Nyt forskningscenter skal studere livets biokemi

Forskerne ved det nyoprettede center er specialister i at fremstille meget præcise 3D modeller af de proteinmolekyler, der danner grundlag for alle biologiske processor.

Forskningen skal hjælpe til med at forstå, hvordan de genetiske informationer i DNA bliver omsat til levende biologi.

Det skal blandt andet munde ud i lægemidler, der er designet mere præcist, end det er muligt i dag, hvilket øger deres effektivitet og mindsker bivirkningerne.

"Vi er allerede internationalt kendte for vores arbejde med at forstå, hvordan den genetiske information bliver omsat til proteiner i celler, og hvordan cellerne kommunikerer med hinanden," udtaler professor Jens Nyborg, der bliver leder af det nye center, som har hentet forskere fra Yale og Cambridge til Århus.

Statens Naturvidenskablige Forskningsråd støtter det nye center med 7,2 mio. kroner over en 3-årig periode.