Nyt apparat skal bekæmpe honningbiernes værste fjende

Illustration: Erik Hooymans

Bier er ikke blot truet af pesticider. Siden begyndelsen af 1980'erne har den flittige honningproducent også været truet af varroamiden, som er en snylter, der angriber honningbier.

Biavlerne kan enten bekæmpe miderne mekanisk ved at fjerne vokstavlen med ung droneyngel eller kemisk ved at tilføje bifamilien myresyre i nøje kontrollerede mængder, fremgår det af en pressemeddelelse fra SDU.

Problemet med den kemiske metode er, at den også tager livet af bierne, hvis mængden er for stor, eller temperaturen i bikuben er for høj.

Billedet viser en mock-up af et bistade, som de ingeniørstuderende ved SDU i Sønderborg har udviklet på foranledning af virksomheden Swienty. Til venstre i billedet er en beholder med myresyre, den røde kasse er en pumpe, og herudover er der en blæser, som sørger for at blæse varm luft væk, hvis temperaturen bliver for høj, for så fordamper syren for hurtigt. Øverst på kassen sidder det interface, som biavleren skal betjene. Det er meningen, at der skal tilføjes trådløs styring. Illustration: SDU

Nu kommer en flok ingeniørstuderende fra SDU i Sønderborg biavlerne til undsætning. I forbindelse med et semesterprojekt har de udviklet et apparat, som bekæmper varroamiden, men skåner bierne.

Fuldautomatiserer processen

Udviklingen af apparatet er sket på foranledning af virksomheden Swienty, der producerer udstyr til biavlere, og det er foregået i et samarbejde mellem ingeniørstuderende på femte semester. De i alt 11 studerende kommer fra tre forskellige linjer: Mechatronics, Innovation & Business samt Interaction Design, fortæller ingeniørstuderende Daniel Lyngby Commerou til ing.dk.

Det særlige ved apparatet er, at det automatiserer udledningen af myresyre, som dræber varroamiderne i bistaderne. I dag hælder biavlerne selv myresyre i bistaderne, hvor det fordamper. Det betyder, at syrekoncentrationen er meget høj til at begynde med og meget lav til sidst i forløbet.

Den ujævne behandling kan skade bierne, men det problem har de ingeniørstuderende løst ved hjælp af en motor og en sensor, som fuldautomatiserer processen og samtidig styrer mængden af syre og den hastighed, hvormed den fordamper, forklarer Daniel Lyngby Commerou.

»Ved at holde den samme koncentration kan vi slå miderne ihjel uden at slå bierne ihjel.«

Det er også tanken, at apparatet skal udstyres med Bluetooth, GSM og WIFI. På den måde kan biavleren få et helhedsbillede af sundhedstilstanden i kuben via mobilen.

Redder sommerferien – og menneskeheden

Maibritt Oksen Neumann, næstformand i Alssund Biavlerforening, avler bier på hobbybasis og har i alt 11 bi-familier. Det kræver en massiv indsats hele året rundt at holde dem fri af varroamiden, og hun kalder det nye projekt »spændende«:

»På trods af en ihærdig indsats kan miderne ikke slås fuldstændig ihjel, men med det nye apparat kan man foretage en mere langvarig indsats over hele året og blot sætte apparatet på standby i den periode, hvor man høster honning, og hvor det ikke er tilladt at bekæmpe miderne,« siger hun.

Den fuldautomatiske løsning effektiviserer bekæmpelsen af det lille skadedyr, fordi der hele tiden er styr på temperaturen. Maibritt Oksen Neumann kunne derfor sagtens forestille sig at investere i produktet, hvis det kommer på markedet.

Hun peger på, at mange biavlere er nødt til at blive hjemme i sommerferien for at bekrige miderne. Det behøver de ikke, når apparatet kan fjernstyres med mobilen.

»Jeg må sige, jeg er lidt imponeret. Samtidig er det vigtigt at tænke på biernes vilkår, for uden bierne uddør menneskeheden. Det er ikke bare for sjov; det er virkelig et samfundsrelateret problem, de ingeniørstuderende har taget hånd om,« siger hun.

Testarbejde venter forude

Foreløbig er der kun lavet en mock-up af det nye apparat, men de ingeniørstuderende har søgt patent på opfindelsen. Nu venter et større testarbejde.

Hvor mange af de 11 opfindere, der vælger at fortsætte med udviklingsarbejdet er endnu uvist, forklarer Daniel Lyngby Commerou:

»Jeg kan godt se mig selv i det videre arbejde, men hvornår vi er klar til egentlig produktion, kan jeg ikke sige. Der venter et stort stykke testarbejde forude.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der findes utroligt mange arter af bier, og Honningbien er bare en af dem, så det er direkte forkert at mennesket ikke kan klare sig uden dem. Humlebier er desuden mere effektive bestøvere, så varroamiden er kun en trussel mod honningproduktionen.

 • 3
 • 17

Såvel honningbier som humlebier er under stærkt pres, så tag og læs linket fra bier i danmark. men et lille trin i den rigtige retning, ja men der er stadig lang vej, hvis vi ønsker at bevare dem.

 • 7
 • 0

Fint projekt med teknik imod mider. Men måske har vi ikke forstået en vigtig pointe. Paul Stamets er trold- og videnskabsmand, med en stor virksomhed der dyrker og sælger svampe, (gourmet- medicinske- og hjælp til landbruget. Hans produkter fordobler bl.a. effektiviteten af kemo mod visse kræftformer. Han er hård i sine udtaleleser, men også skarp, og det er videnskabeligt underbygget. Han arbejder også for den amerikanske forsvar. Har midler mod miltbrand og andre trusler mod samfundet... https://www.youtube.com/watch?v=CVWTZKMCCK8

 • 0
 • 0

Jeg har netop læst en artikel i "Biodynamisk Jordbrug" nr. 4-17 af Bilde Sørensen, som har eksperimenteret med et askepræparat mod varroamider. Han skriver bl. a.: "Jeg behøver ikke at myresyrebehandle mere, oxalsyrebehandling i den ynglefri periode må være nok, når jeg fortsat "forasker" miderne. Jeg vil godt tilføje, at jeg ikke har set bier med forkrøblede vinger og og andre virussygdomme i 2015, 2016 og 2017."

Desværre kan jeg ikke finde et link til artiklen.

 • 0
 • 0

De vilde bier er reelt truet af honningbier, der til forskel fra de vilde bier, er aktive hele året. kombineret med et stor del af landet omdannet til landbrug, er der en lille og for uvarieret fødetilsand med for få vilde blomster mm. hvor det kun lige er et par måneder om året hvor der reelt er en stor nektar kilde, når landemændenes raps har blomster. Det giver for dårlige chancer for at bierne kan overvintre og jo værre for de vilde arter der er afhængige af at gå i dvale i vinter perioderne og tilmed skal konkurrerer med vores super effektive domesticerede honningbier der modsat de vilde bier producerer honning til os.

Men problemet med varraomiderne skyldes klimaforandringerne der giver højere luftfugtighedhed og dermed ideelle forhold for miderne, og er samme årsag til at landmændene må bruge flere midler imod svampeangreb, der ligeledes har ideelle forhold under højere luftfugtighed.

Men det er sjovt at pesticider skal nævnes, fordi de er reelt kun af mindre betydning, som i at de er med til at svække bierne endnu mere, oven i forvejen at være presset af de andre faktorer.

 • 0
 • 2

Danmark har en af europas mindste tætheder af honningbier. http://www.biavl.dk/presse/pressemeddelels... Humlebier er aktive ved lavere temperatur end honningbier, problemet er mere at alle græsplæner saneres for alt der ikke ligner græs og slås hyppigt af. Landbruget er startet forsøg med lade noget græsset stå, fremfor at tage hele slet og stribeslåning af brakarealer. Nogle kommuner ændrer slåningstidspunktet af rabatter og sår striber med blomster.

Fugtigheden er et problem, når varroamiden skal bekæmpes. Myresyre-dampe trænger ikke ordentligt ned og bekæmper miden. 2017 har været meget speciel, idet myresyren ikke har bekæmpet godt nok, da ved optælling af nedfald ved oxalsyredryp i december, har vist en midebestand (hvor der i normale år ikke findes nogen.

Det er en fordel at vide noget om insekter, hvis man vil skrive om bier.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten