vi ved, hvor meget mennsker indtager via føde og drikkevand. Og det giver ikke grund til bekymring! Hvorfor er det så lige at vi er så bange for pesticider? Som Tia så rigtigt skriver, er der måske 80.000 kemikalier vi ikke ved noget om. Lægemidler skal ikke engang undersøges for miljøeffekter - og det mest almindelige smertestillende middel bruger vi 300 t årligt, bare i Danmark....og forbruget af lægemidler er stigende.

 • 0
 • 0

@Hans Otzen,

Det er rystende at vor landbrugs idealist vil tilsvine vort drikkevand, og så tonse millioner asf kroner i at rense vandet, så det opfylder de krav vi stiller til godt drikkevand.

Men hvis man kun skal bruge vandet til at vande afgrøder og svin, så ender det jo højest i fødekæden. Og så er det vore børn der skal indtage giftige fødevarer og drikkevand.

 • det er mere rystende at du kan sprede misinformationer i strid strøm uden at have et fagligt grundlag for emnet. Det danske drikkevand er renere end destilleret vand, som endda skulle være kemisk rent. Jeg bliver nødt til at gentage en ting som du ikke ha/viletl forstå - landbrugets andel af de mikroskopiske og oftest harmløse pesticidrester i drikkevandet beløber sig til ca. 10%. De 90% stammer fra bl.a. privates og det offentliges brug af pesticider. I stedet for et dødssyg link bør du læse: http://www.helsenyt.com/frame.cfm/cms/id=2...

Hvis du tør læse noget seriøst materiale? I en persons levetid indtages gennem drikkevandet en giftmængde fra landbruget svarende til giftmængden i en enkelt øl eller en enkelt kop faffe. Synes du så ikke selv, at dine indlæg er noget hysteriske?

Pesticider er på global plan nødvendig for at kunne brødføde vor nuværende befolkning. Uden pesticider må 2 mia. mennesker undvære mad. Tag dig en Panodil - skyl den blot ned med et glas vand med blytilsætning fra vandhanen til tonerne fra dit hjernetomme links.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Du antager at det danske drikkevand er renere end destileret vand. Det er dog den storste løgnhistorie de er hittet på.

Hvorfor tror du at mere en 20 danske vandværker dagligt har spore overskridelser på parametre på eksempel BAM. Og disse vandværker bliver nedlagt som vandværk og oprette som distributiones værker.

Stop nu og se realiteterne i det i øjne. Det er basal grundviden for skolebørn. Du kunne blive klogere end du er ved at læse her

http://www.miljonyt.dk/23/57.htm

vh-hans

 • 0
 • 0

Tak for dit link Jan ! Det underbygger med stor sikkerhed problematikke med pesticider i vort drikkevand. Og der findes ikke pesticider der er harmløse pesticidrester. Iøvrigt en underderlig definition på et stofs toxiske egenskaber.

Du kan idag se store marker der er gule efter brug af Glyfosat solgt under forskellige handelsnavne. Hvorfor går landbruget det ?

For ikke at få flyvehavre i næste års kornmark, eller for at få et renere produkt og dermed en højere pris.

End pris som vi i den sidste ende skal betale for at rense vort drikkevand.

Nu må det være tydeligt for enhver.

Vh- hans

 • 0
 • 0

Du kan idag se store marker der er gule efter brug af Glyfosat solgt under forskellige handelsnavne. Hvorfor går landbruget det ?

Glyphosat stopper planternes stofomsætning, så bladene bliver lyse, i perioder hvor stoftransporten gå nedad, stopper omsætningen i rødderne. Det virker kun på planter i vækst og nedbrydes hurtigt til AMPA i jord. Ja glyphosat sælges under forskellige handelsnavne med forskellige formuleringer. Ofte tilsættes ammoniumsulfat som additiv for at øge effekten. Patentet på glyphosat er udløbet, så der er flere der i konkurrence kan producere midlet. Landbruget bruger midlet da det ikke forhindrer dyrkning af jorden, billigt og det mindst giftige at bruge.

For ikke at få flyvehavre i næste års kornmark, eller for at få et renere produkt og dermed en højere pris.

Flyvehavre-frø kan spire efter en periode på op til 7 år i jorden, og skal luges væk, der er andre og mere selektive midler end glyphosat til at hæmme flyvehavre. Glyphosat har den egenskab at nedvisne rod-ukrudt og bl.a. lette høstarbejdet. Det bruges dog ikke i fremavlsmarker, maltbyg mm. da det nedsætter spireevnen(der også er en plante) Rodukrudt kan være særdeles tabsvoldende, op til 40% udbyttenedgang.

Men glyphosat er ikke et nyt stof, så det at det ikke er fundet i ægte grundvand, viser kun at det ikke er persistent som BAM og DDT.

 • 0
 • 0

Prøv lige at læse denne gode debat.

http://ing.dk/artikel/102750-pesticider-lu...

Stot set har vi kun det vand der er på kloden.Hvis vi nu nedskalerer kloden til til en plastik spand der er næsten fyldt op med rent sand. Vandet ligger nogle centimeter under jordoverfladen. Nu er du tørstig, og stikke et sugerør ned i jorden, for at suge vand op. Fint nok med det.

Men nu kommer jeg og tisser ned i spanden og hælder lidt glyfosat ned i spanden for at imødekomme der skulle vokse noget på overfladen.

Nu er dit barn tørtig - hvordan sørger du for at dit barn ikke bliver syg af at drikke forurenet vand ?

Ny dyrker jeg gulerødder i spanden, og sprøjter for meldug og larveangreb.

Du iværksætter straks at dit sygerør bliver forsynet med diverse kulfiltre og reducere Ph, for at dine tænder ikke tager skade.

Uhm - nu har det rene vand fået en dejlig bi-smag.

Pyt med det tænker du. jeg må købe en avanceret sugerør der kan fjerne bi-smagen.

Gad vide hvem der kan betale sig og af svineriet med pesticider.

Du kan nu kun håbe på at blive ramt at en komet med vand så du kan fortynde dig ud af dit problem.

Skal jeg bliver ved med at skære det ud i pap ?

Kan du følge mig ?

-vh -hans

 • 0
 • 0

Man skulle ikke tro det var muligt at samle så meget uvidenhed fra så mange personer i en enkelt artikel. Endikke ordet ”metabolit” er det lykkedes denne jounalist (?) ved navn Magnus Bredsdorff her på ing.dk at stave korrekt. Jeg havde ellers aldrig regnet med at jeg skulle deltage i disse debatspalter domineret af intellektuelt impotente halvgamle pesticid-hadere, der vidst savner reelt indhold i deres tilværelse og tilsyneladende derfor jagter vanvittige forklaringer på deres livslede. Læser pesticidhaderne ordet "pesticid" slår det tilsyneladende klik og hjerneaktiviteten ophører, hvorefter deres rallende debatindlæg i form af lange serier af floskler fra pop-medierne tikker ind her i debatspalterne. Disse menneskers liv er tydeligvis ikke godt, men er det særligt sandsynligt at pesticiderne er årsagen til det? Pesticidhaderne ved end ikke at de biologiske samspil i økosystemerne i høj grad er baseret på naturlige pesticider - en del af de naturlige pesticider anvendes og har været anvendt som konventionelle sprøjtemidler - og det betyder betryggende nok at netop de pesticider der anvendes som sprøjtemidler er gennemafprøvede og gennemtestede og ikke må have sundhedsskadelige virkninger. At forbyde pesticider vil være det samme som at forbyde Naturen.

Man skal ikke tro på den første og bedste journalistiske røverhistorie. Journalisten her har overhovedet ikke styr på det emne han skriver om ...

Hvis det så bare havde været at stave til ”metabolit” som journalist Magnus Bredsdorff ikke kunne finde ud af, men der er meget meget mere han ikke kan finde ud af og ikke ved. Journalisten ved tydeligvis ikke hvad en ”metabolit” er. Journalisten tror (iht artiklens overskrift) at det er et pesticid der udvaskes til ”grundvandet”, men vidste han hvad en metabolit er, ville han vide, at det stof der er tale om ikke er et pesticid. Den metbolit der kan påvises i drænvandet er ikke et sprøjtemiddel og er end ikke giftig for planter.

Sprøjtemidlet bifenox nedbrydes åbenbart til den pågældende metabolit i de allerøverste jordlag, for det er åbenbart ikke sprøjtemidlet, der når ned til det højtliggende drænvand.

Journalisten omtaler ”sprøjtemidlet” som ”nyt”, men bifenox er et af de ældste sprøjtemidler på markedet og alene fra 2009 til 2010 faldt forbruget 90 %.

Bifenox er et ældgammelt ukrudtssprøjtemiddel, men i disse uvidhenheds-artikler bliver denne gamle traver af et ukrudtssprøjtemiddel til ”Et nyt pesticid”. Og det ”siver lige ned i grundvandet”. Bifenox er altså hverken nyt eller siver ned i ”grundvandet”. Det fremgår indirekte af artiklens tekst, men det forstår hverken journalist Magnus Bredsdorff eller pesticidhaderne her i debatten.

Dertil kommer at det man her betegner ”grundvand” er det drænvand som opsamles i drænrør ca. en meter nede i jorden ...

Patentet på bifenox er for længst er udløbet og de store producenter af moderne sprøjtemidler håber sikkert på at dette gamle sprøjtemiddel snart kan blive forbudt så deres moderne sprøjtemidler, hvorpå de tjener mange penge, kan få markedet mere for sig selv. Her vil den moderne "multinationale" kemikalieindustri, sure uvidende ”miljø”-debattører, en uvidende journalist og GEUS altså det samme ...

Forskerne fra GEUS påstår at der er grænseværdier for indhold af pesticider i drænvand og at denne grænseværdi er overskredet. Der er naturligvis ikke grænseværdier for noget som helst i drænvand. Drænvand er fyldt med tusindvis af giftige naturstoffer (bl.a. naturlige pesticider), der er størrelsesordner farligere end bifenox, så vil GEUS (?) indføre grænseværdier for (gift-)stoffer i drænvand må GEUS simpelthen hindre at drænvand dannes. Der bliver tale om enhver forbuds-elskers drøm : man må forbyde Regnen og Livet på og i Jorden.

Det hele er fuldstændigt meningsløst. Man kunne ligeså godt påstå at indholdet af sprøjtemidler i tanken på landmandens sprøjte overskrider grænseværdien for stoffer i grundvandet – og "det er meget bekymrende" som GEUS-forskerne konsekvent udtrykker det. GEUS-forskerne snakker meget mere om deres følelser og deres bekymringer end fakta? Det virker fagligt useriøst? Måske er det bevillingerne til deres projekter de er mest bekymrede for?

For hvad bekymrer egentlig ikke GEUS-forskerne når de er på jagt efter nye bevillinger og gerne vil opskræmme folk – det er jo tydeligt for en hver at selv mange af debattørerne her på ing.dk er blevet narret af GEUS-forskernes forkerte påstande. Lige præcist GEUS burde vide hvad der er grundvand og hvad der er drænvand - og hvor grænseværdierne for pesticider i grundvand gælder.

Der er brug for et GEUS kommer på banen med et dementi af alle de urigtige påstande. Det er fuldstændigt uhørt at folk fra en statsinstitution som GEUS optræder på denne usaglige måde i medierne.

Det kan selvfølgelig også være journalist Magnus Bredsdorff, der har skullet lave sensation hvor der ingen sensation er. Er det tilfældet bør GEUS-forskerne også komme på banen og dementere indholdet i artiklen.

Det mest rystende er at så elendig og ukvalificeret journalistik optræder på ing.dk, der burde være et videnbaseret nyhedsmedie.

 • 0
 • 0

Artiklen handler også om stoffet rimsulfuron. Det er et for mennesker og dyr fuldstændigt ugiftigt ukrudtssprøjtemiddel der maksimalt anvendes i en mængde på 7,5 g pr hektar om året - og kun i kartoffelafgrøder. Den proces stoffet virker på findes ikke hos mennesker og dyr. Det stof som siver ned i uendeligt lave koncentrationer er en metabolit og er altså endikke et sprøjtemiddel - det er end ikke giftigt for planter. Forureningen fra de dieselpartikler der dannes i forbindelse med en økologisk ukrudtsharvning er størrelsesordner større vægtmæssigt, langt langt mere skadelig klimamæssigt, miljømæssigt og dieselpartiklerne er meget meget mere sundhedsskadelige og de sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer fra dieselpartiklerne akkumulerer i vore fødekæder. Det er altså denne alvorlige forurening som brugen af rimsulfuron forhindrer. Da rimsulfuron udelukkende bruges i kartofler (7,5 g/hektar) kan det eller en metabolit af stoffet i værst tænkelige teoretiske tilfælde (selv hvis stort set alt siver med reghnvandet ned til grundvandet) aldrig nogensinde overskride grænseværdien på 0,1 ug/l i grundvandet. Kartoffelarealet udgør kun en ganske lille del af Danmarks areal. Rimsuluron kan altså bruges i adskillige millioner år i kartoffelafgrøderne uden at skade nogen som helst og uden at grænseværdien nogensinde overskrides i grundvandet.

Mange synes formodentlig at det er rimeligt betryggende og er en pæn sikkerhed. Men det gør man ikke i GEUS når man skal lave skræmmekampagner ...

Til de debattører der mener de er forgiftede og måske allerede sidder i dødskramper eller agressivt går rundt og udspyr deres galde om dette "pesticid" (det er en metabolit og ikke et pesticid der påvises i drænvand) kan man blot igen sige at deres tilstand ikke kan skyldes dette stof, men det formilder dem næppe. Ideen om at rimsulfuron kan give problemer i grundvandet stammer ikke fra målinger på grundvand, men beror alene på GEUS-folkenes tankespind. Det er altså ene og alene GEUS-folkene der gerne vil skræmme os til at tro at stoffet giver problemer i grundvandet og dermed kan "forurene" vores drikkevand. Hvad forskernes og journalist Magnus Bredsdorffs koma-agtige tilstand, hvor hjernen tydeligvis ikke længere er aktiv, beror på, er svært at vurdere, men lige præcist dette stof er med sikkerhed ikke årsag til deres manglender hjereneaktivitet. Hverken rimsulfuron eller nedbrydningsprodukterne har nogen form for sundhedsskadelige virkninger.

Desværre fungerer Ingeniøren og ing.dk ofte som en ukritisk marionet i disse GEUS-forskeres skræmmekampagne.

Sidste gang GEUS-forskerne m.fl. var ude at lave skræmmekampagne, og måske var bange for at miste deres mange millioner af kroner var de også på banen med dette "problematiske" stof, som nogle nærmest mener er årsag til Helvede på jord., se http://ing.dk/artikel/91263-drikkevandet-t... (læs debatten).

Dengang kunne man her på ing.dk læse professor i miljøplanlægning og naturbeskyttelse fra RUC, Peder Agger »Det er et Helvede. Det er stærkt bekymrende« Det udtaler han om et ugiftigt stof, der ikke kan få nogen som helst sundhedsskadelige virkninger om det så bliver anvendt i millioner af år. Rimsulfuron er noget af det mindst farlige der findes på Jordkloden ...

Det kan godt være at professoren lever i et helvede, men det skyldes på ingen måde brugen af ugiftige sprøjtemidler som rimsulfuron.

Der skal desværre ikke meget til at bevare en professortitel når man først har fået den. Manden er stadigvæk professor.

Noget tyder på at de videnskabelige kvalifikationer hos de folk der arbejder indenfor dette område ikke er iorden.

Det er oplagt at Helle Thorning & Co. laver et kvalitetstjek og så gennemfører nogle drastiske besparelser her i dette "forskningsmiljø".

Skræmmekampagnerne fra RUC og GEUS kan vi nemt undvære. Stopper vi bevillingerne til denne "forskning" kan det ikke skade nogen som helst - måske med undtagelse af GEUS-forskerne og RUC-professoren.

Gevinsten man får ved en besparelse her kan passende bruges på tiltag der skaber bedre forhold for miljø, sundhed og natur - og ikke som nu - kun for GEUS og RUC.

Man kunne så passende begynde med at nedbringe forureningen med dieselpartikler i forbindelse med ikke-pesticidbaseret ukrudtsbekæmpelse i kartofler til 7,5 g/hektar.

Ingen vil nogensinde kunne skades på grund af anvendelse af det fuldstændigt ugiftige rimsuluron, men tusindvis af mennesker dør og mange tusinde flere bliver alvorligt syge på grund af de skadelige dieselpartikler, der især produceres i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse i kartoffelmarkerne når man IKKE bruger rimsulfuron. F.eks. i det økologiske jordbrug ...

 • 0
 • 0

@Anne du rabler en del og ty til personlig angreb uden kenskab til personerne. Artiklen handler altså primært om bifenox. Du blander naturlige pesticider ind som intet har med emnet at gøre og skriver endnu mere ” At forbyde pesticider vil være det samme som at forbyde Naturen” Hvad for noget? Hvis du er interesseret i en videnskabelig overblik over toksicitet prøv dette Handbook of pesticide toxicology, se link til bogen: http://books.google.dk/books?id=ib8Qhju9EQ... men flere uddybende studier findes om stoffet, dog ikke tilstrækkeligt, da nogle mener den pesticid er ikke defineret som "toksisk stof"

 • 0
 • 0

Magen til ulødigt indlæg, der går efter manden og ikke bolden. Jeg er helt på linie med tia.

Nu kan jeg ikke genkende dine beskrivelser om impotente gamle hjernedøde personer, som du kalder os.

Vi er bare nogen der interesserer os for vort drikkevand. Og den kan du ikke tage fra os,uanset hvor ulødelige vrøvle historier du synes virker intelligent.

Prøv at komme med et fagligt indlæg.

Eller er du bare her for at provokere - :-(( sur sur:-))

Vh. Hans

 • 0
 • 0

.. Artiklen handler altså primært om bifenox...

Ja, og også rimsulfuron. Begge midler der kan bruges i forbindelse med kartoffeldyrkning. Der stadig overvejende dyrkes på sandjorde og humusjorde. Så risici er ikke eksisterende for lerjorde, eller dyrkes der mange lerjordskartofler udenfor private haver? I følge DANVA:

»Både rimsulfuron og bifenox er stoffer, som myndighederne virkelig er nødt til at gå i kødet på,« mener han.

Alternativt er økologisk ukrudtsbekæmpelse ikke medtaget, der koster 5-10 gange mere diesel pr. ha., dertil en del stål.

Der findes også nogle bøger om midlernes virkemåde som: http://www.weltbild.de/1/pprod.googlebook/...

Peder Agger betragter jeg ikke som nogen kapacitet indenfor plantefysiologi eller ukrudtslære, der er nødvendig for at gå i dybden med de former for ukrudtsbekæmpelse vi har til rådighed.

 • 0
 • 0

@tia ræbild

Du blander naturlige pesticider ind som intet har med emnet at gøre og skriver endnu mere ” At forbyde pesticider vil være det samme som at forbyde Naturen” Hvad for noget

Her er det altså dig der ikke er korrekt opdateret.

99,99% af alle de kræftfremakldende stoffer (herunder pesticider) vi indtager kommer fra naturlige kilder. Det kan du bl.a. læse i denne artikel fra et af de mest anerkendte naturvidenskabelige tidsskrifter : http://www.pnas.org/content/87/19/7777.ful....

Artiklen er skrevet af den mest anerkendte forsker indenfor påvisning og måling af kræftfremkaldende stoffer, Bruce Ames.

Bruce Ames opfandt det der i dag betegnes Ames Test til at påvise mutagene og kræftfremkaldende stoffer. Det var med henblik på at påvise kræftfremkaldende pesticider og andre kemikalier, men mod hans forventning endte han altså med at påvise at 99,99% af alle de kræftfremkaldende stoffer vi udsættes for er stoffer/pesticider som forekommer naturligt i vores fødevarer. Du kan læse mere om nogle af Bruce Ames forskningsresultater indenfor naturlige pesticider her: http://bruceames.org/ivws/Ames3.pdf

Som Anne Jørgensen er inde på er flere af de pesticider der bruges i dag faktisk naturlige pesticider (f.eks. BT-toksin (bruges bl.a. i økologisk jordbrug), pyrethrin og glufosinat) og mange af dem der er blevet forbudt var naturlige (f.eks. nikotin, solanin og blåsyre). De forbudte naturstoffer var for miljø- og sundhedsskadelige og er for længst erstatet af de sprøjtemidler der er på markedet i dag. Tankevækkende nok er der meget mere af det forbudte og skadelige solanin i en kartoffelmark end der er af de ugiftige rimsulfuron lige efter at kartoffelmarken er sprøjtet mod ukrudt.

Det er iøvrigt også påvist at de naturlige pesticider i deres aktive form (ikke blot som en inaktiv metabolit) trænger ned i det drænvand som GEUS-forskerne har undersøgt.

De stoffer som GEUS laver kæmpestore forsøg og undersøgelser for at påvise udgør altså kun helt ubetydelig del af de sundhedssakdelige stoffer vi udsættes for - dvs. GEUS' projekter kan i bedste fald hindre at vi undgår at blive udsat for en procent af en promille af de sundhedsskadelige stoffer vi i dag udsættes for.

Forbyder vi enhver brug af sprøjtemidler/pesticider kan vores sundhed i allerbedste fald forbedres med en procent en promille (effekten er ikke målelig).

Mon ikke vi kan bruge de begrænsede ressourcer der er til rådighed på miljø- og sundhedsområdet på en bedre måde ?

Sprøjtemidler bliver ikke godkendt hvis de f.eks. er kræftfremkaldende, men mange naturlige pesticider er kræftfremkaldende. Af en eller anden grund analyserer GEUS kun drænvandet for de ugiftige pesticider som bruges som sprøjtemidler og ikke for de langt mere sundhedssakdelige naturlige pesticider mv. Læs mere om de naturlige pesticider og grundvandet her : http://www.planteforskning.dk/artikler/mad...

 • 0
 • 0

Hvis Anne Jørgensens og Finn Okkels indlæg, som det virkelig er en fornøjelse at læse, er bare lidt rigtige bør der udvikles noget roundout for alle de som lever af bekymring og er upassende bekymret for eget helbred. Den tid der går med det pjat ,hvis det er pjat,mindsker vor økonomiske selvstændighed ,som er det eneste reelle håb om fortsat at blive snydt og bedraget på dansk.

 • 0
 • 0

Hvis 99,99% af alle de kræftfremkaldende stoffer (herunder pesticider -se denne artikel, mon de pågældende testpersoner var udenfor statistikkeren og i så fald passer din teori ikke) vi indtager kommer fra naturlige kilder, hvordan kan øget stigning i kræfttilfælde forklares over årene samt det faktum at arkæologiske studier viser kræft var ukendt sygdom i gamle dage. Var der ikke natur dengang? Jeg er også nysgerrig hvem der har finansieret den pågældende artikel, da videnskaben bugner på det sidste med bias og videnskabelig uredelighed; årligt rapporterer UVVU omkring 10-12 sager kun i Danmark, men Gud ved hvor mange er ikke engang opdaget. Og ved du hvem er de største svindlere indenfor uredelig forskning? Det omfatter især sundhed, medicinal og kemi området. Tankevækkende synes jeg. Samtidig flere og flere forskere mister deres job hvis de tør rejse deres stemme og rapportere deres resultater om skadelige stoffer, især når de er ansat hos medicinal/kemi industrien. En god eksempel er dokumentaren The world according to Monsanto som oplyser utænkelig beskidte tricks og den dybt uetiske og magtsyge korporate Monsanto verden Tilbage til dagens emne: 240 af de 512 pesticidstoffer markedsført af top 5 pesticid virksomheder er yderst farlige; Bayer ,som også producerer bifenox og Monsanto dominerer. Mon findes der ingen firma repræsentanter her i debatten? Det tvivler jeg

 • 0
 • 0

Den omfattende kemiske påvirkning af vores miljø er en kendsgerning, og man kan efter min mening også overveje den tanke, at påvirkningen ikke er ”tilfældig”, men udtrykker en mere specifik strategi og hensigt end de enorme økonomiske (magt)interesser, der er involveret. I så tilfælde er der tale om en total og systematisk rekonditionering af fænomenet menneske i en retning, der svarer til ganske bestemte kvaliteter eller væsentligheder og udelukker andre.Spørgsmålet bliver derefter, på hvilket reelt niveau strategien bestemmes – hvem/hvad, der ved, hvad de/det foretager sig, og hvem der kun er nyttige og velmenende idioter, som eksklusivt identificerer sig med positive værdier og ernærer sig af det på andre menneskers bekostning.

 • 0
 • 0

Både Per Hansen. Finn Okkels og jeg bruger en masse tid på at lægge mest muligt saglig information gratis ud, så folk kan danne sig en mening om forholdene rundt landbruget, der ikke er strategisk "farvet", fordi vi ikke er tilknyttet organisationer eller store firmaer i branchen. - Alligevel bliver vi næsten i alle debatter beskyldt for at være købt og betalt og medlemmer af en lobby, som vi tilkalder.

Tilmed har både jeg og Finn i flere år drevet som (delvist) økologiske bønder. Hvad der var Finns bevæggrunde, ved jeg ikke, men mine var, at jeg tog "økologi" - altså læren om bæredygtighed - helt alvorligt og ville kombinere al min omfattende viden om biologi, teknik og praktisk landbrugsarbejde til den bedste sammensætning. - Desværre stødte jeg ind i det uventede forhold, at moderne "økologi" intet har med grundbegrebet at gøre, men bare en snæver egoistisk, aristokratisk selvoptagethed af egen helse uden hensyn til, hvor store dele af verdens begrænsede resurser, en lille forbedring vil bruge.

Denne historie fra "Sikkerhed i Danmark" viser, at Magnus Bredsdorffs primære formål ikke er at sprede salig viden. - Hans formål er at tjene penge - og det gør man lettest ved at støtte op om folks frygt på en kynisk og populistisk måde:

http://www.sikkerhedidanmark.dk/111.news/a...

Sorry . . . . . Nyhedsformidlingen er midlertidigt afbrudt grundet retssager med journalisterne Magnus Bredsdorff, Dan Jensen, Jens Bertelsen, Marianne Harbo, Henrik Munksgaard, Malene Grouleff - som kræver 1/4 mio. kr for at have haft til hensigt at bruge deres artikler

Vi kopierede omkring årsskiftet 2002/2003 en række tekniske artikler fra de nævnte med fuldt navn, blad og det hele, satte artiklerne op i vore farver og opsætning og kom med vore egne kommentarer til artiklen. Men selve artiklen bragtes naturligvis uændret kopieret direkte fra bladet.

Derefter henvendelse til udvalgte redaktioner om vi kunne indlede et samarbejde med bladet, hvor vi fremover anvendte deres artikler ganske som i de viste eksempler

Førstnævnte journalist var dengang redaktør på IDG (internetudgaven af Computerbaldet). Jeg talte med ham telefonisk efter at have sendt en mail med detaljerne. Han svarede, at IDG ikke ønskede at indgå i et samarbejde

Få dage senere fulgte et advokatkrav på et vanvittigt beløb fra Magnus Bredsdorff Det var samme mand, men nu som privatperson at han pludselig krævede enorme beløb for eksempelartiklerne. Samtidig fik han fat på gutterne på bladet som nu også krævede vildt ind.

Den 22 juni blev sagen behandlet i Retten.

Magnus Bredsdorff er i mellemtiden fjernet fra IDG og nu benytter han lejligheden til at nægte hændelsesforløbet, pengene trækker mere end sandheden for ham. Han erkendte dog foran dommeren, at der var feststemning den dag på bladet, for man havde taget en i at bruge artikler for det betyder ren kasse

Dommeren spurgte hvordan han var nået frem til de store beløb Jo, ved at kikke på en artikel vurdere hvor lang tid den ville kunne tage beregne 600 kr i timen og derefter gange med 2. Det skulle være prisen. Dertil kommer et lignede beløb pr artikel som erstatning - for krænket stolthed!! - Altså for artikler der allerede var betalte af bladet

Det var jo derfor jeg ønskede at lave en aftale med bladet ikke den enkelte journalist Sidstnævnte havde dog selv opdaget mine kopier ved at søge på sit eget navn på søgestationer på nettet Jamen jeg havde jo netop brugt den enkeltes navn der var jo intet at skjule Men hos journalister nu til dags tæller penge mest

Der er dog ærlige undtagelser men de er ikke mange

  • *
 • 0
 • 0

Denne diskusion er løbet totalt af sporet. Selvfede indlæg uden rød tråd.

KAN VI HAVE EN GOD WEEKEND OG TAK FOR KAMPEN.

VI SES NÅR NÆSTE DRIKKEVANDS PROBLEMATIK SKAL HAVE ET SLAG OVER NAKKEN.

HYG JER. @-hans

 • 0
 • 0

Cancer er et naturligt aldersfænomen. Grunden til at vi ser flere og flere kræfttilfælde er, at vi lever længere. Og så pga. af vores livsstil....her er rygning og alkohol de store syndere. Begge dele er kræftfremkaldende, men det snakker vi ikke så meget om. Tankevækkende.....

Nikotin har været brugt som pesticid, men det blev forbudt, fordi det var for farligt. Danske unge er de mest alkoholiserede i verden....det giver mange andre problemer, men de bliver også udsat for kræftfremkaldende stoffer i en ung alder.

Godkendte lægemidler gør folk syge. -De fleste lægemidler er ikke undersøgt for cancereffekter, og ingen er undersøgt for, om de er farlige for miljøet, når de kommer ud med spildevandet. Til sammenligning er alle pesticider cancertestet, og gennemtestet mht. evt. miljøeffekter.

Der er mange steder vi kunne bruge alle de penge vi ellers bruger i "bekymringsindustrien" på en mere fornuftig måde. F.eks. ved at servere masser af frugt og grønt for vore børn hver dag. Det virker forebyggende på kræft. Hvorfor ved man ikke.

 • 0
 • 0

Prøv at læse Tias indlæg, men skift "kemisk" ud med "kemi-fobisk", så giver det mere mening! -hvor mange sygdomme / dødsfald har mon "kemi-fobikerne" på deres samvittighed, med deres frygtspredning? - Hvad er deres ideologiske baggrund for at skabe denne frygt i samfundet?

Mennesket har ikke opfundet kemien! Men vi har levet med den, og har mere eller mindre lært, hvilke planter vi kunne spise, uden at blive syge, at vi ikke skulle drikke vand med algevækst, og at fordærvede og mugne fødevarer skulle undgås.

Det allermest giftige stof er ikke opfundet af kemikere, men af en bakterie (Clostridium botulinum). Dette giftstof bliver i øvrigt brugt i "skønhedsindustrien" til at udglatte rynker (og de kan vi jo nok have brug for med alle de "kemi-fobikere" der efterhåndes findes i denne verden....)

 • 0
 • 0

Jeg ser game teori elementer i debatten som er brugt mod det kritiske publikum eller for at undertrykke kritiske spørgsmål stillet af ærlige forskere, især i klimapolitisk arena. Men da aktørerne er nogenlunde ens bag klimapolitik og bio Tech industri er overraskelsen ikke stor. Jeg vil ikke bruge min tid og energi på at parere ”mercenaries” aflednings og belastnings taktikker, men vil afslutte min tiltræden her med to kloge mænds tankevækkende ord: "Although this science will be diligently studied, it will be rigidly confined to the governing class. The populace will not be allowed to know how its convictions were generated. When the technique has been perfected, every government that has been in charge of education for a generation will be able to control its subjects securely without the need of armies or policemen.. . .It is to be expected that advances in physiology and psychology will give governments much more control over individual mentality than they now have even in totalitarian countries. Fitche laid it down that education should aim at destroying free will, so that, after pupils have left school, they shall be incapable, throughout the rest of their lives, of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished…. Diet, injections, and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible." - Bertrand Russell, "The Impact of Science on Society", 1953 og

"It is a thousand times better to have common sense without education than to have education without common sense."

 • Robert G. Ingersoll
 • 0
 • 0

Og tak til Anne, fordi du har vovet dig på banen, med et sagligt og oplysende indlæg. Den slag indlæg kunne vi godt bruge nogle flere af (jeg er dybt overrasket over, hvor mange debattører, der sikkert er dybt saglige i deres arbejde, fuldstændigt mister besindelsen og jordforbindelsen, når det gælder pesticidsnak). Så velkommen på banen, Anne - Men pas på, når man først er startet, kan det være svært at holde op igen;-)

 • 0
 • 0

"It is a thousand times better to have common sense without education than to have education without common sense."

 • men det ene udelukker jo så ikke hinanden; der er da heldigvis nogen, der både har uddannelse og common sense.....
 • 0
 • 0

"Cancer er et naturligt aldersfænomen"! NOT. hvordan forlklarer du eksplosion i kræftramte børns tilfælde i Danmark? Det er altså tale om små børn som forhåbentlig hverken ryger eller drikker. Gud hvor der vrøvles! Hvor meget ved du i øvrigt om kemi at du tør stille sikkerhedsregler for en hel befolkning??? Ved du at udover kræft er allergi også blevet en folkesygdom i den vestlige verden? Men regner officielt med at stort set alle indbygger i Danmark i år 2020 vil have en eller anden form for allergi. Og jeg taler ikke om polen allergikere men allergi overfor kemiske stoffer og i det værste tilfælde kemisk sensibilisering eller Golf Syndromet som prøves fejet under tæppet af selve GÆT HVEM? Miljøministeriet (surprise igen, hvorfor ikke sundhedsministeriet mon?)som har finansieret (nogle gange med penge fra Monsanto, Du Pont, Coca Cola..) en videncenter for at om at diagnosticere disse mennesker og vaske hænderne hvad miljøbelastning angår. See en meget detalieret og kompetent beskrivelse på http://www.csn-deutschland.de/blog/en/the-... På nuværende tidspunktfindes 17.000 danskere lider af kemisk sensibilisering. Dette tal omfatter kun dem, der er hårdt ramt. Og antallet bliver ved med at stige , og børn bliver også ramt. Snus lige til en af patientforeningerne for kemisk sensitive http://mcs-danmark.dk/home/node/3

 • 0
 • 0

"Although this science will be diligently studied, it will be rigidly confined to the governing class. The populace will not be allowed to know how its convictions were generated. When the technique has been perfected, every government that has been in charge of education for a generation will be able to control its subjects securely without the need of armies or policemen.. . .It is to be expected that advances in physiology and psychology will give governments much more control over individual mentality than they now have even in totalitarian countries. Fitche laid it down that education should aim at destroying free will, so that, after pupils have left school, they shall be incapable, throughout the rest of their lives, of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished…. Diet, injections, and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible." - Bertrand Russell, "The Impact of Science on Society", 1953

Det er lidt fantastisk at Bertrand Russell i 1953 kunne forudse hvordan De Danske Rettroende Skolelærerinder Kunne tryne et overmåde velfungerende land ned i møget på så kort tid. Respekt

 • 0
 • 0

tak, jeg har både uddannelse og kommon sense og forhåbentlig også du, men realiteten bekræfter visse anomalier i forskerverden omkring korruption og fabrikation af falske beviser

 • 0
 • 0

" Ved du at udover kræft er allergi også blevet en folkesygdom i den vestlige verden? Men regner officielt med at stort set alle indbygger i Danmark i år 2020 vil have en eller anden form for allergi. Og jeg taler ikke om polen allergikere men allergi overfor kemiske stoffer

Det der ved jeg noget om men det tager lidt tid at forklare.

I 1974 fik vi vor første og boede på et kollegium med fælles vaskeri. Drengen trivedes prima .En dag var jeg på vaskeriet uden sæbepulver og da der lå en rest Biotex brugte jeg det.Et par dage efter lignede drengen skoldkopper og fra nogle bekendte hvis lidt ældre søn havde alvorlige allergiproblemer kendte vi billedet. Alt hvad vi havde af textiler blev skyllet et utal af gange og da mængden ikke var stor var det overkommeligt.Tre uger efter forsvandt knopperne. Vi har indpodet børnene at holde sig fra enzymholdigt vaskepulver,vaske varmt og skylle godt og har ikke haft problemer (desangående )siden. Min kone har bemærket at sådanne allergiproblemer var stort set ukendte i Østeuropa før 1989.De havde ikke enzymer og vask foregik ved høj temperatur. Hvis min forestilling er rigtig betyder det at meget allergi skyldes snotforvirrede damers misforståede miljøbevidsthed som fører til lavtemperatur kemisk rensning istedet for gammeldags kogning i gruekeddel.

 • 0
 • 0

MCS er netop skabt af "kemi-fobikere". Og da det skyldes at hjernens limbiske system "løber løbsk" - samme mekanisme som post traumatisk stress - kan det faktisk helbredes. Børnecancer kan have mange årsager - bl.a. genetiske. Men rygning, lægemidler og alkohol er sikkert også gode bud på mulige årsagssammenhænge, hvis vi skal kigge på miljømæssige faktorer.

 • jeg ved en del om kemi m.v. ellers ville jeg slet ikke udtale mig i dette forum. Og jeg læser statistikker bl.a. fra WHO, så jeg hiver ikke bare mine synspunkter ud ad den blå luft. Her kan du bl.a. læse om rygning og alkohol. Eller du kan checke Statens Institut for Folkesundhed. De har også nogle bud på, hvad man dør af, og hvad der giver nedsat livskvalitet. Desværre er der mange selvbestaltede hjemmesider ude på nettet, der er med til at sprede skræk og rædsel med diverse konspirationsteorier.

Det kan faktisk nogle gange være svært at gennemskue. - især fordi man i USA har det sådan at man kan score kassen på at sagsøge skadevolderen, hvis man mener at være blevet syg af et eller andet. Det medfører at mindre seriøse forskere lokkes til at publisere "junk science".

Allergi - ja, det er ret underligt, at vi har så meget af det. I det tidligere østeuropa, hvor man har været udsat for langt mere forurening, har man ikke denne stigning. Så det har jeg ikke noget godt bud på. Måske fordi vi lever for sterilt?

 • 0
 • 0

@Hans Otzen,

Du antager at det danske drikkevand er renere end destileret vand. Det er dog den storste løgnhistorie de er hittet på.

Hvorfor tror du at mere en 20 danske vandværker dagligt har spore overskridelser på parametre på eksempel BAM. Og disse vandværker bliver nedlagt som vandværk og oprette som distributiones værker.

Stop nu og se realiteterne i det i øjne. Det er basal grundviden for skolebørn. Du kunne blive klogere end du er ved at læse her

http://www.miljonyt.dk/23/57.h....htm

 • jeg antager ikke - jeg ved det. Det er målt. Jeg har gennem mange år læst på denne og andre sider om emnet - jeg har forresten undervist i emnet.

Du henviser til en side, hvor man omtaler BAM. Det stammer fra et stof, som landbruget ikke har anvendt overhovedet - der står intet om mængderne og giftighed - stoffet er i øvrigt ganske harmløst - man måler det i mindre end 1 milliontedel i drikkevandet! Du har ikke bidraget til debatten med et eneste seriøst eksempel. Destilleret vand er ikke helt rent - men hyg dig bare i troen. Tag en pille mere - og skyl den roligt ned med vand fra hanen - incl. lidt bly.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

kom lige i tanke om, at den invasive plante bynke ambrosius er stærkt allergifremkaldende. i Ungarn er 23-30% af befolkningen efterhånden blevet allergisk overfor pollen fra denne plante. Den breder sig også i Danmark, så måske vi skulle bruge penge på at bekæmpe den, i stedet for at bruge penge på at jagte spøgelser? Men er vi ikke ved at bevæge os rigeligt langt væk fra emnet - jeg kan se, at jeg har ladet mig rive med, og jeg har faktisk ikke tid til mere - der er arbejde der venter. mvh. Nina

 • 0
 • 0

@Nina du overfører en anden betydning til det jeg skriver og ja bevæger dig væk fra emnet i modsat retning. Du manipulerer simpelthen det jeg skriver. Jeg har fravalgt pollen allergi og du bringer den på banen alligevel. Men naturen som var kendt for dekader siden, er næsten forsvundet(meget få steder du finder ren natur) og jeg påstår at hvis pollen allergi er en tiltagende problem, dette kan skyldes pollen fra GMO planter. Dine indlæg er stærk præget af Codex Alimentarius doktrin: alt naturlig er dårlig, tag dig en gensplejset, syntetisk fix så skal det nok go. Bare rolig, sov videre tonsvis af kemisk og syntetisk forurening er ingen årsag det er naturen som er noget galt med. Derfor skal vi transformere naturen efter Monsanto billede til ubekymrede, docile, ukritiske, medicinerede zombiers bedste. Læg mærke til den snedige, beskidte, manipulerende taktik pesticid og Bio Tech virksomheder benytter sig af i David Suzukis dokumentar A Silent Forest - om den voksende trussel fra gensplejsede træer som er en pesticid i sig selv: http://www.youtube.com/watch?v=kUn9wOusBBA

 • 0
 • 0

kom lige i tanke om, at den invasive plante bynke ambrosius er stærkt allergifremkaldende. i Ungarn er 23-30% af befolkningen efterhånden blevet allergisk overfor pollen fra denne plante. Den breder sig også i Danmark, så måske vi skulle bruge penge på at bekæmpe den, i stedet for at bruge penge på at jagte spøgelser? Men er vi ikke ved at bevæge os rigeligt langt væk fra emnet - jeg kan se, at jeg har ladet mig rive med, og jeg har faktisk ikke tid til mere - der er arbejde der venter. mvh. Nina

Tak for din møje Sådanne debatters berettigelse er netop at diskutere hvordan vi får noget for de mange penge ,der betales til bekymringens og selviscenesættelsens (der er ikke andre ,som gider) dilettant teater. Selvom Dit arbejde er vigtigt så lyser Du i mit univers.

 • 0
 • 0

over hvis Du laver noget nyttigt,men jeg spekulerer på om ikke hormoner fra p- piller ,der fiser lige gennem rensningsanlæg til havet ,hvor der lever fisk, ikke er mere uetisk end gift i grundvand hvor der forhåbentlig ikke lever noget ?

 • 0
 • 0

ja ikke? ;) alligevel hvis du ser på den social historiske perspektiv så vil den logiske forklaring komme frem. Hvis du tager til Sverige næste uge, har du mulighed til at deltage til en meget interessant foredrag om langtidsigtede systematiske rekondicionering af samfundet ved hjælp af nanoteknologi og neurovidensakb http://mkswedishinkvisitionxxi.blogspot.com/ citat: Helt bortom medias uppmärksamhet och politisk debatt har FOI-SÄPO utvecklat system för kontroll av våra hjärnor. Professorer varnar och menar att ämnet måste komma upp till debatt. FOI förklarar att deras målinriktning är att styra människans kognitiva funktioner (tanke, förstånd) genom injicerade inplantat och tvåvägsradiokommunikation med våra hjärnor. Dessa brainchips injiceras inom sjukvården. Projektet togs upp med EU-kommissionen 2005 där Europeiska Etik-gruppen med den svenske professorn Göran Hermerén krävde restriktioner, öppenhet och publicitet om ämnet. Det är nu vi startar den. Robert Naeslund ger en faktaspäckad föreläsning måndagen den 10 okt, med början 18,45, i stora aulan på Kammakargatan 56. T-bana Rådmansgatan. Gå upp Kammakar-gatan vid ABF på Sveavägen och korsa Drottninggatan.

 • 0
 • 0

Nu kan jeg se at din viden om MCS overskrider Videncentrets, og alle forskerne på området kunnen så deres arbejde er faktisk helt overflødig. Du har en temmelig arrogant indfaldsvinkel til det naturvidenskabelige, for hvis kemi benytter sig af statistiske metoder i nogle tilfælde vist mest i termodynamik, eller statistik bruger data fra kemi verdenen betyder ikke at disse områder er sammenfaldende. Angående naturlige kemiske substanser, du har fuldstændig ret. De er farlige: vand eksempletvis hvis du holder hovedet i vand i mere i 5 minutter risikerer at du dør så måske derfor føler dig mere sikker ved kemiske eventuel syntetiske stoffer. Lad os sige at hvis du indtager Brake fluid DOT 5 plus vil din fysiske og muligvis psykiske tilstand være ufejlbarlige da væskens potentielle toksicitet er ren indbildning og tilhører skrækhistorier og konspiracy teorier. Hmm.

 • 0
 • 0

kom lige i tanke om, at den invasive plante bynke ambrosius er stærkt allergifremkaldende. i Ungarn er 23-30% af befolkningen efterhånden blevet allergisk overfor pollen fra denne plante. Den breder sig også i Danmark, så måske vi skulle bruge penge på at bekæmpe den, i stedet for at bruge penge på at jagte spøgelser? Men er vi ikke ved at bevæge os rigeligt langt væk fra emnet - jeg kan se, at jeg har ladet mig rive med, og jeg har faktisk ikke tid til mere - der er arbejde der venter. mvh. Nina

En anden løgn, IGEN. I de lande hvor Monsanto aggressive kampagne indtræder, pludselig bliver skatteborger penge brugt til at betale for udryddelse af ”invasive arter” . Jeg tror du nævner specifik Ungarn fordi Monsantos sko trykker hård for tide der. :D Se Hungary Destroys All Monsanto GMO Maize Fields http://uk.ibtimes.com/articles/20110722/hu... I mellemtiden er flere af dine skatte-penge brugt til finansiering og markedsføring af den ultimative invasive arter: gensplejsede planter og klonede dyr. Det ses tydelig hvor dine unaturlige ideer om de naturlige kommer fra; ikke særlig underlagt videnskabelig integritet og uvildighed.

 • 0
 • 0

Jeg vil ikke beskyldes for at lyve! Jeg var i Ungarn i september til en international konference om invasive planter. Der så jeg ved selvsyn de omtale bynke ambrosius planter og mødte en botanikprofessor, der absulot ikke var i lommer på nogensomhelst. Derimod led han af en kraftig bynkeallergi, og måtte køre med pollenfilter i sín bil. Da jeg spurgte ind til det, fortalte han mig hvor mange Ungarere der lider af bynkeallergi.

I mange lande er invasive planter et meget stort problem. Og jeg er bekymret for, om vi i Danmark gør nok for at være på forkant? De fleste af de arter, der er problematiske, optræder også i Danmark. Om de skal bekæmpes med pesticider eller ej er ikke noget jeg skal bestemme. Men jeg kan da oplyse, at jeg havde en poster med til konferencen der omhandlede biologísk bekæmpelse af hybenroser med nordiske får. Så fri mig venligst for dine uhyrligheder.

 • 0
 • 0

Uden overhovedet at kende ovennævnte produkt, ville jeg ikke være betænkelig ved at drikke det i de mængder, man finder pesticider i grundvand. (selv når grænseværdien er overskredet). Men man skulle da være sindsforvirret og / eller selvmordstruet, hvis man drikker mærkelige væsker - inkl. pesticider - i koncentreret form!

 • 0
 • 0

Hej Nina - 1 af 2

Sq da dejligt, at du kører rundt med en person i Ungarn for derefter at postulere, at "23-30% af befolkningen efterhånden blevet allergisk overfor pollen fra denne plante."

Hold dig til emnet - ny pesticid!

 • 0
 • 0

Hej Nina - 2 af 2

Sq da dejligt med din udmelding, men dermed konflikter du mange af Per A. Hansens indlæg om, at man sjældent kan begå selvmord ved at drikke f.eks. RoundUp fra flasken!

Hold dig til emnet - ny pesticid!

 • 0
 • 0

Kom i tanke om ham Generalen fra dr Strangelowe som vil ødelægge verden på grund af fluor i vand som har ødelagt hans i ved hvad. Heldigvis er det bare film uden lighed med verden af idag. Regnvand og syntetisk alkohol er vejen frem. Jeg har engang fået knopper af noget billigt æblebrændevin fra Aldi

 • 0
 • 0

Jeg vil ikke beskyldes for at lyve! Jeg var i Ungarn i september til en international konference om invasive planter.

I mange lande er invasive planter et meget stort problem. Og jeg er bekymret for, om vi i Danmark gør nok for at være på forkant?.

har du et link til konferencen? og i så fad hvis interesser repræsenterede du? Jeg synes ikke du skal være så bekymret for invasive planter i Dk undtagen dem som jeg nævnte overfor: den ultimative invasive arter: gensplejsede planter og klonede dyr, som måske tunger nogle lommer på kort sigt men skader en hel samfund og miljø for evigt. I øvrigt hvorfor er der så meget pres og beskidte manøvre på at udrydde enhver naturrester? Måske fordi historien har vist sig at hvis nogen bliver træt af tyranni og magtudøvelse(i denne tilfælde korporate misbrug) så tager man ud i naturen og prøver at forsørge sig selv. Denne mulighed vil ikke være til stede hvis befolkningen blev total afhænge af selskabernes patenterede produkter.

 • 0
 • 0

dine kommentarer kan vist godt stå alene.......ellers må man jo læse mit indlæg igen.

 • 0
 • 0

Det ville være en lettelse for mange af debattørerne, hvis firma interessenter vil skrive firma navn i stedet for eget navn mht. en mindre skæv fordeling og en mere ærlig tilgang, så jeg og andre som mig bruger mindre tid på at besvareindlæg fra folk der bliver betalt til at gøre det.

 • 0
 • 0

på forhånd udelukke alle som ved hvad de taler om? Så kunne i andre få lov at vade rundt i alle jeres selvfede "politisk korrekte" holdninger og bekræfte hinanden i hvor skidt det står til?

 • 0
 • 0

måske lidt udenfor emnet, men en rigtig spændende artikel, der handler om at vi skal overveje at skære ned på kraftigt varmebehandlet mad, idet det måske kan give type II diabetes... tak for det.

 • 0
 • 0

Kære Nina

Nu er vi ikke alle sammen selvfede ""politisk korrekte" holdninger og bekræfte hinanden" faktisk mener jeg, at det primært er agrofolket, der skamroser hinanden, når vi taler om "pesticidoplysning".

Vi lever i et samfund, hvor vi er nødt til, at fragmentere det vi taler om. Derfor er det vigtigt at beskrive farligheden af pesticider/stoffer i drikkevandet eller ej, kilder hertil, grænseværdier, indgreb over for skadevoldere og hvordan vi kommer videre med livet.

Om der er flere "grimme" stoffer i f.eks. kaffe er ligegyldigt - det kan man tage i et andet forum.

Men acceptere dog den politiske virkelighed - grænseværdi på 0,1, politisk bestemt og ud fra daværende detektionsmetoder; sq ikke noget med sundhed, men noget nogen kalder Forsigtighedsprincippet!

Så hvis vi skal have ændret (øget) grænseværdierne - skal der være nogle gode argumenter herfor. Dette fremfører I jo ikke, men kører alene en kampagne på alle mulige andre farligheder ved livet ...

Men indtil grænseværdier er som de er; ja så er det dem vi skal forholde os til.

 • 0
 • 0

her har du et link til konferencen: http://www.emapi2011.org - jeg kan fortælle, at jeg deltog på vegne af "Får til Kanten", der er et natur- og miljøprojekt. Det går, kort fortalt, ud på at få lavet noget mere biodiversitet v.hj.a. afgræsning. Jeg betalte selv for rejsen og deltagelse i konferencen, og i øvrigt har jeg puttet alle i mine sparepenge i projektet, som du kan læse mere om på www.faartilkanten.dk. Vi er medfinansieret af "Natur- og Miljøprojekter" (landdistriktsmidler) og har fået tilskud på 500.000 kr til at lave indhegninger på naturarealer. Vi skal så selv finde 175.000 kr. + vi arbejder gratis....du og andre er velkomne til at blive medlem af støtteforeningen, hvis I synes det er en god sag...

 • 0
 • 0

....du og andre er velkomne til at blive medlem af støtteforeningen, hvis I synes det er en god sag...

tak. jeg kommer måske forbi en dag

 • 0
 • 0

@Stig Per,

Sq da dejligt med din udmelding, men dermed konflikter du mange af Per A. Hansens indlæg om, at man sjældent kan begå selvmord ved at drikke f.eks. RoundUp fra flasken!

 • hold dig til sandheden. Du kan heller ikke dokumentere denne påstand ligesom så mange andre, så det er vel håbløst at afkræve dokumentation. Noget tyder på du digter videre på indlæg. Jeg har aldrig nogen sinde har jeg kommenteret selvmord med Roundup ved at drikke direkte af flasken. Det er efterhånden mere og mere useriøse indlæg du kommer med i et emne, du ikke er hjemme i. Det er forresten tia, der er offtopic.
 • 0
 • 0

@ Stig Per - janmen vi er da enige, langt hen ad vejen....jeg har nu slet ikke set det som en mulighed, at forsøge at ændre på grænseværdierne. Det vil i hvert fald kræv en del administration. Og der vil næppe være politisk vilje til det, ligemeget hvilken farve regeringen har.

Og jeg ved heller ikke, om det er hensigtsmæssigt. Jeg synes, det er et fint udgangspunkt, at vi ikke vil have fremmedstoffer i vort grundvand. Det kunne for min skyld såmænd gerne gælde alle fremmedstoffer...

Men nogle stoffer findes jo så, af forskellige årsagerm, som vi har diskuteret. Men ofte glemmer vi i debatten, at grænseværdierne i EU's drikkevandsdirektiv jo ikke gælder for grundvand, men for netop drikkevand. Og at det f.eks, kun er "relevante metabolitter" der skal undersøges for. (metabolitten af Glyphosat - AMPA er i den forbindelse helt ude i hampen, men det kan jo være at man har forvekslet det med et andet stof, der også hedder AMPA!)

Vandværkerne kan jo vælge at "blande sig ud af" problemet, så drikkevandet overholder grænseværdierne. Men jeg mener, at man bør lave en konkret sundhedsvurdering, der hvor der er sket en forurening over grænseværdien, og det ikke er muligt at blande sig ud af problemet. Det lægger EU's drikkevandsdirektiv også op til.

Man kunne også vælge at rense vandet - den løsning er der mange forbrugere der peger på, når man spørger dem. (se DANVA F&U rapport nr. 11 på http://www.danva.dk/Udgivelser-51.aspx)

Men den nuværende praksis, hvor mange vandforsyninger vælger at lave nye boringer til erstatning for dem, hvori man finder spor af pesticider, som end ikke overskrider grænseværdien, mener jeg er spild af skatteborgernes penge! Og det, og så fordi folk tror at det er farligt, når grænseværdien overskrides, har fået mig til at deltage i debatten. Det er derfor jeg synes det er fint at sammenligne med ting som folk kender, og ikke er bange for..

 • 0
 • 0

@tia,

Ny undersøgelse viser Inflammatoriske Mad toksiner findes i højt niveau i Spædbørn http://www.sciencenewsline.com...html

 • omtalte reference drejer sig noget ganske andet end det, der debatteres. Det ser ud til du benytter teknikken med at lede debatten over på områder, hvor du er mere hjemme end i pesticiddebatten. Nina Svanborg har mange seriøse indlæg om emne. Dine indlæg handler mere om Monsantos misgerninger, men dette firma har intet med Rimsulfon at gøre. Monsanto er skam et seriøst firma med stor ekspertise på det, de beskæftiger sig med, de har de nødvendige ressourcer til at frembringe nye og mere miljøvenlige planteværnsmidler på markedet og at forske i GMO. Monsanto kan ikke tvinge nogen som helst til at aftage deres produkter, landmænd gør det ikke, hvis de ikke ser deres fordel heri! Pesticider er på global plan nødvendig for at ernære en stadig stigende befolkning - mange forskningsresultater viser at de tegner sig for ca. 1/3 af udbyttet. Det forhold har jeg ikke endnu ikke kommenteret, du vil hellere dreje debatten over på noget andet som f.eks. grillstegt kød og dens indflydelse på insulinproduktionen som din seneste reference omtaler. Tilbage på sporet - tak. Er man kritisk overfor pesticider, så er det velkomment at pege på steder, hvor kontrol og anvendelse kan gøres bedre, vil man af med det hele, så må man anvise, hvorledes ca. 2 mia. mennesker skal undgå at dø af sult! Det vil man ikke så gerne i den overmætte del af verden, hvor det største problem er overvægt.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

@ Per A. Hansen

Jeg må desværre meddele, at den debat hvor du skulle have skrevet det, er blevet sløjfet af Ing.dk.

Men hvor meget er det man skal drikke af flasken inden man dør?

 • 0
 • 0

jeg er enig artiklen er off topic og bed derfor for længst redaktionen fjerne det, da jeg satte den ind ved et fejl. Men hvad pesticider angår, hvis de var så effektive vil de 2 millioner som dør af sult for længst være reddet, da pesticider findes på markedet i en lang række år. Biotech selskabernes interesse i sålkaldte fattige lande(jeg ved faktisk ikke hvorfor vi kalder dem fattige for disse lande er i behold af enorm kulturel og naturressourcer; det er tvunget urbaniserings politik og "rige" lande vejrmanipulation og klima aftaler som giver letale skub til de indfødte. Se Nagoya Japan konferecen om biodiversitet fra 2010 LEADING GEOENGINEERING TECHNOLOGIES: A SUMMARY OF POTENTIAL IMPACTS Stratospheric aerosols (SRM) interruption of African and Asian monsoons, potentially affecting food supplies of up to 2 billion people ozone depletion.. worsening ocean acidification reduced efficacy of solar energy generation militarization http://www.etcgroup.org/en/node/5202e hvem star bag disse teknologier? Vores velkendte aktører Monsanto via Al Gore bl.a. ) er primært landgrabbing http://farmlandgrab.org/12200

Monsato er seriøs hvad marked shares angår, men Monsanto er kendt for mange spændende opfindelser og dybt uetisk tiltræden. Monsanto selv omformede image lyder meget godt “We will respect the religious, cultural, and ethical concerns of people throughout the world. The safety of our employees, the communities where we operate, our customers, consumers, and the environment will be our highest priority.” Mellem 1961 og 1971 blev anslået 3 millioner vietnamesere udsat for Agent Orange, en kemisk defoliant, der primært var beregnet til at gøre målene mere synlige, såvel som ødelægger landbrugets infrastruktur. Hundredtusinder af vietnamesiske, samt tusindvis af amerikanske soldater, har udviklet kræft og andre sygdomme som følge heraf. Den skade af Agent Orange er gået i arv til børnene af disse ofre. Mindst 150.000 af dem er blevet født med manglende lemmer, deforme ansigter, udviklingsforstyrrelser og andre alvorlige fødselsdefekter. Nogle områder omkring militærbaser, hvor dioxin blev opbevaret har stadig farlige niveauer af Agent Orange i deres jord, som udgør en vedvarende trussel mod miljøet, dyr og mennesker i disse samfund. Monsantos GMO-afgrøder er nu koblet til omkring 200.000 selvmord af landmænd og landarbejdere i Indien. http://www.youtube.com/watch?v=Av6dx9yNiCA...

Du er virkelig nødt til at spekulere på, hvor denne "respekt for den kulturelle bekymringer for folk" kan muligvis komme fra. Monsanto er en af de første aktører på pesticid markedet og kendt som Selskabet der Forgifter Vores miljø En af dens produkter kendt som Roundup har ødelæggende og enestående konsekvenser, på vores jord, planter, dyr og menneskelige populations sundhed. Monsanto’s Roundup Triggers Over 40 Plant Diseases and Endangers Human and Animal Health http://www.responsibletechnology.org/blog/664 Du påstår “Monsanto kan ikke tvinge nogen som helst til at aftage deres produkter, landmænd gør det ikke, hvis de ikke ser deres fordel heri!” Monsanto er meget fast besluttet på at forsvare sin position, at landmændene må købe nye frø af sin patenterede genetisk modificerede afgrøder hvert år. Monsanto har bygget en hel afdeling til at håndhæve dens frø patenter og licensaftaler. Det har 75 ansatte og et årligt budget på 10 millioner dollars.

“An estimated 400 farmers have received threats of legal action from Monsanto over alleged patent infringement. While Canadian farmers will be familiar with the trials and tribulations of Percy Schmeiser, names like Homan McFarling and Nelson Farms should resonate with American producers. Few of these cases ever get to court because most farmers look at the odds of outlasting Monsanto and simply give in. A clause in Monsanto's licensing agreement allows Monsanto to take such cases in the U.S. before courts in Missouri. This can add a huge amount to the legal bills of farmers who might be thousands of miles away.

Several of the cases that have gone to court are enough to scare farmers into meek submission to Monsanto's demands. Homan McFarling was fined $780,000 for growing Roundup Ready soybeans without paying Monsanto's licensing fee. Tennessee farmer Kem Ralph was fined $1.7 million and sentenced to eight months in jail for a variety of offenses that began with a Monsanto lawsuit.” Monsanto sues and sues and sues http://www.keepmainefree.org/suesuesue.html aha det er interessant hvordan man definerer “fordelene” ved Monsanto.

 • 0
 • 0

@tia, Rimsulfuron er et pesticid produceret af Du Pont en stærk aktør især i medicinal industri arena. Selvom toksicitetsmæssig kan ikke sammenlignes med bifenox udgør stoffet en potential kontaminering af grundvandet. Mange parametre faktisk er ikkeundersøgt f.eks. om det tilhører disse kategorier: edokrin diruptive eller Reproduktive eller udviklingsmæssige giftstoffer. http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemic... [quote]

Er man kritisk overfor pesticider, så er det velkomment at pege på steder, hvor kontrol og anvendelse kan gøres bedre, vil man af med det hele, så må man anvise, hvorledes ca. 2 mia. mennesker skal undgå at dø af sult! Det vil man ikke så gerne i den overmætte del af verden, hvor det største problem er overvægt.

Mit bud er fuld omstrukturering af landbruget og eliminering af giftige pesticider som er ikke en realistisk eller bæredygtig løsning. ". Der er grænser for, hvor mange ressourcer en rund og begrænset Jord kan give os. Når vi vinder i konkurrencen og skaber vækst hos os, er der andre, som betaler prisen med udbytning og negativ vækst. Lad os hellere arbejde på en fair fordeling og en besindig brug af verdens ressourcer, hvilket blandt andet betyder, at vores vækst nok bør være negativ i en række år fremover." Lars Mollerup-Degn ”For da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt”. (Grundtvig) Hvad de 2 døende millioner angår, nu har den snak været i gang i over flere år, de ikke er allerede døde? Faktisk kan de klare sig bed om re end vi gør hvis, vestlige selskaber og militære besætninger trækker sig tilbage hvor de kom fra og bruger deres kræfter på økologisk landbrug stedet for.

 • 0
 • 0

[quote] Vi er medfinansieret af "Natur- og Miljøprojekter" (landdistriktsmidler) og har fået tilskud på 500.000 kr til at lave indhegninger på naturarealer. quote]

Når I laver indhegninger på naturarealer betyder det at disse arealer bliver utilgængelige for befolkningen? Er disse projekter led i Agenda 21?

 • 0
 • 0

Hvor det er muligt, sørger vi for at offentligheden får adgang. Men der er områder, hvor man af hensyn til fuglebeskyttelsen ikke må færdes i ynglesæsonen. Og nej, vi har ikke taget udgangspunkt i Agenda 21. Vi var bare en flok kvinder der var trætte af, at så mange mennesker snakker og snakker, men ingen gør noget for at ændre tingenes tilstand....

 • 0
 • 0

[quote] Vi er medfinansieret af "Natur- og Miljøprojekter" (landdistriktsmidler) og har fået tilskud på 500.000 kr til at lave indhegninger på naturarealer.

Når I laver indhegninger på naturarealer betyder det at disse arealer bliver utilgængelige for befolkningen? Er disse projekter led i Agenda 21? [/quote]

Det er vist off-topic. Men opret da gerne en ny tråd om emnet.

Mvh Jan

 • 0
 • 0

@Stig Per

Men hvor meget er det man skal drikke af flasken inden man dør?

 • en ny variant for at undgå dokumentation - jeg har ikke nogensinde nævnt at roundup er benyttet til selvmord. Ingeniøren kan ikke fjerne et indlæg, der ikke har været der. Prøv at nøjes med at sige sandheder. Selvmord er er lettere med sprit, rengøringsmidler, terpentin eller andet, man har på hylderne i ethvert hjem. Roundups giftighed er nævnt utallige gange - men en gang mere for prins Knud: LD-50 værdien for glyphosat er 5600 mg/kg legenmsvægt. Indtagelse af koncentrerede midler har dog andre effekter end den rent toksologiske.
 • 0
 • 0

@tia, Monsanto har intet med godkendelser af midler at gøre, men derimod skal de levere fuld dokumentation for de midler, der sender på markedet. hvis midlet ikke lever op til kravene, bliver godkendelsen annulleret.

Men hvad pesticider angår, hvis de var så effektive vil de 2 millioner som dør af sult for længst være reddet, da pesticider findes på markedet i en lang række år.

 • kære tia, det drejer sig 2 milliarder (2.000.000.000), ikke 2 mio., som kan ernæres p.g.a. anvendelse af kemisk planteværn på global plan. GMO-produkter er også en brik - alene sattolerante ris vil potentielt kunne brødføde flere millioner kinesere. Alternativet er underernæring af for tidlig død p.g.a. sult. Prøv at læse hos FAO hvordan sultsituationen ser ud p.t.

Monsanto har intet med misbrug af Agent Orange at gøre, de fremstilledfe et produkt, der kunne afløve skove, men det var ikke hensigten. Det er kritisabel, at midlet som militæret anvendte ikke var renset for dioxiner. De mange lidelser stoffer havde forårsaget skyldes overvejende, at soldaters manddomsprøve var at drikke et glas af agent orange! Det var den detalje, der gjorde at mange ikke fik erstatning for de skader, de fik efterfølgende. Du "cherry picker" dine oplysninger og spreder en del klip fra de mange usaglige og ukvalificerede kilder, som en masse mennesker sikkert har stor fornøjelse af at beskæftige sig med. Hvorfor ikke også læse de kilder, der beskæftiger sig seriøst og professionelt med emnet?

P.g.a. risikoen for spredning af GMO-gener i naturen er der tilknyttet stærke restriktioner for anvendelsen af GMO-produkter, Monsanto har ansvaret for de overholdes. Jeg forstår ikke at lovbrydere skal glorificeres - at egen såsæd ikke har den ønskede effekt og udbyttet er faldende viser, at de pågældende lovbrydere ikke er uddannede landmænd.

At bruge pesticider som argument for selvmord er helt ude i hampen - hvorfor ikke plædere for at man fjerner alle bygninger der er højere end 2 etager? Vil vil folk begå selvmord, så er der masser af metoder til det - anvendelse af pesticider er en af de dårligste siden parathion udgik af sortimentet. Piller i håndkøb er en større synder vedrørende selvmord - hvorfor taler ingneom det? Måske fordi det bruges af alle - ikke mindst af folk, der kagler op om giftigt "grundvand". Giften hælder forbrugeren selv i vandet.

Realiteterne er den, at pesticider står for merudbytter, der svarer til ernæringen af 2 mia. mennesker( - ikke millioner) på global plan. Den kendsgerning kryber du udenom ved at snakke om noget andet - hvorfor stikke hovedet i busken tia? Kan du garantere, at der ikke sker selvmord, hvis man udfaser pesticider globalt - og lader 2 milliarder mennesker dø af sult? Nej - selvfølgelig ikke - det stiger sikkert. Du kunne bruge dine evner langt bedre ved at pege på bedre metoder til at undgå, de anvendes forkert - f.eks. en bedre undervisning i 3. lande. i Burkino Faso anvendes GMO, så slipper de for pesticider. Selv her i landet sker der store overtrædelser - ikke fra landmænd, men fra andres brug af pesticider. Overtrædelser af karenstider, opbevaring, dosering m.v. er normalt udenfor landbrug og gartnerier. Jeg fatter ikke, hvorfor private skal bruge Roundup, atraziner, Prefix (BAM) og måske tidligere agent orange - T-acetat - dog uden dioxiner). Jeg har set en del med håndsprøjten de seneste uger på fortovet - sikkert glyphosat. Hvad lidt græs kan gøre af skade kan jeg ikke se.

Dit sidste afsnit om patentrettigheder er intet validt argument for anvendelse af pesticider overhovedet - det drejer sig mere om GMO, der er endevendt i adskillige tråde i debatten. Det er en sag for domstolene, men mon ikke Monsanto har orden på bevisførelsen? Vi må tage afstand fra pirateri - enten man stjæler musik, film eller patennsterrigheder er forkert - selv om du gerne vil glorificere de, der stjæler hos Monsanto. Denne piratvirksomhed gavner ikke landbruget, der bygger på en stadig forædling af kulturplanterne. Der bliver intet forædlet, hvis der ikke er en forretning i det. At meget forædling og forskning sker på altruistisk grundlag er en anden sag - f.eks. udvikles der ugiftigt GMO-kassava her i landet - en afprøvning vil vise om det er den vej man skal gå.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Den skade af Agent Orange er gået i arv til børnene af disse ofre. Mindst 150.000 af dem er blevet født med manglende lemmer, deforme ansigter, udviklingsforstyrrelser og andre alvorlige fødselsdefekter. Nogle områder omkring militærbaser, hvor dioxin blev opbevaret har stadig farlige niveauer af Agent Orange i deres jord, som udgør en vedvarende trussel mod miljøet, dyr og mennesker i disse samfund.

@Tia

Har du et forslag til hvad det amerikanske forsvar så skulle have gjort for at knægte et regime som virker ved en hel ubeskrivelig terror mod sin befolkning eller en så helt igennem modbydelig og umenneskelige fremfærd mod en forsvarsløs befolkning, med mord på millioner og atter millioner af uskyldige mennesker, som kun har den ene skavank, at de ikke ser det himmelske i det kommunistiske styreres univers.

EFter krigens ophør og i minimum 10 år herefter jagter det kommunistiske styre politiske modstandere hvor flere 100.000'ende myrdes årligt eller sendes ud på synkefærdige både (bådflygtning)..

USA medvirker i en krig i Vietnam hvor 3 mio Vietnamesere (nord og syd) dør og 60.000 amerikanere dør..

Forskellen på feks Syd Korea's Demokrati og økonomisk fremgang frabragt at verdenssamfundet med USA i spidsen og Vietnams totalitære diktatur, er sådan ligesom til at få øje på! Agent Orange fra Monsanto eller ej.

 • 0
 • 0

Fandt lige dette som jeg synes er relevant:

Washington State University (2012, March 2). Effects of environmental toxicants reach down through generations. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/... Citat: "... While Skinner's earlier research has shown similar effects from a pesticide and fungicide, this is the first to show a greater variety of toxicants -- including jet fuel, dioxin, plastics and the pesticides DEET and permethrin -- promoting epigenetic disease across generations.

"We didn't expect them all to have transgenerational effects, but all of them did," Skinner said. "I thought hydrocarbon would be negative but it was positive too." ... The researchers saw females reaching puberty earlier, increased rates in the decay and death of sperm cells and lower numbers of ovarian follicles that later become eggs. Future studies can use the molecular tools for risk assessment analysis. ..."

 • 0
 • 0

Mere ny genetisk viden der skal tages højde for:

NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center/Weill Cornell Medical College (2012, May 17). RNA modification influences thousands of genes: Revolutionizes understanding of gene expression. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/... Citat: "... [b]The researchers have identified a novel base modification in RNA which they say will revolutionize our understanding of gene expression.[/b] ..."

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten