Nyt hukommelseskort kan aldrig overskrives

Den amerikanske flash-producent Sandisk sender nu et SD-kort på gaden, som kun anvendes en enkelt gang. Når data er skrevet til kortet, kan de ikke længere ændres.

Kortet leveres med en kapacitet på 128 MB og det er blandt andet meningen, at det kan anvendes i datalogningsudstyr, hvor det er vigtigt, at data ikke kan ændres, efter at de er lagret.

SanDisk har over for ing.dk ikke ønsket at oplyse, hvilken teknologi, SD Worm-kortet (Write Once - Read Many) anvender.

Flash-producenten købte i 2005 købte firmaet Matrix Semiconductor, som beskæftigede sig netop med udviklingen af engangs-kort og dengang havde fremstillet den første protype af et 128 MB SD-kort.

Matrix havde udviklet en særlig procesteknologi til at gemme data i tre dimensioner. Normalt er det kun muligt at lægge omkring ti lag oven på hinanden i en halvleder, før det hele bliver ujævnt. Matrix gik alligevel i højden og placerede fire lag af komponenter med tilhørende forbindelser oven på hinanden

Foruden de fire lag af komponenter, der udgør hukommelsen, lykkedes det også for Matrix at få plads til lag med kontrol-elektronik, således at den ikke skal placeres på samme lag som selve hukommelsen. Det medvirkede til at holde overfladen nede, og firmaets sidste produkt inden overtagelsen var blot 31 kvadratmillimeter.

SD Worm er klar til levering, men Sandisk ønsker kun at oplyse prisen ved direkte henvendelse om at aftage større kvantiteter.

Dokumentation

Sandisks pressemeddelelse