Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Nye undersøgelser: Skal en af Danmarks mest trafikerede veje graves ned?

Mindre trafikstøj, et stort grønt område midt i København og en effektiv måde at få vand væk under skybrud. Det er målet for en storstilet plan om at lægge tre kilometer af den stærkt trafikerede vejstrækning Bispeengbuen/Ågade/Åboulevard ned i en tunnel.

Torsdag aften blev Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti på Københavns Rådhus enige om en ny budgetaftale for 2015. Blandt de mange projekter gemmer sig 1,4 mio. kr. til at fortsætte og udbygge forundersøgelsen af det store tunnelprojekt. Projektet er højt prioriteret af Enhedslisten, fortæller teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enh.) i en pressemeddelelse.

»Enhedslisten har sikret penge til fortsatte undersøgelser af en letbane på Frederikssundsvej og en nedgravning af trafikken på Åboulevarden. Dermed er sporene lagt til fremtidige investeringer.«

Sådan kan Åboulevard i København komme til at se ud, hvis det står til Enhedslisten i København. Men en nedgravning af vejen er både dyr og vil give massive trafikproblemer i anlægsfasen. Nu skal rådgivningsfirmaet Rambøll undersøge, hvor store problemer der kan blive tale om, og vurdere samfundsøkonomien i projektet. Illustration: Åbn Åen

Allerede på sidste års budget blev der afsat 400.000 kr. til forundersøgelsen i 2014 og 600.000 kroner i 2015. Med den nye aftale bliver der tilført yderligere 1,4 mio. kroner til undersøgelserne.

Kommunen har hyret Rambøll til at stå for undersøgelsen, der blandt andet skal vurdere, i hvor høj grad en nedgravning kan bidrage til at løse de problemer, som byen har med trængsel, trafikstøj og klimasikring.

Rambøll afleverede tidligere i år deres foreløbige notat. Det anslår, at anlægsprisen for at grave de omkring tre kilometer vej ned med cut-and-cover-metoden ville være 4,2 til 6,2 milliarder kroner, afhængigt af om man vælger en kort eller en lang tunnel.

For den pris får man halveret antallet af støjplagede boliger i området, som der i dag er omkring 3.500 af. Desuden kan man bruge det grønne område over tunnelen til at reetablere Ladegårdsåen, der løb på strækningen, før vejene tog over.

Den oprindelige plan med tunnelen var, at den også kunne fungere som en kæmpekloak under skybrud, men ifølge Rambølls beregninger vil genåbningen af åløbet betyde, at størstedelen af regnen under en såkaldt 100-års hændelse faktisk kan løbe på overfladen. Hvis man dropper ideen om at bruge tunnelen som vandmotorvej, vil den blive billigere, men Rambølls anlægsestimater tager udgangspunkt i, at begge tunnelens rør skal kunne bruges som kloak.

Trods de mange fordele har tunnelforslaget også mødt mange indvendinger - blandt andre fra det konservative medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager.

»Det må være en tanke, der er født i Andeby. Det kræver en pengetank på størrelse med Joakim von Ands at grave gaden ned, og det kræver en Georg Gearløs at få det fikset på én nat,« skrev han i et debatindlæg i 2013.

Det er især den fem år lange byggeperiode, som han forudser vil give massive problemer.

»Det er et luftkastel at tro, at vi kan holde byens mest trafikerede vej med 50.000-60.000 daglige biler lukket i en anlægsperiode på 5-6 år. Byens øvrige vejnet kan ikke bære denne ekstra trafik, så derfor vil trafikken i København bryde sammen.«

Rambølls foreløbige notat har ikke undersøgt, hvordan et eventuelt anlægsprojekt vil påvirke trafikken i anlægsperioden. Det skal ske nu.

En anden vigtig anke, som fik Morten Kabells forgænger på teknik- og miljøborgmesterposten, SF’eren Ayfer Baykal, til at trække sin støtte til projektet, er, at det ikke vil afhjælpe den trængsel, som også plager København.

»Det er tankevækkende, at det ikke vil mindske antallet af biler i København, som er den helt store udfordring. Det er hovedet under armen at tro, at vi løser problemet ved at grave bilerne ned på et stykke – de kommer jo op igen,« sagde hun sidste år til Politiken.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Men penge er før brugt på skandaler som IC4. Her er et projekt som er en hamrende god ide. Det bliver smart, flot og anvendeligt. Kom nu bare i gang.

 • 13
 • 12

Pris for lydisolerede vinduer: 50-100.000 pr bolig.

Idéen lyder som sådan fin. Men prisen og tidsplanen er helt i hampen.

Hvordan kan cut-and-cover koste 4-6 mia kr? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det må være noget med kompliceret fundering af de eksisterende boliger...

Er de mon fredede? Det ville være billigere at rage dem ned først, lave billigere fundamenter, og dernæst bygge nye boliger. Så kan man også lave en erstatningsvej i byggeperioden, der hvor boligerene lå. Så kan det gøres uden at forstyrre trafikken.

Det er naturligvis en kættersk tanke. Men det er vel ikke umuligt at bygge de gamle boligkarréer op igen, så de ligner de gamle (hvis det er et krav), blot efter moderne standarder mht. energiforbrug m.m.

Nå, de bygninger er sikkert proppet med advokatkontorer og bedsteborgere, så det kan ikke lade sig gøre (sorry, jeg bor ikke i Kbh, så jeg har ikke lige på nethinden, hvordan der ser ud).

Genhusning kan også vise sig at være umuligt. Nu skal man jo heller ikke rydde folks boliger, bare fordi nogen synes det kunne være pænt med en å.

 • 8
 • 8

I fald dette kommer igennem, er det bevis på en sjofel omgang med skatteborgernes penge, samt en ligegyldighed over for byens beboere og de erhversdrivende. Hvor skal den trafik der før blev afviklet på Åboulevarden flytte hen? Hvilke andre dele af byen skal have trafik-aben? De tror måske at den trafik bare forsvinder? Det ville da også passe godt i den betonsocialistiske ideologi hos Enhedslisten, at kunne knuse bilismen i København. Føj for den lede!

 • 6
 • 15

Netop, det kan jo lade sig gøre at forbedre trafiksituationen uden at smadre trafikken. Det er et valg man tager, hvis man ønsker det ;o)

 • 6
 • 0

I Århus viser erfaringer fra åbningen af Århus Å, at erhvervslivet har firedoblet omsætningen, så jeg tror ikke erhvervslivet vil klage.

Og desuden står der jo i undersøgelsen, at der skal være 6 spor åbne i anlægsperioden, så trafikken skal ikke flyttes eller lukkes. Dvs. de vil bruge top-down metoden i 2 etaper til cut n cover-tunnel på en del af strækningen og Bispeengbuen kan også afvikle trafik mens tunnel støbes.

Automatreaktioner på baggrund af, at én politiker siger vejene skal lukkes er sgu lidt for nemt. Sæt jer dog ind i projektet i stedet for ingeniører...

 • 20
 • 5

Hej Martin

Man har også undersøgt en boret tunnelløsning, hvor man formentlig kunne reducere påvirkningen af trafikken, men tunnellen skulle i så fald ned i 40 meters dybde og det ville gøre tilslutninger til det omkringliggende vejnet meget mere problematisk. En boret tunnel vil derfor være endnu dyrere.

The Big Dig blev i øvrigt både 9 år forsinket og omkring 200 procent dyrere end forventet. Det siger noget om, hvor svært det kan være at lave store og meget indgribende infrastrukturprojekter i en tætbebygget by.

Venlig hilsen

Ulrik Andersen Journalist Ingeniøren

 • 13
 • 0

Hvor skal den trafik der før blev afviklet på Åboulevarden flytte hen? Hvilke andre dele af byen skal have trafik-aben?

Måske burde du ulejlige dig med først at læse artiklen? Der står ret beset intet om permanent at lukke eller indskrænke Åboulevarden, om end en anlægsperiode på 5 år lyder længe.

Inden alle råber ad et sådanne projekt, burde man som minimum undersøge typerne af trafik, strømme og om en del kunne presses ud på ringvejene.

Strækningen er ikke blandt byens kønneste - og væsentlig færre biler får næsten pr. automatik en motorvej. Hvis det lå vest for Lillebælt :o)

 • 13
 • 7

Sæt hastighedsgrænsen op til de 60 den var før, og lad markedet bestemme huslejen i de støjplagede boliger. Det kan ikke være meningen at folk med åbne øjne flytter ind i en billig, støjplaget bolig, og derefter forlanger at samfundet skal bruge kæmpe beløb på at fjerne støjen, foruden at hæmme trafikkens afvikling yderligere.

 • 5
 • 8

Kunne det ikke være en løsning at etablere nogle gode, automatiske parkeringsløsninger og så bygge nogle flere og brede cykelstier? Måske sådan nogle motoriserede fortorve ligesom dem man har i lufthavnen.

For 6 mia burde man da kunne lave noget smart her. Man får godt nok ikke en tunnel til regnvand men man kan tilgengæld bygge parkeringsanlæg først uden at bremse trafikken. Det vil så igen kunne afhjælpe den generelle bil belastning i hele byen og ikke bare Åboulevarden.

Jeg er godt klar over at det ikke er alles livret, men der kan jo næsten ikke være flere biler i byen.

Mvh Thomas

 • 4
 • 3

Jeg har læst artiklen og min anke gælder stadig. Hvor skal trafikken hen mens der bygges? Det er det samme problem politikerne diskuterer, som nævnt i artiklen!

Og kunne de penge ikke bedre bruges på en løsning på trafikmængden og ikke blot en forskønnelse af et lille område til en gigantisk pris? F.eks. en havnetunnel. Den ville komme hele byen til gavn.

 • 4
 • 4

Det er jo smukke billeder med cykel boulevarder på begge sider af en å - men mindre kunne vel gøre det?

Halver vejen, og brug den ene siden til åben å og miljø - og den andeen til reduceret dobbeltrettet trafik. Resten af trafikken må ud via ringvejene - og det helt ideelle vil være at få lavet det hele I kombination den ofte diskuterede havnetunnel med diverse tilslutninger I centrum.

Det kan næppe blive dyrere end at grave hele Åboulevarden ned...

 • 3
 • 3

I Århus viser erfaringer fra åbningen af Århus Å, at erhvervslivet har firedoblet omsætningen, så jeg tror ikke erhvervslivet vil klage.

Kan ikke sammenlignes. I århus løber åen i centrum ved gågader, butikker, kontorer, restauranter og stormagasin, mens der i Kbh. ligger boligblokke og et tidligere telefonhus. Det skal nok tiltrække folk fra hele byen og skabe nyttig aktivitet, så som hundeluftning?

 • 3
 • 2

Skønt at tanken kan være belejlig og indbydende, er det værd at huske på hvilken mængde penge vi snakker om.

Dette projekt bliver man nød til at tænke i et størrer samfundsmæssigt perspektiv, der kunne være andre steder i Danmark, det vil sige områderne omkring København, for dem som ikke vidste det, som kunne være invisteret bedre.

Trængslen bliver jo ikke mindre af at man graver vejene under jorden - gør det hellere sådan at sats på metro, og forbyd personbiler i indreby, de har intet at gører inde i midtbyen, og for at det ikke skulle være løgn så er københavn altså ikke en særlig stor by, så hvis folk vil befærde sig rundt på hjul i byen, så er cyklen et ganske godt alternativ.

Mvh Dennis

 • 7
 • 2

Carsten - nu er det nok et mindretal, der pendler fra Kalundborg.

For 6 mia kunne man sikkert også etablere omklædningsrum med skabe og et aflåst rum til cyklen. Det skal selvfølgelig laves på en måde så det ikke minder om en grafitti befængt baggård.

Jeg er ikke anti-bil men kan ved selvsyn konstatere, at der næsten ikke er plads til flere biler. Det handler vel også om at tilbyde en anden mulighed som kan fungere nogenlunde godt. Her er cyklen ideel da du jo ikke skal vente på næste bus eller tog.

Mvh Thomas

 • 5
 • 1

Man har gjort det i flere byer i verden, man vil få grønne områder samt mindre støj ,samt få vandløbet frem igen som kan klare noget at det ekstra vand ved skybrud , dog må der tages hensyn til damhussøen . Se f.esk. I byen Boston der fik man et stort grønt område oven på tunnelen da vejen var gravet ned , det blev en kæmpe gevinst for beboerne langs vejen

 • 2
 • 0

Hvis du læser det igennem vil du finde ud af at Åboulevard ikke forsvinder og hvad sjofelt er der ved en by forskønnelse.? Jeg syntes at IC4 skandalen er en del mere sjofelt over for skatteyderne.

 • 4
 • 0

Hvis man nu gravede åboulevarden ned, så kunne man samtidig med at det grønne areal blev etableret lægge spor til letbane/sporvogne. På den måde kunne noget af biltrafikken ind i Kbh måske flyttes til offentligt transport, samtidig med at redningskøretøjer fik mulighed for at nå de bebyggelser hvor vejen ikke mere lå :)

Edit: evt kunne letbanen forlænges ud af Hillerød motorvejen som kombineret med park&ride parkeringshuse kunne reducerer trafikken yderligere.

 • 3
 • 2

Jeg synes det ville give mere mening at starte de godt 1000m længere ude af Borups Allé hvor tunellen under Bellahøj / Frederikssundsvej stopper idag. Det vil give et stort løft til Nodvest kvarteret samt at det vil give et godt tilslutningsanlæg ved Hulgårdsvej og Hillerødgade.

Samtidig forstår jeg ikke at boremaskinen ved en boret tunnel skal ned i 40m dybde, det er jo muligt bore i andet end kalklagene underbyen.

 • 3
 • 0

Peter da jeg var barn gik jeg i børnehave på Borupsalle da havde beboerne. Haver på den ene siden og lidt på den anden ,det vil kunne genetableres igen hvis vejen blev lagt ned under jorden ?

Så ved Hillerødgade havde vi en legeplads som Bispebuen tog fra os , da man byggede den ?

Såfremt man lage hele vejen fra bellahøj ned under jorden ned gennem Åboulevarden ville København få et langt bedre miljø, samt man kunne etablerer flere grønne områder og åen kunne frilægges , det ville blive et eklusivt område der ?

 • 1
 • 1

Hvad med expropriere en husene på den ene side og lave en rigtig boulevard, med både plads til å, og biler. Måske træer vil hav en fantastisk dæmpende virkning på støjen. Nå nej det er der jo ikke grøn politisk prestige i. Og alle de gode røde vælgere skulle jo nødig mist the deres boliger.

 • 1
 • 5

Der er mangel på boliger, så det er en dårlig ide ,samt der er mangel på billige boliger , det beton man bygger er desværre ikke lige godt ,med indeklimaet

 • 2
 • 1

Kunne det ikke være en løsning at etablere nogle gode, automatiske parkeringsløsninger og så bygge nogle flere og brede cykelstier? Måske sådan nogle motoriserede fortorve ligesom dem man har i lufthavnen.

Jo, men idet omfang, vi taler om København er der ingen reel interesse i det. Parkeringsløsningerne skulle i så fald etaberes i det ydre af Københavns Kommune, for omegnskommunerne har ingen interesse i det. Københavns Kommune gad ikke en gang sørge for parkeringsmuligheder ved Flintholm Metrostation da den blev etableret - eller nogen som helst andre af Københavns Metostationer. Bredere cykelstier javel, men det hjælper ikke meget, hvis Frederiksberg ikke vil spille med. I det indre København er der næsten ikke nogen cykeltrængsel, hvis vi fraregner vejarbejder, hvor heller ikke cyklister kommer over for første grønfase (hvis de holder sig til reglerne).

I min optik lider København af en opfattelse af, at andre (omegnskommunerne) skal løse problemerne i indre by, uden selv at ville bidrage med en mulighed for passende skift til offentlig i udkanten af selve København.

 • 0
 • 0

Her er en tidligere version af forundersøgelsen: http://www.ladegaardsaaen.dk/wp-content/up...

Når man alligevel ønsker at grave trafikken ned, kan det undre, at man vælger at grave netop hvor trafikken er tættest.

Det ville genere mindre, hvis man valgte et andet sted at grave trafikken ned - altså vælge en anden rute end Åboulevarden til den nedgravede trafik, og først når de(n) nye nedgravede vej(e) var færdig(e) etablere åen og resten af de rekreative tiltag på Åboulevarden.

 • 1
 • 0

Øhh, det bliver Åboulevard ikke nedgravet af. Forstår ikke lige hvad du mener.

Åboulevard ( ikke Åboulevarden ) skal i jorden og der skal skabes et rekreativt område på den gamle Åboulevard.

 • 0
 • 0

på Åboulevarden (alm københavnsk). Der skal laves et hul og jord skal køres væk og bygge materialer ind. Når tunellen er færdig kan man gå i gang med projektet. Hvor hullet skal starte vil der selvfølgeligt blive trafik problemer. En foreslog at starte ved Bellahøj tunellen, hvor dyrt/vanskeligt ville det være at overdække den så personbiler kørte over i stedet for under. Lasbiler kan bruge op og ned kørsels ramperne. Så spare man også at lave en af til kørslerne til tunellen. Kø kørslen starter allerede et par kilometer længere ude og fortsætter resten af rejsen ind til KBH centrum, så det ville være 2 ekstra lyskryds der skal passeres, det ene er blot en lille vej. Lastbiler ved bygeprojektet ville have næsten direkte adgang til Hillerød motorvejen. Og når man alligevel er der nede så byg en ordentlig røvfuld underjordiske parkerings anlæg, det kunne måske begrænse noget af den trafik der vil komme op af udgangs hullet i centrum. Her skal man nok lige undersøge hvad de mennesker der hverdag benytter Åboulevarden egentlige destination er. Også gerne underjordisk parkeringsmulighed lige efter man er kørt ind i bellahøj tunellen, så har man gjort klar til fremtidens billister der medbringer en elektrisk-cykel som de benytter til de sidste 5 besværlige storby centrum kilometer. Det må være en fordel for krop og sjæl at cykle langs en å, frem for at drukne i en flod af metal.

Kunne den å ikke også være noget bredere end på billedet, så man kunne sejle i kajak og kano, og flere fisk kunne leve der nede.

 • 0
 • 0

Det kan du sådan set have ret i men resten af vejnettet er indrettet efter Åboulevard er der hvor den er.

Hvis man skulle flytte hele infrastrukturen ville anlægsudgifterne blive astronomiske og det ville skabe uforholdsmæssig meget trafik i resten af København.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten