Nyt milliardkabel til Norge

Norske Statnett og danske Energinet.dk har aftalt, at de sammen vil bygge en fjerde elektrisk forbindelse på 600 MW mellem det norske og det danske elsystem. Med den nye Skagerak-forbindelse kan der i alt overføres 1600 MW mellem Norge og Danmark.

Det nye kabel kan tidligst tages i drift i 2012 og ventes at koste ca. 1,9 milliarder kroner. Men før byggeriet kan gå i gang, skal planerne godkendes i de to selskabers bestyrelser og af de respektive landes myndigheder plus af transport- og energiministeren.

Ifølge Energinet.dk giver det nye elkabel et mere velfungerende el-marked, større forsyningssikkerhed og mindre udgifter til reserve-kapacitet. Og så vil det gøre det nemmere at integrere store mængder vindkraft i elsystemet, sådan som regeringen lægger op til i sin nye energiplan.

»Vi vil kunne så at sige kunne lagre vores vindmølle-strøm i de norske vandmagasiner, når det blæser og så købe den tilbage senere. Samtidig vil et ekstra kabel give færre timer med 0-priser på vindkraft-strøm, fordi nordmændene nu kan købe strømmen,« forklarer systemanalysechef Peter Børre Eriksen fra Energinet.dk.

Forbrugerne vil også mere direkte få gavn af kablet, fordi det reducerer muligheden for, at enkelte selskaber kan styre el-prisen:

»Det nye Skagerrakkabel vil betyde, at Jylland og Fyn i flere timer af året vil få samme lave elpris som i resten af Norden,« siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen, til Energinet.dks nyhedsmagasin "Omenergi.

Den ny forbindelse bliver ejet i fællesskab af Statnett og Energinet.dk. Forbindelsen ventes tilsluttet højspændingsnettet på 400 kV i Kristianssand i Norge og Tjele i Danmark.

Udbygningen af kabel-forbindelserne mellem Norge og Danmark er et af de fem nordiske transmissionsprojekter, som er udpeget til at have størst samfundsmæssig nytteværdi. Vurderingen er foretaget af Nordel, som er en samarbejdsorganisation for de systemansvarlige transmissionsselskaber i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.