Nyt luftrensesystem fjerner stanken over Aarhus

Alle kender fornemmelsen af ren luft en sommerdag efter regnvejr. Luften er renset for støv og lugt og 'smager' helt ren. Så mon ikke den effekt kunne overføres til en mekanisk luftrensningsenhed?

Det har atmosfærekemiker Matthew Johnson fra Kemisk Institut på Københavns Universitet spekuleret over. Med opbakning fra universitetets enhed for teknologioverførsel og en gruppe af investorer, blandt andet Copenhagen Cleantech Cluster, har han udviklet et system, hvor naturens egne metoder bruges til at fjerne gasser og partikler fra luftstrømme.

Systemet er allerede blevet testet på en jysk industrivirksomhed og nu har Jysk Miljørens på Aarhus Havn fået installeret det første kommercielle anlæg. Virksomheden lever af at rense olie ud af ballastvand fra skibe, og det har givet store lugtgener for omgivelserne.

Læs også: Sådan virker det nye luftrensesystem Cleanair

Naturen i en container

I atmosfæren vil forurenende gasser stige til vejrs. Når de rammes af atmosfærens oxiderende radikaler og solens uv-lys, dannes der partikler. På et tidspunkt vil regnen vaske dem ud af atmosfæren igen, og luft er ren. Det er den proces, som Matthew Johnson i store træk har overført til et kompakt system:

»Men vi har brug for, at det går meget hurtigere end ude i naturen, så vi har speedet processen op med en faktor 100.000. For når vi har en luftstrøm, som bevæger sig med 4 m/s og 20 meter rør, så har vi kun nogle få sekunder til at fjerne alle de uønskede stoffer,« forklarer han.

Derfor er regn blevet skiftet ud med et elektrostatisk felt, som lader partiklerne. Dermed kan de nemt fjernes i et elektrofilter.

Systemet er testet med op til 15.000 kubikmeter luft i timen og er i stand til at fjerne mere end 90 procent af al partikel-forurening og mere end 50 procent af alle flygtige organiske opløsningsmidler (VOC'er). Oven i det oplever brugerne en meget stor reduktion af lugtgener.

Reducerer energispil i bygninger

Selv om det nu er på industrivirksomheder, systemet i første omgang bliver installeret, så er perspektiverne store for den her type luftrensning, når det gælder indeklima i bygninger, mener Matthew Johnson:

»40 procent af al verdens energi bliver brugt i bygninger. Ved at rense luften med et minimalt energiforbrug kan der spares enorme mængder energi,« siger han.

Det skyldes, at mange industrier tilsætter store mængder luft for at kunne holde sig inden for emissionsgrænserne. Det belaster ventilationssystemet, koster penge og reducerer ikke mængden af stof, som kommer ud.

»Vi vil behandle stofferne, inden de kommer ud. Dermed mindsker vi luftstrømmen, og man kan reducere skorstenens højde. Man sparer energi og penge, og generer ikke naboerne. Vi håber også at kunne behandle luft i bygninger for at reducere udveksling mellem inde- og udeluft, som belaster en bygnings klimakontrolsystem - men så langt er vi ikke komme endnu,« siger han.

Kunder står allerede i kø

Matthew Johnson og hans medopfinder har patenteret det nye system, som kaldes Cleanair. Gennem virksomheden Infuser, som har overtaget alle licensrettigheder, bliver det nu markedsført.

I forbindelse med markedsføringen er der sket noget overraskende: Direktør hos Infuser Lars Nannerup havde forventet, at kunderne ville være interesseret i Cleanair, fordi det kunne nedbringe forureningen fra en virksomhed, men det har vist sig, at kunderne fokuserer på noget helt andet:

»Hen over julen har der været en del medieomtale i Tyskland, og vi har allerede fået rigtig mange henvendelser fra virksomheder, som vil bruge Cleanair til at fjerne lugtgener. Det drejer sig blandt andet om store biogasanlæg,« fortæller han.

Også en stor kinesisk virksomhed har henvendt sig, fordi de kæmper med lugtproblemer i Kina.

Produktionen af selve Cleanair-systemet vil blive forankret hos J.S. Ventilation i Glostrup, mens elektronikkomponenterne vil blive produceret af et Infuser-ejet datterselskab i Sverige:

»Vi har ingen planer om at outsource produktionen til lande med lavere lønninger. For os er det enormt vigtigt, at produktion og udvikling ligger fysisk tæt på hinanden. Oven i det er arbejdslønnens andel af den samlede omkostning er ikke afgørende for, hvor vi vil producere,« siger Lars Nannerup.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi har ingen planer om at outsource produktionen til lande med lavere lønninger. For os er det enormt vigtigt, at produktion og udvikling ligger fysisk tæt på hinanden.

 • 0
 • 0

Er der udsigt til at denne anlæg kan bruges i landbruget så vi bliver fri får ammoniak og grise afførings lugt ? Hvad bliver prisen pr produceret kg svinekød (anlægspris/ drift)?

 • 0
 • 0

Hvis denne metode kan fjerne ammoniakstanken fra svinefabrikkerne vil begrebet BAT (Best Available Technology) få en helt ny mening. Indtil nu har kriteriet været det bedst mulige for pengene og det har ikke fjernet lugten.

 • 0
 • 0

Forurening som kommer ind i systemet fanges som en fast stof på ESP ('electrostatic precipitator'). Man kan rense meget luft inden ESP skal rengøres -- hver par uger. Noget at forureningen oxideres til CO2, H2O og andre små komponenter.

Ja tak, det ville faktisk være meget interessant at bruge dette i landbruget. Vi forbereder en test til at behandle lugten som kommer fra biogas -- fra urin.

 • 0
 • 0

Forurening som kommer ind i systemet fanges som en fast stof på ESP ('electrostatic precipitator'). Man kan rense meget luft inden ESP skal rengøres -- hver par uger. Noget at forureningen oxideres til CO2, H2O og andre små komponenter.

Ja tak, det ville faktisk være meget interessant at bruge dette i landbruget. Vi forbereder en test til at behandle lugten som kommer fra biogas -- fra urin.

Der hvor sådan et anlæg ville gøre allermest gavn er ved udsugning fra svinestalde (der er i tusindvis at meget store svinebesætninger over det ganske land). Den "duft" der kommer derfra er til gene for rigtig mange mennesker. Er anlægget velegnet til den form for rensning ? Hvad vil du anslå prisen for rensning vil være pr kg svinekød.

 • 0
 • 0

Jeg kunne lave et skøn...Hvor mane kg kød pr laden og år? Hvad er rumfanget af en lade, og hvor mange luftskifter i timen?

 • 0
 • 0

Jeg kunne lave et skøn...Hvor mane kg kød pr laden og år? Hvad er rumfanget af en lade, og hvor mange luftskifter i timen?

Jeg er ikke sikker på jeg forstår "laden"

Jeg synes det ville være interessant at få pris på rensning af luften pr kg slagtesvin således at både landbrug ,politiker og forbrugere ved hvilken økonomisk omkostning (på grisekød). det vil have at rense luften. Vil du være i stand til at lave den beregning eller hvem ville det ellers være relevant at sætte på den opgave?

 • 0
 • 0

At fjerne - eller bare reducere gyllestanken, vil være et kæmpe fremskridt. Vi som bor i landdistrikter klappe og klappe i vores miljøbevidste hænder. Carry on.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten