Nyt dansk panser er let og skudsikkert

Materialet kan skudsikre både nye og gamle panserkøretøjer mod væsentligt kraftigere ammunition end hidtil til gavn for blandt andre fredsbevarende styrker.

»Forsøget var en succes, og panseret kan bestemt bruges,« siger chefen for Hærens Materielkommando, generalmajor Jens Christian Frandsen efter testskydningen.

Materialet skal bruges som ekstra panser uden på panserkøretøjer for at yde maksimal beskyttelse mod skud. Det består dels af keramik og dels en plastkomposit, og vejer kun det halve af de gængse stålpansertyper som kan yde samme beskyttelse. Med det nye panser kan køretøjer sikres uden at blive så tunge, at de kun er egnede til en lille last.

Fire europæiske Nato-lande har været involveret i udviklingen af panseret. Det hollandske firma DSM High Performance Fibres har udviklet kompositten, og den spanske militærvirksomhed EN Santa Barbara har fremstillet keramikken.

Det danske rådgivende ingeniørfirma Demex har stået for computersimuleringerne i 3D, der viser, hvad der sker med de forskellige lag af panseret, når projektilet slår ned i det.

Afdelingschef i Demex, Søren G. Larsen, mener, at de europæiske landes forsvar - herunder det danske - er mulige kunder til panseret.

Materialerne er testet i brudstyrke og trækstyrke af forskningscenter Risø.

»Alle materialerne klarede vores test, og har levet op til forventningerne,« siger forsker Helmuth Toftegaard, Risøs afdeling for materialeforskning.

Den tilsynsførende myndighed, Forsvarets Forskningstjeneste (Foft), har fulgt udviklingen for at sikre, at soldaterne kan bruge materialet. Foft har fået overdraget pladerne fra testskydningen til nærmere analyse:

»Generelt kan man sige, at forsøget gik godt, og at panseret var effektivt over for projektilerne,« siger seniorforsker Erik Dannenberg.

Det har taget ti år at udvikle letvægtspanseret, der er konstrueret til at leve op til Natos højeste krav om beskyttelse. Dvs., at det kan klare et skud fra en 25 mm maskinkanon.

Danmark, Holland, Italien og Spanien har i alt investeret 135 mio. kr. i projektet. Halvdelen fra regeringerne og halvdelen fra industrien.

Letvægtspanseret kan monteres på egentlige kampvogne, men ønsker man den kraftigste beskyttelse, vejer det ét ton. Derfor er panseret bedst egnet til at beskytte soldater, der ikke skal i egentlig krig, og som har en relativ let udrustning.