Nye problemer for DSB: IC4-tog bryder sammen dagligt

Problemerne fortsætter for det i forvejen hårdt plagede DSB. Nu er det de italienske IC4-tog, der viser sig at være så upålidelige, at de dagligt bryder ned med aflysninger og alvorlige gener for passagerne til følge.

Det afslører øjenvidneberetninger samt interne driftsdata fra DSB, som Ingeniøren er kommet i besiddelse af. Til sammen viser data fra kørslen med IC4-tog i syv døgn i påsken, at påskeugen var et mareridt ved højlys dag for DSB. De mange tekniske nedbrud gik så hårdt ud over togdriften, at ledelsen i DSB valgte at lukke ned for al IC4-kørsel i to døgn.

Selv om DSB ifølge Ingeniørens oplysninger kun har mellem 4 og 9 af de i alt 43 leverede IC4-togsæt i passagerdrift om dagen, døjer de alligevel med forsinkelser, aflysninger og pludselige nedbrud, hvor passagererne må gelejdes over i IC3-tog eller bare vente på det næste tog. Alt sammen som følge af den elendige IC4-teknologi.

IC4-togsæt står opmagasineret ved Aarhus Hovedbanegård. (Foto: Das Büro) Illustration: Das Büro

Læs også: Se tidslinjen over IC4-skandalen

»Et forfærdeligt år«

»2011 har indtil videre været et forfærdeligt år for IC4,« siger en kilde tæt på DSB's IC4-program.

»IC4 lever fortsat ikke op til basale driftskrav til lyntogs- og intercitymateriel. Det er langt fra at være acceptabelt. Fremskridtene er bittesmå og tager lang tid,« lyder det - og den vurdering bekræftes af driftsdata om de IC4-togsæt, som kører med passagerer i en normal køreplan. I og omkring påske var der:

 • Fortsatte problemer med at koble to IC4-togsæt sammen. IC4-afgange, som planmæssigt skulle køre som to sammenkoblede togsæt, har i årets løb i vidt omfang kun kørt som enkeltkørende togsæt.

 • Mange IC4-afgange, hvor toget aldrig bliver klar til afgang på grund af tekniske problemer - i stedet må turen afvikles i et IC3-togsæt.

 • Pludselige tekniske nedbrud i drift med passagerer. Falske fejlmeldinger fra togsættenes bremseventiler får togcomputeren til at registrere togets parkeringsbremse som indkoblet. Det blokerer for videre kørsel.

Fællesorganisationen Jernbanedrift organiserer DSB's værkstedsarbejdere. Formand Flemming Rasmussen vurderer, at IC4's driftssikkerhed er en tredjedel af IC3-togenes.

»Vi lider fortsat under, at kvaliteten af de togsæt, vi får leveret fra Italien, er under det lovede niveau. Værkstedsfolkene i Aarhus er dygtige til at rette fejlene, men processen er langsommelig, og alle er skuffede over, at det ikke går hurtigere, og at der ikke er flere positive resultater,« siger Flemming Rasmussen.

Jernbaneeksperten Alex Landex, DTU Transport, er enig.

»IC4-togene døjer fortsat med et stort antal fejl og mangler, og der kommer til at gå lang tid, før de opnår en driftssikkerhed i nærheden af IC3-togenes,« siger Alex Landex.

Han vurderer, at det vil lykkes Ansaldobreda at aflevere samtlige 83 togsæt til tiden i løbet af efteråret 2012. Men herefter venter en lang kamp for at få IC4-togene opgraderet til en acceptabel driftssikkerhed.

DSB: Det går fremad

Hos DSB erkender man, at påskeugen var grum. Men man understreger, at IC4 gradvist bliver bedre.

»Siden vinteren slap sit tag, er rettidigheden gået den rigtige vej for IC4-togene,« siger chef for DSB's IC4-program Torben Kronstam i en skriftlig kommentar til Ingeniøren.

»Men vi har ved flere lejligheder meldt ud, at vi ikke var tilfredse med den kvalitet af tog, vi modtog fra itaienerne. Den dårlige kvalitet har blandt andet givet sig udslag i en generel rettidighed, der ikke er tilfredsstillende.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Sidste fredag skulle vi have besøg helt fra København (bor i Sorø)

Efter at vennerne (med 3 unger) havde været 2 timer undervejs fra København, havde IC4-toget opgivet ævret på Ringsted station.. Jeg tog bilen fra Sorø og da jeg ankom til Ringsted, havde de netop fået dørene åbnet..

Tag nu de fine tegninger vi har af IC3 toget, indsæt en ekstra flexvogn, opdatér teknikken inden for eksisterende rammer og vupti :-) .. færdigt arbejde .. Ic4 toget kan jo så evt bruges som ventesale på nedlagte sidespor..

 • 0
 • 0

Tag nu de fine tegninger vi har af IC3 toget, indsæt en ekstra flexvogn, opdatér teknikken inden for eksisterende rammer og vupti :-) .. færdigt arbejde .. Ic4 toget kan jo så evt bruges som ventesale på nedlagte sidespor..

Og så er der det gode ved IC3erne at de kan køre sammenkoblede med de elektriske IR4. Der har har vi måske forklaringen på DSBs desperate forsøg på at få IC4 igang: de blokerer for elektrificering, det gør IC3 ikke.

 • 0
 • 0

Et IC4-togsæt ankommer 15 min. for sent fra Kastrup Lufthavn til Københavns Hovedbanegård. Da toget kommer til Ringsted, har det både traktionsspærring (toget tror, at parkeringsbremsen er indkoblet) og dørfejl. Toget meldes nedbrudt og de rejsende må vente på næste tog

Dørfejlen tog ca 25 minutter at omgå - dvs folk var indspærret i 25 min i toget på Ringsted station

 • 0
 • 0

De tog må være af så ringe værdi at ikke engang kabeltyve vil tage dem som skrot...

Byg nu IC3 v2 og lad så en flok unge skille de IC4 af og sælg det som skrot, der må da være lidt metal i dem.

En dør fejl kan vel klares med en hammer af tilpas størrelse... sker der jo intet ved toget er jo ubrugeligt i forvejen

 • 0
 • 0

Og så er der det gode ved IC3erne at de kan køre sammenkoblede med de elektriske IR4. Der har har vi måske forklaringen på DSBs desperate forsøg på at få IC4 igang: de blokerer for elektrificering, det gør IC3 ikke.

Sikke en omgang vrøvl. For det første har DSB ingen interesse i at forhindre elektrificering, for det andet forhindrer IC4 ikke at man kan hænge køreledninger op, så man næste gang man skal købe tog kan købe elektriske hyldevarer.

IC3 var ment som et overgangstog, indtil den allerede planlagte og godkendte elektrificering var gennemført. Man valgte så fra politisk hold at standse processen, det var derfor man var nødt til at købe et disel tog som erstatning for IC3. Langt hen ad vejen handler det om at politikere har blandet sig i noget de ikke har forstand på. DSB's fejl er altså "kun" at de ikke i tide har droppet de glade amatører fra Italien. Nu hænger de lidt på dem.

 • 0
 • 0

Byg nu IC3 v2 og lad så en flok unge skille de IC4 af og sælg det som skrot, der må da være lidt metal i dem.

Ja - Med lidt rettidig omtanke kunne man have solgt dem til Libyen dengang man besluttede at vi ikke længere var venner med Ghadaffi. Få lidt for dem og skade Libyen økonomisk. Win-Win ;-)

 • 0
 • 0

Jeg ser jævnligt på Hovedbanegården et dieseldrevet ICE-tog, der skal til Hamborg. Er der nogen grund til, at man ikke kunne bruge disse tog istedet for IC4? Kan de ikke køre med den krævede hastighed f.eks.? Ellers ville det da være et oplagt valg!

 • 0
 • 0

Jeg ser jævnligt på Hovedbanegården et dieseldrevet ICE-tog, der skal til Hamborg. Er der nogen grund til, at man ikke kunne bruge disse tog istedet for IC4? Kan de ikke køre med den krævede hastighed f.eks.? Ellers ville det da være et oplagt valg!

Det tog der kører ICE har ingen lavtgulvssektion og dørene er små. I øvrigt er det ikke en af Siemens succesoplevelser. Der er problemer med sammenkobling, og det smarte kurvestyringssystem er koblet helt ud, fordi det aldrig lykkedes dem at få det til at fungere.

 • 0
 • 0

Efter en rejse fra Aarhus til Aalborg med IC4 må jeg desværre erkende, at de nye tog ikke er behagelige at køre med. I den vogn jeg sad oplevede mange af os så megen transmissionsstøj, at turen var en lidelse. Hvis det støjer tilsvarende i de andre vogne og i de andre vognsæt, så er IC4 en komfortmæssig katastrofe. Hvis vi hertil lægger, at materiellet ikke lever op til en rimelig driftspålidelighed, så er konklusionen, at IC4 er en fatal katastrofe. Den ledelsesmæssige konstruktion i/for DSB er måske noget, der i sig selv vanskeliggør en fornuftig evaluering ved anskaffelse af materiel. Udover teknisk kyndigt personel, som man må formode er involveret fra DSB, så er der jo mange andre instanser, der involveres. Ekselpelvis trafikstyrelse, trafikministerium, ministersekretariat/minister folketing, finansudvalg foruden medier fagforeninger og kunderne. Anskaffelsen af IC4 må være et lysende eksempel på, at staten ikke bør befatte sig med praktisk jernbanedrift. Lad dog overlevelsesduelige virksomheder om drift og anskaffelse af materiel, og skær så ned på alle de eksperter, der har givet deres besyv med i processen.

 • 0
 • 0

I den vogn jeg sad oplevede mange af os så megen transmissionsstøj, at turen var en lidelse.

Ok, så var det ikke kun mig.

Jeg har også undret mig over hvor meget hjul/skinne-støj der er i IC4.

På mig virkede det nærmest som om det var den direkte lyd fra skinnen man kunne høre igennem ydervæggen/gulvet og ikke som om det kom igennem affjedringen.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

for det andet forhindrer IC4 ikke at man kan hænge køreledninger op, så man næste gang man skal købe tog kan købe elektriske hyldevarer.

Nej, men så længe man køre med diesel-drevne tog, er der jo ingen grund til at lave køreledninger. Og hvis man ikke har køreledninger er der ingen grund til at købe elektriske tog.

Det er på det punkt samme tåbelige tankegang som elbiler. Man kan ikke finde ud af om man skal lave infrastrukturen før eller efter man skal bruge den. Om end enhver ingeniør vil sige at infrastruktur bør laves så den er klar når den skal bruges, så er det vidst noget som politikerne ikke helt er med på.

 • 0
 • 0

Dørfejlen tog ca 25 minutter at omgå - dvs folk var indspærret i 25 min i toget på Ringsted station

Kan et tog blive godkendt, hvis det ikke er muligt at dreje på et håndtag og nødåbne i løbet af kort tid? Det lyder ikke forsvarligt i tilfælde af ulykke/brand.

 • 0
 • 0

[quote Nej, men så længe man køre med diesel-drevne tog, er der jo ingen grund til at lave køreledninger. Og hvis man ikke har køreledninger er der ingen grund til at købe elektriske tog.[/quote] Jo, det er der. Grunden er at man så kan købe elektriske tog næste gang, det er langt lettere, da der findes mange forskellige hyldevarer på el, men udvalget af diseltog er stort set ikke eksisterende. Det er en politisk beslutning om man vil det eller ej, og ikke afhængigt af hvilke togsæt der kører i forvejen. Det er også en politisk beslutning der er skyld i at vi ikke allerede nu kører med el-tog til Aalborg.

 • 0
 • 0

[quote] Nej, men så længe man køre med diesel-drevne tog, er der jo ingen grund til at lave køreledninger. Og hvis man ikke har køreledninger er der ingen grund til at købe elektriske tog.

Jo, det er der.Grunden er at man så kan købe elektriske tog næste gang... [/quote]

Jeg tror at HH er enig:

Det er på det punkt samme tåbelige tankegang som elbiler. Man kan ikke finde ud af om man skal lave infrastrukturen før eller efter man skal bruge den. Om end enhver ingeniør vil sige at infrastruktur bør laves så den er klar når den skal bruges, så er det vidst noget som politikerne ikke helt er med på.

 • 0
 • 0

[quote]Dørfejlen tog ca 25 minutter at omgå - dvs folk var indspærret i 25 min i toget på Ringsted station

Kan et tog blive godkendt, hvis det ikke er muligt at dreje på et håndtag og nødåbne i løbet af kort tid? Det lyder ikke forsvarligt i tilfælde af ulykke/brand. [/quote]

Da tog er et massetransportmiddel, så er der en lang og specifik godkendelse af dem. F.eks. skal det sikres at de virker sammen med det installerede sikkerhedsudstyr. Dørene må f.eks. kun kunne åbnes ekstraordinært med et nødhåndtag og ellers skal det kun være de regulære åbningsmekanismer, der kan benyttes og som kan spærres når toget er i fart. Og det er faktisk derfor at de kan være svære at få op, når der er problemer.

 • 0
 • 0

[quote]

Og så er der det gode ved IC3erne at de kan køre sammenkoblede med de elektriske IR4. Der har har vi måske forklaringen på DSBs desperate forsøg på at få IC4 igang: de blokerer for elektrificering, det gør IC3 ikke.

Sikke en omgang vrøvl. [/quote] Sikke en omgang vrøvl.

For det første har DSB ingen interesse i at forhindre elektrificering,

Forkert. Elektrificering vil udsætte DSB for konkurrence fra DB og SJ som kører elektrisk, men ikke diesel, på fjerntogstrækninger, hvis kørslen på sådanne udliciteres i Danmark. Fastholden i dieseldrift er derfor jobsikring for DSB.

for det andet forhindrer IC4 ikke at man kan hænge køreledninger op, så man næste gang man skal købe tog kan købe elektriske hyldevarer.

Forkert. Investeringer skal forrentes, køreledninger der ikke anvendes er spild af investering.

IC3 var ment som et overgangstog, indtil den allerede planlagte og godkendte elektrificering var gennemført. Man valgte så fra politisk hold at standse processen, det var derfor man var nødt til at købe et disel tog som erstatning for IC3. Langt hen ad vejen handler det om at politikere har blandet sig i noget de ikke har forstand på. DSB's fejl er altså "kun" at de ikke i tide har droppet de glade amatører fra Italien. Nu hænger de lidt på dem.

DSB har ved enhver mulig lejlighed for at slippe ud af kontrakten kæmpet for at fastholde den. Dieseldrevne IC3 kan køre sammenkoblet med IR4 og gør det mellem København og Fredericia hvor de deles, IR4 til den elektrificerede strækning til Sønderborg, IC3 til de øvrige 'grene'. Med en kombination af IC3 og IR4 kan man elektrificere en 'gren' ad gangen og derefter erstatte IC3erne på strækningen med IR4, med IC4 er man nødt til at gøre det i ét hug, hvilket betyder længere anlægstid, hvilket betyder at køreledningerne er ubenyttede og uforrentede i længere tid end med elektrificering med IC3/IR4 tog.

 • 0
 • 0

Hvordan har DSB lavet modtage kontrol? Dette lyder da fuldstændigt utroligt og uden bund i virkeligeheden? Hvad laver man i grundne i DSB? Hvorfor kan dørene ikke åbne når toget holde - det er da en sikkerheds risiko. Hvem har specificeret dette?

 • 0
 • 0

[quote]Byg nu IC3 v2 og lad så en flok unge skille de IC4 af og sælg det som skrot, der må da være lidt metal i dem.

Ja - Med lidt rettidig omtanke kunne man have solgt dem til Libyen dengang man besluttede at vi ikke længere var venner med Ghadaffi. Få lidt for dem og skade Libyen økonomisk. Win-Win ;-)[/quote]

haha - vi kan vel bombe hans paladser med tog fyldt til randen med krudt - eller olie...

ha ha

 • 0
 • 0

Jeg er ked af, at jeg maa gentage mig selv med en grov og ukonstruktiv bemaerkning (skrevet paa et britisk tastatur) omkring, hvad jeg selv mener er problemets kerne. Det er at de folk, som har vaeret beslutningstagere omkring godkendelsen og idriftsaettelsen af IC4, ja de kunne ikke selv droemme om at tage toget - de er af karrieremaessige aarsager henvist til at koere i bil - saa derved kan de vaere totalt ligeglade med togforsinkelserne.

Og de samme karrierehensyn goer, at beslutningstagerne ikke vil lide det gigantiske prestigetab, som er forbundet med at skrotte hele projektet. Nej, det er langt mere karrierefremmende at koere videre i positiv aand samtidig med at man sender jobansoegninger til hoejre og venstre for at komme videre i karrieren...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten