Nye lastbiler har frit spil til partikelsvineri i miljøzone

Københavnerne vil i de kommende år blive udsat for stadig flere ultrafine partikler fra lastbiler og bussers udstødning, selv om kommunen indfører en miljøzone 1. september.

Det skyldes, at nye tunge køretøjer - såkaldte Euro IV- og V-køretøjer indregistreret fra 2006 - ikke ligesom gamle lastbiler er omfattet af miljøzonens krav om partikelfilter. Derfor udleder de markant flere ultrafine partikler end ældre lastbiler, som skal udstyres med partikelfilter for at kunne køre i en miljøzone.

Den schweiziske forsker og rådgivende ingeniør Andreas Mayer, kalder det forkert, når nye lastbiler påstås mindre luftforurenende.

»Man lader, som om de moderne køretøjer, altså Euro IV- og V-lastbiler, automatisk er væsentligt bedre end de ældre. Det er helt fejlagtigt. Man motiverer til at købe nye lastvogne, men det nytter ikke noget for luftens renhed,« forklarer han.

Mange flere ultrafine partikler

Schweizeren har igennem 30 år forsket i partikelfiltre og forurening. Han er ansvarlig for test af filtre i Schweiz, har rådgivet myndighederne i Tyskland og Østrig og har udgivet flere bøger og artikler om emnet.

Andreas Mayers budskab er klart: En ny lastbil uden filter udsender 100-500 gange så mange ultrafine partikler som en gammel lastbil med filter. Det er også konklusionen på en rapport om bilmotorer fra 2006, som han er hovedforfatter på.

Vi står derfor over for et ubehageligt paradoks, mener civilingeniør, ph.d. ved Det Økologiske Råd Kåre Press-Kristensen, der har arbejdet med miljøzonerne, siden de kom på tegnebrættet for fem år siden.

»Reglerne for miljøzonen er helt utilstrækkelige. Det er tåbeligt, at man i ramme alvor indfører en miljølovgivning, der ikke tager tilstrækkeligt hensyn til forureningen fra ultrafine partikler, der regnes som yderst sundhedsskadelige,« siger han.

De ultrafine partikler er så små, at de via lungerne kan trænge ud i blodbanen og forårsage kræft og hjertekarsygdomme. Men partikelfiltre på både nye og gamle tunge køretøjer i miljøzonen kunne effektivt sætte en stopper for denne partikelforurening, er budskabet fra både Andreas Mayer og Kåre Press-Kristensen.

I stedet bliver hensigten med de kommende miljøzoner - at begrænse luftforureningen - udhulet, efterhånden som nye, tunge køretøjer uden filtre erstatter de ældre køretøjer med filtre, mener de.

Partikler årsag til sygdom

Professor Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, mener, at de manglende partikelfilterkrav i miljøzonerne vil påvirke folkesundheden.

»Der vil være konsekvenser både i form af død og sygdom,« siger han, men pointerer, at det er svært at vurdere præcist i hvor stort omfang.

Der findes endnu ingen beregninger af dødelighedstal baseret på ultrafine partikler, men Miljøstyrelsen anslog i 2005, at ved at indføre partikelfilterkrav på samtlige tunge køretøjer kunne man forhindre 90 for tidlige dødsfald om året. Estimatet omfatter dog ikke de ultrafine partikler.

Meget lidt gennemtænkt

Professor Torben Sigsgaard, der forsker i lungesygdomme og deres årsager ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, siger, at de ultrafine partikler er mindst lige så sundhedsskadelige som større partikler.

»Vi vil se alle de sygdomskonsekvenser, som vi kender, når vi taler partikelforurening - altså lungelidelser, hjertekarsygdomme og kræft. Det virker meget lidt gennemtænkt helbredsmæssigt og umiddelbart ikke særligt fornuftigt,« siger han.

Euro-normerne for, hvor meget tunge køretøjer må forurene, regulerer luftforureningen. De tunge køretøjer fra 2006 og frem skal overholde Euro IV-normen, men den definerer ikke et krav om begrænsning af ultrafine partikler.

Let at eftermontere filter

At der så ikke indføres krav om filtre, der også fjerner de ultrafine partikler på alle tunge køretøjer, finder Kåre Press-Kristensen yderst problematisk, for teknisk set er det intet problem. Andreas Mayer er enig:

»Det er overhovedet ikke noget problem at eftermontere filtre på lastvogne. Der findes rigtig mange produkter, som har høj kvalitet, og som sagtens kan placeres på lastbiler, busser, byggemaskiner og kommunale køretøjer,« siger han.

Ingeniøren har også talt med danske filterproducenter, der siger, at det ikke er hverken specielt dyrt eller besværligt at eftermontere filtre på nye tunge køretøjer. Ifølge beregninger, foretaget af Københavns Kommune, vil den største udgift være selve filteret, der koster 30.000-40.000 kroner. Vognmændene vil kunne trække ca. 30 procent af denne udgift fra.

Miljøstyrelsen afviser anbefaling

Miljøstyrelsen skal komme med anbefalinger til nye miljølove og et eventuelt filterkrav. Civilingeniør Christian Fogh fra styrelsen anerkender, at nye lastbiler udleder flere partikler end ældre køretøjer, der har fået monteret et partikelfilter.

»Det er fuldstændig rigtigt, at de nyere lastbiler, der overholder Euro IV-normen forurener mere med ultrafine partikler end en gammel lastbil med et påmonteret filter,« siger Christian Fogh.

Han mener dog ikke, at et filterkrav til nye tunge køretøjer kan være løsningen.

»Vi fraråder et krav om partikelfiltre på Euro IV- og V-lastbiler. De foreliggende målinger viser, at Euro IV-køretøjer i forvejen reducerer udslippet af alle partikler - også de ultrafine - i omegnen af 70 procent i forhold til et ældre køretøj (Euro III, red.),« forklarer Christian Fogh.

Han vurderer endvidere, at når miljøzonen træder i kraft, vil de nye krav til tunge køretøjer medføre, at omkring en tredjedel af udslippet med ultrafine partikler fjernes i forhold til, hvis miljøzonen ikke eksisterede, og at forureningen fra den tunge trafik vil være reduceret til en mindre væsentlig kilde til partikelforurening.

En indsats over for de mindre varevogne vil give en langt større effekt, vurderer Christian Fogh.

Dokumentation

Kort over Københavns miljøzone

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hver gang debatten går på partikel forurening, så taler man om Lastbiler og Busser. Selvom en lastbil sikkert bruger måske ti-tyve gange så meget brændstof som en personbil, så er der også ti-tyve gange så mange personbiler, men dem er der ingen der interesserer sig for.

Er det fordi det er politisk ømt at stille krav til folks privatbil for at de må køre i en miljøzone - eller i det hele taget?. Hvis ALLE var omfattet af krav om partikelfiltre, så vil det helt sikkert have en mere gavnlig virkning på miljøet i byzonen end diverse betalingsordninger eller andre restriktioner.

  • 0
  • 0

Så vidt jeg er orienteret fra en Volvo forhandler kan der ikke eftermonteres filter på Volvos euro iv og v.

lastbilen kan simpelhen ikke køre hvis det kommer på.

Kunne godt tænke mig at høre Andreas og Kåres vurding af det, måske ved de ting som Volvos teknikere ikke ved.

  • 0
  • 0

Eftermontering af partikelfiltre på EuroIV og EuroV lastbiler/busser vanskeliggøres af at mange af disse køretøjer i forvejen er udstyret med SCR katalysatorer ... men er IKKE umuligt.

Traditionelle katalytiske partikelfiltre til eftermontering vil ikke virke i disse tilfælde idet de er afhængige af NO2 (som dannes i filteret) for at afbrænde de opsamlede partikler - og efter SCR-katalysatoren er NOx (NO + NO2) værdierne meget lave. (Man kan ikke montere filteret før SCR-katalysatoren uden at overtræde køretøjets typegodkendelse).

MEN, den type Aktivt Regenererede partikelfiltre som alle OEM'er (også de europæiske) anvender på det Nordamerikanske marked fungerer uden afhængighed af NO2 og den type kunne man sagtens eftermontere.

Aktiv regenerering fungerer typisk ved at man indsprøjter diesel på en forkatalysator, hvorved udstødningstemperaturen hæves når der er behov for at afbrænde de opsamlede partikler. Alternativt kan man indbygge et lille "oliefyr" som opvarmer udstødningen når behovet er tilstede.

Disclamier: Jeg arbejder for Dinex A/S som udvikler, producerer og sælger emissionsteknologier til tunge køretøjer.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten