Nye regler stiller krav til fugtindhold

Når det nye bygningsreglement BR08 bliver obligatorisk fra 1. august, vil fugt og skimmelsvamp for første gange optræde som selvstændigt punkt.

De nye regler kræver, at bygningskonstruktioner og -materialer ikke må have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp.

Skærpelsen kommer som reaktion på de senere års talrige sager om sundhedsskadelig svamp og ube­boelige huse.

»Politikerne har nu virkelig sat tommelskruer på og gjort svamp til et nøgleord,« siger Jens Dons, teknisk chef i Byggeskadefonden, som i årevis har efterset sundhedstilstanden i offentligt støttet byggeri.

Han er dog spændt på, hvor stor den reelle effekt bliver:

»For samtidig med at myndighederne øger fokus på skimmelsvamp, lægger de op til at fjerne myndighedsrollen fra kommunerne,« siger han med henvisning til planerne om at lægge store dele af den tekniske byggesagsbehandling ud til de rådgivende ingeniører selv.

Højst 75 pct. fugtighed

Desuden kræver BR08 nok tørre og sunde boliger, men reglerne angiver ingen eksakte tal for, hvor høj fugtigheden må være i enkelte materialer eller det samlede byggeri.

»Byggeriet bliver altså mødt af nogle krav om at håndtere risikoen for fugt, men får ikke nogen opskrift på, hvordan de skal opfylde kravene,« siger seniorforsker hos Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, Ernst De Place Hansen.

SBI har derfor udgivet en vejledning, som forsøger at klæde branchen på til at overholde de nye regler. Vejledningen anbefaler blandt andet, at det kritiske fugtindhold i et materiale i det omfang, det ikke er angivet af producenten, højst bør modsvare en relativ luftfugtighed på 75 procent.

Vejledningen råder også de udførende til at dokumentere fugtindholdet gennem en række målinger, som dækker hele bygningen, så de kan bevise over for bygherrer og myndigheder, at tingene er i orden.

Ernst De Place Hansen er dog spændt på at se, hvordan kontrollen af fugtniveauet i praksis vil finde sted:

»Det bliver interessant at se, hvordan kommunerne vil håndtere diskussionen om, hvorvidt de nye krav er overholdt eller ej, når de første byggerier efter de nye regler står færdige,« siger han.

Flere kilder vurderer over for Ingeniøren, at også forsikringsbranchen vil øge presset på bygherrer og udførende for at minimere fugtproblemer under byggeprocessen. Med den nye private byggeskadeforsikring, der trådte i kraft 1. april, risikerer selskaberne nemlig fremover at komme til at hænge på kostbare reparationer eller ombygninger i det færdige byggeri som følge af skimmelsvamp.

Dokumentation

Læs mere om BR08
Læs mere om SBI-anvisningen

Emner : Indeklima