Nye radiodøde laboratorier skal teste satellit-antenner og 5G

Illustration: Torben Nielsen/DTU

Der bliver endnu en gang skruet op for både ambitioner og kvadratmeter inden for test af elektromagnetiske systemer på DTU. Nu har det tekniske universitet besluttet at udvide sine eksisterende testfaciliteter væsentligt med tre nye radiodøde laboratorier og et nyt skærmet rum til målinger af millimeterbølgekomponenter og -kredsløb.

Det nye center betyder, at DTU fremover vil kunne foretage flere typer målinger af antenner og kredsløb i hele mikrobølgefrekvensområdet, fra 300 MHz til 300 GHz, hvilket er unikt i international sammenhæng.

I et radiodødt laboratorium kan et radiosignal ikke blive reflekteret fra omgivelserne, ligesom det er tilfældet ude i rummet. Derfor er vægge, lofter og gulve beklædt med materialer, der sørger for, at når en radiobølge rammer væggen, bliver den ikke reflekteret derfra. Så der er kun ét signal fra antennen og ingen forstyrrelser fra omgivelserne.

DTU har siden 1970'erne udviklet den særlige testmetode der er kendt som sfæriske nærfelts-målinger af antenner som kræver radiodøde rum for at sikre den høje nøjagtighed som testmetoden er kendetegnet ved.

Læs også: Intel-lukning: Spritnyt radiolaboratorium står klar om få uger

Tester ESA-satellitter

Det europæiske rumfartsagentur ESA indgik i 2016 en 5-årig kontrakt med DTU Elektro, hvor det radiodøde laboratoriet ”DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility” har til huse. DTU’s status som referencelaboratorium for rumfartsorganisationen fortsætter. Denne status betyder, at virksomheder, der leverer antenner til ESA’s satellitter skal have foretaget 2 kritiske test i DTU’s facilitet. I de kommende år er det således satellitterne til ESA’s nye meteorologiske satellitter, MetOp Second Generation, der bliver testet i Lyngby.

Udover ESA's satellitter kan de radiodøde laboratorier også bruges til at teste elektromagnetiske systemer, herunder mikrobølgeteknologi til trådløs kommunikation og telemåling, som bl.a. anvendes i mobiler, radar, medicinsk udstyr, sikkerhedssystemer og meget mere.

Læs også: Internet of Things øger risiko for elektromagnetiske angreb

»Det nye DTU Elektromagnetisk TestCenter vil gøre os i stand til at udbygge de nuværende højpræcisions målinger af antenner til bl.a. ESA’s satellitter, samtidig med at vi får mulighed for avancerede målinger af andre mikrobølgeteknologier, for eksempel til brug i 5G mobiltelefoner, trådløse netværk eller radarer til biler,« siger professor Olav Breinbjerg, DTU Elektro, der skal stå i spidsen for centret.

Flere kan bruge radiodøde rum

Olav Breinbjerg understreger, at det nye center ikke blot vil styrke DTU’s forskning, men også give mange flere studerende adgang til de radiodøde laboratorier, ligesom det vil åbne op for et øget samarbejde med virksomheder.

»I dag får vi henvendelser fra virksomheder både i Danmark og udlandet, som vi desværre ofte er nødt til at afvise, da vores nuværende testfacilitet kan være fuldt booket flere måneder frem i tiden. Med de nye radiodøde laboratorier vil vi langt bedre kunne indgå i denne type samarbejder, som også vil kunne gennemføres langt hurtigere end i den nuværende test facilitet. Her taler vi minutter i stedet for timer,« siger Olav Breinbjerg.

Opførslen af den nye bygning til DTU’s Elektromagnetisk TestCenter begynder i 2020 og vil stå færdig i 2022. Bygningen kommer til at rumme i alt 4 nye laboratorier, 3 radiodøde laboratorier til forskellige typer af antennemålinger samt et skærmet rum til målinger af millimeterbølge-komponenter og -kredsløb.

Derudover kommer bygningen til at rumme et stort undervisningslaboratorium og studiemiljø til de studerendes gruppearbejde, opgaveløsning med mere.

Den nye bygning bliver med en gang forbundet til den eksisterende DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility, hvor ankomstområdet for alle antenner og kredsløb vil være placeret.

Læs også: Endelig er ESA’s mareridts-satellit klar til opsendelse