Nyt fængsel skal på skrump

Det nye statsfængsel ved Horsens bliver bygget på erfaringer fra Ringerike fængsel i Norge. I begge tilfælde er ingeniørfirmaet nemlig norske Nordconsult.

Det danske fængsel er tegnet af arkitektfirmaet Friis & Moltke efter en indbudt projektkonkurrence, der blev udskrevet i juni i år blandt 10 arkitektfirmaer, som var udvalgt efter EU-prækvalifikation.

I følge dommerbetænkningen overskrider vinderprojektet arealrammen med ca. 10 procent, men dommerne vurderer, at forslagets hovedidé er så robust, at der kan foretages de nødvendige tilpasninger. Det er bl.a. sportshallen og dele af "kulturhuset" med kirke, bibliotek og butik, der er større end programsat.

Tid til justering

Arkitekt Mikkel Wienberg Mortensen, der er partner i Friis & Moltke, forklarer overskridelserne med den korte tid, der har været til skitseprojekteringen.

»Vi var først på studietur til bl.a. Norge og havde derefter fem mand på opgaven i to måneder,« fortæller han.

Mikkel Wienberg Mortensen regner med, at de overskydende kvadratmeter kan skæres væk under den forestående detailprojektering, hvor Nordconsults erfaring vil blive udnyttet. Eksempelvis er installationer og føringsveje helt anderledes i et fængsel end i almindelige bygninger, forklarer arkitekten.

Han regner i øvrigt med en ny studietur til USA og Canada, der har mange nye fængsler, som kan give inspiration.

Færdigt i 2005

Det nye danske statsfængsel placeres på Emner Mark 10 km vest for Horsens. Det får plads til 180 indsatte fordelt i fire sektioner, som omkranses af en høj betonmur. Konstruktionerne er baseret på elementbyggeri med helvægge og huldæk af beton, mens facaderne er i tegl og de skrå tage beklædt med zink.

På finansloven for 1999 er der afsat 403 mio. kr. til fængslet, der ventes færdigt i 2005.

De 10 forslag er – ganske kort –udstillet på Horsens Rådhus, nemlig til torsdag den 13. december.