Nye regler: Bygherrer skal hænge på radon-sjusk

Bygherrer, der sjusker eller helt glemmer at udføre radonsikring på nybyggeri, vil fra næste år kunne holdes ansvarlige for deres fejl af boligkøberne. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Hidtil har reglerne på området foreskrevet, at alle nye enfamilieshuse radonsikres. Men myndighederne har ikke stillet krav til, at radon-sikringen faktisk virker.

Det bliver der ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen lavet om på i det nye bygningsreglement, der træder i kraft til næste år.

Fremover skal boligkøbere, der kan dokumentere et for højt radonniveau - det vil sige alt over 100 bq/m3 i indeluften - nemlig kunne kræve, at bygherren for egen regning udbedrer fejlene.

Problemet i eksisterende byggeri løses ikke

Den meddelelse modtages positivt hos Niras, der har været en skarp kritiker af myndighedernes indsats på radonområdet. Men det er langt fra nok:

»Det er godt med regler, der sørger for, at bygherren er ansvarlig for radonforanstaltninger. Men det er stadig et problem, at myndighederne ikke gør mere, for at informere borgere mere om radonrisikoen. Og så siger det næsten sig selv, at hvis man sundhedsmæssigt skal gøre en forskel, så skal man kigge på eksisterende byggeri,« siger Jesper Bruun Petersen, projektleder og miljøingeniør i Niras.

Han peger på, at det er nødvendigt med en samlet strategi for både nybyggeri og eksisterende byggeri, hvis radon-dødstallet skal sænkes. Dels skal der bruges penge på informationskampagner, og dels skal der gives tilskud til radon-sænkende byggetiltag, som man kender det fra Sverige og Norge.

»Det nytter ikke kun at tænke i nybyggeri eller eksisterende byggeri. Der skal simpelt hen være en strategi for, hvordan man laver foranstaltninger i alle huse. Det skyldes, at lige meget om du udsættes for høje eller lave koncentrationer, så er der en risiko for at udvikle kræft,« siger Jesper Bruun Petersen.

Efter rygning er radon den væsentligste årsag til lungekræft. Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon hvert år er skyld i 300 lungekræfttilfælde, og en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at radon giver en øget risiko for leukæmi hos børn.

Regeringen, Danske Folkeparti og Liberal Alliance afsatte i foråret 1,5 milliarder kroner til en renoveringspulje. Erhvervs- og Byggestyrelsen er i gang med at undersøge for ing.dk, hvor mange penge der blev søgt til radonsænkende tiltag.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen