Nye regler skal dæmpe lavfrekvent vindmøllestøj

Nye regler skal gøre Danmark til det første land i verden med grænseværdier for, hvor meget lavfrekvent støj, en vindmølle må udsende.

Netop den lavfrekvente støj fra møllerne har, som ing.dk tidligere har fortalt, været kritiseret for at kunne genere naboer til vindmøller.

Læs også: Professor: Kæmpemøller giver alt for meget lavfrekvent støj

Miljøminister Karen Ellemann (V) siger til Ritzau, at reglerne er klar til at blive sendt i høring hos teknikere.

»Jeg ønsker, at borgerne skal være trygge ved at være naboer til vindmøller, og derfor indfører vi som de første i verden en grænse for den lavfrekvente støj fra vindmøller«, siger Karen Ellemann til nyhedsbureauet og tilføjer:

»Det er en vigtig forudsætning for, at det vil lykkes kommunerne at få opstillet alle de vindmøller, som regeringen ønsker sig i bestræbelserne på at blive et fossilfrit samfund«.

De nye grænseværdier for lavfrekvent støj ligger på 20 decibel indendørs. I dag er det enten grænsen på 44 decibel udendørs eller afstanden fire gange møllens totalhøjde, der afgør, hvor tæt naboer i det åbne land må placeres på vindmøller.

Reglerne kommer til at gælde for alle nye møller, mens møller, der allerede kører, hører under de nuværende regler. Karen Ellemann forventer, de nye regler træder i kraft fra udgangen af september.

Dokumentation

Politiken: Vindmøller skal nu larme mindre

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Nye regler skal dæmpe lavfrekvent vindmøllestøj".

Ja, gid det var så enkelt, så var det jo bare at lave flere regler.

Det er selvfølgelig pindehuggeri, men man skal passe på at sproget ikke løber af med een. Analogt med at et produkt heller ikke bliver bedre af at blive testet i sig selv, uanset hvor grundige test du laver.

 • 0
 • 0

"I dag er det enten grænsen på 44 decibel udendørs eller afstanden fire gange møllens totalhøjde, der afgør, hvor tæt naboer i det åbne land må placeres på vindmøller. "

Mon ikke det er den anden vej rundt? Hvor tæt vindmøller i det åbne land må placeres på naboer!!

Det er sjældent at byggeri på landet kommer efter opstilling af vindmøller.

 • 0
 • 0

Ja man kan jo også frygte at det nye lovtiltag kan medføre at der stilles færre vindmøller op i fremtiden. Det må jo umiddelbart være virkning når reglerne strammes. Det er i forvejen en MEGET tung proces at komme igennem en VVM redegørelse og alt havd det indebærer, for at få lov at stille en vindmølle op. Det er naturligvis fint hvis man kan motivere vindmølle-industrien til at gøre noget ved den lavfrekvente støj, der åbenbart er et problem. Hvis det så på sigt kan medvirke til at gøre vindmøller mindre upopulære er det godt. Jeg synes imidlertid at man som lovgiver skulle se skubbe på for at få nogen møller op nu, det har jo stort set været sat i stå de sidste 10 år. VKO har gjort hvad de kunne for at få så få vindmøller i DK som muligt.

 • 0
 • 0

Det er særdeles relevant, at embedsværket nu langt om længe er begyndt at lytte til de internationalt anerkendte akustiske forskere fra Aalborg Universitet.

Det var sandelig også på tide, for det har lignet en uartighed, at Miljøministeren og Miljøstyrelsen hidtil har tilkendegivet, at der ikke er problemer med lavfrekvent støj.

Miljøminister Karen Ellemann (V) har sågar fremført dette ved adskillige lejligheder i Folketinget.

Med Miljøstyrelsens og ministerens erkendelse af, at der nu foreligger dokumentation for, at store vindmøller ikke kan holde sig indenfor de støjmæssige grænseværdier, må konsekvensen være, at man STRAKS stopper al planlægning for store vindmøller, indtil konsekvenserne er afdækkede !

Dette gælder ikke mindst i forhold til etableringen af det skandaleombruste vindmølletestcenter i Thy nær Østerild, hvor Miljøministeren nu i strid med lokalbefolkningens ønsker vil gennemføre tvangsmæssig ekspropriation af slægtsgårde og andre ejendomme. Kommissarius har netop på anmodning fra ministeren nu indkaldt til ekspropriationsforretning d. 28. juni 2011 om formiddagen for at starte udsmidningen af lokalbefolkningen. Dette omfatter bl.a. en 83-årig dame, som er barnefødt på gården !

Når det nu er dokumenteret, at store vindmøller har større lavfrekvent støj og ikke kan holde sig indenfor grænseværdierne, så er der jo også anledning til at henlede opmærksomheden på det faktum, at de urigtigt beregnede støjmålinger i de foreliggende og manipulerede VVM-redegørelser forud for testcenterets politiske behandling ikke bør kunne danne baggrund for en tvangsmæssig ekspropriation af folks ejendomme !

Måtte dette desuagtet ske vil det helt sikkert dokumentere, at Danmark er blevet en VANDALSTAT, og man skal ikke acceptere et sådant overgreb på en befolkning !

Hvis vindindustrien og politikerne ønsker at gennemføre udbygning af sort vindenergi ved anvendelse af tvangsmæssige foranstaltninger overfor befolkningen, er der grund til at foretage alvorlige overvejelser.

Man kan støtte kampen mod dette overgreb mod naturen og biodiversiteten i Thy ved at sende en SMS med teksten MILJØ150 og sende til 1999, hvorved man støtter med 150 kr. via telefonregningen.

 • 0
 • 0

Det er jo så din påstand, Svanholm at eksperterne fra Aalborg Universitet er mere eksperter, mere uvildige og klogere end andre eksperter i dette land og for dens sag skyld resten af kloden. Du svinger dig noget op i det skingre toneleje, uden at dokumentere at dokumentere de manipulationer og anden svindel du henviser til. Der er ingen energiproduktioner der er omkostningsfri, heller ikke overfor miljø og mennesker. Hvem og hvad er det lige helt nøjagtigt man støtter?

 • 0
 • 0

Som beboer i et mølletruet område, ja truet af inhabile kriminelle lokalpolitikere støttet af lige så rådne folk hos miljøcentret er jeg helt enig i al kritik der kan fremføres. Jeg har mærket på egen krop hvor lidt respekt mølleopstillere har for lov og ret. Og forfattere til VVM rapporter er ikke et hak bedre, de skriver blot det de bliver bestilt til, møllerne skal op.Når så alle forudsætningerne for glansbilledVVMèr overtrådt giver de kommunale folk der samtidig er mølleopstillere bare sig selv endnu en dispensation.

Vindmølle industrien er til at brække sig over! Mage til råddenskab skal man lede længe efter!

Man kan lave alle de love og regler man vil, men til hvilken nytte? Love og regler respekteres ikke af møllemafiaen.

 • 0
 • 0

Det er lige før det bliver injurierende det her. Hvis det havde været mod en privatperson er det over den grænse. Jeg troede det var et seriøst forum her. Farvel og tak.

 • 0
 • 0

Jeg kan kun sige at hvert et ord er sandt, og derfor ikke velset blandt.de ramte. Jerg ser at Vestas aktien, vores allesammens folkeaktie, fortsat falder.Jeg er ked af det venner, løn som forskyldt.

 • 0
 • 0

@ Carsten Markussen

Injurierende, mumle mumle mumle ____ jeg går bestemt ud fra at Lavfrekvent lyds farlighed vil vise sig, og som følge heraf vil man være at frifinde i en Injuriesag. Jeg går ud fra vidnerne skal tale sandt i følge dommeres Belæringer, og hvis man ikke taler sandt kan man straffes.

De som var tilhængere af Kernekraft dengang denne debat foregik, deres troværdighed faldt og faldt, og blev mere og mere skinger.

Møllernes højde og andre dele begynder jo nærme sig "Bølgelængder af Lyd", så klart samme bliver ganske ubehagelige være i nærheden af.

Og jo man blåstempler eller godkender sig selv :-(

 • 0
 • 0

Jeg forstår godt at folk bliver generet af de kæmpemøller der står hist og pist, men når man kører gennem landet slår det mig også, hvor lidt de ældre små møller generer. For eksempel da de to store møller blev sat op på Avedøre Holme, slog det mig hvor synlige de var i forhold til de eksisterende. Er det virkelig så dårlig en forretning med de mindre møller, så man hellere vil lade være med at sætte nogle op, fordi de skal være så store at de ingen steder kan stå?

 • 0
 • 0

Jeg kan kun sige at hvert et ord er sandt, og derfor ikke velset blandt.de ramte. Jerg ser at Vestas aktien, vores allesammens folkeaktie, fortsat falder.Jeg er ked af det venner, løn som forskyldt.

Så kan du jo også dokumentere at lokalpolitikerne er inhabile og kriminelle, og at sagsbehandlerne er rådne. Den dokumentation ser jeg frem til

 • 0
 • 0

Den dokumentation ligger hos Naturklagenævnet. Jeg kan ikke give den til dig da jeg så ville afsløre hvem de er, farligt for mig da de ikke i tidligere sager er veget tilbager fra represalier mod dem der modstod dem.

Beslutningstagere er selv mølleopstiller, ligger jord til møllerne. Miljøcentret har givet dem en forhåndsgodkendelse inden VVM, og dernst en dispensation så omfattende at det meste af lovgivningen på området er sat ud af kraft.

Desværre er de urørlige, mølleprojektet bliver uden tvivl stoppet i Naturklgenævnet, men det skyldes udelukkende mange hundrede timers arbejde af dygtige folk i hvor gruppe samt at hver familie har ofret ca 20000 kr. til advokater oa. Men de bliver ikke hverken fyret eller på anden måde stillet til ansvar. Borgmestre og byrådsmedlemmer er fredet i klasse A. De er kriminelle på linie med selskabstømmere og andre der misbruger systemet til at mele sin egen kage.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten