Nye sensorer til fly høster al deres energi fra temperaturforskelle

I samarbejde med det tekniske universitet i Wien er flyproducenten EADS i gang med at teste trådløse sensorer, som ikke behøver en ekstern energiforsyning. EADS er firmaet bag Airbus-flyene.

Sensorerne sender informationer til flyets computer om dets strukturelle helbredstilstand. Sådanne sensorer har tidligere været forsynet med batterier eller energiforsyning med ledninger.

Med laboratorieforsøg har de østrigske forskere simuleret, hvordan den indre og ydre temperatur ændrer sig, når et fly letter og lander. Den temperaturændring kan udnyttes ved at lade to elektrisk ledende materialer med hver sin temperatur være forbundet. Effekten kaldes for den ‘termoelektriske effekt’ eller ‘Seebeck-effekten’.

Den trådløse sensor, som får sin energi fra en termoelektrisk energihøster, flyder kun nogle få centimeter i diameter. Illustration: TU Vienna
Her ses den installeret i et testfly fra Airbus. EADS giver ikke noget forklaring på, hvad de mange kabler skyldes, men det må formodes, at de er en del af testopstillingen. Illustration: TU Vienna

De østrigske forskere har derfor udviklet et modul, som kan høste tilstrækkelig energi til at drive en sensor om bord på et fly. Modulet er opbygget rundt om en isterning på ti kubikcentimeter, som henholdsvis fryser og tør op, når flyet letter og lander. Når flyet letter, vil vandets temperatur falde hurtigere end selve flyets struktur - og omvendt, når flyet lettet. Det er den forskel, det termoelektriske komponent udnytter:

»Vi har været i stand til at opsamle omkring 23 joules, hvilket er nok til at forsyne en trådløs sensor med energi,« fortæller ph.d-studerende Alexandros Elefsiniotis fra institut for sensorer og aktautorer på Wiens tekniske universitet.

Lige nu er forskerne i gang med at undersøge, om der er bedre alternativer til vand, og hvordan effekten kan opretholdes under ekstreme forhold, for eksempel meget kolde områder.

Emner : Sensorer