Nyt jernbaneforlig skyder 200 millioner i godstransport

Der skal mere gods på de danske jernbaner. Tre gange så meget, hvis det står til regeringen. Derfor har de sammen med et bredt flertal som en del af det nye jernbaneforlig vedtaget, at der skal investeres specifikt i at få øget godsbanetransporten.

Blandt andet derfor har partierne vedtaget den nye bane mellem København og Ringsted og de nye spor i Sønderjylland. Men derudover har forligspartierne også valgt at anvende de 200 millioner i den såkaldte jernbanegodspulje til forbedringer af rammerne for godsbanetransport i Danmark.

Pengene skal blandt andet bruges til at øge kapaciteten på de to store kombiterminaler i Høje Taastrup og Taulov. 66 millioner er der afsat under forudsætning af, at terminalerne bliver sendt i udbud i 2020. Netop kapaciteten på terminalerne har længe været et af de store kritikpunkter fra både eksperter og virksomheder.

115 millioner til nye havneforbindelser
100 millioner bliver reserveret til et statsligt tilskud til en ny sporforbindelse til Esbjerg Havn, mens 15 millioner bliver øremærket til en ny forbindelse til Nyborg Havn. For at få tilskuddet fra staten er det dog en betingelse, at projekterne bliver medfinansieret fra enten kommunal, privat eller europæisk side.

I første omgang er der afsat 8 millioner til at udarbejde et beslutningsgrundlag. Hvis parterne herefter vurderer, at projekterne ikke skal gennemføres, ryger de reserverede midler tilbage i godsbanepuljen.

Det omstridte forslag om en ny kombiterminal ved Køge er ikke nævnt. Det skyldes, at det allerede i januar blev vedtaget at foretage en analyse i 2010-2012 af mulighederne i Køge.