Nye krav til kraftværker vil skræmme kunder på flugt fra fjernvarmen
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Nye krav til kraftværker vil skræmme kunder på flugt fra fjernvarmen

Nye krav til kraftværkerne er gift for fjernvarmen i hele Europa, mener den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

Fjernvarmeorganisationen melder sig i flokken af kritikere af et EU-udkast til nye miljø- og energikrav, som netop har været i høring.

Læs også: Nye miljøkrav truer dansk omstilling fra kul til halm og træ

Ifølge organisationens danske næstformand, Birger Lauersen, kommer fjernvarmeforbrugerne til at betale for både øgede effektivitetskrav og strammere miljøkrav til kraftvarmeværkerne.

»Vi frygter, at den dyrere fjernvarme vil få forbrugerne til at fravælge de kollektive løsninger og i stedet investere i individuelle løsninger som brændeovne, som jo ikke rammes af de samme omkostninger. Det modarbejder alle mål om at øge energieffektiviteten i Europa og øger samtidig forureningen med for eksempel svovl og partikler samlet set,« siger Birger Lauersen, som samtidig er international chef i Dansk Fjernvarme.

De nye krav til effektivitet og emissioner findes i et udkast til opdatering af såkaldte Bref-noter for fyringsanlæg over 50 MW. Noterne revideres hvert ottende år, for at kravene kan strammes i takt med den teknologiske udvikling, men for første gang skal kravene være bindende og skrives ind i værkernes miljøgodkendelser.

Ufærdigt og uigennemsigtigt

Brancheorganisationen Euroheat & Power har derfor sendt en erklæring til aktører og folk fra kommissionen i Bruxelles. Organisationen angriber først og fremmest, at Bref-udkastet skærer alle anlæg over én kam og dermed stiller de samme krav, uanset om anlægget kører hele tiden som grundlast eller af og til som spids- og reservelast. Det betyder alt andet lige, at varmeprisen på sidstnævnte type værker kommer til at stige kraftigt.

Samtidig anfører organisationen, at udkastet ikke forholder sig til omkostningseffektivitet eller regner costbenefit på det strammere emissionskrav, ligesom udkastet ikke forholder sig til, om man kunne have nået samme reduktioner på miljøområdet på andre måder:

»Udkastet er mildest talt ufærdigt og uigennemsigtigt. For eksempel står det ikke klart, hvor data for ‘Best Available Technologies' kommer fra. Man optimerer ensidigt på NOx, hvilket fører til øget CO2-udledning, fordi man bruger mere brændsel, og udkastet forholder sig slet ikke til fjernvarmens konkurrenceevne over for de individuelle løsninger,« siger Birger Lauersen.

Han peger også på, at udkastet ikke skelner mellem forskellige typer af biomasse, selvom der er meget stor forskel på at anvende brændsler som halm og træpiller.

To gange investeringer

Erklæringen pointerer også, at selskaberne netop nu er i gang med at implementere miljøkrav fra IED-direktivet, som skal være på plads i 2016, men at de nye krav i Bref-noten allerede i 2016/2019 vil tvinge selskaberne ud i endnu flere nye investeringer, og at dette bør koordineres.

I øjeblikket er 12 pct. af opvarmningsbehovet i EU dækket af fjernvarme med de nordiske lande – minus Norge – og de østeuropæiske lande som hovedaktører.

Ifølge Euroheats rapport, Heat Map Europa 2050, har fjernvarmen potentiale til – sammen med kraftige energibesparelser – at klare 50 pct. af behovet for varme og varmt vand i EU27. Det vil give besparelser på 750 mia. kroner om året samt skabe 220.000 nye job.

Notat fra Euroheat & Power om Bref-udkastet

Emner : Fjernvarme
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

som korrekturlæser på ing.dk?
Fra nyhedsbrevet d.d.
"Nye krav til kraftværker vil skærmme kunder på flugt fra fjernvarmen "

 • 1
 • 1

I år har jeg fyret meget mere i brændeovnen for at spare på fjernvarmen.
En veninde af mig har af nød haft slukket for fjernvarmen hele vinteren, og kun fyret i brændeovnen. Brr det var koldt at besøge hende, jeg havde altid brænde knuder med når jeg besøgte hende.

 • 1
 • 0

Bor man i lejligheder med en fællesmåler, fortsætter man med fjernvarme og går ikke over til sin egen brændeovn eller el, for så skal man både betale fjernvarme og egen varmeforsyning.

 • 2
 • 0

Jeg synes efterhånden, alle de forslag, forordninger, notater, traktater, henstillinger, lovforslag miljø og energikrav, der fosser ud af EU kommissionen bærer præg af tilfældighed og hyperaktivitet. Hvor længe er nikkedukkerne i stand til at nikke ?

 • 3
 • 3

@Henrik

"Hvordan adskiller det sig lige fra det danske folketing?"

Det adskiller sig derhen, at det er det danske folketing, der nikker hovederne af led med tomme blikke.

 • 0
 • 0

Vi skal have et askefrit samfund.

Man har ikke en gudgiven ret til at forurene og fjernvarme giver altså kun mening hvis der som minimum er god økonomi.

Som det er fungerer fjernvarme som støtte til fossilværker. Hvis ikke minimum bref reglerne opfyldes så må konceptet udvikles med store varmepumper geotermisk varme og industriel spildvarme.

Private husejere kan selv etablere billigere og helt fossilfri energi produktion baseret på solceller og solfangere samt varmepumper.

Boligforeninger kan etablere deres egen 100% fossilfri nærvarme.

Det hysteriske udfald imod EU i denne sag er uværdigt. De må igang med innovation eller lægge en plan for afviklingen. Energipriser er under et voldsomt pres som ikke stopper foreløbigt. Det har sådan set stort set varet fra industrialiseringens begyndelse.

 • 1
 • 0

Som det er fungerer fjernvarme som støtte til fossilværker. Hvis ikke minimum bref reglerne opfyldes så må konceptet udvikles med store varmepumper geotermisk varme og industriel spildvarme.
Private husejere kan selv etablere billigere og helt fossilfri energi produktion baseret på solceller og solfangere samt varmepumper.
Boligforeninger kan etablere deres egen 100% fossilfri nærvarme.

Med mindre du ikke har nogen ledningsforbindelse til nettet, så er dine solceller ikke bedre end nettet som helhed. Sidste år mener jeg at Energinet.dk opgjorde emissionen for el til omkring 450 gram/kWh.
Og så er den gennemsnitlige emission fra fjernvarme altså lavere, selv hvis du fylder el gennem en varmepumpe.
Efterhånden som mere og mere el kommer fra vind og sol, så vil det dog blive mere og mere aktuelt at benytte individuelle varmepumper uden for de kollektive forsyningsområder.
Industriel overskudsvarme går også mod en bedre og bedre udnyttelse og her er der uden tvivl potentiale til meget mere.

 • 1
 • 1

Energinet har vist ikke rigtigt styr på det.

Du kan selv regne. Vi har 1/3 fra vindmøller. Vi har en smule fra solceller og biogas. Resten er et mix af import eksport og kul samt naturgas. Et kulkraft værk i Danmark ville uden samdrift med fjernvarme levere minimum 45%

Du kan selv slå op hvor meget CO2 afbrænding af kul skaber per kWh.

For en husstand som faktisk producerer sin egen energi så er ovenstående dog ikke interessant. Der vil der være tale om netto leverance af energi og ingen CO2 emission.

 • 1
 • 1

Artiklen og bekymringerne/kritikken rejst i denne er faktisk temmelig relevante. Første udkast af BREF noten var ikke ikke særlig hyggelig læsning.

I min optik er problemerne i prioriteret rækkefølge:
- Der mangler fuldstændig en kobling til hvad det må koste at fjerne F.eks. 1 kg NOx eller kviksølv. Så den potentielle økonomiske konsekvens af forslaget er meget uklart.
- Der er så godt som ingen koordinering med IED kravene der bliver gældende fra 2016 - hvilket igen skaber usikkerhed.
- I BREF noten er emissionsgrænserne givet med meget brede intervaller - hvor øvre grænse ofte er meget ambitiøs og nedre grænse ofte er grænsende til teknisk umulig. Det giver stor mulighed for fortolkning og usikkerhed for hvad fremtiden vil bringe. Dertil kommer at man med flere af kravene er meget i tvivl om hvad den miljømæssige effekt af kravet bliver.

Konsekvensen af den megen usikkerhed for de fremtidige rammebetingelser bliver let at investeringer der ville gavne miljøet udskydes eller stoppes. Men lad os håbe at EU evt. Med hjælp fra vores politikere besinder sig og får hævet kvaliteten af BREF noten.

 • 0
 • 1

Nu har det længe været et ønske at vi undgår energi politik med massiv indirekte og for den sags skyld direkte støtte.

De eksternaliserede miljøudgifter skal jo trods alt før eller siden udredes af dem som er uheldige at blive ramt på liv eller helbred eller af økonomiske tab som følge af tab på deres ejendom.

I fællesskabets interesse så må fribilletter høre op.

Desuden gør den indirekte og direkte støtte til fossil energi ondt på VE der jo synligt kritiseres for den meget minimale støtte der bliver den til del.

Fremadrettet er man nødt til at sende et klart signal om hvor vi skal hen og det er altså væk fra dyre beskidte teknologier der kun kan eksistere på basis af dyr støtte.

 • 0
 • 1

Energinet har vist ikke rigtigt styr på det.

Du kan selv regne. Vi har 1/3 fra vindmøller. Vi har en smule fra solceller og biogas. Resten er et mix af import eksport og kul samt naturgas. Et kulkraft værk i Danmark ville uden samdrift med fjernvarme levere minimum 45%

Du kan selv slå op hvor meget CO2 afbrænding af kul skaber per kWh.

For en husstand som faktisk producerer sin egen energi så er ovenstående dog ikke interessant. Der vil der være tale om netto leverance af energi og ingen CO2 emission.

Hvis du mener dig bedre i stand til at opgøre Danmarks CO2 emission på el, end Energinet.dk, så skal du da bare fortsætte med at tro på det !
http://energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Mil...
CO2 emissionen fra kul behøver jeg ikke slå op, den ligger på 800-850 gram/kWh alt afhængig af produktionsværk.
Og nej - du begår den klassiske fejl med matrikeltænkning. Selv om man som solcelle ejer producerer sin egen el, så er man ikke bedre end det net man udveksler med.

 • 1
 • 0

Dine synspunkter er noget vås.

Du skriver at kul udleder 8-850 gram per kWh og at en kWh el giver 450 gram per kWh.

Hvordan du kan bakse de tal sammen til noget meningsfuldt kan alene du redegøre for. For alle andre er det uforståeligt.

Dit synspunkt om at et selvforsynende hus skal beregne emission på basis af gennemsnitstal for emission for Danmark som sådan er fuldkommen og helt og aldeles meningsløs.

Forklar dog hvad der har ført dig ud i det overdrev.

 • 0
 • 1

Dine synspunkter er noget vås.

Du skriver at kul udleder 8-850 gram per kWh og at en kWh el giver 450 gram per kWh.

Hvordan du kan bakse de tal sammen til noget meningsfuldt kan alene du redegøre for. For alle andre er det uforståeligt.

Dit synspunkt om at et selvforsynende hus skal beregne emission på basis af gennemsnitstal for emission for Danmark som sådan er fuldkommen og helt og aldeles meningsløs.

Forklar dog hvad der har ført dig ud i det overdrev.

Det er jo lidt spildt at angive dokumentation og links hvis de ikke læses. Men hvis du ville udlejlige dig med at læse mit tidligere indlæg ville du vide det.
Der har forøvrigt også været flere artikler i Ingenøren om samme emne. Men du hører nok til den lille restgruppe der er fuld og aldeles "argumentresistente" og så nytter det jo nok ikke meget.
Men ellers er her et par link
http://ing.dk/artikel/varmevaerk-huse-med-...
http://ing.dk/artikel/opraab-fra-forsker-s...
http://ing.dk/blog/co2-neutral-et-par-time...

 • 1
 • 0

Hej Jens,

Mit indlæg taler ikke for at vi skal ignorere de eksternaliserede omkostninger, eller uddele fribilletter. Min anke er primært at for flere af kravene i BREF noten er omkostningerne til at reducere emissioner klart højere end de eksternaliserede omkostninger.

Dette gavner ingen - heller ikke elproduktion fra sol og vind, fordi det er med til at øge prisen for den backup kapacitet, der trods alt er behov for.

 • 0
 • 0

Helt enig i at jeg er resistent for de "argumenter" du mener at have fremført.

Træls degradering af en ellers relevant debat.

Der er ikke hoved eller hale på hverken dine påstande eller din argumentation så lad os spare resten af læserne for fortsættelsen.

Ingen andre end du mener at et hus der netto leverer energi til nettet skal beregne flow igennem sit energi system som gennemsnitlig CO2 emission per kWh i flowet.

Og ingen anden ingeniør i kongeriget tror på dit anførte gennemsnitstal for emission per kWh el af den simple årsag at så skulle danske kraftværker være mindre effektive end det globale gennemsnit.

 • 0
 • 1

Jeg er så gammel at jeg husker palaveren da røgrensning skulle gennemføres og svenskerne pressede på.

Den gang var argumenterne de samme.

Nu diskuteres samme i Kina.

Branchen har simpelthen bevist kloden rundt at kun politiske initiativer forslår.

Jeg er meget skeptisk overfor flere fribilletter og mht. den nødvendige backup så mener jeg nok vi kan håndtere det med realistiske metoder.

 • 0
 • 1

Ingen andre end du mener at et hus der netto leverer energi til nettet skal beregne flow igennem sit energi system som gennemsnitlig CO2 emission per kWh i flowet.

Du læste det altså heller ikke anden gang jeg linkede til relevant dokumentation/debat.
Tror du virkelig på at "din" el kan lagres ude på nettet præcis til du skal bruge den igen - nej vel ?
Det er det samme som dem der køber "aflad" ved at købe "grøn" strøm. Det betyder heller ikke at de får andre elektroner i kablerne end alle andre.

Og ingen anden ingeniør i kongeriget tror på dit anførte gennemsnitstal for emission per kWh el af den simple årsag at så skulle danske kraftværker være mindre effektive end det globale gennemsnit.

Gad vide hvad de mange ingenører ved Energinet.dk beskæftiger sig med ?

Jeg synes altid, at der er stor underholdningsværdi i indlæg fra personer der mener at vide bedre end alle andre, alligevel kommer de færreste af disse personer i deres indlæg med beregning/dokumentation til at underbygge deres indlæg.
Men i virkeligheden er det lidt spild af andres tid, og ødelæggende for en saglig debat.

 • 2
 • 2

. ..en påstand, at fjernvarmeværker forurener mindre end fx Individuelle gasfyr..!
For i modsætning til den direkte opvarmningsform skal fjernvarmekunderne jo regne med et vist varmespild, som iflg. HMN er på 17 pct. I gns.
Ved direkte opvarmning kommer al energien huset til gode.

 • 1
 • 1

. ..en påstand, at fjernvarmeværker forurener mindre end fx Individuelle gasfyr..!
For i modsætning til den direkte opvarmningsform skal fjernvarmekunderne jo regne med et vist varmespild, som iflg. HMN er på 17 pct. I gns.
Ved direkte opvarmning kommer al energien huset til gode.

Det er nu ikke en påstand, men direkte faktuelle oplysninger fra Energistyrelsen
http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-...
Og tallene er inkl. nettab, så der er regnet den faktiske energi leveret til kunden.

Og ved vores lokale værk (som også er landets største målt på antal kunder) er forholdet endnu mere markant.
CO2 emission for fjernvarme = 76 gram pr kWh
CO2 emission for naturgas = 200 gram pr kWh

 • 0
 • 1

Og ved vores lokale værk (som også er landets største målt på antal kunder) er forholdet endnu mere markant.
CO2 emission for fjernvarme = 76 gram pr kWh
CO2 emission for naturgas = 200 gram pr kWh


De 200g/kWh passer meget godt for CO2 relativt til varme ved forbrænding af naturgas. Hvordan man så kommer ned på 76g/kWh kræver en god mængde kreativt bogholderi, hvor det meste bliver konteret på el.
Hvis el blev betragtet som overskud fra varmeproduktionen, hvad det ofte er, så skulle varmeproduktionen have mere end 200g/kWh, fordi den producerede el erstatter mølle-el uden CO2. Denne skæve fordeling af CO2 mellem varme og el er historisk betinget, fra da varmen stadig var et affaldsprodukt fra elproduktionen. Sådan er det ikke mere, fordi forretningsområderne er jævnbyrdige nu, hvor termisk produceret el begynder at blive et affald fra den nødvendige varmeproduktion.

 • 1
 • 2

De 200g/kWh passer meget godt for CO2 relativt til varme ved forbrænding af naturgas. Hvordan man så kommer ned på 76g/kWh kræver en god mængde kreativt bogholderi, hvor det meste bliver konteret på el.
Hvis el blev betragtet som overskud fra varmeproduktionen, hvad det ofte er, så skulle varmeproduktionen have mere end 200g/kWh, fordi den producerede el erstatter mølle-el uden CO2. Denne skæve fordeling af CO2 mellem varme og el er historisk betinget, fra da varmen stadig var et affaldsprodukt fra elproduktionen. Sådan er det ikke mere, fordi forretningsområderne er jævnbyrdige nu, hvor termisk produceret el begynder at blive et affald fra den nødvendige varmeproduktion.

Der er skam ikke tale om kreativt bogholderi Svend !
For der er jo ikke nogen der har nævnt noget om hvor stor en del der kommer fra kul - vel ?
Og når mere end halvdelen af varmeleverancen kommer fra CO2 neutrale kilder, så stemmer regnestykket selvfølgelig.

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten