Nyt lovforslag tillader stadig, at fjernvarmekunder malkes

Illustration: scanpix

Et nyt lovforslag - som sigter på at lukke muligheder for flere fremtidige millionregninger til fjernvarmekunderne fra kommuner med lommesmerter - indeholder også en passus om, at fjernvarmekunderne godt må udsættes for en ekstraregning, så længe pengene går til andre forsyninger inden for en kommunal koncern-struktur.

Læs også: Fjernvarmeselskabernes milliardfidus kan alligevel ikke stoppes

Det er energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), der torsdag fremsatte forslaget, som virkelig undrer adm. direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen:

»Jeg synes, det er meget foruroligende, at ministeren nu vil åbne op for, at fjernvarmeforbrugernes penge kan bruges på alt muligt andet end fjernvarme,« siger han.

»Fjernvarmepenge skal bruges på fjernvarme«

Kim Mortensen forklarer, at han ellers var meget glad over, at ministeren onsdag sagde, at de penge, der betales til fjernvarme, også skal bruges på fjernvarme og ikke til kulturhuse, svømmehaller eller andre kommunale ting.

Læs også: Kommunerne kan malke fjernvarmekunder for fem milliarder

Derfor undrer det ham, at der så står det stik modsatte, når man får mulighed for at læse hele ministerens lovforslag, nemlig at fjernvarmeforbrugernes penge godt kan bruges på andre forsyningsarter i et kommunalt multiforsyningsselskab:

»Jeg tror ikke, at fjernvarmeforbrugerne kan se den store forskel på, om deres penge går til at betale for en ny svømmehal eller går til at dække et underskud i et andet forretningsområde inden for den samme multiforsyning,« siger han.

Læs også: Minister vil bremse ekstraregning for fjernvarme

Ministeren har tidligere erkendt, at man ikke med den nuværende lov kan stoppe de små 60 fjernvarmeselskaber, der allerede har søgt om at få forrentning af deres indskudskapital.

100 pct. modregning ikke for multiforsyninger

For at undgå de fremtidige millionregninger til fjernvarmen foreslår ministeren derfor rent praktisk, at kommunerne ikke får lov at beholde pengene, fordi de udløser en 100 procents modregning i kommunernes bloktilskud.

Men denne modregning skal ifølge forslaget slet ikke gælde, hvis pengene anvendes inden for et af en kommunal koncerns andre forsyningsselskaber, der har med el-, køling- eller gasforsyning at gøre.

Læs også: Regelcirkus får 85 pct. af landets kommuner til at droppe nye solcelleanlæg

Her vil den af Energitilsynet godkendte forrentning for eksempel kunne anvendes til at investere i et elproduktionsanlæg i en virksomhed indenfor koncernen.

Lovforslaget er fremsat med øjeblikkelig virkning, og samtidig har Lilleholt indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om den langsigtede regulering af fjernvarmesektoren.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er en herlig ting. Blæser på dem som er stavns-bundet i fjernvarme nettet. Godt jeg aldrig hoppede på limpinden, da de tilbød fjernvarme i mit område.

 • 16
 • 3

En samlet energiplan for landet, for regionen og kommunen, er den rigtige vej. Hvis penge fra fjernvarme kommer de samme kunder til gode, i form af billigereel-energi, så er det helt perfekt!

Når det så er skrevet, så er Venstre og Lilleholt - dybt utroværdige og inkompetente, også på energi, miljø og tranport området. Ethvert lovforslag fra den samling landsbytosser, vil jeg stemme NEJ, NEJ OG ATTER NEJ, til........

 • 12
 • 1

"Der var en gang" ar fjernvarme for favorable vilkår, fordi det var en god måde at få udnyttet den dengang uundgåelige spildvarme der var på el-produktion på (fossile) brændsler. Men nu er vi midt i et paradigmeskift. I tusinder af år har menneskene været vandt til at vi brændte noget af ved tusinder af grader, for at få rumvarme på ca. 20 grader og madlavningsvarme på 100-200 grader. Det var ikke noget problem, da træmængden var meget større og menneskemængden var meget mindre. Man vi har, med dygtige ingeniører, udviklet metoder til at skabe den slags varme via el lavet uden at der opstår spilvarme. Det medfører paradigmeskiftet. Vores forudsætninger har ændret sig og vi skal tænke anderledes. Men det har mange svært ved. Især hvis de har gode ben at grave inden for noget som pludselig ikke mere er så genialt, som det var da vi indførte det. Her tænker jeg især på fjernvarme. De favorable vilkår var f. eks. at man kunne tvangstilslutte forbrugere. Til gengæld skulle fjernvarmeværker køre efter "hvile i sig selv princippet". Alle investeringer skulle lånefinansieres , så det blev de fremtidige forbrugere, der betalte og ikke de forudgående. Det er gået galt mange steder. Værker har haft (ulovlige) overskud, hvilket vil sige, at forbrugerne har givet for meget for varmen. Overskuddene er så søgt skjult i div. investeringer, der ikke overholdt varmeforsyningsloven. Nu er der igen nogen, der tror at fjernvarmekinder er en slags "malkekvæg". Der har altid været ret til, (hvis man søgte om det) at få forrentet en indskudskapital. Men det var tænkt som en ret initiativtagerne skulle have, hvis de ved opstarten af et værk skød penge ind. Altså de oprindelige forbrugere. Det var der meget få der søgte om. De var nemlig idealister. Men nu sidder er nogle kommuner, som ejet værker og pludselig vil have renter af "indskudskapitalen" og de tror åbenbart at gemt (ulovligt) overskud er det samme som indskudskapital. Fjernvarmen er skiftet fra at være "hvile i sig selv" til at være en virksomhed, der sælger en vare og som gerne må tjene på den. Altså markedsøkonomi. Men forudsætningen for markedsøkonomi er konkurrence. Altså hvis det bliver fremtiden for fjervarmen, må det være slut med tvangstilslutninger og forblivepligt. Så vil konkurrencen hurtigt gøre det af med mange at de dyreste fjernvarmeværker, for i dag kan man f. eks. for relativt små midler etablerer træpillefyr og/eller luft til vandvarmepumper og halverer sine varmeudgifter. Så enten stoppes malkning af forbruger eller også sættes de frie af tvangsselskaberne.

Med venlig hilsen Mogens Bülow

 • 22
 • 3

Man vi har, med dygtige ingeniører, udviklet metoder til at skabe den slags varme via el lavet uden at der opstår spilvarme. Det medfører paradigmeskiftet. Vores forudsætninger har ændret sig og vi skal tænke anderledes. Men det har mange svært ved. Især hvis de har gode ben at grave inden for noget som pludselig ikke mere er så genialt, som det var da vi indførte det. Her tænker jeg især på fjernvarme.

@Mogens Jeg tror ikke helt du har fulgt med i mange af de rapporter der er kommet de senere år. Der er ikke en eneste, der har peget på at fjernvarme skal udfases. Tvært imod har alle peget på at fjernvarme en en grundpille i fremtidens energisystem. Vi er dog enige om at "afbrænding" er en overgangsløsning. Men samtidig er der ikke nogen der har peget på at mere end ca. 15 % at energibehovet i de større byer, endnu kan dækkes af alternativerne.

De favorable vilkår var f. eks. at man kunne tvangstilslutte forbrugere. Til gengæld skulle fjernvarmeværker køre efter "hvile i sig selv princippet". Alle investeringer skulle lånefinansieres , så det blev de fremtidige forbrugere, der betalte og ikke de forudgående. Det er gået galt mange steder.

Jeg håber, at du taler mod bedre vidende ? Vi er sikkert enige om at energiforsyning skal være en samfundsopgave, men der har siden indførelsen af Varmeforsyningsloven i 1981 været mulighed for at lave hensættelser og lånefinansiere investeringer. Der er ingen der siger at alt skal lånefinansieres og det er også altid dyrest at finansiere de sidste måske 20-30 procent af investeringer, så det kan være meget fornuftigt at lave forhåndsafskrivninger (hensættelser) . Man bør dog følge samme princip for at sikre at forbrugerne ikke kommer til at betale for fremtidige eller tidligere forbrugere. Hvor mange steder er det reelt gået galt, hvor det har nogen væsentlig betydning for forbrugerne ?

Fjernvarmen er skiftet fra at være "hvile i sig selv" til at være en virksomhed, der sælger en vare og som gerne må tjene på den. Altså markedsøkonomi. Men forudsætningen for markedsøkonomi er konkurrence. Altså hvis det bliver fremtiden for fjervarmen, må det være slut med tvangstilslutninger og forblivepligt.

Fjernvarme er stadig "hvile-i-sig-selv" Men ikke desto mindre foreligger der dom for at fjernvarme er konkurrenceudsat uanset om der er helt eller delvis tilslutningspligt.

 • 2
 • 1

Er forholdet ikke det at, kommunerne ejede fjernvarmenet og værker. Så lægges fjernvarmerør og værkerne over i et aktieselskab i form af et forsyningsselskab og kommunen skyder dermed aktiverne over i dette aktieselskab. OG det er nu denne værdi som kommunerne vil have forrentet.

Dvs. at fjernvarmebrugerne skal betale mere for varmen for at kommunen kan få deres indskudte kapital forrentet.

Men for det første, så var det jo brugernes fjernvarmerør da de var ejet af kommunen og denne aktivitet skulle jo også 'hvile i sig selv', da det skete hos kommunen. Hvis kommunen dengang have taget et lån for at betale for fjernvarmerør eller andet, så måtte dette lån vel bare overtages af aktieselskabet eller hvis brugerne da kommunen ejede fjernvarmerørene havde sparet op til rør via overbetaling for varme, så måtte rørene jo bare overføres til aktieselskabet, netop fordi aktiviteten under kommunen var jo også 'hvile i sig selv'. Eller en fjernvarmebruger der har modtaget fjernvarme fra et kommunalt fjernvarmenet kan da ikke via det nye aktieselskab få en gæld til kommunen, som de altså ønsker at få forrentet.

Dernæst et aktieselskab som har 'modtaget' nogle aktiver af en kommune i form at fjernvarmerør og varmeværker, hvor altså kommunen vil have dette aktiv forrentet, det vil da aldrig kunne falde ud sådan at forsyningsselskabet (A/S) vil kunne få noget forrentet af fjernvarmebrugerne og så bruge pengene til andre aktiviteter end fjernvarme f.eks. nye kloakrør internt i forsyningsselskabet (A/S)..

Eller varmeforsyningsloven tillader at en udefrakommende kan få sit indskud i form af lånekapital til et givent projekt eller maskiner som skydes ind i fjernvarmeselskabet at dette kan forrentes. Men et forsyningsselskab som har andre aktiviteter end fjernvarme kan da ikke få noget forrentet og så bruge de penge på andre aktiviteter internt i selskabet.

 • 4
 • 3

er næsten ligegyldigt, hvis ledelsen ikke udpeges direkte af kunderne - og ledelsens lønninger også bestemmes af kunderne via afstemninger.

Der er mange eksempler på at poster som disse går til "vennerne" og deres lønninger er fuldstændigt vanvittigt skruet op med absurd gode fratrædelsesordninger m.v..

 • 8
 • 2

Når et fjernvarmeselskab ikke kan finde ud af at levere billig opvarmning til forbrugeren, så skal man selvfølgelig have mulighed for at træde ud af selskabet. Man kan så give alle forbrugere mulighed for at skifte til anden opvarmning, hvis prisen for fjernvarme bliver for høj. Altså fjerne forsyningsspligten for dem der er over 75% kvartil, af forbrugerprisen på fjernvarme over hele landet. Så forsvinder kunderne hurtigt.

 • 5
 • 2

Eller hvordan skal det forstås!!!!!!!

At folk kan opstille pillefyr, brændeovne, solvarme og varmepumper. (og indtil fornyligt også oliefyr)

Jeg mener at have læst (kan dog ikke huske hvor) At selv om man bor i et tvangstilslutningsområde, kan man slippe for tvangstilslutningen Man skal vist "bare" dokumentere at ens opvarmning kan gøres mere energi- og miljøvenligt end fjernvarmen.

I praksis gælder det vist kun høj isolerede huse med varmepumper, eller individuel solvarme med sæsonlagring, jeg synes at have læst at pillefyr var kunne bruges.

Dermed er der i praksis INGEN konkurence, den findes kun på skrivebords regneark niveau. Hvilket åbenbart var nok til at overbevise nogle dommere til at sige: Jo, der er konkurence!

 • 2
 • 2

Når et fjernvarmeselskab ikke kan finde ud af at levere billig opvarmning til forbrugeren, så skal man selvfølgelig have mulighed for at træde ud af selskabet. Man kan så give alle forbrugere mulighed for at skifte til anden opvarmning, hvis prisen for fjernvarme bliver for høj.

Problemet med den tilladelse er at kun ganske få forbrugere har råd til at smide 50-100.000 på bordet for at udskifte deres varmekilde.

De få rige kan/vil gøre det, men dermed vil de lavtlønnede blive hængende med stadigt stigende varmeudgifter og med stadigt mindre økonomisk råderum til at skifte.

Det er med andre ord en bunden opgave at vi sikrer at nuværende fjernvarme altid er ret billig. Det er ikke alle steder det fungerer med at sikre den billige varme.

 • 7
 • 0

Det passer jo fint sammen med at alle offentlige institutioner leder med lys og lygte efter værdier i deres eget system som de kan omdanne til kolde kontanter, efter at de har været i 2 % skruestikken i mange år, samt dokumentationskravene udstukket af folketinget også tærer på kommunens ressourser, der er også tilført mange andre arbejdsopgaver til kommunerne men ikke penge at udføre opgaverne for ! Så der er logik i at kommuner landet rundt kikker efter potentiel kapital, og når de finder noget kikker på om det er lovligt at dræne kapitalen, og på den måde sende aben videre til borgerene for der er ingen ligefremme måder at hive ekstra kapital ud af borgerene på, skattestop og vuggestuer/børnehaver/skoler/plejehjem/hjemmehjælp og meget andet er allerede blevet drænet så meget som selv økonomer og politikere tør ! Husk også lige at der er 60 andre selskaber der har en ansøgning liggende med forrentning af "indskudskapital" Jeg mangler stadigt at høre en kommune skære i administrationen og ikke kun i den direkte borgernære kontakt (varme hænder) som også er voldsomt udsatte i dokumentationsvanviddet, en eller anden har tabt/smidt noget mistænkeligt indenfor dokumentationsrammerne og personalet der opdager dette skal så bruge masser af tid på at beskrive objektet lokationen og hvor trafikkeret lokationen er, de skal ligeledes skrive hvordan de forestiller sig at modgå fremtidige tilsvarende hændelser (hvilket er komplet umuligt så længe man har nul beviser for hvem der har tabt/smidt præcis hvad samt hvor ofte og en røvfuld andre parametre), hele dokumentationen skal så dokumenteres af en overordnet og helst i mindste detalje, men hov, nu har en personale forestillet sig en eller flere "løsninger" men hvordan skal denne løsning lige komme det øvrige personale i hænde og til gode eller til grin, med mindre det samlede personale også skal gennemgå hele scenariet med enorme mængder af tabt tid ifht deres primære opgave, som for varme hænder er at passe X borgere så denne/disse har et værdigt liv ????

 • 1
 • 2

Vil det sige at et naturgasselskab kan tilbyde naturgas i et fjernvarmeområde hvis gasselskabet er billigere med varme.. Eller hvordan skal det forstås!!!!!!!

@Niels Hansen Det udsagn passer dårligt med din sædvanlige opførsel. Der plejer du bare selv at gøre dine "antagelser" Men Vestre Landsret slog i en dom d 25. januar 2016 fast, at fjernvarme er i et konkurrenceudsat marked j.f. EU traktaten artikel 107 http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2016/Janu... Der er forøvrigt masser af områder hvor der både er naturgas og fjernvarme i samme område. Normalt er det dog fastlagt således at den ene af forsyningerne også har forsyningsspligten.

 • 0
 • 0

er næsten ligegyldigt, hvis ledelsen ikke udpeges direkte af kunderne - og ledelsens lønninger også bestemmes af kunderne via afstemninger.

Der er mange eksempler på at poster som disse går til "vennerne" og deres lønninger er fuldstændigt vanvittigt skruet op med absurd gode fratrædelsesordninger m.v..

@ Jacob Mathiasen Det er en helt forkert opfattelse af branchen Prøv lige og læs denne rapport http://www.danskfjernvarme.dk/-/media/dans...

 • 1
 • 0

Vandværkets leverance af vand er konkurranceudsat: Jeg kan købe en cola i brugsen i stedet for at drikke af vandhanen derhjemme

Haha

Som forbruger kan man ikke skifte fjernvarme (eller vand leverandør). Det er et offentligt monopol som principielt ikke bør kunne drives ned profit for øje men efter 'hvile i sig selv' princippet. Se Bülows kommentar ovenfor. At man kan vælge alternativer til fjernvarme betyder formelt men ikke reelt at fjernvarme er i konkurrence - i hvert fald ikke hvis man først har fået det ind i huset.

"Du kan ikke skifte leverandør, når du får leveret vand og fjernvarme. Du kan altså ikke vælge en anden leverandør, hvis du er utilfreds med den, du har. Når det gælder fjernvarme, kan du vælge en anden opvarmningsform, men du skal ofte fortsætte med at betale for selve driften af fjernvarmeværket, selvom du ikke modtager varme."

http://www.forbrug.dk/Artikler/Test-og-raa...

Der er uforskammet at kommuner benytter fjernvarmeforsyningen til at skaffe midler til dækning af omkostninger som burde dækkes via skat. Der er alt for meget fusk og lusk i den offentlige administration.

 • 5
 • 1

Hvorfor ikke ?

Når jeg henter min mælk i Netto så betaler jeg 9 kr. og netto sender 1 kr over til Kvickly for der handlede jeg for 10 år siden og indgik en kontrakt (under tvang) med Kvickly om at de i al evighed skulle levere indpakningen (Mælkekartonen). Så når jeg har mælken i mit køleskab så har jeg altså betalt for 2 mælkekartoner.

 • 0
 • 3

Når jeg henter min mælk i Netto så betaler jeg 9 kr. og netto sender 1 kr over til Kvickly for der handlede jeg for 10 år siden og indgik en kontrakt (under tvang) med Kvickly om at de i al evighed skulle levere indpakningen (Mælkekartonen). Så når jeg har mælken i mit køleskab så har jeg altså betalt for 2 mælkekartoner.

@Niels Tror du skulle prøve at søge job i Kiwi http://www.business.dk/detailhandel/kiwi-l...

Har du et bud på hvorfor fjernvarmen ikke i konkurrence ?

 • 0
 • 0

Tror du skulle prøve at søge job i Kiwi

Jeg har faktisk arbejdet i Kiwi, for endda ikke så længe siden!

Har du et bud på hvorfor fjernvarmen ikke i konkurrence ?

Når du i et fjernvarmeområde får pålagt tvangstilslutning og der skal betales 25.000 kr for tilslutning og så forskellige tiltag i huset for at kunne aftage fjernvarme så er så er der let brugt 75.000 kr. Hvordan skulle en bruger så gå ud og købe et andet energisystem oveni som skulle konkurrere med fjernvarme

 • 1
 • 1

Når du i et fjernvarmeområde får pålagt tvangstilslutning og der skal betales 25.000 kr for tilslutning og så forskellige tiltag i huset for at kunne aftage fjernvarme så er så er der let brugt 75.000 kr. Hvordan skulle en bruger så gå ud og købe et andet energisystem oveni som skulle konkurrere med fjernvarme

@Niels Hansen Der er nok næppe nogen der vælger en løsning for så umiddelbart derefter at skifte til en anden løsning. Men efter nogen år er det samme situation, som når der skal geninvesteres i et nyt naturgasfyr eller ny varmepumpe.

Får vi så et bud fra din side på, hvorfor fjernvarme ikke er i konkurrence ?

 • 1
 • 0

Der er nok næppe nogen der vælger en løsning for så umiddelbart derefter at skifte til en anden løsning. Men efter nogen år er det samme situation, som når der skal geninvesteres i et nyt naturgasfyr eller ny varmepumpe.

Får vi så et bud fra din side på, hvorfor fjernvarme ikke er i konkurrence ?

Din indsigt i økonomiske forhold er som altid Ikke-eksisterende. Et energisystem kan pålægge en bruger at afholde tilslutningsudgifter og derefter at betale en løbende fast udgift.

Det kan da godt være at systemet er i konkurrence men så er det da på nogle ulige vilkår.

 • 1
 • 1

Din indsigt i økonomiske forhold er som altid Ikke-eksisterende. Et energisystem kan pålægge en bruger at afholde tilslutningsudgifter og derefter at betale en løbende fast udgift.

Det kan da godt være at systemet er i konkurrence men så er det da på nogle ulige vilkår.

@Niels Måske skulle du have fortsat med at arbejde i Kiwi. For langt fleste værker har ikke tilslutningspligt og der sker stadig en stor konvertering fra fossil individuel opvarmning til fjernvarme, på helt frie markedsvilkår

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten