Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Nyt bølgekraftkoncept står fast på bunden: »Jeg tror simpelthen ikke på konstruktioner, der ligger i overfladen«

PLUS.
Beskyttet mod storm, drevet af bølger Illustration: Exowave

Forskellige ideer til at udnytte bølgekraft er gennem de seneste to årtier opstået, for så at forsvinde igen. Tilbage i 2017 skrev vi på ing.dk en lille notits om konceptet Exowave, som på det tidspunkt havde fået tilladelse til test sydøst for Hvide Sande Havn.

Det kunne være historien om endnu et anlæg, som gik i glemmebogen eller kæmpede om at få endnu flere offentlige midler til yderligere udvikling.

Men sådan er det ikke med Exowave. Godt nok har det seneste regnskab budt på underskud, men ledelsen understreger, at de holder virksomheden i gang, og når der nu meldes ud, at man ønsker at rejse kapital, så er det for at kunne udvikle teknologien til kommende markedsvækst og udviklingsopgaver, forklarer medstifter Lars Wigant:

»Vi har allerede oplevet stor interesse for vores virksomhed, og vi har partnere fra både Tyskland, Storbritannien og Italien som medinvestorer. Derfor er vi ikke udelukkende på udkig efter danske investorer eller offentlige udviklingsmidler,« siger han.

Anlægget har været testet, og nogle af de tekniske udfordringer skulle ifølge Lars Wigant være blevet løst. Derfor regner Exowave med, at det første rigtige demonstrationsanlæg kan blive installeret hen mod slutningen af 2020 eller i begyndelsen af 2021.

Ned på bunden

Hvad er det så, der gør Exowave anderledes end mange andre bølgekraftanlæg? Først og fremmest er det placeringen: Det står på bunden af havet. Det er der en god grund til, forklarer Lars Wigant. Han har en tidligere karriere som medstifter og direktør i virksomheden SubC Partner i Esbjerg, der har været specialiseret i inspektion, reparation og vedligehold af offshore olie-, gas- og vindmølleinstallationer.

Han ved med andre ord mere end de fleste om, hvad der sker med stål og beton, når det rammes af bølger, vind og vejr:

»Jeg tror simpelthen ikke på bølgekraftkonstruktioner, der ligger i overfladen og skal tage imod alle kræfterne, når en storm rammer,« siger han.

Derfor skal Exowave stå på bunden og udnytte den bevægelse, bølgerne skaber. På den måde vil den være beskyttet mod stormen, eller som Lars Wigant siger, så er der måske lidt mindre energi i bølgerne dernede, men til gengæld overlever anlægget.

Bølgekraftanlæg bliver normalt sammenlignet med havvindmøller, hvilket giver god mening, da de begge optager plads på havet. Samtidig forventes det også, at de begge producerer el. Men her skiller Exowave sig også ud. For hovedpointen er, at anlægget som udgangspunkt slet ikke producerer el, forklarer Lars Wigant:

»Vores teknologi er udviklet til at producere vandtryk og flow. Det vil sige, at det er en ren mekanisk installation med få bevægelige dele. Vandtrykket kan så bruges til forskellige ting, som for eksempel produktion af ferskvand via et omvendt osmotisk filter eller el via en vandturbine,« siger han.

Derfor har Exowave også i højere grad fokus på kystnære udviklingslande, med behov for ferskvand:

»Vi ved, at næsten én milliard mennesker, der bor i kystnære områder, har problemer med ferskvand. Et mindre standardanlæg som vores vil kunne producere 2.000 liter rent drikkevand i timen,« fortæller han.

Bølgernes bevægelser overføres til cylinderpumpen via en krumtap, der er fastgjort til en svirvel. Det sikrer, at bølgeflappen automatisk orienteres på tværs af bølgeretningen. Stempelstangen er hul, så havvandet kan føres ind og ud af cylinderen via kugleleddet. To kontraventiler sikrer flowretning, og to trykkompenserende ventiler sikrer minimumstryk og fungerer som overtryksventiler på afgangssiden. Akkumulatoren sikrer, at den hydrauliske effekt kan leveres med minimalt trykfald (tab). I de perioder, hvor overtryksventilen åbner, tømmes akkumulatoren, og filtret renses. Systemet er monteret i et pumpehus, som sammen med svirvel, krumtap og bølgeflap kan monteres og afmonteres. Illustration: exowave

Grundlast i vindkraftsystem

Andre muligheder er integration af bølgekraftanlæg med vindkraft-parker, hvor havdybder på 10-40 meter er ideelle for Exowave. Samtidig vil bølgekraft ofte kunne fungere som en slags grundlast i et vindkraftsystem, da bølger er mere konstante end vind og virker i perioden efter, at vinden er løjet af. En beregning fra Exowave viser, at en 200 MW havmøllepark vil kunne tilføjes 20 MW bølgeenergi, uden at det er nødvendigt at øge kapaciteten på det elkabel, som fører energien i land. I fremtiden vil energiproduktion til havs med fordel være et miks af vindenergi og bølgeenergi, mener virksomheden.

»Vindkraft på havet har vist sig at være en god investering. Vi mener, at det er muligt at gøre det samme med bølgekraft,« siger Lars Wigant.

Hos Exowave vurderer man, at den største forretningsmæssige udfordring er kapitalrejsning, samfundsmæssig og politisk opbakning, hvilket måske er forståeligt nok, da der er efter mange års udvikling af bølgeenergi ikke er et eneste opererende kommercielt bølgeenergi­anlæg i markedet:

»Men vi vil vise, at det kan være lønsomt,« siger Lars Wigant og understreger, at Exowave endnu ikke har modtaget offentlig støtte. Alle omkostninger til dato er afholdt af ejere og investorer.

Han håber, at Exowave i fremtiden kommer til at arbejde tæt sammen med VE-industrien og får den nødvendige politiske støtte i en overgangsperiode, som tilfældet har været med vind, sol, biobrændsel osv.:

»Der er lys for enden af tunnelen, men vi kan ikke nå målet alene,« siger Lars Wigant.

Emner : Bølgekraft
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ak ja, endnu et nyt og "lovende" bølgekraftanlæg som skal bygges for andre folks penge. Ja, det vil kunne producere en vis mængde nyttearbejde, men bare alt - alt for lidt i forhold til prisen. På den måde ligner det alle de andre +100 testede bølgekraftanlæg. Bølgekraft dur bare ikke. Det er blevet bevist til overflod ved alle de testede anlæg. Spild af penge - spild af kreativitet - som kunne have været anvendt mere fornuftigt indenfor vindmølleindustrien, for eksempel. Den roterende bevægelse af viften er i sig selv med til at reducere den i forvejen lave effektivitet af anlægget. Desuden betyder viftens trekantform at arealet kun er det halve i forhold til et tilsvarende rektangel. Reduceret bølgebevægelse nær havbunden erkendes af opfinderen. Så kan anlægget nok ikke konstrueres meget ringere end det som er vist på tegningen. Ak ja. En smule selvkritik blandt de håbefulde bølgekraft-konstruktører og en mere veludviklet realitetssans er åbenbart en mangelvare indenfor dette teknikområde.

 • 8
 • 23

Ak ja, endnu et nyt og "lovende" bølgekraftanlæg som skal bygges for andre folks penge

Hvor er det synd for debatten om bølgekraft, at du altid kvæler trådene med dine negativt ladede indlæg blottet for teknisk indhold. Lige her og nu har jeg en kommentar som folk med teknisk indsigt ville finde interessant, men som jeg ikke orker at skrive fordi det vil medføre en ordflomme uden lige fra din side.

Well det er en fri verden, der skal også være plads til din slags....

 • 15
 • 8

Kommentar til Kristian Glejbøj

negativt ladede indlæg blottet for teknisk indhold. Lige her og nu har jeg en kommentar som folk med teknisk indsigt ville finde interessant,

Jeg peger på 3 konkrete tekniske fejl ved det aktuelle bølgekraftanlæg. Nu ved jeg at du/I har designet et bølgekraftanlæg som bygger på det samme grundprincip, men som IKKE har indbygget de samme 3 tekniske fejl. Af de mange bølgekraftanlæg som jeg har set er dit/jeres bølgekraftanlæg det som er baseret på de mest fornuftige arbejdsprincipper. Uanset om det kan konkurrere med vindkraft, så er det altid interessant at fokusere på de (meget få) bølgekraftanlæg som er baseret på et arbejdsprincipper som omdanner bølgeenergien til mekanisk arbejde med en høj virkningsgrad. Med venlig hilsen.

 • 3
 • 5

Jeg peger på 3 konkrete tekniske fejl ved det aktuelle bølgekraftanlæg

Og alle tre "fejl" afslører at du er en sofa-tekniker uden praktisk forstand på bølgekraft. Find selv fejlene i din analyse, jeg orker ikke at hjælpe dig på vej.

I mine øjne er Exowave et godt bud på et anlæg der sikkert og pålideligt kan forsyne en landsby med drikkevand.

Så kan anlægget nok ikke konstrueres meget ringere end det som er vist på tegningen. Ak ja. En smule selvkritik blandt de håbefulde bølgekraft-konstruktører og en mere veludviklet realitetssans er åbenbart en mangelvare indenfor dette teknikområde.

Hvordan kan du overhovedet forvente et relevant feed-back efter en sådan svada ?

 • 6
 • 2

En rektangulær plade er dårlig udnyttelse af materialet, der skal størst areal længest fra pivotpunktet, kraft gange arm. @Flemming Qvist, dit indspark er en ufaglig omgang spredehagl.

Exowave er svagt mere realistiske når formålet og markedet ikke er strøm, men ferskvandsproduktion. Gevinsten er som de selv skriver mindre effekt, men mere stabil elproduktion.

 • 4
 • 2

Att: Flemming Qvist

Som Bjørn skriver, så har exowave ikke brugt offentlige tilskud til udviklingen, og medindehavere har også selv spyttet penge i projektet.

Du nævner 3 tekniske "fejl" Nu ligner billedet meget for mig en andefod, hvilket må siges at være udviklet af naturen gennem tusinder af år, så dette design er vel bestemt ikke en fejl ? Der er ikke mange dyr, der lever i vand der har firkantede fødder.

Af ren nysgerrighed, hvad er din baggrund Flemming ?

Du nævner også at krafterne kunne være bedre brugt, i vindmølleindtustrien. Det er et lidt snæversynnet synspunkt. Der er mange krafter der i forvejen bliver brugt på vindmøller, det kan jo være at dem der arbejder ved Exowave også falder over andre ting, som Vindmølle folkene ikke ville have fundet frem til. Og at de faktisk har et produkt der kan bruges

 • 7
 • 3

Og at de faktisk har et produkt der kan bruges

Så burde de bevise det i stedet for den gang intetsigende snik-snak, som de har på hjemmesiden.

I mine øjne er Exowave et godt bud på et anlæg der sikkert og pålideligt kan forsyne en landsby med drikkevand.

Tja. Effekt = kraft gange hastighed, så når bølgehastigheden i 10 m dybde ikke er mere end 0,8 m/s, som skrevet i artiklen, skal kraften være enorm for at høste nogen nævneværdig effekt, og det kræver svært og tungt gods, som koster kassen. Desuden viser bølgekortet på Exowaves egen hjemmeside jo, at mange af de steder i verden, hvor man har mest mangel på rent ferskvand, som f.eks. i Afrika, som Exowave selv nævner, har man samtidig ikke så meget bølgeenergi og endnu mindre i dybden, men til gengæld ubegrænsede mængder af stabil solenergi, som kunne forsyne hele Europa med VE!

Hjemmesiden brillierer med en masse flotte visioner og computeranimationer, men intet konkret til at skabe tillid til konceptet - tværtimod! F.eks. viser Exowaves en nydelig animation af bølgebevægelser, som netop viser, at der er next-to-nothing energi tilbage der, hvor man vil høste den, da kinetisk energi jo afhænger af hastigheden i 2. potens. Kryb i ly på havbunden for den energi, man ønsker at høste. Javel, ja.

2016, Test tank. Proven concept, Scale 1:16, men ikke det mindste om målte data. Hmm.

2018, Offshore test. 6 m water depth. Stadig ikke de mindste data, der kan understøtte, at konceptet holder. Hmm.

2020-2022. Nydelige computeranimationer; men intet om beregnet produktion; men så kan man jo heller ikke blive hængt op på noget, hvis det viser sig, at konceptet ikke producerer, som forventet.

As ports and shipping routes can perfectly be supplied with clean energy from waves,

Så et par flapper på havbunden kan ved kun 0,8 m/s drive et containerskib på over 200 tusinde ton over nordatlanten i mange meter høje bølger ved en hastighed på 17,8 knob = 9,2 m/s ( https://www.dr.dk/nyheder/indland/fakta-va... ) - helt klart - send omgående flere penge. Hvor mange containerskibe og tankskibe er der i daglig drift på verdenshavene, og hvor mange af de bølgekraftanlæg skal man så bruge for at drive dem - og iøvrigt, hvad vil batteriet i hvert skib veje og koste for at kunne indeholde nok energi, og hvor lang ladetid har man i havn? Er det i det hele taget realistisk med eldrift?

Undskyld; men til dato er der ikke ét eneste bølgekraftsystem, der har bevist sit værd i praksis. Til gengæld har der været massevis af strandede konstruktioner, som ikke duede, i bl.a. Nissum Bredning, så en vis portion skepsis er ærlig talt på sin plads, og det kan I ikke bebrejde nogen - heller ikke Flemming Qvist - specielt ikke, da bølgekraft har den grundlæggende fysik imod sig. Hvis et koncept - bølgekraft, ætermodel, amatørraketter etc. - ikke holder til en offentlig debat her på ing.dk, holdet det nok heller ikke i virkeligheden. Det kunne have sparet 3,2 millioner kr. til Viggofonen: https://ing.dk/artikel/vindturbinen-skulle... .

Til Exowaves: Hvis I virkelig mener, at I har et holdbart og stærk koncept, så vær konkrete og bevis det med tal og praktiske målinger på de prototyper, I allerede har! Hvad vil det f.eks. koste alt incl. at høste 1 MWh bølgeenergi omkring Afrika i forhold til 1 MWh solenergi, hvad er levetiden af de to anlægstyper og hvad med service? Det er da naturlige spørgsmål at stille for en potentiel investor. Bevis, at I har en attraktiv case, der er værd at investere i! Ellers kommer jeres hjemmeside let i pulje med Viggofonen, Mars-One http://www.mars-one.com , Moonspike https://www.space.com/30712-moonspike-priv... og lignende luftkasteller.

 • 12
 • 4

"Derfor har Exowave også i højere grad fokus på kystnære udviklingslande, med behov for ferskvand:" Meget prisværdigt, men når sådanne forslag dukker op er det tegn på at ingen andre vil købe det. Så kan man altid prakke det på nogle udviklingslande.

 • 5
 • 2

Kommentar til Kristian Glejbøl

du er en sofa-tekniker uden praktisk forstand på bølgekraft

Jeg har ingen praktisk erfaring med bølgekraft. Men der er 100-vis af andre som HAR erfaringer med bølgekraft. De har offentliggjort deres erfaringer og det er de erfaringer som jeg bygger mine konklusioner på. Et alsidigt og troværdigt fundament, kan vi nok være enige om. Resultat hidtil: Succes'er: 0 stk. Fiaskoer: +100 stk. Jeg synes det taler et særdeles tydeligt sprog. Lad os så se på det intellektuelle niveau: Den grundlæggende viden: Etableret for 50 til 100 år siden. Nye erkendelser som har markeret væsentlige fremskridt for bølgekraftens effektivitet indenfor de seneste 50 år: Nul og Nix. Ingen markante fremskridt indenfor transformation af bølgens energi til mekanisk energi. Det er derfor at jeg er så kritisk i forhold til bølgekraftens fremtidsudsigter. Jeg er maskiningeniør er er trænet i at tænke logisk. Min logik siger mig at bølgeenergi fortsat opererer på et niveau som er en bagatel over drømmen om at bygge evighedsmaskinen. Tilhængere af bølgeenergi og evighedsmaskiner er besjælet af den samme tro på at det nok skal lykkes en dag. Bare vi bliver ved med at forsøge og uanset hvor mange nederlag der opleves undervejs.

 • 7
 • 3

''Men sådan er det ikke med Exowave. Godt nok har det seneste regnskab budt på underskud, men ledelsen understreger, at de holder virksomheden i gang, og når der nu meldes ud, at man ønsker at rejse kapital, så er det for at kunne udvikle teknologien til kommende markedsvækst og udviklingsopgaver, forklarer medstifter Lars Wigant:''

''Rejse kapital'' er vel stadig andre folks penge som Flemming omtaler dem.

Jan

 • 5
 • 3

Tak for feedback! Jeres generelle saglige kommentarer er værdifulde for Exowave. Lidt om Exowaves konceptuelle og fysiske tilgang til konvertering af bølgeenergi. Variationerne af den kinetiske energi i bølgernes bevægelser kan beregnes meget præcist og er meget detaljeret beskrevet i fysikken. Bølgeenergipotentialet kan ligeledes beregnes meget nøjagtigt ud fra konkrete historiske bølgedata. Den største energitæthed er ved overfladen og aftager med dybden. Exowave WEC udnytter de vandrette bevægelser af vandmasserne lige under havoverfladen og til et niveau, hvor det ikke længere er lønsomt at konverterer energien. På den måde kan vi konvertere noget af bølgernes hydrauliske effekt omkring bølgeflappen til at pumpe havvand med et afledt tryk og flow. Dette kan så bruges til at fremstille ferskvand eller produktion af elektricitet. Exowave WEC er kendetegnet ved at kunne konfigureres til høj virkningsgrad for de bølger som bidrager mest til den samlede energiproduktion. Det negative er at små bølger med lavt energiindhold ”filtreres” fra samt at store bølger ”kun” bidrager med en energiproduktion svarende til, populært sagt, produktet af trykket i det hydrauliske system og den aktuelle slaglængde, hvilket dog er meget vigtigt for at kunne begrænse reaktionerne ved et ulykkesscenarie som fx ved en 100-års bølge. Effekten er således fastsat ud fra en maksimering af årlig produktion, hvilket gør at lastfaktoren kan gøres forholdsvis høj ca. 40%. Den gennemsnitlige årlige virkningsgrad er ca 30%. Virkningsgraden er omvendt proportional med lastfaktoren. Højere virkningsgrad giver anledning til en højere produktion (højere indtægt). Højere lastfaktor giver anledning til lettere konstruktion (lavere anlægsomkostning). Kunsten er at kalibrerer til lavest samlede omkostning for den producerede energi. Dette er muligt med Exowave. Jeg deltager gerne i saglig debat og uddyber meget gerne. Lars

 • 4
 • 2

CK:

Til Exowaves: Hvis I virkelig mener, at I har et holdbart og stærk koncept, så vær konkrete og bevis det med tal og praktiske målinger på de prototyper, I allerede har! Hvad vil det f.eks. koste alt incl. at høste 1 MWh bølgeenergi omkring Afrika i forhold til 1 MWh solenergi, hvad er levetiden af de to anlægstyper og hvad med service? Det er da naturlige spørgsmål at stille for en potentiel investor.

Specielt hvis man er fodukseret på at producere rent drikkevand, er solceller jo oplagt. Her gør det jo ikke noget, man mangler strøm om natten - det er jo "bare" at have et ordentligt vandtårn.

Jeg synes også (meget) mere, artiklen lyder som et (nød)råb om funding end som bud på en rentabel energikilde.

 • 6
 • 0

Kommentar til Lars Wigant

Lidt om Exowaves konceptuelle og fysiske tilgang til konvertering af bølgeenergi. Variationerne af den kinetiske energi i bølgernes bevægelser kan beregnes meget præcist og er meget detaljeret beskrevet i fysikken.

Det fremgår helt klart af dit indlæg at Exowave ikke bidrager med nogen ny teknik, eller med nogen nye arbejdsprincipper. Jeg må derfor affærdige Exowave af samme årsag som jeg har affærdiget alle de mange tidligere forslag til "Et fantastisk nyt og forbedret bølgekraftanlæg" som vi har set så mange af i Ingeniøren. Om 5 år vil du indse at jeg fik ret og du tog fejl. For mig har det ingen betydning, men for dig vil det betyde et økonomisk tab af et betydeligt omfang, samt ærgrelsen over at have spildt en masse timer og år på et "umuligt" projekt, som aldrig nogensinde havde blot en minimal chance for at blive en succes. Mange af de tidligere projekter så også meget lovende ud på papiret. Men virkeligheden og især naturlovene er ikke til at argumentere med. Det er naturlovene som vil fælde den endelige dom over dine store forhåbninger. Håber at du ikke får lokket nogle naive investorer med på den dødssejler. Med venlig hilsen

 • 2
 • 4

Kommentar til Lars Wigand

Hvordan vil naturlovene fælde den endelige dom?

Naturlovene vil finde alle svaghederne i dit design og i de mekaniske elementer. Andre håbefulde konstruktører af bølgekraftanlæg har haft en tro på at netop deres bølgekraftanlæg var designet og bygget bedre en de +100 bølgekraftanlæg som tidligere havde fejlet. Selv anlæg som ER perfekte vil alligevel fejle på een afgørende parameter. Typisk formuleret på denne måde i den foreløbige testrapport: "Den praktiske afprøvning har vist at anlæggets samlede virkningsgrad er en del under det forventede. Vi skal have analyseret alle de mange forsøgsdata for at finde årsagen til den overraskende lave virkningsgrad". Så går der et par år og vi hører aldrig mere fra det projekt. Men Lars, det bliver din opgave at fortælle Ingeniørens læsere hvor og hvorfor Exowave fejlede. At lave et velfungerende og rentabelt bølgekraftanlæg er "Mission Impossible". Dette er ikke mit postulat, det er blot erfaringerne fra de +100 hidtige testrapporter. Prøv at læse i de tidligere testrapporter og find yderligere inspiration der. Med venlig hilsen

 • 3
 • 6

Kommentar til Lars Wigand

så du bygger alene dit postulat på andres fejlede forsøg?

1) Der er i de seneste 70 år udført langt over 500 forsøg med bølgeenergi. Ingen af dem har været afgørende succesfulde. Mange af forsøgene er udført efter grundig research og med anvendelse af de bedste teknikker. At ignorere denne enorme erfaringsdatabase er en uhørt dumhed. 2)Jeg har også forsøgt at vurdere det tekniske potentiale i Exowave. Jeg vurderer at Exowave ikke hæver sig over gennemsnittet mht. den tekniske udformning og ikke tilfører bølgekraftteknikken afgørende nyt. Hverken mht. arbejdsprincip eller tekniske løsninger. Disse 2 iagttagelser sammenholder jeg. 1)+2). På det grundlag tøver jeg ikke med at forudsige at Exowave også vil fejle, ligesom de +100 tidligere anlæg har gjort det. Jeg tror ikke at du har nogen særlige evner som gør at du kan få succes hvor andre har fejlet. Du er god til at formulere dig sprogligt, når du skal anprise Exowaves mange fortræffeligheder. Men hverken jeg eller naturlovene føler os overbeviste pga. gode formuleringsevner. Det meste af det er jo bare varm luft. Enhver tekniker og konstruktør skal på den ene side have en vision om et velfungerende slutresultat. Men på den anden side skal konstruktøren også have følgeskab af sin mere skeptiske tvilling som hedder "Tvivlen". Hvis man ikke har "Tvivlen" med hele vejen i sit konstruktionsarbejde. Så er det helt givet at den færdige konstruktion ikke bliver optimal. Du er velkommen til at betragte mig som en del af "Tvivlen". Jeg er nok den person som har givet dig de mest værdifulde input, med hensyn til at vurdere dine chancer for at opnå succes med Exowave. Med venlig hilsen

 • 2
 • 1

Kommentar til Lars Wigand

så nævn da konkret hvorfor exowave ikke hæver sig over gennemsnittet?

Der er mange andre bølgekraftanlæg som enten er placeret direkte på bunden, eller som er forankret til bunden. Jeg har derfor begrundet det således i et tidligere indlæg: "Jeg vurderer at Exowave ikke hæver sig over gennemsnittet mht. den tekniske udformning og ikke tilfører bølgekraftteknikken afgørende nyt". Men jeg vil foreslå at du selv peger på de særlige tekniske træk, hvor du mener at dit bølgekraftanlæg adskiller sig i forhold til anden kendt teknik. Du har sikkert selv en opfattelse af hvilke tekniske træk der er tale om. Det giver også bølgekrafttilhængerne bedre muligheder for at få en mere teknisk præget debat om Exowave i forhold til andre tilsvarende bølgekraftanlæg. HVIS du har indsendt en patentansøgning på din opfindelse, så vil der være foretaget en nyhedsundersøgelse af din opfindelse. Her vil der blive udvalgt et antal bølgekraftanlæg som Patentstyrelsen anser som den nærmest kendte teknik. Det er et godt udgangspunkt for en videre teknisk debat af Exovawe. Med venlig hilsen

 • 3
 • 1

Der er desværre ikke en eneste saglige begrundelse i nogen af dine kommentarer vi kan snakke ud fra og som jeg kan bruges til noget som helst.

 • 0
 • 3

Hej Kristian, ja, det ser jeg nu. Jeg har ikke anvendt denne debat før og det lader desværre ikke til at være det rigtige forum at vende strategiske, tekniske og konceptuelle emner. Jeg har sendt dig besked på LinkedIn. Ægerligt at vi ikke kan diskutere seriøst herinde. Vi snakkes... Lars

 • 0
 • 3

Hej Svend, det er et relevant spørgsmål.

Et anlæg som er vist i artiklen har en størrelse på under 3 m i sidelængden når flapperne er foldet sammen og i transporttilstand, den vejer under 2000 kg. Sammenkoblet med afsaltningsanlægget producere den mere en 2 m3 ferskvand i timen i gennemsnit året rundt. Den samlede pris inklusiv indstallation i det nordvestlige Afrika ved Atlanterhavskysten er ca. 900 t.kr. Det giver en gennesnitspris på ca 5 kr. pr m3. En udfordring er at dem, som har mest brug for ferskvand til familier, landbrug og dyrehold er fattige, så det er nødvendigt at koble leverancen sammen med financiering. En sidebemærkning, så sælger PepsiCo, CocaCola, Nestle, Danone mm plastikflaskevand i området til samme pris som vi kan levere fra slange til kubikmeterpris.

Hilsen Lars

 • 3
 • 3

Kommentar til Lars Wigant

det lader desværre ikke til at være det rigtige forum at vende strategiske, tekniske og konceptuelle emner

Forstår godt din skuffelse. Du har lagt mange timer og penge i at designe og dokumentere din opfindelse. Når du fremlægger din omfattende dokumentation forventer du naturligvis anerkendelse og ros for dit store arbejde. Du fik stort set den modsatte reaktien. Kritik og skepsis. Ikke kun fra mig, men fra stort set alle som deltog i debatten. Nu skyder du skylden på debatforum. Det er debatforum som er forkert og i din optik er Exowave bølgekraftanlægget et godt produkt som fortjener succes og store salgstal. Din naturlige reaktion er benægtelse og det forstår jeg godt. Jeg har flere gange oplevet præcis den samme reaktion når jeg meddeler opfindere af evighedsmaskiner at evighedsmaskinen ikke opfylder et af kravene i patentloven og derfor ikke kan patenteres. Debatten har været ganske seriøs. Kritikken har været underbygget af alle i debatten. Du har virkelig fået et stort udbytte ud af at deltage i debatten med din opfindelse. Men du skal nok bruge lidt tid på at sunde dig og komme dig over chokket. Med venlig hilsen

 • 4
 • 3

Debatten har været ganske seriøs. Kritikken har været underbygget af alle i debatten. Du har virkelig fået et stort udbytte ud af at deltage i debatten med din opfindelse. Men du skal nok bruge lidt tid på at sunde dig og komme dig over chokket.

Hvis du nu bare havde være en smule mindre selvfed og docerende (Referer til samtlige af dine lektor Blomme indlæg ovenfor) og havde læst op på Lars's professionelle baggrund før du kom med dine udgydelser....

Din viden om marinkonstruktioner når åbenlyst ikke hans til sokkeholderne - selv ikke når du står på tæer.

Anyway - jeg ser frem til en interessant diskussion på LinkedIn og vil da i den sammenhæng beklage at ing.dk's teknikinteresserede læsere ikke kan deltage.

Over & out

 • 4
 • 3

Den vigtigste naturlov her, er vist tyngden på den meget tunge konstruktion, der med stor sikkerhed lader den stå fast på havbunden. Men når man ved, at vandets bevægelse i en bølge stort set er en cirkelbevægelse, hvor cirklernes plan er vinkelret på havbunden, og hvor de vandrette bevægelser har samme og modsat retning som bølgens udbredelsesretning (svært at beskrive), så kan det undre, at flapperne har denne facon. Flapperne påvirkes jo kraftigst af en skråt op- og en skråt nedadgående vandhastighed. Men denne facob er vel valgt efter grundige modelforsøg, håber jeg. Mit umiddelbare kWh-gæt er 100 kr/kWh. Vurderet vha et trænet øjemål! (;-)

 • 1
 • 3

En sidste kommentar: Flemming Qvist opfordrede tidligere i debatten Lars Wigant til at blive mere konkret om teknikken ved den aktuelle opfindelse.

Men jeg vil foreslå at du selv peger på de særlige tekniske træk, hvor du mener at dit bølgekraftanlæg adskiller sig i forhold til anden kendt teknik

Lars Wigant tog ikke imod opfordringen. Jeg havde gerne set en debat om den nye teknik som Exowave har fået patent på. Nu har jeg så selv fundet den i Exowaves godkendte patent nr. DK 177654 B1 som beskriver en BØLGEKRAFTKONVERTER. En opfindelses særlige opfindereske træk er typisk beskrevet i den kendetegnende del af krav 1. Den lille men væsentlige del af krav 1 er indsat herunder: KENDETEGNET VED, at kammerhuset (33) i forlængelse af den anden frembringer (31) har en drejelig og vipbar forbindelse (36,37,38) til bølgekraftkonverterhuset (39) ved bunden (40). SLUT.

Det undrer mig lidt at Exowave ikke er i stand til at formulere de mest væsentlige elementer i opfindelsen i een enkelt sætning. Det lykkedes derfor ikke Exowave at sælge ideen til de teknisk kyndige personer i Ingeniørens debatforum. Jeg er derfor usikker på om Exowave vil have succes med at sælge ideen til investorer som er nødvendige for at Exowave kan rejse kapital, for at kunne udvikle teknologien til kommende markedsvækst og udviklingsopgaver, som Lars Wigant selv formulerer det. --> Jeg er klar over at debatten nok må konstateres at være slut. Men dem som har deltaget i debatte har nu mulighed for at læse mere om teknikken i det meddelte patent, som jeg fandt på Google patent ved at søge på: Opfinder: Lars Wigant. Tak for alle Thumbs Up og for de endnu flere Thumb Down.

 • 3
 • 3

Jeg har ikke et klap forstand på bølgekraftanlæg, ud over hvad jeg har kunnet læse mig til i utallige spændende indlæg på Ing.dk gennem årene. Men som helt almindelig menigmand studser jeg lidt over oplysningen om at anlægget skal tappe energi "lige under overfladen" hvor den angiveligt er størst. Jamen er overfladens placering i forhold til havbunden da en konstant størrelse? Hvad med tidevand? Hvis anlægget kun kan placeres hvor der ikke er nogen tidevandsforskelle, indskrænker det så ikke placeringsmulighederne kendeligt? Og ved kraftige storme er "overfladen" vel rigtig dårligt defineret, og de der andefødder kan vel næppe tåle at komme oven vande og få tæsk af bølgerne. Så "lige under overfladen"...???

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten