Nye observationer sår tvivl om en niende planet i solsystemet

Kunstnerisk fremstilling af solsystemet fra et punkt i nærheden af den niende planet, som kan være op til 40 gange længere væk fra Solen end Neptun. Planeten minder sandsynligvis om Uranus og Neptun, dvs. den består af en blanding af klippemateriale og is omgivet af en gassky- hvis den vel at mærke i det hele taget findes. (Illustration: Wikipedia) Illustration: Nagualdesign, Tom Ruen, ESO / Wikicommons

I en ny videnskabelig artikel, der senere vil blive offentliggjort i The Astronomical Journal, men som allerede nu er tilgængelig på arxiv.org, redegør Cory Shankman og J.J. Kavelaars fra University of Victoria i Canada for, at nye observationer af objekter i solsystemet uden for Neptuns bane indikerer, at der næppe findes en stor niende planet i solsystemet.

Det var Mike Brown og Konstantin Batygin fra California Institute of Tech­nology, der i begyndelsen af 2016 formulerede hypotesen om den niende planet. Det gjorde de ud fra en række mærkværdige baner for seks mindre objekter i Kuiperbæltet.

Som Mike Brown forklarede ved et besøg i København i begyndelsen af året, var den mest logiske forklaring på disse underlige baner, at de små objekter mindre end Pluto var påvirket af en niende planet, der måske var ca. 10 gange så tung som Jorden, i et kredsløb om Solen, der måske varede mellem 10.000 og 20.000 år.

Som Ingeniøren refererede ved den lejlighed, hørte Shankman og Kavelaars allerede dengang til skeptikerne.

Læs også: Jagten på den niende planet er gået ind i slutfasen

Som led i et større kortlægning af objekter i det ydre solsystem, Outer Solar System Origins Survey (OSSOS), har de to skeptikere nu analyseret otte små objekter med meget elliptiske baner, herunder fire af samme type som de seks, Brown og Batygin tog til indtægt for tilstedeværelsen af den niende planet.

Fire nye objekter er i modstrid med hypotesen - eller er det kun en?

Shankman og Kavelaars konkluderer, at når man tager de fire objekter under et, så understøtter deres baner ikke tilstedeværelsen af en niende planet.

Andre forskere peger dog på, at det især er en enkelt af disse fire, som samlet set trækker konklusionen i den retning, mens hvis man kun ser på de tre, så stemmer deres baner faktisk overens med teorien om den niende planet.

Konstantin Batygin gør da også i et tweet opmærksom på, at netop denne ‘outliner’ er interessant. Mike Brown har også tweetet, men da han er på ferie, oplyser han, at han vil vente med mere detaljerede kommentarer til juli.

Han tweeter dog, at den nye analyse i hans øjne virker neutral over for hypotesen om den niende planet.

Så sagen om den niende planet er ikke afgjort endnu, men man kan sige, at fronterne mellem fortalere og skeptikere er blevet trukket skarpere op nu.

Endnu flere observationer af små objekter i Kuiperbæltet kan forhåbentlig afgøre sagen inden for overskuelig tid, og skal skeptikernes kritik helt tilbagevises, må fortalerne nok på et tidspunkt præsentere en direkte observation af den niende planet. Og det burde også kunne ske forholdsvist hurtigt, forklarede Mike Brown under sit besøg i København i februar.

Og endelig kan det tilføjes, at der også findes astronomer, der mener, at en tiende planet på størrelse med Mars kan husere på den anden side af Neptun. Mere om den formodning kan læses i en artikel hos New Scientist.