Nyt 'kemikalie-flagskib' for Europa: Hormonforstyrrende og andre farlige stoffer skal væk fra hylderne

Steam cracker II, er den største produktionsenhed for tyske BASF's lokation i Ludwigshafen. Fabrikkens fylder et areal på 64.000 kvadratmeter Illustration: BASF

Hormonforstyrrende stoffer skal ud af forbrugerprodukter. Det er en af ambitionerne med en ny kemikaliestrategi (PDF), som EU-Kommissionen netop har fremlagt.

Ifølge EU-Kommissionen skal brug af ​​de mest skadelige kemikalier i forbrugerprodukter som legetøj, kosmetik, rengøringsmidler, fødevarekontaktmaterialer (mademballage) og tekstiler forbydes, medmindre der er bevis for at stoffet er 'afgørende for samfundet'. Desuden skal der være sikkerhed for, at alle kemikalier bliver anvendt mere sikkert og bæredygtigt.

»Det er især vigtigt at holde op med at bruge de mest skadelige kemikalier i forbrugerprodukter, fra legetøj og barneplejeartikler til tekstilmaterialer, som kommer i kontakt med fødevarer,« siger Frans Timmermans, ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, ifølge en pressemeddelelse.

Kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed Stella Kyriakides siger ifølge en meddelelse:

»Vores sundhed bør altid stå i første række. Det er netop, hvad vi har sikret med Kommissionens flagskibsinitiativer, f.eks. kemikaliestrategien. Kemikalier er af afgørende betydning for vores samfund, og de skal være sikre og bæredygtigt produceret. Men vi skal også beskyttes godt mod de skadelige kemikalier omkring os.«

Den danske miljøorganisation Rådet for Grøn Omstilling er stærkt kritisk over for implementeringen af den nuværende strategi, REACH, men kalder den nye strategi for en »seriøs opgradering.«

»I alt for mange år har industrien kunne slippe afsted med overtrædelser af REACH-lovgivningen. En af hjørnestenene i lovteksten er ’no-data no-market’, men alligevel er skadelige kemikalier blevet markedsført uden dokumentation for sikker anvendelse. Det tager let 10-20 år, at få et kemikalie af markedet igen. Absurd lang tid, når man tænker på de konsekvenser det har for mennesker og miljø i mellemtiden. Det er denne problemstilling Kommissionen nu ser ud til at tage livgreb med,« siger Seniorrådgiver i organisationen, Lone Mikkelsen, ifølge en meddelelse.

Hormonforstyrrende stoffer og samvirkende effekter var blandt de områder, hvor Kommissionen udskød konkret lovgivning til senere, da REACH blev vedtaget i 2006.

Men nu skal hormonforstyrrende stoffer som nævnt ud:

»Det er en lettelse, at disse områder endelig bliver taget seriøst. Det har allerede haft store konsekvenser, at de hormonforstyrrende stoffer næsten frit har kunnet anvendes i en lang række forbrugerprodukter. Nu må de ikke længere være i forbrugerprodukter, og det ser endda ud til, at det vil gælde for ikke bare enkelte stoffer, men hele kemikaliegrupper. De problematiske flourstoffer får særlig opmærksomhed og vil alle blive forbudt i EU. Et kæmpe skridt mod en meget sundere hverdag,« understreger Lone Mikkelsen.

Gitte Tuesen, der er sekretariatsleder for Danmarks Farve- og Limindustri har sammen med Dr. Christof Walter, Technical and Regulatory Affairs Officer hos VdL (German Paint and Printing Ink Association) i en kronik i Ingeniøren talt for, at målet burde være at bruge og implementere det nuværende system, i stedet for at fokusere på at udfase ‘farlige’ kemikalier og forlange ‘bæredygtige’ kemikalier.

»Vi tvivler på, at der er brug for yderligere lovgivende tiltag, og der er bestemt ikke brug for uvidenskabelige tiltag, som er baseret på fare alene. I offentlige diskussioner er eksponeringen ofte tilsidesat,« lød det i kronikken, der også nævnte at både solceller og elbiler typisk er baseret på materialer, der produceres med farlige kemikalier. Men forbrugeren kommer bare ikke i kontakt med dem.

»Vores påstand er, at et kemisk stof, uanset om det er syntetisk fremstillet eller naturligt forekommende, aldrig i sig selv er bære- eller ubæredygtigt. Det afhænger i virkeligheden af, hvordan det bruges. De fleste kemikalier kan bruges på utrolig mange måder – nogle anvendelser er bæredygtige, og nogle er ikke.«

Afmålt grøn begejstring

I Rådet for Grøn Omstilling er man heller ikke mere begejstret end at man mener, at træerne ikke er vokset ind i himlen:

»Mistænkte hormonforstyrrende stoffer bliver ikke nævnt i Kommissionens strategi, ligesom nanomaterialer kun er nævnt forbigående. Og det skrives flere gange, at der skal kunne gives særlig tilladelse til at anvende skadelige kemikalier, hvis der ikke findes egnede alternativer. Det ville se meget bedre ud, hvis Kommissionen skabte incitamenter til at udvikle egnede alternativer,« siger Lone Mikkelsen.

Polymerer, som udgør byggestenene i plastik, vil fremover blive underlagt registreringskravene i REACH. Men der er ifølge Rådet for Grøn Omstilling ingen målsætninger i strategien om at reducere kemikalieproduktionen.

Og ingen forstærkede sanktionsmuligheder for at stille de virksomheder til ansvar, som står bag mangelfulde registreringer. ECHA’s årsrapporter viser, at op mod 70 procent af alle registreringer af kemikalier er mangelfulde. Det omfatter både mindre fejl og forglemmelser, men i mange tilfælde også alvorlige mangler.

»Overordnet set, får vi her langt mere end man kunne have forventet af Kommissionen, men strategien lader sig stadig meget tilbage at ønske, inden vi kan sige, at de produkter der er på markedet er uproblematiske at anvende. Alt i alt viser det dog positive udsigter for den fremtidige indsats på kemikalieområdet. Det er klart det sejeste træk jeg har set, i de 10 år jeg har arbejdet på området,« siger Lone Mikkelsen.

Også Christina Rudén, kemiprofessor og ekspert i risikovurdering af kemikalier ved Stockholm Universitet, er skeptisk over for, hvordan stramninger vil fungere i praksis, idet.

»(...)hele systemet i EU er bygget på en interessekonflikt, fordi ansvaret ligger ved producenter og importører. Vi mangler både sanktionsmuligheder mod firmaer, der ikke rykker ud med data samt flere ressourcer, så vi kan tjekke, om industrien faktisk gør nok,« har hun udtalt til Dagbladet Information.