Nyt laboratorium til seruminstitut kan blive presset på tid

Illustration: Guido Gerding og Wikimedia Commons

Om bare to år og en måned skal et helt nyt sikret laboratoriebyggeri stå klar på Amager på Statens Serum Institut, SSI.

Institutionen overtager sammen med Københavns Universitet, KU, det veterinære beredskab fra DTU, der i dag holder øje med risikoen for smittefarlige husdyrsygdomme, blandt andet afrikansk svinepest, der lige nu breder sig i Østeuropa, især i Polen, og den nærmer sig grænsen til Tyskland.

Men SSI kan blive presset på tid for at nå at blive klar til beredskabet fra dag et, for byggeriet er stadig kun i sin vorden.

Samtidig har Fødevarestyrelsen også haft sine overvejelser omkring tidsplanen, viser den aktindsigt, som Ingeniøren har fået.

Kræver 130 millioner kroner

Da Fødevarestyrelsen skulle tage stilling til de to tilbud fra DTU og KU/SSI om varetagelsen af det veterinære beredskab fra 2020, udtrykte styrelsen nemlig bekymring i forhold til opbygning af nye faciliteter hos SSI på Amager.

Læs også: DTU vil lukke Veterinærinstituttet

Styrelsen peger på, at det er usikkert, om laboratorierne kan blive klar til overtagelsestidspunktet, for der mangler en nærmere beskrivelse af byggeprojektet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på KU får ansvar for den forskningsbaserede rådgivning, mens SSI bliver ansvarlig for den laboratoriebaserede diagnostik og rådgivning.

Men det forudsætter altså byggeri af nye særligt sikrede laboratorier på Amager. Det kræver en saltvandsindsprøjtning på omkring 130 millioner kroner, som Folketingets finansudvalg skal godkende. Det er endnu ikke sket.

SSI: Det skal nok nås

Erfaringsmæssigt overskrider nybyggeri ofte tiden på grund af f.eks. vejrforhold. Samtidig er der tale om sikrede laboratorier, der kræver ekstra byggetid, ligesom myndighederne efterfølgende altid skal godkende dem, så man er sikker på, at der hverken er smittefare i forhold til de ansatte og omgivelserne.

Læs også: DTU kritiserer: Vitale danske dyreforsøg flytter til Spanien

På SSI er vicedirektør Ole Jensen ikke bekymret, selv om der kan opstå uforudsete forsinkelser, erkender han:

»Vi har i forbindelse med udbuddet rådført os med eksperter i klassificeret laboratoriebyggeri og på den baggrund budt ind med en tidsplan, der viser at det er muligt at planlægge, udbyde, bygge og indkøre den krævede facilitet til overtagelsen af det veterinære beredskab i 2020.«

»Som anført i vurderingen af tilbuddene er der dog en række usikkerheder, herunder endelige bevillingsmæssig godkendelse (en forudsætning i buddet), og de risici, der i øvrigt følger byggerier, særligt i en p.t. meget travl bygge- og anlægsbranche,« tilføjer Ole Jensen.

Dialogmøde med kommunen og ny lokalplan?

SSI holdt i sidste uge et indledende dialogmøde med Københavns Kommune om byggeriet.

Læs også: Esben Lunde strammer skruen: Universiteter skal kæmpe om at rådgive myndighederne

SSI mener i øvrigt ikke, at byggeriet kræver en lokalplansændring, der ville skulle i høring i x antal uger.

»Vi bygger inde på eget område, og samtidig er højdegrænser i forhold til naboskel for det nye byggeri overholdt,« fortæller Ole Jensen.

Men det bliver nu i sidste ende Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, der på baggrund af SSI’s byggeplaner beslutter, om der er behov for en lokalplanændring.

Licitation og godkendelse

Dernæst skal byggeriet i licitation, og først derefter går byggeriet i gang.

»Vi er i gang med forberedelserne til licitationen, herunder kravsspecifikation af bygning inkl. rumindretning, udstyr etc. Afslutningsvis skal byggeriet godkendes af relevante myndigheder,« siger Ole Jensen.

Men godkendelsen af såkaldt klasse 3-laboratorier er ikke bare en formsag, for f.eks. trak godkendelsen af et nyt klassificeret laboratoriebyggeri i Tyskland ud i flere år.

Selve overdragelsen kræver også tid

Det veterinære beredskab omfatter overvågning af cirka 80 sygdomme hos husdyr, hvoraf nogle kan smitte mennesker. Udbrud af husdyrsygdomme kan have store konsekvenser for dyrevelfærden, erhvervet og eksporten.

Læs også: Kaos på DTU: Byggestop risikerer at koste universitetet dets veterinærberedskab

Netop spredningen af afrikansk svinepest i Polen viser vigtigheden af, at akutberedskabet virker, så man hurtigt kan få afklaret, om smitten har ramt danske besætninger, og tage sine forholdsregler.

Så ud over at nybyggeriet skal stå klar, kræver selve overdragelsen af beredskabet fra DTU Veterinærinstituttet til KU/SSI også stor planlægning, og partnerne holder løbende møder sammen med Fødevarestyrelsen.

Behov for blidende overgang?

For et par måneder interviewede Ingeniøren veterinærchef Per Henriksen i Fødevarestyrelsen, hvor han kommenterede muligheden for at lave en glidende overgang af beredskabet fra DTU til SSI/KU.

»Der har du fat i den helt store udfordring. Det skal ikke være nogen hemmelighed. For det første skal vi have opretholdt det veterinære beredskab indtil udgangen af 2019. Hurtigt og effektivt. Samtidig skal KU og SSI have opbygget kapacitet til at kunne håndtere både virus og forskning og rådgivning. Derfor er der nedsat grupper, som skal håndtere det,« sagde Per Henriksen

»Vi forventer at det kan løses, men følger det meget tæt, at både SSI og KU får opbygget rimelige kompetencer frem mod 2020, men det er lige så vigtigt, at DTU kan levere dét, som de skal i henhold til kontrakten. For det er lige så vigtigt at få opbygget det nye som at sikre, at det fungerer på den gamle arbejdsplads. Det er en stor opgave,« sagde han.

Statslige arbejdspladser ’flytter’ ind fra provinsen

Om få dage offentliggør regeringen i øvrigt udflytningen af flere statslige arbejdspladser til provinsen.

I forhold til det veterinære beredskab bliver der faktisk tale om ’indflytning’ af statslige arbejdspladser fra provinsen til hovedstaden, når beredskabet overgår fra DTU, der varetager diagnostik og forskning fra øen Lindholm i Stege Bugt, til SSI.

For mens DTU er et selvejende universitet, hører SSI under Sundheds- og Ældreministeriet.

Rettelse: Vedrørende ønsket om glidende overgang - citatet stod oprindeligt, som om det var Ole Jensens citat - men det er Per Henriksen, der udtaler sig. Fejlen er rettet.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det kræver en saltvandsindsprøjtning på omkring 130 millioner kroner, som Folketingets finansudvalg skal godkende.

Hvorfor skal det offentlige betale en privat virksomhed 130 mio. kr for at bygge noget, som DTU allerede har?

Hvis SSI mener, det er en god forretning, må SSI da gå til sin private (arabiske) ejer, som kan investere de 130 mio. kr.

  • 1
  • 2

Vaccineproduktionen er solgt fra til AJ Vaccines. Men resten af SSI på Amager er stadig dansk.

I et aktstykke, som netop er sendt til Folketingets Finansudvalg, anmoder Sundheds- og Ældreministeriet i øvrigt finansudvalget om en bevilling på 383,4 mio. kroner til SSI.

De 260,6 mio. kr. med henblik på at overholde grænsen for saldoen for det akkumulerede underskud, og 122,8 mio. kr. med henblik på at nulstille det forventede akkumulerede underskud ultimo 2017. Læs mere her: http://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/a...

Det veterinære beredskab skal være med til at styrke SSI's økonomi. Men det kræver så nybyggeri og yderligere penge.

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten