Nye problemer udskyder åbningen af norske motorvejstunneller

Tre splinternye tunneler på E18-motorvejen i Vestfold mellem Oslo og Kristianssand er for ustabile til, at det norske Statens Vegvesen tør tage dem i brug. Trafikminister Liv Signe Navarste skulle ellers have indviet strækningen under en storstilet ceremoni i dag, tirsdag.

Ceremonien er nu udsat på ubestemt tid, skriver Teknisk Ukeblad.

»Vi tager først og fremmest hensyn til sikkerheden og har derfor taget denne tunge beslutning,« siger regionschef Andreas Setsaa i Statens Vegvesen region syd til den norske avis.

»Vi har arbejdet med at få etableret en stabil drift af systemerne. Desværre er det ikke lykkedes os at løse de mange komplekse tekniske udfordringer, der dukkede op i forbindelse med færdiggørelsen,« siger han.

Den nye strækning har tre tunneler, der til sammen udgør 2.470 meter, og indeholder sikkerheds- og varslingssystemer, der er koblet op med en vejtrafikcentral.

»Jeg ønsker ikke at angive en ny åbningsdato. Der har været betydelige problemer med disse systemer i slutfasen. Jeg vil have foretaget en total gennemgang og omfattende testning af alle systemer, før jeg fastsætter en ny dato,« siger Andreas Setsaa.

Norge har i de seneste 12 måneder været hårdt plaget af problemer med deres tunneler - i særdeleshed på E18-motorvejen.

  1. juledag 2006 styrtede Hanekleivtunnelen sammen på grund af et stenskred, der dækkede to sydgående spor med en 25 meter lang bunke fjeldmateriale.

Efterfølgende viste det sig, at en sprække i betonen ikke var sikret tilstrækkeligt, og det norske vejvæsens efterkontrol samt arkivregler have været alt andet end fulgt til punkt og prikke.

Et halvt år senere brasede Hanekleivtunnelen atter sammen. Ifølge entreprenøren fordi gamle bolte i betonelementerne løsnede sig.

I juni måtte Botnetunnellen på E18 i Vestfold lukkes, fordi et halvt meter langt og ti centimer bredt betonstykke faldt ned fra væggen midt inde i tunnelen.

Blot en måned senere kunne det norske vejdirektorat meddele, at korrosion gnaver i beton og stål i olielandets 10.000 broer på grund af efterslæb på vedligeholdelsen på omkring 3 milliarder kroner. Konsekvensen er, at broernes levetid forkortes med 30 år.

I november var den atter gal. I Bolstadtunnelen på E18-motorvejen faldt samlet set mellem 50 og 100 kilo sprøjtebeton ned over vejbanen. De største stykker var på et par kilo.

Emner : Tunneller