Nyt bygningsreglement luger ud blandt varmepumper

Fra nytår bliver en markant del af varmepumperne på det danske marked helt eller delvist usælgelige. Årsagen er et nyt bygningsreglement, som for første gang stiller krav til kvaliteten af alle slags varmepumper, der bliver sat op efter årsskiftet.

Hårdest går det ud over de såkaldte luft/vand-varmepumper, hvor 40 procent af varmepumperne på Energistyrelsens positivliste slet ikke kan leve op til de nye krav og derfor må trækkes ud af markedet. Yderligere 26 procent kan kun sælges til begrænset anvendelse.

For væske/vand-varmepumperne står det ikke helt så slemt til. Her kan 15 procent af pumperne på listen ikke klare de nye krav, mens 22 procent kun må anvendes enten til gulvvarme eller i et radiatoranlæg.

Hvad angår de mindre luft/luft-varmepumper, så er de ikke med på Energistyrelsens positivliste. Men luft/luft-varmepumper skal efter 1. januar være A-mærkede for at kunne sælges.

»Ideen med at stille skrappe krav i bygningsreglementet er jo netop at sikre, at de bedste og mest effektive produkter bliver fremmet,« siger civilingeniør Ejner Jerking fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Oprør i luften

Han påpeger, at effektivitetskravene også er blevet strammet for eksempelvis gas- og oliefyrede kedler samt ventilationsanlæg. Og forklarer, at den konkrete stramning er baseret på anbefalingerne i en rapport fra Teknologisk Institut.

Energivejleder Christian Oxenvad fra Energitjenesten støtter stramningerne:

»Det er udmærket at stramme kravene til varmepumpernes effekt og at gøre det efter en årsnormfaktor, der giver et mere sandfærdigt billede af, hvad en varmepumpe kan præstere under virkelige forhold,« siger han.

Hos Varmepumpefabrikantforeningen er der derimod oprør i luften. Fabrikanterne synes, ifølge sekretariatschef Lars Abel, at stramningerne er kommet for hurtigt. Og at kravene binder sig op på en beregnet såkaldt normeffektfaktor, som branchen og Energistyrelsen er blevet enige om i en anden forbindelse. Og hvor kriterierne for beregningen ikke - som aftalt - er blevet evalueret:

»Vi har ikke noget imod stramninger; vi synes bare, at de kommer for hurtigt. Virksomhederne kan simpelthen ikke nå at opgradere deres produkter, og det kan betyde både lukninger for de mindre firmaer, og at de store virksomheder opgiver Danmark som marked,« siger Lars Abel.

Branchen burde være inddraget

Energistyrelsen og brancheforeningen har netop holdt et møde, hvor de er blevet enige om hurtigt at kigge hver enkelt beregning af normeffektfaktoren efter på decimalerne:

Vil det sige, at der bliver færre produkter på listen, som er ulovlige efter 1. januar?

»Jeg vil sige det sådan, at der nok ikke bliver flere,« siger civilingeniør Mikkel Sørensen fra Energistyrelsen.

Danfoss Heatpumps er en af de fabrikanter, som ser ud til at måtte trække en del modeller ud af markedet efter nytår.

Hertil siger divisionspræsident Kim Christensen, at man principielt bakker op om energi-effektiviseringer og skrappere krav til produkterne, men at myndighederne burde have inddraget branchen i udformningen af de konkrete krav:

»Men selvom kravene opretholdes, skal vi nok klare os. Vores nye modeller kan overholde de kommende krav - og vi arbejder løbende med ny teknologi, som vil kunne øge årsvirkningsgraden,« siger Kim Christensen fra Danfoss.