Nyt koncept tørrer mælk uden energispild

Normalt sendes varm luft fra affugtningsprocesser i for eksempel fødevareindustrien direkte ud til fuglene. Men det har en projektgruppe under ledelse af virksomheden Cotes A/S nu gjort op med.

De har udviklet og testet en ny teknologi, der genanvender energien i den overhedede damp, som bruges til tørringsprocessen – og det har de torsdag fået Elselskabernes Forskningspris, Elforsk, for.

Læs også: Højeffektiv erstatning for elvandvarmer vinder årets Elforsk Pris

Prisen blev overrakt af kronprins Frederik på Energiens Topmøde, arrangeret af Dansk Energi.

Til fødevarer og medicinalprodukter

Ifølge Cotes’ direktør, Thomas Rønnov, kan konceptet spare 15 procent af elforbruget, ligesom den avancerede affugter er i stand til at genanvende den energi, der leveres ind i systemet - og som en mere varm og tør luft.

Teknologien er især anvendelig til spraytørring, som anvendes i fødevareindustrien og i medicinalindustrien til fremstilling af for eksempel mælkepulver og pulverkaffe. Men teknologien kan også anvendes til affugtning af store industrielle lagre og produktionslokaler.

Læs også: Stort potentiale for energibesparelser i små og store virksomheder

Bag projektet, som hedder Steamreg, står udstyrsproducenterne Cotes A/S og DryingMate A/S samt DTU og Teknologisk Institut, der bidrager med tests og grundlæggende forskning.

En prototype på anlægget har været opstillet på Teknologisk Institut i Aarhus, og ambitionen er nu at etablere 3-4 testanlæg, så teknologien kan blive demonstreret i virkelighedens verden, inden produktet for alvor bliver kommercielt.

Ny standard for optimering

Juryen lagde i sit valg af vinderprojektet særlig vægt på projektets unikke forskningssamarbejde og tillagde det samtidig stor betydning, at projektet har sat ny standard for energioptimering i tørreindustrien.

Juryen anså det også for væsentligt, at der er et stort potentielt hjemmemarked for industrielle tørreprocesser, og at der forventes en stigning i virksomhedens eksport på 20 mio. kr. i de kommende år.

Læs også: Passion for rulleskøjter førte til kugleleje-forretning

Ifølge Thomas Rønnow har den store tekniske udfordring ved projektet været, at man arbejder med overhedet damp, som er svært at have med at gøre:

»Alt skal være ultratæt, fordi vi har at gøre med to luftstrømme - en tør og en, der er damp - og er der bare den mindste utæthed, taber vi i effektivitet,« siger han.

Læs også: Æstetisk LED-udendørslys vinder årets Elforsk-pris

Han tilføjer, at det blandt andet kræver nogle helt særlige pakkesystemer, der både er tætte og virker ved de høje temperaturer, hvilket ikke har været helt enkelt at finde.

Virksomheden Cotes arbejder også med affugtere til havvindmøller, hvor man populært sagt skaber overtryk i kabinen og dermed holder saltmættet, fugtung luft væk fra maskineriet.

Læs mere om Elforsk-projektet her.