Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Nye tekniske løsninger kan gøre en energiø 20 milliarder kroner billigere

PLUS.
Illustration: VindØ Consortium

Der er ingen grund til at købe standardhavvindmøller, når vi om få år går i gang med at bygge vindmølleparker i forbindelse med de kommende energiøer. Andre og enklere typer kan gøre det, og selve øerne kan også blive en smelte- digel af nye energiløsninger.

Det mener energiforskere fra DTU og AAU, som har beregnet, at de nye løsninger kan gøre en energiø med 10 GW tilsluttet vindkraft mindst 20 milliarder kroner billigere, end hvis man blot bruger kendte løsninger og standardkomponenter.

De nye løsninger kredser alle om at udfordre nogle af de standarder, som danske vindmølleproducenter og netselskaber har arbejdet efter i årtier, forklarer Spyros Chatzivasileiadis, der er lektor på DTU Elektro og har bidraget til beregningerne:

»Fordi energiøerne ­sandsynligvis vil være forbundet til land med en HVDC-forbindelse (High-Voltage Direct Current, red.), så kan vi på selve øen i praksis selv vælge, hvilke elektriske standarder vi vil arbejde med,« siger han og tilføjer, at der også har været en del mere ekso­tiske tekniske ideer oppe og vende – dem kommer vi tilbage til.

Ikke brug for grid codes

Men hvis vi begynder i selve møllerne, så ligger der i runde tal en besparelse på 3-5 procent og venter. Det skyldes, at nettilsluttede vindmøller er underlagt strenge krav til indpasning i elnettet – også kaldet grid codes. Overordnet betyder det, at møllen skal levere elektrisk energi, men ikke må være en belastning for nettet hvad angår spænding, frekvens og andre unoder.

I praksis vil det sige, at møllen skal kunne hjælpe nettet med for eksempel at stabilisere spændingen ved at kunne optage eller levere reak­tiv effekt. Det er muligt med den konverterteknologi, som alle nye møller i dag har installeret, og som bruges til at konvertere den ‘ujævne’ energi fra møllens generator til en ren 50 Hz vekselstrøm:

»Energiøerne udgør altså deres eget net, og vi kan nøjes med mindre komponenter, da de ikke også skal kunne kompensere for reaktiv ­effekt,« siger Spyros Chatzivasileia­dis og tilføjer, at en HVDC-forbindelse til land også kan kompensere for reaktiv effekt.

Alt dette kan også have ­betydning for transporten af energi fra de enkelte møller til selve ­energiøen. I dag forbindes et større antal havmøller med en transformerstation, som så fører energien i land. Møllerne i parkerne forventes at være på 10-15 MW hver, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at samle dem i grupper af fem møller med egen transformer, som er koblet til den transformer, som fører energien hele vejen til energiøen:

»Men når vi nu alligevel vil ­ændre på, hvordan vindmøllerne er forbun- det til enerigøen, så kunne vi samtidig øge den interne spænding i vindmølleparken og sende energien direkte til den store transformer. På den måde ville vi kunne spare mange mindre transformere,« siger Spyros Chatzivasileiadis.

Alene denne løsning vil kunne spare omkring 12 mia. kr. på regningen for udstyr til 10 GW havmøller.

Men der er også mere ­avancerede elektrotekniske muligheder; for hvad nu hvis udviklerne helt dropper ideen om et vekselstrømsnet og i stedet går direkte til jævnstrøm? I så fald ville hver mølle kunne nøjes med en meget mere enkel konverter og et jævnstrømskabel til en koblingsstation. Herfra kunne jævn­strøm sendes til energiøen. Forskerne har ikke regnet på besparelserne her, men Spyros Chatzivasileiadis er overbevist om, at det vil være teknisk og økonomisk muligt.

Brint i møllen

Når energien er kommet i land på energiøen, opstår endnu en mulig­hed, der potentielt kunne spare penge. Det handler om produktion af brint og muligvis også ammoniak. Det er nemlig langt billigere at lægge et rør til transport af brint ned i havbunden end at placere et elkabel – faktisk kan brinten føres i land til den halve pris:

»Vores beregninger viser, at det vil være 12 procent billigere at producere brint på energiøen, end hvis det skal gøres på fastlandet,« siger Spyros Chatzivasileiadis, som også peger på den nærliggende tanke, at brinten kan produceres direkte i møllen og sendes til energiøen i et rør parallelt med elkablet.

Den type møller er stadig på eksperimentalstadiet, men på en vindmølle fra Siemens-Gamesa i Flø lidt uden for Brande, er der i år blevet installeret et 0,4 MW brintproducerende system i en vindmølle, hvilket altså viser, at ideen allerede er en realitet.

Det er yderligere den fordel ved brintproduktion direkte i møllen, at energiproduktionen kan styres mere effektivt som én enhed frem for to uafhængige. Det vil også gøre dem billigere i produktion og drift, da møllen og elektrolyseproduktion kan dele udvalgte komponenter og infrastruktur.

Samlet vurderer forskerne, at der for en energiø med 10 GW ­tilsluttet vindmøllekapacitet vil være 7,5 mia. ke. at spare på selve vindmøllerne, 12 mia. kr. på transformere og oven i det mulighed for mere avancerede løsninger.

Spyros Chatzivasileiadis under­streger dog også, at forskernes ideer og drømme kan møde konkurrencemæssige udfordringer hos mølleproducenterne:

»Markedet for vindmøller, der er tilpasset vores nye ideer, ­eksisterer ikke i dag og vi skal derfor have nogle vindmølleproducenter til at komme med et tilbud. Der er derfor risiko for, at der kun vil være få udbydere, og at konkurrencen dermed bliver stærkt begrænset,« siger han.

Energiøerne er stadig i planlægningsfasen, men forskerne på de danske universiteter understreger, at det er nu, stregerne skal slås til de nye teknologiske løsninger, hvis de skal nå at blive klar og ­besparelserne blive en realitet. j

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det lyder mere og mere som et IC4-projekt på anabolske steroider bortset fra, at IC4 projektet "kun" kostede de danske skatteydere 7,5 milliarder kr. Danmark har ikke økonomien til at drive udviklingsprojekter af denne størrelse og kompleksitet.

 • 13
 • 11

Hej Lars Jørgensen

Danmark har ikke økonomien til at drive udviklingsprojekter af denne størrelse og kompleksitet.

Ja; what could possibly go wrong?

Den moderne vindturbine er stort set udviklet i Danmark, så det fik vi råd til og efterfølgende tjenes der gode penge.

Offshore vindmølleparker er stort set udviklet i Danmark, så det fik vi også råd til og efterfølgende tjenes der gode penge.

Det med en ø i havet kan vi nok ikke tage æren for, men de øer vi har bygget er her endnu.

Undersøiske kabler kan vi nok heller ikke tage æren for, men både TDC og Mærsk var stærke på kabellægning og et firma som NKT har haft sin bid af kagen på avanceret kabler.

HVDC kan vi nok heller ikke tage æren for. Men Energinet er ejer eller partsejer af jævnstrømsforbindeler til Norge, Sverige, Holland og Tyskland. Endvidere er der jævnstrømsforbindelse mellem Fyn og Sjælland. Ydermere er forbindelse ti England under bygning, for resten til under budgetteret pris.

Måske skulle man komme ud af 1864 og forstå vi har noget at have selvtilliden i.

 • 25
 • 4

Men hvis vi begynder i selve møllerne, så ligger der i runde tal en besparelse på 3-5 procent og venter. Det skyldes, at nettilsluttede vindmøller er underlagt strenge krav til indpasning i elnettet – også kaldet grid codes. Overordnet betyder det, at møllen skal levere elektrisk energi, men ikke må være en belastning for nettet hvad angår spænding, frekvens og andre unoder.

Med et kunstigt AC net i parken, skal aktiv og reaktiv effekt stadig holdes i balance. Da højspændings kabler er meget kapacitive, skal effektelektronikken kunne produksere negativ reaktiv effekt. (virke som spole, sende strøm ud i nettet der er bagefter spændingen).

Den reaktive effekter kræver at konverterne skal dimensioneres til en større strøm end hvis man kunne nøjes med at generere ohm’sk effekt. Ved at anvende DC til land, får man fjernet reaktiv effekt bidraget fra land kablerne, men man har stadig array kablerne.

Traditionelt har man haft reaktorer (spoler) på en central platform til at (grov) kompensere for land kablerne, og møllerne har så kompenseret for array kablerne. Den centrale platform har normalt også en spændings regulering vha. trin koblere (tap changers), som virker som en slags vario trafo. Jo højere man går op i spænding, jo mere kapacitive bliver søkablerne, hvilket giver en spændings stigning i den ende af kablet som mølleerne er koblet til. I nogle af parkerne holdes converterene i møllerne indkoblet selv med møllen stoppet, for at holde spændingen nede.

Ang. aktiv effekt, skal parken kunne håndtere ’Fault Ride trugh’ pga. fejl på land. Ved DC til land, er møllerne isoleret fra spændings dykket, men i stedet ser de en overspænding da HVDC stationen på land går i strømbegrænsning på AC siden, og dermed ikke kan flytte alt effekten på DC siden. Møllerne skal derfor stadig have en dumpload hvor de kan dumpe alt effekten i nogle sekunder, indtil nettet forhåbentlig bliver normalt.

»Energiøerne udgør altså deres eget net, og vi kan nøjes med mindre komponenter, da de ikke også skal kunne kompensere for reaktiv ­effekt,« siger Spyros Chatzivasileia­dis og tilføjer, at en HVDC-forbindelse til land også kan kompensere for reaktiv effekt.

Det er korrekt at en HVDC station kan kompensere for reaktiv effekt, men kun i dens ende af array kablet.

En energi ø med 10GW installeret, vil have meget lange kabler i parken. Jeg ser ikke at grid codes forsvinder pga. HVDC, de bliver bare lidt anderledes.

 • 11
 • 0

Men når vi nu alligevel vil ændre på, hvordan vindmøllerne er forbundet til enerigøen, så kunne vi samtidig øge den interne spænding i vindmølleparken og sende energien direkte til den store transformer. På den måde ville vi kunne spare mange mindre transformere,« siger Spyros Chatzivasileiadis.

Det at hæve spændingen er et evigt ønske fra kunderne, pt. kender jeg ikke møller designet til mere end 66kV. Problemet er at komponenter til højere spændinger fylder mere i møllen, og kræver større respektafstande.

Det kan hurtigt blive dyrt hvis hvis de øgede vægt og volumen krav bliver design drivende for strukturen. En vindmølle er ikke som en sub-station på en pløjemark hvor man nemt kan hegne et større område ind.

Jeg er sikker på at nyere generationer af møller nok kommer op på den dobbelte spænding, men på det tidspunkt har kunderne ønsker om den 4 dobbelte spænding.

 • 6
 • 0

Den moderne vindturbine er stort set udviklet i Danmark, så det fik vi råd til og efterfølgende tjenes der gode penge. Offshore vindmølleparker er stort set udviklet i Danmark, så det fik vi også råd til og efterfølgende tjenes der gode penge.

@Niels Peter Jensen kan du ikke kvantificere: "...tjenes der gode penge...". Vindmølleindustrien er nu direkte og indirekte blevet substitueret i 25 år af garanterede minimumstariffer og støtteordninger, som forbrugerne og skatteyderne har betalt for. Det er nærmest en verdenssensation, når en vindmølle i dag bliver opsat uden statsstøtte. Jeg støtter den grønne omstilling, men ikke for enhver pris. Hvordan får vi mest grøn omstilling for pengene? Jeg tvivler på, at de skitserede løsninger er vejen frem, specielt med den korte tidshorisont in mente.

 • 3
 • 16

Men der er også mere avancerede elektrotekniske muligheder; for hvad nu hvis udviklerne helt dropper ideen om et vekselstrømsnet og i stedet går direkte til jævnstrøm? I så fald ville hver mølle kunne nøjes med en meget mere enkel konverter og et jævnstrømskabel til en koblingsstation. Herfra kunne jævnstrøm sendes til energiøen. Forskerne har ikke regnet på besparelserne her

En 10GW energiø må mindst være tilsluttet en DC spænding på 200-400kV. Det vil være noget voldsomt hvis hver mølle skal have anlæg til at håndtere den spænding, og de kortslutnings effekter der er forbundet med dette. Hvis møllerne skal køre på en lavere spænding, så kræver det array DC/DC konvertering på energi øen. Desuden er multiterminal HVDC ikke ligefrem hyldevare, ABB har forsøgt at udvikle dette forenings område i 15-20 år, uden rigtigt at kunne tjene penge på det. Nu er det solgt til Hitachi energy. https://www.hitachienergy.com/references/h...

Et andet problem er også at kunne føre effekt den anden vej, fra substation til mølle. En vindmølle har et eget forbrug på op til ca. 2%, dvs. den skal have leveret effekt for at kunne starte op. Det kræver ekstra kompleksitet at håndter dette.

 • 3
 • 0

Måske skulle man komme ud af 1864 og forstå vi har noget at have selvtilliden i.

Det som gør mig nervøs er at der er tale om en POLITISK beslutning, fordi beløbet er så stort. Politikere er nok de værste som du kan overlade sådan en beslutning til. OG desuden den efterfølgende projektstyring som utrolig ofte ender i total kaos. Der er mange begrundelser. Nævner blot 2 ud af en meget lang liste. 1) Total mangel på faglig indsigt. 2) Tidligere erfaringer med et stort antal kuldsejlede og voldsomt mislykkede projekter som er baseret på POLITISKE beslutninger. Denne liste over mislykkede eller voldsomt underfinancierede projekter er MEGET lang. Listen over vellykkede projekter findes også, men denne liste er ulykkeligvis meget KORT. Selv noget så traditionelt som at opføre en stor bygning, med almindelige håndværksmæssige processer og materialer er en opgave som staten helt klart ikke magter. En energiø er et projekt af en helt anden sværhedsgrad. Med flere nye processer, på prototype-niveau, som skal spille sammen på helt nye måder. Det KAN næsten kun blive en fuldtonet FIASKO.

 • 6
 • 1

Hvordan ser regnestykket ud hvis man lader hver enkelt mølle producerer brint, og herfra sender det i land via rør? Elkabler og energi Ø er abnormt dyrt – brug pengene til energiproduktion i stedet.

 • 0
 • 0

Det er yderligere den fordel ved brintproduktion direkte i møllen, at energiproduktionen kan styres mere effektivt som én enhed frem for to uafhængige. Det vil også gøre dem billigere i produktion og drift, da møllen og elektrolyseproduktion kan dele udvalgte komponenter og infrastruktur.

Det her tager mindst 5-10 år at produkt modne. Vejen fra at have et nedskalleret setup til at virke nogenlunde i et lab, til at kunne serie produksere, installere, og drifte det offshore med god økonomi er lang.

Det tager ca. 1.5-2 år fra et design er frigivet (Design BoM freze), til møllen bliver sat i drift offshore. De fejl der slipper igennem design verification, bliver først erkendt efter 1.5-2 år, derefter skal der udvikles en upgrade løsning der skal installeres i alle møllerne.

Når der indføres ny teknologi, er man ikke altid klar over hvad der er vigtig at modellere, hvilket betyder der bliver lavet fejl. Nogle ting manifestere sig nylig når det bliver integreret med resten af møllen, eller parken. Andre ting kræver mange drift timer, eller mange møller for at blive erkendt. Design iltrationerne tager lang tid. De fejl der skal rettes offshore er ekstremt dyre at rette, en effektiv teknikker time offshore koster mindst 10 gange så meget som på land.

Et simpelt problem som at en automat sikring tripper en gang om måneden, kan hurtig lægge beslag på en del resurser når der er 100 møller med problemet. Et sådant problem kan nemt holde 10 mand konstant beskæftiget i 2-3 måneder, samt 20 andre on-and-off indtil der er implementeret en løsning.

Energiøerne er stadig i planlægningsfasen, men forskerne på de danske universiteter understreger, at det er nu, stregerne skal slås til de nye teknologiske løsninger, hvis de skal nå at blive klar og ­besparelserne blive en realitet.

Jeg er bange for at vindmølle fabrikanterne bliver tvunget til at serie producere umoden teknologi, som der så skal bruges ufattelig mange penge på at udbedre.

Jeg foretrækker en kontrolleret rool-out af ny teknologi, hvor antallet af møller 10 dobles for hver design iteration (1,10,100, osv.), således at man har råd til at udbedre problemerne på den forrige generation uden at gå konkurs.

 • 6
 • 0

Det jeg synes er mest fantastisk, er at der åbenbart er nogen der tror at man kan lave et frodigt grønt dansk bakkelandskab ude midt i Nordsøen...

Ja, med bølge højder på op til 25m der rammer bølgebryderne, vil der være salt i luften det meste af tilden. https://sciencenorway.no/forskningno-norwa...

En helt anden ting er at de kvadratmeter der etableres derude, vil være de dyreste i Danmark, dem har man ikke råd til at spille på rekreative områder. Der er brug for plads til HVDC anlæg, Power til X, reservedels lager, og beboelse. Der er også brug for afstand mellem PtX, og resten, på samme måde som beboelse og produktions platforme ofte er adskilt.

Jeg er ikke overbevist om at udformningen som en ø er rentabel, hvis man kan nøjes med en platform i stedet. En anden ting er at stor skala PtX ikke er en moden teknologi, det er bedre at starte med det på land, og vente med at bygge det offshore til det er modent om 10 år.

Jeg er virkelig bekymret over dette projekt.

 • 6
 • 0

Politikere vil gerne have nogle anlæg nu, der kan fortrænge noget CO2 nu og her.

Men erfaring viser at for at udvikle et godt produkt, kræves der design iltrationer, men hvis prototype anlæggende er for store, ender det i en økonomisk katastrofe, og så stopper alt udvikling.

Den danske vindmølle industri, vandt over den Svenske/Tyske/Amerikanske industri da man startede ud med små 10-50kW møller som man havde råd til at forbedre når de fejlede. Dem der startede med 1MW+ møller, endte med en dyr prototype der havde været lang tid under vejs, der ikke kunne køre, som de ikke havde råd til at forbedre.

Det er der også nogle fusions fok der har erkendt: https://youtu.be/uKwWGUT8rCw?t=580

 • 5
 • 0

Hej Niels Danielsen

Jeg er bange for at vindmølle fabrikanterne bliver tvunget til at serie producere umoden teknologi, som der så skal bruges ufattelig mange penge på at udbedre.

Konceptet er ikke umoden teknologi, men standard løsninger.

Artiklen beskriver besparelser, som kan implementeres trinvis.

1) Ikke brug for grid codes

2) Øge den interne spænding

3) Direkte til jævnstrøm

4) Brint i møllen

I modsætning til atomkraft, som skal holder 60-80 år da decommisionering er ekstremt omkostningstungt, følger vindmøller den almindelige livscyklus, som skibe, lastbiler, bearbejdningscentre, computere, powertools etc følger. Det betyder at ny teknologi kan implementeres i de nye vindmøller eller i de næste GW møller som ties ind til energiøen.

 • 1
 • 2

mest fantastisk, er at der åbenbart er nogen der tror at man kan lave et frodigt grønt dansk bakkelandskab ude midt i Nordsøen.

Ja, lige så fantastisk som et frodigt dansk grønt landskab langt ude i Øresund (Peberholm) eller som et frodigt grønt landskab på et kunstigt areal fire gange større end det oprindelige Sprogø – og så midt ude i Storebælt, uha! Gud ske lov for fantaster!

http://vand-og-jord.dk/peberholm-en-kunsti... https://www.tv2fyn.dk/nyborg/sprogoe-er-en... https://publications.sundogbaelt.dk/nature... https://news.cision.com/se/oresundsbro-kon...

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten