Nyt forskningscenter skal høste synergi mellem energiarterne med big data

Illustration: EWII

Et nybygget minisamfund ved Kolding skal fremover agere nationalt forsknings- og testcenter for fremtidens grønne energiforsyning.

Centret, der bliver lanceret på tirsdag, skal tænke på tværs af alle forsyningsarter,og via big data og kunstig intelligens vise, hvordan man kan høste synergier gennem dataintelligens og integrerede energiløsninger i fuld skala.

Ideen om et forskningscenter har været på vej gennem en håndfuld år hos privatmanden Henrik Thorsen og hos professor Henrik Madsen fra DTU. Nu har den lokale energikoncern, EWII, besluttet at få ind i projektet, som adm. direktør Lars Bonderup Bjørn er meget begejstret for:

»Vi får samlet energiforskningen i Danmark og sat de fremmeste virksomheder inden for innovative energisystemer sammen med nogle af de bedste forskere i verden. I EWII har vi været involveret i arbejdet med Center Danmark gennem et godt stykke tid, og vi har oplevet en enorm stærk faglighed og dedikation fra såvel universitetsmiljøet som fra Henrik Thorsen., hvilket er med til at understrege den store vigtighed af et åbent og involverende samarbejde mellem forskere, erhvervsliv og innovative entreprenører,« siger han i en pressemeddelelse fra EWII om projektet.

Læs også: Energiaftalen lægger vægt på de store linjer

Center Danmark

Det 30 hektar store område mellem Kolding ud til Kolding Fjord skal udgøre et minisamfund til studie i fremtidens grønne energisystem Illustration: EWII

Konkret bliver »Center Danmark« etableret på et 30 hektar stort område ved Gudsø mellem Fredericia og Kolding ud til Kolding Fjord.

Forskningscentret bliver bygget op som et virkeligt samfund med bygninger, beboere, klimatiske, biologiske og geologiske forhold for at få de bedst mulige real-life konditioner, hvorfra alle data indsamles. Centrets virkeliggørelse på den valgte placering forudsætter dog en dispensation fra planloven.

Henrik Madsen er professor og centerleder for DTU Compute – Danmarks største universitetsmiljø indenfor matematik, statistik, computerscience og ingeniørvidenskab. Han har længe slået på tromme for, at digitaliseringens store rolle i etableringen af fremtidens grønne energisystem skal testes igennem i praksis.

Læs også: Ny politisk aftale: Elvarme-afgift sænkes allerede fra 1.maj

»Vi skal kunne balancere energisystemet, så forbruget følger produktionen. Det betyder, at vi skal have et meget fleksibelt energisystem, og der kommer Center Danmark til at spille en nøglerolle.« siger Henrik Madsen

Kongstanken er, at det er nødvendigt med et fysisk sted at teste systemerne og behovet. Først derefter vil det være muligt at udvikle bedre løsninger.

»Man kan ikke deduktivt beregne sig frem til, hvordan man får den ønskede fleksibilitet i energisystemet. Det kan man kun gøre induktivt ved hjælp af data,« siger han og fortsætter:

»Det intelligente hus skal tale sammen med det intelligente elnet og med DSO’en – eltransportøren. I Center Danmark får vi skabt grundlaget for et dataintelligent og integreret energisystem, som bliver repræsentativt for det danske samfund. Derved kommer Center Danmark formentlig til at spille en nøglerolle i implementeringen af det nyligt indgåede energiforlig, både i relation til dynamiske afgifter, markedsstruktur og nye rammebetingelser,« siger han.

Læs også: På Christiania har de hacket sig til styr på varmen

Samlingssted for den grønne omstilling

Centret placeres i et område, som i forvejen huser virksomheder som Energinet, EWII, Ørsted og en række andre betydelige og innovative energivirksomheder til i Trekantområdet, og både Fredericia og Kolding kommuner har markante ambitioner på den grønne omstilling.

»Centret skal være samlingssted for al viden, der kan fremme den grønne omstilling. Vi har allerede et godt stykke tid haft et rigtig godt samarbejde med universiteter og forskningsmiljøer, ligesom vores lokale energikoncern EWII og andre virksomheder har spillet meget konstruktivt med. Det omkringliggende samfund er engageret, og der er nedsat arbejdsgrupper indenfor forskellige områder, så alle kan få mulighed for at komme med input til centrets udvikling,« siger initiativtager Henrik Thorsen.

»Der er masser af grøn innovation i det danske samfund og dansk erhvervsliv. De mangler ofte den dataintelligente overbygning. Den kan Center Danmark give,« siger Henrik Madsen

Emner : Fjernvarme