Nyt krav fra regeringen: Boligkøbere skal udskifte gamle brændeovne

6. februar 2020 kl. 11:35135
Nyt krav fra regeringen: Boligkøbere skal udskifte gamle brændeovne
Illustration: Flickr/Patrick Machado.
Hvis man køber en bolig med en brændeovn eller en pejseindsats, der er produceret før 2003, vil man fremover blive forpligtet til at nedlægge eller udskifte ildstedet. Det foreslår regeringen
Artiklen er ældre end 30 dage

Det går for langsomt med at udskifte de gamle brændeovne, som forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Det mener regeringen, som nu vil indføre lovkrav, om at ovne og pejseindsatser, der er produceret før 1. januar 2003, skal udskiftes i forbindelse med boligsalg.

Brændeovne er sammen med pillefyr, halmfyr og brændekedler de største danske kilder til partikelforurening, og der findes allerede en skrotningsordning for ældre brændeovne, som giver ejere af brændeovne mulighed for at inkassere en skrotpræmie på godt 2.000 kroner mod at vinke farvel til de mest osende brændeovne fra før 1995. Dem er der ifølge Miljøstyrelsen omkring 200.000 af i Danmark.

»Vi skal bekæmpe luftforureningen både i de store byer og på villavejene i alle dele af landet. Derfor sætter vi nu ind over for de ældre brændeovne, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny brændeovn. Vi stiller som krav, at der skal ske en udskiftning ved ejerskifte. På den måde får vi udskiftet til nyere og mindre forurenende brændeovne. Meget af luftforureningen i Danmark kommer fra udlandet, så vi kommer ikke i mål, men vi tager fat på den store udfordring, som luftforurening er,« siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Hovedparten af brændeovne m.m. i danske boliger er mere end 10 år gamle. (Kilde: Ea Energianalyse, 2017) Illustration: Teknologiens Mediehus.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Trods affalds-forbrænding: Brændeovne er langt de største dioxin-syndere

Lovforslaget er allerede sendt i høring. Ifølge forslaget vil det være boligkøbernes ansvar at dokumentere, hvor gammel en brændeovn eller pejseindsats er – eventuelt via en såkaldt skorstensejererklæring. Er den produceret før 2003, skal den være udskiftet, eller ildstedet nedlagt, senest 12 måneder efter købet.

Læs også: Forskere finder partikler fra luftforurening i hjerter på børn helt ned til tre år

Miljøstyrelsen forventer, at den nye ordning vil betyde, at omkring 12.000 brændeovne vil blive udskiftet i 2021, hvis loven – som planlagt – træder i kraft 1. januar 2021. Over de kommende ti år vurderer Miljøstyrelsen ‘med en vis usikkerhed’, at omkring 55.000 brændeovne vil blive udskiftet. Miljøeffekten vil være omkring 6.000 ton færre partikler over den ti-årige periode. Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne, åbne pejse mv. er undtaget fra ejerskifteordningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ældre ovne og kedler fra før 2005 tegner sig for den største andel af emissionerne af fine partikler i 2014, godt 12.000 ton i alt. (Kilde: DCE) Illustration: Teknologiens Mediehus.

Læs også: Nyt dansk filter renser røgen fra brændeovne

Forslaget er i høring indtil 3. marts 2020.

Læs også: Derfor er brændeovnene i skudlinjen

135 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
133
12. februar 2020 kl. 22:38

De sidste 30 år har vi opsat rigtigt mange af de der "giftige" brændeovne, og alligevel levealderen steget ganske betragteligt.Brændeovne giver 750.000 husstande en god del motion, hvilket øger levetiden.
Mon motionen har øget levealderen mere, end røgen skulle være skadelig?

Mener du virkelig selv, at du har et godt argument der? Det har du så ikke.

Levetiden kan stige af mange årsager. Bedre kræftbehandling og bedre behandling af hjertekarsygdomme er to af de vigtige sammen med et stort fald i antal rygere. Og levetiden ville i øvrigt sandsynligvis være steget endnu mere, hvis vi havde skrottet brændeovnene for 30 år siden.

Hertil kommer, at forslaget kun retter sig mod at udskifte de meste partikelforurenende ovne - det vil sige dem, der er over 25 år gamle.

Min kommentar til dig kan kun være på aramæisk: Mene mene tekel, ufarsin.

132
12. februar 2020 kl. 22:26

Brændeovne giver 750.000 husstande en god del motion, hvilket øger levetiden.
Mon motionen har øget levealderen mere, end røgen skulle være skadelig?

Vil du som dokumentation lægge en ref. til den undersøgelse, der undersøger levetiden i husstande med brændeovn igennem en årrække? :-). Vist ikke produceret endnu. Generel stigende levealder skyldes rygeophør, ændrede kostvaner, faldende forurening fra trafikken mv; desuden er sundhedssystemet blevet meget bedre til at kurere nogle udbredte sygdomme.

Derimod har den tidl. nævnte Umeå undersøgelse koblet stærkt forhøjet risiko for demens og anvendelse af brændeovn, herunder langt den største risiko for fyrmesteren selv.

Og demens, det ved man noget om. Dødeligheden skulle være fordoblet blandt demente ift. resten af befolkningen. Vist nok større end for hjerte- kar sygdomme. Fra det øjeblik, folk får diagnosen, til de dør, går der typisk 6-8 år. Og de sidste år er for mange ganske ubehagelige; udover de mange ødelæggende effekter af demens, så har omgivelserne inkl. pleje- og hospitalsverdenen langt sværere ved at give de demente en god og lindrende behandling. Også andre kilder end Umeå-kilden beskriver demens som bl.a. fremprovokeret af luftforurening.

Det er efter min mening en stor mangel ved de danske undersøgelser af luftforurening og sundhed, at man tilsyneladende ikke inddrager neurologiske effekter. Og sensorisk ubehag som lugt, ignorerer man fortsat hårdnakket.

Den tilsyneladende stærkt forhøjede risiko for dem, der stikker hovedet tættest på ovnen, synes ikke at harmonere med antagelsen om, at de 3/4 udenlandsk luftforurening er det værste, sundhedsmæssigt set. Er den udenlandske luftforurening så entydigt dominerende i sin effekt, burde det i yderste konsekvens være ret ligegyldigt om folk ryger tobak eller ej, da mængden af partikler herfra nok er væsentlig mindre end det samlede partikelbidrag fra udlandet(?). Jeg tvivler ikke på, at udenlandsk luftforurening også har væsentlig betydning. Men den nærmere vifte af stoffer i røgen samt den direkte personlige hotspot-eksponering fra nære kilder må være altafgørende, i det mindste mht. nogle sygdomme. Dette er ikke helt inde på lystavlen endnu i DK.

.

131
12. februar 2020 kl. 11:24

Ja, det var der da. Men ikke ret mange. Faktisk meget få. Der er trods alt en grundt til, at diverse pensionskasser er nødt til at reducere livrenter på grund af den stigende levetid.</p>
<p>Der er (1/1 2019) 1.136.063 personer i Danmark, som er 65 år og derover. Der er 1.103 personer på 100 år og derover. De to ældste kvinder er 110 år, og de tre ældste mænd er 106 år.</p>
<p>Kun

De sidste 30 år har vi opsat rigtigt mange af de der "giftige" brændeovne, og alligevel levealderen steget ganske betragteligt.

Brændeovne giver 750.000 husstande en god del motion, hvilket øger levetiden. Mon motionen har øget levealderen mere, end røgen skulle være skadelig?

130
12. februar 2020 kl. 11:15

Istedet påvirkes danskerne sundhed akut mest af den lokale eller regionale luftforurening, hvilket hos os er trafik og brændeovne. Fx er nogle københavnere flyttet fra hovedstaden for at slippe for luftvejssygdomme pga. trafikken, og en del borgere flytter fra steder med mange brændeovne til steder med få (hvis de da kan finde sådanne områder).</p>
<p>Det er så det der mangler bevis på!

mht. den sidste del, så har kommunerne i behandling af klager over brænderøg observeret, at: "...klagerne er flyttet fra by til land for at få frisk luft, hvilket ødelægges af brændeovnsrøg...". https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2015/03/978-87-93283-96-1.pdf (Det ville folk nok ikke gøre, hvis det primært var de 3/4 partikler af fremmed herkomst, der generede dem..)

Selv er jeg flyttet et par gange af denne årsag og har hørt om adskillige andre eksempler. Jeg bruger luftrensere nu, er billigere og noget mindre bøvlet end flytninger, men giver selvfølgelig højere el-regning. ('Forureneren betaler' - ??) Samtidigt skal man huske at stoppe alle ventilationshuller til, når brænderøgen hænger i kvarteret. Genvex?: glem det. Flere klagesager udspringer af borgere, der har været så ubetænksomme at anskaffe sig genvex anlæg. Således kan man i et kvarter med brændeovne med fordel gøre det stik modsatte af det, alle gode, officielle råd om udluftning og ventilation går ud på.

129
11. februar 2020 kl. 20:49

Istedet påvirkes danskerne sundhed akut mest af den lokale eller regionale luftforurening, hvilket hos os er trafik og brændeovne. Fx er nogle københavnere flyttet fra hovedstaden for at slippe for luftvejssygdomme pga. trafikken, og en del borgere flytter fra steder med mange brændeovne til steder med få (hvis de da kan finde sådanne områder).

Det er så det der mangler bevis på! Du har ret at røglugten generer mange. Men om partiklerne fra brændeovnsfyringen i dit villakvarter slår dig ihjel- ja det ved vi ikke.

Og der er stadig masser af andre kilder til partikelforurening som slår os ihjel og som måske med større fordel kunne elimineres før fyring med træ i brændeovnen.

128
11. februar 2020 kl. 20:12

apropos: DCE har i januar udgivet en rapport om luftforurening på Frederiksberg samt en virkemiddelrapport. https://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/braendeovne-og-biler-er-de-stoerste-kilder-til-luftforurening-paa-frederiksberg/

Lidt skimning: rapporten vurderer (vel som forventet), at langt størstedelen af luftforureningen kommer fra udlandet. Den fokuserer primært på NOx og partikler. Prissætter sundheds påvirkningen. Lidt at fordybe sig i kommende vinteraftener.

Jeg savner dog stadig, at man ser noget mere på betydningen af 'primitiv' ustabil kildenær luftforurening og det mylder af kemiske stoffer, som fx det stærkt allergene og luftvejsirriterende acrolein, der findes i brænderøg. Desuden at man specifikt begynder at se på lugtgener i sig selv, hvilket man stadig har undladt at undersøge nærmere mht. brændeovne. Bemærkelsesværdigt, da det er altså er lugten, folk ofte klager over.

127
11. februar 2020 kl. 19:06

Totalt latterligt få de store briller på og forstå hvorfor det ikke betyder noget med de danske brændeovne
Prøv at fixe de her problemer først
<a href="https://fires.globalforestwatch.org/map/#a..">https://fires.globalfores…;.

Globale skovbrande er da noget skidt af flere grunde. Men sundhedsmæssigt set er det især luftforurening fra nærområdet, der oftest er langt mest generende. Ellers burde danske lungesyge jo få anfald, der systematisk kunne relateres til fx de store australske skovbrande.

I stedet påvirkes danskerne sundhed akut mest af den lokale eller regionale luftforurening, hvilket hos os er trafik og brændeovne. Fx er nogle københavnere flyttet fra hovedstaden for at slippe for luftvejssygdomme pga. trafikken, og en del borgere flytter fra steder med mange brændeovne til steder med få (hvis de da kan finde sådanne områder).

126
11. februar 2020 kl. 18:41

Netop nu til dags, er alt det rene du forventer ikke alene ikke en selvfølgelighed.
Det er umuligt!

Det er alene 'umuligt' pt. - fordi der ikke er nok kvalificerede myndigheder, politikere og medier, der fokuserer og insisterer på dette. De varter istedet dem op, der mopper dem mest/driver den mest vidtgående lobbyisme, ad tidligere i tråden. Hvis forureneren betalte, ville der ikke være al den forurening. Danske brændeovne fx ville enten slet ikke være der, eller være så rentbrændende, at de præsterede lige så godt som andre opvarmningsformer.

BAT-pricippet (best avaiable technique) burde gælde på tværs af teknologier. Det gør det ikke mht brændeovne; fx svanemærket er relativt, produktspecifikt. Hvis man blot indledningsvist laver et udgangsprodukt, der forurener tilstrækkeligt, kan man i årevis levere 'nye' miljømærkede produkter, der hver gang er 10 % bedre, idet mindste på papiret. At helt andre samtidige teknologier ikke blot er 10 % bedre, men måske 99 % bedre fra første dag, ignorerer de involverede.

123
10. februar 2020 kl. 22:53

Der var også gamle mennesker i stenalderen.

Ja, det var der da. Men ikke ret mange. Faktisk meget få. Der er trods alt en grundt til, at diverse pensionskasser er nødt til at reducere livrenter på grund af den stigende levetid.

Der er (1/1 2019) 1.136.063 personer i Danmark, som er 65 år og derover. Der er 1.103 personer på 100 år og derover. De to ældste kvinder er 110 år, og de tre ældste mænd er 106 år.

Kun meget, meget få vikinger blev over 50 år, viser undersøgelser af skeletter. Og gennemsnitslevealderen var måske 35.

I middelalderen var gennemsnitslevealderen cirka 42 år. Igen vurderet ud fra skeletter af voksne (hvorved børnedødeligheden er sorteret fra).

122
10. februar 2020 kl. 21:52

Enig John.....man er nødt til at prioritere...desværre :(

121
10. februar 2020 kl. 19:20

i stenalderen, hvor gennemsnitsalderen var 25-30

Der var også gamle mennesker i stenalderen. Som du selv nævner var gennemsnitslevealderen lav, pga høj børnedødelighed. Så sent som i 1700-tallet døde hvert femte barn.

Nu til dags burde ren luft være en selvfølge, i lighed med rent vand, jord, uforurenede fødevarer osv. Punktum.

Netop nu til dags, er alt det rene du forventer ikke alene ikke en selvfølgelighed. Det er umuligt!

120
10. februar 2020 kl. 18:21

Nu til dags burde ren luft være en selvfølge, i lighed med rent vand, jord, uforurenede fødevarer osv. Punktum.

: . Søndags fik vi rigeligt med ren luft og regn. Jorden er så ren at der snart udvaskes destileret vand mens vi kan vælge rene fødevarer.

Måske var det bedre med at bruge andet end populærvidenskabligt gods der støtter argumenterne. Modeller er ikke bedre end forståelsen af modellernes begrænsninger.

119
10. februar 2020 kl. 17:48

Computermodel tyranniet breder sig
<a href="https://ing.dk/artikel/ny-undersogelse-bra..">https://ing.dk/artikel/ny…;.

Hvis du dermed mener, at du fremfor modelberegninger over skader vil foretrække den nævnte undersøgelse, så har den jo en stribe forbehold. Den oplyser, at man undersøgte og fandt luftvejsirritationer, men ikke derudover målelige inflammationsskader på sunde mennesker, udsat for brænderøg (dvs. mht. de parametre, man målte for).

Men at resultatet ville have være noget helt andet, når det gjaldt ældre, folk med astma osv. Til det sidste kan man desuden tilføje langtidseffekter, fosterskader, neurologiske skader, herunder senere demens (hos især fyrmestrene), som jeg nævnte tidligere i tråden.

Hopper man over i den linkede videnskab.dk-artikel uddybes der: der er tale om a) en gruppe med medianen 25 år, b) 3 timers udsættelse fra en c) optimalt forbrændende ovn. Og måske(?) det allervæsentligste: d) de pågældende var alle atopiske (tilbøjelige til hudallergi). "Det kan betyde, at den dårlige effekt af brænderøg så at sige er druknet, fordi personerne i forvejen var mærket i lunger og krop", som forskeren oplyste. Så de i forvejen havde påvirkede værdier af de inflammationsparametre, man målte for. https://videnskab.dk/krop-sundhed/intens-braenderog-i-lungerne-gor-ingen-alvorlig-skade

Derfor: masser af brænderøg var måske ok, eller i det mindste uundgåeligt, i stenalderen, hvor gennemsnitsalderen var 25-30, og alle skvat forventedes at dø, jo tidligere, jo bedre. Men nu til dags? Alene den tid, det tager at proppe al den nødvendige viden og erfaring ind i et moderne menneskehoved, så man i heldigst fald kan regne med, at der kommer lidt tilbage til samfundet igen. Taler for, at man passer godt på disse mennesker (og samtidigt begrænser fødselsraten). Dertil peger også grundliggende etiske værdier i denne retning, at man passer på også de mindre stærke grupper.

Nu til dags burde ren luft være en selvfølge, i lighed med rent vand, jord, uforurenede fødevarer osv. Punktum.

118
9. februar 2020 kl. 17:47

......udskifte vore brændeovne, udskifte regeringen, for efterhånden er man i større fare at få et for højt blodtryk af deres påfund, end at blive overmandet af partikler.

116
9. februar 2020 kl. 10:06

Hej

”Brændeovne er sammen med pillefyr, halmfyr og brændekedler de største danske kilder til partikelforurening”

Hvorfor skal de så have forsat lov til at brænde vider?

”Det mener regeringen, som nu vil indføre lovkrav, om at ovne og pejseindsatser, der er produceret før 1. januar 2003, skal udskiftes i forbindelse med boligsalg.”

Ja udskiftes til hvad? Nyre mere moderne partikel forurenings kilder?

Hvad med brænde fyr? kender nogen med et brænde fyr, hvor de få gratis paller og affalds træ med vider, de har næsten ingen udgifter på årsbasis, på at varme deres huse op? (på tros af de udleder en del mere CO2 ind de grønne løsninger)

Hvorfor skal de slippe, + de fyre op så de forpester hele nabolaget, kan nogen gangen også lugte og se med den røg der kommer op af skorstenen ikke lige alt tid er det rene affalds træ.

Skulle de ikke have en CO2 afgift? Ind til regeringen finder ud af hvordan alle dem med brændefyr og oliefyr og alle de andre CO2 varmekilder sviner skal udskiftes til en mere grøn løsning?

”Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne, åbne pejse mv. er undtaget fra ejerskifteordningen.”

De er måske ikke CO2 belastende? Skal de ikke have en årlige CO2 afgift? Måske en afgift på en 4000 – 5000 kr. årligt

Eller en statslig plombering så de ikke kan benyttes, eventuel engangsudgift på en 3000 – 4000 kr. plus en skorstens fejre skulle komme forbi på et uanmeldt kontrolbesøg for at kontrollere plomberingen.

Hilsen Martin

115
8. februar 2020 kl. 16:39

Ifølge udenlandsk forskning er visse aldehyder, især stoffet acrolein, muligvis årsagen til de allerværste sundhedsproblemer i tobaks- og trærøg. Årsagen er, at stoffet er en ekstrem aggressiv oxidant, der forårsager inflammationer mm.

Nogle forskere tilskriver stoffet hovedansvaret for tobaksrøg-relaterede sygdomme - udover kræft:

Et par citater: "(acrolein)..estimated to account for 97% of the total non-cancer respiratory hazard of mainstream cigarette smoke...environmental exposure to acrolein is the leading cause of most non-cancer respiratory health effects (U.S. EPA 2002)". Kilder: Environ Health Perspect. 2015 Dec; 123(12): 1302–1308, hhv. Acrolein Exposure in U.S. Tobacco Smokers and Non-Tobacco Users: NHANES 2005–2006.

Acroleins lugtgrænse skulle være 17 ppb. I samme størrelsesorden som svovlbrintes lugtgrænse. (Sidstnævnte stof bruges som standard ved miljø-lugtmålinger, hvor man med svovlbrinten forinden tjekker lugtpanel-deltagerenes lugttærskel).

Udledningen af acrolein per vægtenhed brændsel (tobak og træ) skulle være af samme størrelsesorden. En australsk undersøgelse viste 16-249 mg acrolein/kg afbrændt træ (træsorter gum og pine). Der måltes også formaldehyd og acetaldehyd, op til 1205 hhv 243 mg/kg træ. Kilde: "Emission of Hazardous Air Pollutants from Domestic Wood Heaters", CSIRO Atmospheric Research. (Jeg kender ikke indholdet i trærøg fra typisk nordisk træ).

Halveringstiden af acrolein i atmosfæren skulle være 2-18 timer. Overslagsberegning: er gennemsnits vindhastigheden 5 m/sekund, må acrolein være halveret efter 36-324 km. Dertil kommer en yderligere mindskning ved fortyndingsspredning og afsætning undervejs.

Det må logisk vel betyde, at acrolein i dansk luft kan være minimeret eller forsvundet, hvis kilderne er udenlandske. Og at helt lokale, pæredanske bidrag giver langt de største bidrag. Det samme kan nok også være tilfældet for en stribe andre kemisk aggressive stoffer i brænderøgen.

114
8. februar 2020 kl. 16:05

At der er... nogen.... der der ikke burde have tilladelse til at fyre i brændeovn.

Der er klart nogle brændeovnsejere, der er meget værre end andre. Men hovedproblemet er, at trærøg kan genere, også fra nyere ovne, anvendt pinligt korrekt.

En del af befolkningen har dårlig lugtesans og/eller meget tolerante luftveje. Og så har nogle brændeovns-ejere og -industri været meget effektive mht. at brande sig selv og mobbe kritikere (ad Mette Gjerskovs åbenhjertige knæfald for truende brændeovnsejere https://ing.dk/artikel/nyt-krav-regeringen-boligkoebere-skal-udskifte-gamle-braendeovne-232009#comment-954435)

113
8. februar 2020 kl. 15:25

At der er... nogen.... der der ikke burde have tilladelse til at fyre i brændeovn. Men et andet ligeså stort problem er, at selvtægt ikke er tilladt her i landet og borgere der bliver generet, kan ikke ringe til politiet og forvente at at de dukker op som de gjorde det i min barndom.

Det gør at folk bliver frustrerede og ønsker at forbyde alle brændeovne.

Hvis jeg og mine brødre havde lavet et efter naboernes mening for stort et bål i haven, mens naboerne havde vasketøj til tørre, så dukkede politiet op. Hvis der var huspektakler, så dukkede politiet op. Hvis en elle anden fest var for støjende, så dukkede politiet op og det gjorde de også samme dag, der havde været et indbrud. Sådan er det ikke mere.

112
8. februar 2020 kl. 14:05

Det er gentagne gange oplyst, at 3/4-del af luftforureningen skulle komme fra andre lande, jf. ekspertenes beregninger. Og det er sikkert rigtigt nok. Set ud fra det synspunkt ville satsning på at nedbringe udenlandsk luftforurening fremfor dansk give god mening.

Men når folk klager meget mere over naboens skorsten og

mange års ringe luftkvalitet i danske boligområder

...fremfor at stå ude ved kysterne eller nede ved grænsen og brokke sig over de grænseoverskridende 3/4-dele, så er der nok en årsag.

De sensorisk mest ubehagelige stoffer for luftvejene er nok også de mest reaktive og ustabile. Fx svovlholdige og iltede, halvforbrændte kulbrinter kan have langt lavere lugtgrænser end de røgstoffer, man taler mest om. Mange af disse særligt generende stoffer vil forlængst være omdannet / nedbrudt, når røgforureningen er transporteret tilstrækkelig langt.

Så i det omfang folk kan identificere kilden til egne gener, så bliver det oftest naboens skorsten og ikke øst- og centraleuropæisk luftforurening. Ikke fordi den sidste er uden væsentlige sundhedseffekter, men den er som regel nok meget mindre akut mærkbar og aggressiv på den kortere bane.

111
8. februar 2020 kl. 13:23

Lidt net-søgning viser noget af Teknologisk Instituts brændeovnssatsning:

De certificerer dem:https://www.teknologisk.dk/laboratorier/braendeovne/38377

De skamroser Svanemærket - uden at oplyse om fx dioxin, tjærestoffer, ultrafine partikler og lugtgener, som mærket ignorerer. Dermed ej heller at i et fjernvarmeområde vil en svanemærket ovn give væsentlig ringere luftkvalitet både kemisk og sensorisk end fx fjernvarme (miljømærkede ovne bl.a. ca. 100 gange flere partikler/GJ, jf. rgo.dk). https://www.teknologisk.dk/projekter/svanemaerkede-braendeovne-gi-r-ren-luft-over-danmark/23480. Jeg mener, at svanemærket på brændeovnsområdet er utidssvarende, vildledende og burde aldrig være indført.

TI afholdt et fagligt seminar i 2019 om brændeovne:https://www.teknologisk.dk/ydelser/praesentationer-fra-fagligt-seminar-2019/40894

...hvor Brændeovns Eksportstyrelsen, nånej, Miljøstyrelsen, tilsyneladende begejstret fortalte om sin "Ren Luft Vision", hvis hovedindhold synes eksport af brændeovne til Østeuropa. Således vil Danmark nemlig forbedre sin egen luftkvalitet.https://www.teknologisk.dk/_/media/75249%5F03%5FCML%20TI%20fagseminar%20juni%2019.pdf(Dvs. i stedet for fx forbud mod brændeovne i byområder herhjemme, udbredes danske, fortsat forurenende ovne til Østeuropa, fordi dér er ovnene endnu værre?)

Miljøstyrelsen er så proces- og erhvervsorienteret, at den ikke løbende har sikret sig, at midlerne fører til det rigtige mål og dette hurtigst muligt i Danmark: helt ren luft i boligkvartererne. Ren luft har i årevis forudsat vist alle andre opvarningsformer end lige netop brændeovne.

I stedet har Miljøstyrelsen primært ageret curlingmor og salgsagent for brændeovnsindustrien. Derved synes Miljøstyrelsen den egentlige bagmand og årsag til mange års ringe luftkvalitet i danske boligområder (uden for de tættest trafikerede kvarterer). Godt hjulpet af rådgivere på området, fx TI.

110
8. februar 2020 kl. 12:57

.....til at elbiler med samme afgifter, benzin, registrering og skat, som en fossilbil er udsat for kan anskaffes for 100kkr. :)

108
8. februar 2020 kl. 12:38

Nu hvor jeg lige sidder med tallene fra elregningen :
1.Transport til enrginet net 4,4 øre / kwh
2. Transport til Elselskab 19,3 øre / kwh
3. Transport til Energinet , system 3,6 øre / kwh
1,2,3 + moms = ca 34 øre / kwh</p>
<ul><li>Abb til netselskab 24,25 kr + Abb Energileverandør 10.- kr + moms
Elpris 30 øre / kwh + moms = 37,5 øre / kwh
Så ca 75 øre / kwh
Så ja EL er billig og den reneste enrgiform vi har !

Hvis vi så også fjerner momsen, falder prisen til 60 øre/kwh Når vi øger vores elforbrug 3x vil punkt 1-3 falde til ca halvdelen til samlet ca 15 øre/kwh

I skrivende timeslag er el spotprisen på ca 10 øre/kwh, i alt ca 25 øre/kwh Gad vide hvor mange der ville gide slæbe brænde sådan en dag som i dag?

Det scenarie ville være muligt hvis staten og diverse mellemhandlere ikke havde umanerligt travlt med at stikke deres lange fingre dybt nede i vores lommer. Det er jo trods alt os der har betalt de vindmøller der pesser prisen derned, først via den hedengange PSO og nu via skattebiletten.

107
8. februar 2020 kl. 12:26

Dioxin udledning fra brændeovne er en langt større trussel end partikel udledning.

Vi danskere har dobbelt så meget dioxin i kroppen som tilladt af EU og det påvirker arveanlæggene flere generationer frem. Rotter og hamstre kan imidlertidig hurtigt uskadeliggøre dioxin i kroppen så det må vi have forsket mere i, men ellers kan Chorella fjerne en del af dioxin fra menneske kroppen, som normalt tager omkring 10 år for at forsvinde.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4159833/

106
8. februar 2020 kl. 12:15

Det er ikke alene et spørgsmøl om at fyre rigtigt, men også, at holde en høj temperatur i brændeovnen, og det er de nye ovne bedst til. Samtidigt med at aftrækket fra skorstenen skal køles ned indenfor 2 sekunder( fra 1100 grader til 150 grader) så er det meste dioxin uskadeliggjort.

Så er der lagt i (brænde)ovnen igen Har man siddet med ing.dk et stykke tid, så ved man ret præcist, hvad der kan kick-starte en debat blandt brugerne. I den kategori har vi ikke overraskende klima, atomkraft og elbiler. Men den absolutte vinder er og bliver brændeovne. Intet kan fyre så meget op (undskyld) under tasterne, som de gentagne forslag fra flere regeringer til indgreb mod parcelhusejernes hyggeapparat. Og nu var det så mindretalsregeringens tur med et forslag om at tvangsudskifte brændeovne fra før 2003 ved ejerskifte. Men HOV - ligner det ikke et forslag fra den tidligere regering? Meget rammende var en af de første kommentarer ved artiklen: Det er også snart længe siden den har kørt her. Finder lige Cola og popkorn frem.

Men kan teknik ikke bare tage partiklerne? Nu kaster Teknologisk Institut sig ind i kampen, når de siger til ing.dk, at der faktisk ikke findes dokumentation for, at vi får mest miljø for pengene ved at udskifte brændeovnene. Instituttet foreslår, at vi nedbringer udslippet af partikler med korrekt optænding og teknologiske forbedringer. Men HOV - har vi ikke været der før? Vi har i hvert fald været omkring den del for halvandet år siden. Historien gentager sig. Og jeg tør godt garantere, at den her historie også kommer til at gentage sig. Eller som det gamle bonmot siger: Den der ikke lærer af historien er dømt til at gentage den.

God brændelyst Henrik Heide Redaktionschef

LÆS // Ugens tophistorier

103
8. februar 2020 kl. 07:29

Sædvanen tro: efter at debattørerne uden for betalingsmuren leverer en ikke ringe del af læsestoffet, skynder Ing sig at lægge en muligt spændende opfølgning bag betalingsmuren.

  • Er Inginøren ved at udvikle sig til kun at være en "opslagstavle" ? ( Reklamesøjle )
  • Er det et demokratisk problem at vigtige informationer / debatter ikke er tilgængelig for ALLE ?
  • Inginøren får mediestøtte , bør det forpligtige ?

Har du penge kan du få . ( se priser i link ) Der er 6 forskellige betalingsmurehttps://pro.ing.dk/priser-og-abonnementsvilkaar

102
7. februar 2020 kl. 20:27

Er der nogle Ida medlemmer bag muren, der kan linde på låget til TI's bemærkninger om udskiftning af ovne? https://ing.dk/artikel/teknologisk-institut-udskiftning-braendeovne-gavner-kan-vaere-andre-loesninger-232068

Sædvanen tro: efter at debattørerne uden for betalingsmuren leverer en ikke ringe del af læsestoffet, skynder Ing sig at lægge en muligt spændende opfølgning bag betalingsmuren.

Jeg har hidtil opfattet TI som ét stort reklameorgan for brændeovne, især pga. deres stadardiseringsmands til tider noget aggressive fremtrædende rolle i debatten. Og standardens slappe karakter. Jeg har haft den tanke, at en del af de beslutninger, der formelt skulle være truffet i den stadigt mere svækkede Miljøstyrelse over årene, reelt er truffet af TI og brændeovnsindustrien. Ikke mindst styrelsens fyringsportal og forløbere, der år efter år efter år anbefalede, at gamle ovne blev udskiftet med nye. (I stedet kunne styrelsen havde anbefalet x antal af de alternative opvarmningsformer).

Tager jeg fejl heri, er folk velkomne til at retlede mig.

(Iøvrigt ville jeg ikke have noget mod at betale, hvis det ikke havde været pga. de extra TECH/PRO-mure, der opstod bagved betalingsmuren. Og fordi man aldrig ved, hvilket indhold, der lander hvor i murværket).

101
7. februar 2020 kl. 19:42

...tænker jeg på denne xkcd stribe: https://xkcd.com/2115/

Vi kunne erstatte alle brændeovne i hele landet med dette fantastiske produkt.

100
7. februar 2020 kl. 17:38

Ja Flemming de rene varer er svære at finde. Man kan vælge at være "hellig" og fryse;)

99
7. februar 2020 kl. 17:36

. Spis ikke fisk fra Østersøgen der indeholder enorme mængder dioxin. Indtag af dioxin i andre lande end Danmark.Den vigtigste kilde (90%) til vor baggrundsbelastning med dioxin er fødevarer og specielt indtagelse af kød, fisk og mejeriprodukter. Den gennemsnitslige daglige dioxin-indtagelse med levnedsmidler i Danmark er i den tidligere rapport (Jensen 1997) på et begrænset datagrundlag anslået til omkring 170 picogram dioxin (I-TEQ)/person eller 2,4 picogram dioxin (I-TEQ)/kg legemsvægt for en voksen person. Den gennemsnitlige danske indtagelse er derfor tilsyneladende lidt under den maksimale TDI-værdi, hvorfor personer med særlig høj dioxinindtagelse formentlig har en betydelig overskridelse. Hertil kommer, ifølge den tidligere rapport, en anslået gennemsnitlig eksponering via indånding af 5 pg dioxin/dag/person fra udeluften og 10 pg dioxin/dag/person fra indeluften samt eventuelt 20 pg dioxin/pakke cigaretter. I ovennævnte tal blev bidraget fra coplanare PCB (og bromerede dioxinanaloge) ikke indregnet. Indregning af bidraget fra coplanare PCB ville formentlig have fordoblet indtagelsen af dioxintoksicitetsækvivalenter. Fødevaredirektoratet foretog i september 1999 en omfattende revurdering af befolkningens dioxinindtagelse (https://www.vfd.dk/diverse/dioxin_1/dioxin_a1.htm). Her kommer man på baggrund af udenlandske data frem til en gennemsnitlig indtagelse på 1,52 pg WHO-TEQ/kg/dag/kg legemsvægt uden PCB og 5 pg WHO-TEQ/kg/dag/kg legemsvægt med PCB inkluderet. I Rapport over dioxinhandlingsplan 2001 fra Fødevaredirektoratet/ Plantedirektoratet, maj 2002, angives en endnu lavere daglig indtagelse på 0,7 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg legemsvægt og 1,7 pg WHO-PCB-TEQ/kg legemsvægt. 1.2.3 Indtagelse i Sverige Den gennemsnitlige daglige indtagelse af dioxin i Sverige blev for 1990 estimeret til 106-147 pg N-TEQ eller 1,8-2,5 pg NTEQ/kg legemsvægt .

97
7. februar 2020 kl. 17:18

Jesper Hansen: Den afgiftsstruktur jeg foreslår fritager jo helt eller næsten dem der bor langt væk og har en mindst forurenende brændeovn for afgift, hvorimod dem der generer deres omgivelser mest kommer til at betale så meget at de skal være meget fanatiske for for at blive ved med det. Og hvorfor afgifter og ikke tilskud? ja hvor skal pengene komme fra. Jeg giver ikke meget for den holdning der tror at statskassen bare er en uendelig brønd man kan blive ved med at hive penge op af. Så når man kan gøre noget godt med afgifter bør man gøre det, så der kan blive flere penge til sygehus, grøn omstilling, skattenedsættelser, eller hvad man nu vil bruge dem til.

96
7. februar 2020 kl. 17:14

Dvs ca. 50 øre/kwh så vil det svare til en varmepris på 19 øre/kwh.

Nu hvor jeg lige sidder med tallene fra elregningen : 1.Transport til enrginet net 4,4 øre / kwh 2. Transport til Elselskab 19,3 øre / kwh 3. Transport til Energinet , system 3,6 øre / kwh 1,2,3 + moms = ca 34 øre / kwh

  • Abb til netselskab 24,25 kr + Abb Energileverandør 10.- kr + moms
    Elpris 30 øre / kwh + moms = 37,5 øre / kwh Så ca 75 øre / kwh Så ja EL er billig og den reneste enrgiform vi har !
95
7. februar 2020 kl. 17:00

Danskernes indtag af dioxin er næsten dobbelt så højt som tilladet i EU.https://ing.dk/artikel/danskeres-kroppe-forgiftet-dobbelt-saa-meget-dioxin-eu-anbefaler-227420

92
7. februar 2020 kl. 16:52

Jeg kan se på min elafregning :
Elafgift op til 4000 kwh = 110,5 øre / kwh inc moms
Elafgift over 4000 kwh = 32,4 øre inc moms</p>
<p>Andet el hos os var sidste år på 2300 kwh og efter insallation af Luft / Vandvarmepumpe bliver vores samlede elforbrug ca 5000 kwh. Så
Flemming Ulbjerg har jo faktisk ret i at i vores situation vil en yderligere reduktion af elafgiften være ubetydeligt . ( sølle kr 320.- / år)

Hvis vi fjerner hele statens andel på el+distribution. Ingen afgifter, ingen moms.

Så vil ingen bruge brændeovne og ingen vil overveje andet end elbiler som deres næste bil.

Ingen i kursiv for der vil altid være nogle få undtagelser samt et vist antal religiøse.

Hvorfor lave forbud og reguleringer og og og...... Når man nu kan lave en umanerligt simpel løsning ?

91
7. februar 2020 kl. 16:44

Ja SCOP
Til de der ikke er bekendt med SCOP . S står for Sæson og COP står for virkinggrad . Eks hvis SCOP er 3 har anlæget over hele varmesærsonen en virkingsgrad på 3 . 1 kwh ind = 3 kwh ud .

Så mangler der varmtvandsproduktion, som i stort set alle tilfælde leveres fra samme varmepumpe. . SCOP er KUN rumvarme. Når varmt vand kommer med, falder vi til ca 2,75 for eksisterende huse, primært med radiatorer.
Det er værdier målt på anlæg som sælger varme på abonnement. Målt med en varmemåler.

89
7. februar 2020 kl. 16:29

Mener du SCOP ?
Og hvordan fastlægger du den ?

Ja SCOP
Til de der ikke er bekendt med SCOP . S står for Sæson og COP står for virkinggrad . Eks hvis SCOP er 3 har anlæget over hele varmesærsonen en virkingsgrad på 3 . 1 kwh ind = 3 kwh ud . Anlægene er testet ( se datablad ) for hvilken SCOP anlæget har og under hvilke forhold det er foregået . ( Jeg så gerne at de tests var mere retvisende og gerne mere info i intervanet +2 gr til minus 2 gr !) I praksis kan test at COP afprøves ved i samenlignlige perioder ( vejrmæssigt ) at aflæse elforbruget når kun VP bruges eller når kun elsupering brugs. ( L/V VP og Jordvarme nlæg) .

88
7. februar 2020 kl. 16:09

Det bør efter min meing også indebære at brændeovne og træpillefyr beskattes efter deres furreingsgrad .

Skat der efter administration og korruption efterlader et lille provenue til udeling til projektering af energiinvesteringsomlægning? Hvorfor ikke bare fjerne statsafgift på el? Ingen dyr opkrævning af skatter, gebyr og administration. Samfundsmæssigt bliver der råd til alle realøkonomiske private investeringer. Det er kun på grund af afgifter og ineffektiv administration der gør brændeovne mere økonomisk. Skat har jo nu vist hvor godt de er til at passe på vores penge, så hvorfor betro dem med mere?

87
7. februar 2020 kl. 16:07

(Om brændeovns-brugere):

Kvinder viste 25 % større risiko, mens mænd viste 259 % større risiko for demens (HR 1,25 hhv. 2,59). Forfatterne forklarer forskellen med, at det som regel er mændene, der passer brændeovnen...(s. 11 midten).

Pga. den langt større risiko for demens hos mandlige brændeovnsejere ift. kvindelige i den svenske undersøgelse, søgte jeg på demens og kønsfordeling generelt.

Selv om der kan være variation på tværs af lande, tid, livsstil er det overordnede billede dette: enten er demens nogenlunde lige udbredt blandt mænd og kvinder, eller flest kvinder får demens. Det sidste pga. Alzheimer, der er den mest udbredte demenssygdom. Den har en tendens til at ramme flest kvinder, og kvinder bliver ældre end mænd.

Så når brændeovnsejende kvinder hhv. mænd i brænderøgskvarterer viser forøget risiko for demens på 25% hhv. 259% i forhold til ikke brændeovnsbrugere i mindre røgramte områder - ca. 10 gange højere risiko for demens hos mændene ? - så skyldes det sikkert, at mændene normalt tager sig af brændeovnen - ganske som forskerne mente.

85
7. februar 2020 kl. 15:52

Problemet er at de varmepumper vi kan købe i dag er: For dyre. For ineffektive. Og har for kort levetid.

Som køletekniker hvor jeg har lavet service på utallige varmepumper (VP) både Luft/ luft , luft / vand og jordvarme . Der kan jeg konstatere at de har en ganske god Scop ( antageligt over 3 i langt de fleste tilfælde) og at anlægende er ganske holdbare .

For dyre i anskaffelse ja , det tager en del år før de har forrentet sig selv . Derfor er det oplagt at lave yderligere incitamenter til at udskifte co2 belastende / luftforurenede opvarminingkilder. Det bør efter min meing også indebære at brændeovne og træpillefyr beskattes efter deres furreingsgrad .

84
7. februar 2020 kl. 15:35

opvarmningsdelen falde med 2.200 kroner om året.</p>
<p>Det er da osse en slags penge

Det vil nedbringe co2 forbruget og skabet et renere lokalmiljø hvis afgiften på el til opvarming via VP* og til elbiler ikke har elafgift . Hvis man politisk reelt mener at man vil nedbringer co2 forbruget og vil et renere klima må en reduktion af elafgiften klart være et af de tiltag der ske.

  • Der bør stilles krav til at kun opvarming med en SCOP på over 3 kan fritages for afgift . Både for at der ikke slåes et unødigt hul i fælleskassen og for at bruge strømmen optimal .
82
7. februar 2020 kl. 14:12

Meget el produceres på kulkraft, er det bedre?

81
7. februar 2020 kl. 14:08

Minister Vermelin er her gået til kamp imod en mandlig syssel i familien hun ikke forstår

(Tja, hvem der mangler forståelse af den mandlige syssel og hvorfor, kan denne evt. belyse: )

Svenskerne kobler brænderøg til demens i Umeå:

Brændeovnsejere i kvarterer med mest brænderøg viser 70% højere risiko for demens; folk uden brændeovn i samme kvarterer viser 30% forøget risiko sammenlignet med beboere i områder med mindre brændrøgsforurening. (Dette er Ifølge forskernes egen pressemeddelelse).

Kratter man lidt ned i artiklen, så ser tallene nærmere ud for brændeovnsejerne:

De førstnævnte brændeovnsbrugeres risiko er vist mere præcist 74 % (HR health ratio 1,74). Opdelt på køn: Kvinder viste 25 % større risiko, mens mænd viste 259 % større risiko for demens (HR 1,25 hhv. 2,59). Forfatterne forklarer forskellen med, at det som regel er mændene, der passer brændeovnen...(s. 11 midten).

Forskerne fremhæver at de i dette studie har kunnet adskille virkning af trafikos, hhv. brænderøg.

Måske viser studiet også en væsentlig større risiko fra brænderøg end bilos, målt per myg partikler/m3(??). I det mindste oplyser tabel 2 , at øges luftforureningen 1 myg/m3 fra bilos, øgens risikoen for demens med 14 %. Skyldes ekstra 1 myg/m3 derimod brænderøg, øgens demens-risikoen 55 % (højre kolonne, side 10). Hvis man kan drage den konklusion, synes brænderøg ca. 4 gange mere potent end bilos mht. hjerneskader.

Forskerne har de sædvanlige forbehold, som seriøse forskere har, og mener, at der skal flere studier til. Men resultatet burde ikke komme bag på nogen, der har set på sammensætningen af hhv. bilos og brænderøg, hvor den sidste er meget mere primitiv og heterogen.

Artiklen er hittet via brænderøgs-foreningens hjemmeside: https://braenderoeg.dk/news.php. "Association between air pollution from residential wood burning and dementia incidence in a longitudinal study in Northern Sweden, 2017"

79
7. februar 2020 kl. 13:18

Flemming Ulbjerg har jo faktisk ret i at i vores situation vil en yderligere reduktion af elafgiften være ubetydeligt . ( sølle kr 320.- / år)

Ja, men hvis nu man dels ikke havde den latterlige holdning at el er en luksusvare der skal beskattes, dels ikke den abitrære "luksusgrænse" på 4000 kWh, så ville din afgift, i fald den helt faldt væk på opvarmningsdelen falde med 2.200 kroner om året.

Det er da osse en slags penge.

77
7. februar 2020 kl. 12:58

Endnu en FU(d) fordrejning.</p>
<p>For det første er afgiften altså 21 øre/kWh, og for det andet gælder det kun for det forbrug der ligger ud over 4000 kWh/år.</p>
<h2>Ja. Inkl moms.
Jeg forholdt mig netop også til grænsen på 4000 kWh.

Jeg kan se på min elafregning : Elafgift op til 4000 kwh = 110,5 øre / kwh inc moms Elafgift over 4000 kwh = 32,4 øre inc moms

Andet el hos os var sidste år på 2300 kwh og efter insallation af Luft / Vandvarmepumpe bliver vores samlede elforbrug ca 5000 kwh. Så Flemming Ulbjerg har jo faktisk ret i at i vores situation vil en yderligere reduktion af elafgiften være ubetydeligt . ( sølle kr 320.- / år)

Så spørgsmålet er hvordan vi så kan lave yderligere incitamenter for at bruge den renenste form for opvarming ( EL) frem for at bruge forcile / biomasse til opvarming ( privat) ?

76
7. februar 2020 kl. 12:54

Minister Vermelin er her gået til kamp imod en mandlig syssel i familien hun ikke forstår, og derfor vil have nedlagt. Og partikelmåler Kristensen leverer villigt argumenterne sammen med Astma- og Alergiforbundet der altid kan finde een åndedrætsudfordret at skubbe frem foran på TV i deres kamp for den ultimative renhed.

Minister Vermelin`s forslag her er jo blot første led i en salamitaktik for at forhindre borgerne i at holde varmen på samme måde som tusinder af generationer før os. Dette er KULTURKAMP.

Og det er mere end det: Det er også et skattespørgsmål. Ethvert opvarmningssystem der ikke kan kontrolleres 100% at staten er naturligvis en socialdemokratisk regering imod. Allene tankem om, at vi kan holde varmen med træ fra egen matrikel, helt uden for statens kontrol, er naturligvis minister Vermelin vederstyggelig.