Nye krav til lavenergihuse giver dyre og dårlige løsninger

Energikravene til vores huse bliver fra 2020 så skrappe, at de spænder ben for en optimal energiforsyning. Skal man leve op til dem i sit nye hus, er man nemlig nødt til at smække solceller på taget for at få regnskabet til at gå op – også selv om der løber grøn fjernvarme lige forbi ens dør.

Nu sætter både byggefolk og energieksperter et stort spørgsmålstegn ved det fornuftige i at blande solceller og isolering sammen og opfordrer myndighederne til at gentænke 2020-kravene.

Det store problem er, at kravene ikke kan opfyldes med energi­effektivisering alene, påpeger bygningsingeniør Kurt Emil Eriksen, der sidder i bestyrelsen i det fagtekniske selskab IDA Byg og derudover i et hav af andre byggefaglige udvalg.

'Det er helt skævt'

»Det er helt skævt. I stedet sætter husejerne solceller op, som både samfundsøkonomisk og privatøkonomisk er dyrere end at forsyne boligen med for eksempel fjernvarme,« siger han.

Debatten kommer i kølvandet på IDAs Energivision 2050, hvor forskere fra Aalborg Universitet (AAU) har regnet på, hvordan man billigst muligt kan varme­forsyne bygninger i fremtiden. De konkluderer, at det vil koste op mod 2 mia. kroner årligt, hvis nye bygninger ‘overisoleres’.

»Det er et problem, at man overinvesterer i besparelser i det enkelte hus, når pengene kunne være bedre brugt i energieffektiviseringer gennem fjernvarme eller andre steder i energisystemet,« siger professor Henrik Lund, AAU.

Han tilføjer, at reglerne samtidig kan føre til forkerte investeringer i relativt dyre individuelle solceller og solvarmeanlæg, fordi sådanne energianlæg indgår i den enkelte bygnings ‘besparelse’.

Forlængelse med brædder

Også direktør i brancheorganisationen Dansk Byggeri Michael H. Nielsen mener, at politikerne bør se på, om det bedst kan betale sig at investere i skrappe, individuelle løsninger eller i mere grøn el eller fjernvarme

»Det duer ikke blot at forlænge verden med brædder og køre bevidstløst videre med krav, vi vedtog tilbage i 2008. Vi må finde ud af, hvor vi får mest for pengene,« siger han og efterlyser samtidig, at politikerne interesserer sig mere for bygningers rolle i den grønne omstilling.

Direktør Henrik Garver fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) genkender ‘en gryende bevidsthed’ i hele branchen om, at bygninger skal ses som en naturlig del af energisystemet:

»I takt med at vi producerer mere vedvarende energi, kan det være fornuftigt at differentiere kravene til bygningers energirammer. For nogle typer bygninger vil eksempelvis grøn fjernvarme give mere mening end lokal energiproduk­tion, hvis man ser bygningsmassen som del af det samlede energisystem,« siger han.

SBi-forsker: Pas på

Forskningschef Søren Aggerholm fra SBi maner dog til forsigtighed, før 2020-kravene droppes:

»Skrappe krav har historisk medført udvikling af nye produkter og komponenter i byggeriet, og med fortsat teknologiudvikling kan man måske nå 2020-kravene uden solceller,« påpeger han.

Kontorchef i Trafik- og Byggestyrelsen Marie Louise Hansen lover, at man sammen med branchen vil se på 2020-kravene:

»Vi vil herunder foretage analyser af de privat- og samfundsøkonomiske konsekvenser af kravene, ligesom vi vil inddrage spørgsmålet om individuelle vedvarende energianlæg,« skriver hun i en mail til Ingeniøren.

Emner : Huse
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Det er helt skævt. I stedet sætter husejerne solceller op, som både samfundsøkonomisk og privatøkonomisk er dyrere end at forsyne boligen med for eksempel fjernvarme" Det er meget nok, er ellers bekendt med at den årlige tilslutningsafgift i visse kredse af Vesthimmerland er mere omkostelig, end at kunne opvarme hele huset med pillefyr - op imod 7.000kr årligt for at have ADGANG til fjernvarme, og det er sådan set ligemeget om du er tilsluttet eller ej. Og med de priser de markedsfører i det område, er vi på små 1800kr om måneden alt inkl for at opvarme sin bolig (små 100kvm, 2plans).

 • 7
 • 3

Solceller og fjernvarme har vel i princippet ikke noget med hinanden at gøre. Jo, man kan da lave varme ud af den el, som solcellerne producerer, men den kan jo også bruges til andre ting. Jeg kunne forstå det, hvis man talte om solvarme, men solceller går da fint i spænd med fjernvarme.

 • 8
 • 3

Jeg synes man overser bygningsintegreret solenergi, en udvikling der allerede er igang. Det betyder at solceller og solfangere bygges ind i bygningskomponenter og ikke mere vil være noget der monteres uden på bygningen. Solcellerne og solfangerne bliver heller ikke synlige på samme måde som i dag, men indgår integreret i arkitekturen med næsten frit valg i farve, struktur og overflade. Det bliver sikkert også så økonomiske attraktivt at det bliver svært at vælge det fra. Der er fortsat en udfordring med den eksisterende bygningmasse, men også her er der mulighed for bygningsintegration.

 • 0
 • 2

I den her sag er følgende: - er yderligere isolering nu så dyrt, at det overstiger besparelsen. Set samfundsøkonomisk. ? - er det relevant at producere dyr el på matriklen, når dette kan gøres langt billigere andre steder. ?

Begge svar synes - so far - at være, ja vi er langt forbi disse grænser. Så er det sådant set lidt ligegyldigt om det kan integreres eller ej.

Ser frem til den lovede samfundsøkonomiske vurdering af stramningerne til BR2020. Altså de nye krav. Hvad får samfundet ud af at investere endnu mere I isolering og/eller solceller på matriklen, fremfor at få leveret lidt mere varme fra et VE-anlæg på et fjernvarmeværk. ? Eller VE-strøm fra elnettet til bygninger der ikke har adgang til fjernvarme.

 • 13
 • 0

Allerede i Varmeplan Danmark 2010 blev der dokumenteret i kap 7.4, at punktet hvor det samfundsmæssigt og privatøkonomisk kunne betale sig at isolere mere, forlængst var passeret ved nybyggeri. Flere undersøgelser har ligeledes dokumenteret at energirammerne ved lavenergibyggeri ikke holder i praksis. Det er ufatteligt at der skal gå så lang tid inden budskabet trænger ind.

 • 14
 • 0

Byggede selv nyt hus i 2012/13. Planlagt opvarmning med masseovn. Men stødte ind i flere problemer. Dels måtte jeg selv skaffe dokumentation for at masseovn rent faktisk kunne bidrage positivt til opvarmningen og ikke som pejse og brændeovne medregnes som negativ varme. Dernæst at vores isoleringstykkelse / termoruder etc. tilsammen betød at vi ville mangle 3.300 kwh årligt. Så kunne vi vælge mellem solceller eller en vindmølle. At vi selv har egen mindre skov og dermed kunne fyre en til 2 kubikmeter ekstra brænde - nej det kunne ikke bruges. Eller vi kunne opsætte 4-6 luft til luft varmepumper (thi så skulle hvert rum kunne reguleres separat med temperatur. Dette ikke tilfældet med masseovn!) Slutresultat. Vi satte for 65.000 kr. solceller på taget efter de nye regler. Vi får ca, 2.000 kr. årligt ud af dette. Spild af penge.

Det ville være langt bedre / billigere og ikke mindst kønnere, såfremt man havde kunne købe sig til en andel i enten en vindmølle / en solcellepark eller lignende som kunne levere den manglende energimængde.

 • 12
 • 1

Byggede for 3 år siden et BR2020 hus, der rent faktisk lever op til varmeberegningerne. Huset er tilsluttet billig fjernvarme. Aarhus giver br2015 eller bedre huse halv pris på de faste omkostninger uden dette ville fjernvarme ikke kunne betale sig for mit hus. Hvad jeg ikke lige havde overvejet var, at det med et så godt isoleret hus har vist sig svært at nedkøle fjernvarmen 30 grader i gennemsnit hen over året. Ingen problemer om vinteren, men helt lige som traditionelle ældre huse, så udnyttes fjernvarmen dårligt hen over sommeren, hvor det kun bruges til brugsvand. Problemet er så at mit velisolerede hus bruger så lidt fjernvarme om vinteren, at det ikke kan udligne den dårlige udnyttelse om sommeren.

Så hvis man synes at fjernvarme er guds gave til menneskeheden, ja så er husisolering ikke vejen frem. Det spændende på lang sigt er hvor meget VE-strøm man kan lave året rundt når der er brug for det i forhold til hvor lidt VE-(spild)-varme? Den store mængde flis-afbrænding fra fjerne himmelstrøg er ikke vejen frem for VE-fjernvarme. Affaldsforbrænding heller ikke. Affaldet bør i højere grad genanvendes lige som i vores nabolande.

Rent samfundmæssigt er det klart at hvis vi kan lave billig VE-strøm og varme, så er der ingen klimamæssige grunde til at bruge mange penge på at spare på denne rigelige resource.

 • 8
 • 1

Hvordan er din brugsvandsinstallation udført? Hvis du ikke har brugsvandscirkulation eller -beholder, burde du kunne opnå en god afkøling, og så er det måske bare returløbstermostaten der er sat for højt (prøv at sætte den på 2). En korrekt dimensioneret brugsvandsveksler burde kunne yde tilstrækkelig effekt med en frem- og returløbstemperatur på hhv. 60 og 20 grader C.

 • 1
 • 0

En dårligere isolering betyder at jeg skal betale mere i varme i husets levetid.

Hvorfor må jeg som husbygger ikke selv bestemme?

Hvis det er min vurdering at solceller om 15 år vil gøre energi næsten gratis, hvorfor så bruge en formue på isolering?

 • 5
 • 2

Hvordan er din brugsvandsinstallation udført? Hvis du ikke har brugsvandscirkulation eller -beholder, burde du kunne opnå en god afkøling, og så er det måske bare returløbstermostaten der er sat for højt (prøv at sætte den på 2). En korrekt dimensioneret brugsvandsveksler burde kunne yde tilstrækkelig effekt med en frem- og returløbstemperatur på hhv. 60 og 20 grader C.

@Andreas Ligesom Christian vil jeg mene, at der er noget galt med din brugsvandsinstallation hvis du ikke kan opnå en ordentlig afkøling, også om sommeren. Uanset om du har en varmtvandsbeholder eller en gennemstrømningsvandvarmer så skal der (ved de bedste modeller) kunne opnås en returtemperatur på godt 20 grader under drift. Nu er der forhåbentlig ikke mere nogen der bruger returtermostater til styring af selve brugsvandsenheden, men du skal selvfølgelig tjekke funktionen af den samlede installation. Og så skal alle rørføringer være korrekt isoleret !

 • 1
 • 0

Niels - enig. Faktisk helst 62-63 gr, da der altid er et temperaturdrop over en veksler. Men det er ikke altid fjernvarmeværkerne overholder det, inden de bliver gjort opmærksom på problemet, og i mellemtiden forbrugeren straffet for ikke at overholde afkølingskravet

@Niels og Karsten Det er ikke korrekt. Legionella bakterier dør allerede fra ca 50 grader. Der går ganske vist flere timer før de dør ved 50 grader, hvor de dør næsten øjeblikkeligt ved 60 grader. http://www.fjernvarmefyn.dk/viden-om-fjern... I den forløbne måned har jeg modtaget en meddelelse fra embedslægen i Region Syddanmark, hvor der fokuseres på at der skal kunne opnås min. 50 grader ved tappestedet. Derfor blev det af embedslægen forventet at der kunne opnås min 60 grader fra fjernvarmeforsyningen. Men det er værd at bemærke, at embedslægen ikke forholder sig til bygningsreglement, normer eller leveringsbetingelser.

 • 3
 • 1

Byggede selv nyt hus i 2012/13. Planlagt opvarmning med masseovn. Men stødte ind i flere problemer. Dels måtte jeg selv skaffe dokumentation for at masseovn rent faktisk kunne bidrage positivt til opvarmningen og ikke som pejse og brændeovne medregnes som negativ varme.

Torben, dette problem stammer tilbage fra 2006, og løsningen har ligget på min hjemmeside lige siden: http://stenovne.dk/Be06.html Man kan sige, at du ikke har ledt godt nok, eller man kan sige, at det ikke havde/har byggemyndighedernes store interesse hvordan disse ovne rent faktisk virker.

Spørgsmålet om, at hvert rum skal kunne reguleres separat mangler stadig en retslig afgørelse baseret på de faktiske forhold. Enhver ejer af en velplaceret masseovn ved, at døre er til andet end at gå ind og ud af. Mere varme = lad døren stå åben. Mindre varme i f.eks. soveværelset = luk døren. Hvor svært skal det gøres ? En retslig afgørelse skal foretages udfra hensigten i loven, at spare på energien og øge komforten. Dette lever gode masseovne fuldt ud op til.

Der er en grund til at jeg har min "blog" om love og regler på min hjemmeside, og at den startede i netop 2006, hvor det blev åbenlyst urimeligt baseret på en utrolig mangel på viden fra SBIs side. Ikke så få reklamefolk har fortalt mig, at det ikke er smart at udstille problemer omkring det produkt man gerne vil sælge, men jeg er altså mere energiaktivist end handelsmand ;-)

 • 6
 • 0

Jakob - så du mener at embedslægen har været helt stringent på hvad side af veksler/ varmtvandsbeholder de 60 gr C måles.

Det tror jeg IKKE - jeg tror at han alene forholder sig til brugsvandstemperaturen

@Karsten Embedslægen er i dette tilfælde en "hende" og hedder Lene. Men nej - faktisk var det ikke brugsvandstemperaturen, men den temperatur der kunne opnås ved tappestedet, som embedslægen forholdt sig til. Og at der blev "modtaget" en fremløbstemperatur fra fjernvarmeværket, der var høj nok til producere brugsvand. Lidt mærkeligt og en ikke så "VVS-faglig" tilgang. Men også en indikation af at måden der produceres brugsvand på ( gennemstrømningsvandvarmer eller varmtvandsbeholder) er embedslægen fuldstændig ligeglad med. Bare temperaturen kan blive så høj ved tappestedet, at legionellabakterierne må formodes at være dræbt.

 • 2
 • 0

Hej Lars Jeg fandt selv løsningen på nettet omkring masseovnen - men kunne ikke slippe for 3.300 watt solceller! Og den energikonsulent som lavede energiberegning vidste intet om masseovne. Men den ovn vi har fungerer fint med 1 max 2 opfyringer i døgnet til opvarmning af ca 160 m2.

Men min pointe omkring supplerende energiforsyning var mere møntet på at det for ALLE parter var bedre at ejendommen var forpligtet til at skaffe de nødvendige ekstra kwh timer via tvungen opkobling på f.eks. vindmøllepark eller solcellepark. Som det er nu vil jeg næppe erstatte mine 14 solcellepaneler med nye, den dag de ikke fungere mere.

 • 3
 • 0

Det fremgår herover, blandt andet i Flemming Ulbjerg's indlæg, at "det skal kunne betale sig".

Undskyld, men det er måske hverken fornuftigt eller rimeligt. Måske er argumentet snarere, at der politisk fastsættes en maksimum-grænse for energiforbrug. Energi koster penge og miljø at producere, og kapacitetsudvikling af forsyningsnettene koster penge - som kunne anvendes anderledes.

Jeg forstår ikke hvorfor vores (høje) energiafgifter ikke er progressive ? Så skulle energislugerne nok komme igang (og argumentet er så cirkulært, for så kan det betale sig at isolere).

Hvorfor skal nogle familier, i store gamle boliger, have lov - relativt ustarffet - til at bruge 30.000 kWh om året, når andre nøjes med 5.000 kWh (regn selv om til Joule eller m3 gas).

Når al råben og skrigen har lagt sig, så kunne vi have en model for afgifter baseret på m2 beboet areal og antal personer. Måske laveste afgift svarende til 4.000 kWh per person per 100m2.

Det er IKKE sikkert økonomi (return of investment) er det rigtige mål - måske er energi så knap en ressource, at der skal være afgifter på overforbrug ?

 • 5
 • 1

@Karsten Henneberg I dit sidste indlæg savner du svar på, hvorfor man laver en hovedløs lovgivning, og i dit forrige mener du at jeg bare skal rette ind efter en anden lige så tåbelig lovgivning. Kan du bestemme dig ?

Som jeg skrev tidligere mangler der en retslig afgørelse på spørgsmålet om automatisk regulering af varmetilførslen i de enkelte rum. Der er givetvis ikke tænkt på masseovne når man skriver "el- og luftvarmeanlæg", men det afgøres ikke i disse spalter, men ved konkret handling, ligesom spørgsmålet om hvorvidt en masseovn øger luftskiftet blev.

 • 4
 • 0

Hvilken termostatventil er den rette at bruge til brugsvand ( centtralvarme - pillefyr) Hvordan virker denne termostatventil ? Vores er styret af retur temp og det forstår jeg at det ikke er den optimale måde. Hvor stor tab er der ved denne metode frem for den optimale. ( retur temp er ca 35 grader)

 • 0
 • 0

Undskyld, men det er måske hverken fornuftigt eller rimeligt. Måske er argumentet snarere, at der politisk fastsættes en maksimum-grænse for energiforbrug. Energi koster penge og miljø at producere, og kapacitetsudvikling af forsyningsnettene koster penge - som kunne anvendes anderledes.

@Jan Tro endelig ikke at al lovgivning er fornuftig og rimelig. Se f.eks. bare på Bygningsreglementets paragraf 7.4.2. Her KRÆVES udført - uanset rentabilitet !!!!

 • 2
 • 0

Men min pointe omkring supplerende energiforsyning var mere møntet på at det for ALLE parter var bedre at ejendommen var forpligtet til at skaffe de nødvendige ekstra kwh timer via tvungen opkobling på f.eks. vindmøllepark eller solcellepark.

Torben jeg forstår ikke helt dit argument. Du har jo selv så rigeligt de "manglende" kWt i egenproduceret brænde til din ovn. Hvorfor i alverden skal det ikke tælle med ? (Ved selvfølgelig godt at det ikke er din afgørelse).

 • 3
 • 0

Måske er argumentet snarere, at der politisk fastsættes en maksimum-grænse for energiforbrug. Energi koster penge og miljø at producere, og kapacitetsudvikling af forsyningsnettene koster penge - som kunne anvendes anderledes.

Jan

Det er da noget forfærdelig sludder,

Der forekommer så meget spildenergi fra landets industrier som uden problem kan anvendes til boligopvarmning. F.eks. i Kalundborg forekommer der 180 Mw alle årets timer hvoraf endda noget er så varmt at det kan udnuyttes direkte men tabes ene og alene til naturen.

Samlet tabes der i Kalundborg alene 1.500.000 Mwh varme årligt eller hvad der svarer til 5 % af det samlede fjernvarmebehov

 • 1
 • 1

Jeg kunne da godt tænke mig at se nogle argumenter fra dem som tydeligvis er uenige i ovenstående. Thumbs down siger mig intet.

Måske skulle vi hellere starte med at fastlægge hvor hurtigt en masseovn kan regulere varmeafgivelsen. Taler vi om minutter, timer eller døgn ? Og har du nogen dokumentation for varmefordelingen til andre rum ? Min erfaring begrænser sig til en brændeovn med konvektion og en individuel el-drevet blæser til yderligere at hjælpe med at fordele luften. Og jeg kan ikke genkende din påstand om at varmen "automatisk" fordeler sig til andre rum "bare" man åbner dørene.

 • 2
 • 1

Jeg synes, at det er rigtigt at BR stiller krav til at huset skal have et varmeanlæg, og også at varmeanlægget skal være udformet med individuelle og automatiske rumvarmegivere.

Der er jo ikke nogle regler for hvor meget man skruer op eller ned for termostaterne. Det virker som om loven er lavet til fjernvarme eller boliger med central opvarmning. Alle private gas og oliefyr skal have udeføler til regulering af fremløbstemperaturen, hvorved de enkelte termostater delvis bliver overflødige og kan forvirre brugeren. Er der i øvrigt ikke også kommet udefølere til fjernvarme? I en del energimærker ses at varmtvandsforbruget sættes til 250l/m2/år. Det kan give 10kWh/m2, hvorved der kun bliver 10kWh tilbage til varme og drift af huset.

 • 3
 • 0

.....procesvarme til opvarmning bliver brugeren af denne beskattet....en super grøn skat :) Det er derfor lettere at lukke varmen ud i det fri fra køkkener, bagerier, støberier og plastfabrikker....forstå det hvem der kan, i de her "spar på energien tider".

 • 5
 • 0

Måske skulle vi hellere starte med at fastlægge hvor hurtigt en masseovn kan regulere varmeafgivelsen. Taler vi om minutter, timer eller døgn ? Og har du nogen dokumentation for varmefordelingen til andre rum ? Min erfaring begrænser sig til en brændeovn med konvektion og en individuel el-drevet blæser til yderligere at hjælpe med at fordele luften. Og jeg kan ikke genkende din påstand om at varmen "automatisk" fordeler sig til andre rum "bare" man åbner dørene.

Eller måske skulle vi hellere starte med at spørge dig, hvor hurtigt du har brug for at ændre temperaturen i dit hjem ? Eller måske spørge, hvad er komfort ? Er det noget man bare kan aflæse på et termometer ?

Dine erfaringer begrænser dig. Det har du fuldstændig ret i. En jernovn fordeler ikke konvektionsvarmen nær så godt som en stenovn. Dokumentationen ligger på min hjemmeside i.f.a. afprøvning af DTI i 1996. Gamle nyheder som i den grad også foreligger som empirisk forskning hvis du spørger dine bedsteforældre.

 • 4
 • 1

.....procesvarme til opvarmning bliver brugeren af denne beskattet....en super grøn skat :) Det er derfor lettere at lukke varmen ud i det fri fra køkkener, bagerier, støberier og plastfabrikker....forstå det hvem der kan, i de her "spar på energien tider".

Det er fuldt og hetl forkert. Hvis en virksomhed modtager et vederlag på 100 kr/mwh for spildvarmen skal den betale 32 kr/mwh i afgift og ikke mere. I dag koster f.eks. naturgasvarme fra en kedel 410 kr/mwh så hvis ikke man kan betale 32 kr/mwh i afgift så er der simpelthen ingen resong i noget som helst.

 • 0
 • 0

Eller måske skulle vi hellere starte med at spørge dig, hvor hurtigt du har brug for at ændre temperaturen i dit hjem ? Eller måske spørge, hvad er komfort ? Er det noget man bare kan aflæse på et termometer ?

Dine erfaringer begrænser dig. Det har du fuldstændig ret i. En jernovn fordeler ikke konvektionsvarmen nær så godt som en stenovn. Dokumentationen ligger på min hjemmeside i.f.a. afprøvning af DTI i 1996. Gamle nyheder som i den grad også foreligger som empirisk forskning hvis du spørger dine bedsteforældre.

@Lars Der er så for dig stadig lige den fysiske begrænsning, at Varme kun kan overføres på 3 måder, konduktion, konvektion og stråling. Tror du at luftmolekylerne kan kende forskel på om varmekilden er gulvvarme, radiator, "jernovn" eller masseovn ?

Og hvis du ikke kan regulere varmekilden, så får du dårlig komfort og varmeøkonomi.

 • 2
 • 1

Som en der benytter masseovn kan jeg kun bidrage med at den giver en meget mere jævn varmefordeling og mere behagelig barme end f.eks. det er tilfældet ved en traditionel brændeovn, el-radiator eller for den sags skyld en radiator tilknyttet en centralvarmeanlæg. Det er selvfølgelig korrekt at man ikke lige kan regulere 0,5 grad op og ned i det enkelte rum og specielt i for og eftersæsonen kan man have lidt udfordringer med at få en passende temperatur i huset.

Aktuelt bruger vi 10-12 kg brænde pr døgn ved en opvarmning af stue, køkken, bryggers soveværelse og gæsteværelse samt gang. Ialt ca. 150 m2. Dykker temperaturen under frysepunktet eller er det kraftig storm nå vi fyrer 2 gange dagligt af 1-11/2 time pr. gang.

@Lars. Prøvede argumentet med at fyre lidt mere af vores eget brænde af. Men det godtog man ikke. Det selvom byggestyrelsen faktisk har udgivet et akt hvori man faktisk skriver at deres anvisninger til isoleringstykkelse ikke kan bruges, såfremt man ved om og tilbygninger samt efterisoleringer benytter jordvarmeanlæg eller brænde fra egen skov!

 • 6
 • 0

Hvordan er din brugsvandsinstallation udført? Hvis du ikke har brugsvandscirkulation eller -beholder, burde du kunne opnå en god afkøling, og så er det måske bare returløbstermostaten der er sat for højt (prøv at sætte den på 2). En korrekt dimensioneret brugsvandsveksler burde kunne yde tilstrækkelig effekt med en frem- og returløbstemperatur på hhv. 60 og 20 grader C.

Bor dejligt og har fjernvarme med varmeveksler til brugsvand.

Har i et par år levet med fise lunkent bade og opvaskevand for ikke at skulle betale for for høj retur. Igår måltes 38 grader ved håndvasken og kaloriemåleren sagde 65 ind 15 ud og tyve minutter efter tappenstreg var udden på 28,5 grader. Skrue,skrue og skrue på en Danfoss dims AVTB 52 grader tappevand 69 grader ind 23 ud og tyve minutter efter tapslut var kalorimålerens ud steget til 37 grader. Bortset fra at vor gasbaserede fjernvarme spilder 37 % finder jeg det lidt grove løjer at skulle betale strafporto for ikke at blive legioneret

 • 4
 • 2

Nej ved du nu hvad Niels, det kan vi jo absolut ikke bruge til noget, hvis du ikke også oplyser flowet. Et skud kunne være at forbruget under tapning er omkring 400 l/h, og ved stand-by måske er under 50 l/h. Altså en væsentlig parameter når du kigger på den gennemsnitlige afkøling og om du kommer til at betale "strafporto"

Jakob

Vil det ikke i praksis være sådan at hvis en bydel eller en villavej hvor mange brugere ikke bruger varme f.eks. i sommerferien hvor mange er bortrejst at fjernvarmevandet simpelthen står stille i fjernvarmerøerne i en store del af systemet så vandet afkøles og inden fjernvarmevand med en tilfredsstillende temperatur er fremme ved en enlig forbruger på villavejen går der lang tid. OG Situationen er som Niels beskriver..

 • 2
 • 0

@Lars Der er så for dig stadig lige den fysiske begrænsning, at Varme kun kan overføres på 3 måder, konduktion, konvektion og stråling. Tror du at luftmolekylerne kan kende forskel på om varmekilden er gulvvarme, radiator, "jernovn" eller masseovn ?

Og hvis du ikke kan regulere varmekilden, så får du dårlig komfort og varmeøkonomi.

Ja Jakob, det kan luftmolekylerne godt. En jernovn opvarmer en mindre luftmængde ret kraftigt, hvilket giver en turbulent luftstrøm som har svært ved at komme ud og ind af dørene. En masseovn opvarmer en langt større luftmængde ganske lidt, hvilket giver roligere luftbevægelser. Så er der også lige det, at jernovnen kun afgiver varme sålænge du fyrer i den, mens masseovnen afgiver varme hele døgnet, så varmen får tid til at finde rundt i huset. Det var bare en mulig fysisk forklaring, men du kan jo læse at Torben bekræfter dette lige under dit indlæg. Han nævner også, at der er forskel på kvaliteten af varmen (komfort?). Dette skyldes, at en 50-60grader varm sten afgiver varme på stort set samme måde som vi mennesker når vi ikke er klædt alt for meget på. Der er en bedre balance imellem strålevarme og konvektionsvarme, og bølgelængden af strålevarmen er også tæt på den samme. Det føles ganske enkelt rart, og har for mig langt større betydning end temperaturen når vi taler om komfort.

Komfort, altså at have det rart, er da ikke noget man kan lovgive om ! Skal vi så også have en lovgivning om hvad der smager godt ? Et termometer er en utrolig dårlig måde at bestemme komfort på. Det ved enhver der har stået på ski i Norge i minus 20grader og bevæger sig fra sol til skygge. Samme temperatur, men f.... til forskel.

Jeg bor 50% af tiden i et hus som nok må betegnes som den dimentrale modsætning til et lavenergihus. Absolut 0 isolering, metertykke stenvægge nederst som bliver tynder jo længere du kommer op i de 3 etager, som huset på ca 800m2 består af. Etage adskilleserne er hvælv som er godt 70cm tykke på midten og selvsagt langt mere ud imod de bærende vægge. Tør slet ikke gætte på den samlede vægt. Jeg kan ikke varme dette hus op, men jeg kan forhindre det i at blive træls at være i. De tidligere ejere brugte det til feriekoloni, men voldsomme olieregninger satte en stopper for dette, uanset Danfosstermostater i alle rum.

Temperaturen i sådan et hus er ikke nem at rokke uanset varmekilde, men man kan ændre på komforten. Vi bruger godt 5rmtr tungt brænde pr. år på at have det godt med 3 ovne. Vinteren er kun halvt så lang, så det kan ikke sammenlignes med danske forhold (huset ligger i Catalonien og er ca. 800år gammelt, ligesom Hammerhus slotsruin). Jeg var naturligvis absolut ikke skråsikker på mine faglige kvalifikationer, da vi flyttede ind i dette hus, så oplevelsen har været stærkt positiv. Også for vores naboer som nu står i kø for at få en tilsvarende opvarmning. Her er 22grader døgnet rundt, men hvis vi springer en dag eller to over, er der stadig 22grader, men der mangler i den grad noget !

Komfort kan ikke måles med et termometer, medmindre det er den slags du stikker op i r.... Energibesparelsen fra centralvarme til stenovnsvarme her, er i den grad til at tage at føle på, så hvis nogen myndighed vil hævde at stenovne/masseovne ikke kan godkendes i lavenergihuse, så går jeg gerne hele vejen til højesteret, for det strider lodret imod hensigten med lovgivningen.

@Torben. Du er bestemt ikke alene med den slags slagsmål, og skulle have fået faglig og juridisk assistance, så du derved kunne have sparet dyre unødvendige installationer. Ovnbyggere i Danmark har ikke en stærk organisation og ingen lobbyister til at stille op imod fjernvarmefolket, så hver må kæmpe sin kamp for noget som er åbenlyst rimeligt når man først har oplevet det.

"I den bedste hensigt", titlen på Trine Brylds bog om en katastrofal tvangsflytning af grønlandske børn til Danmark, kunne fint genbruges på historien om dansk byggelovgivning.

 • 3
 • 2

Vil det ikke i praksis være sådan at hvis en bydel eller en villavej hvor mange brugere ikke bruger varme f.eks. i sommerferien hvor mange er bortrejst at fjernvarmevandet simpelthen står stille i fjernvarmerøerne i en store del af systemet så vandet afkøles og inden fjernvarmevand med en tilfredsstillende temperatur er fremme ved en enlig forbruger på villavejen går der lang tid. OG Situationen er som Niels beskriver..

@Niels Hansen Kort svar - nej ! I hvert fald ikke hvis ledningsnettet er dimensioneret optimalt. Selvfølgelig vil vandet, over tid, tilpasse sig temperaturen i omgivelserne hvis det står helt stille. Men det gør det heller ikke selvom mange er bortrejst. For enhver brugsvandsopvarmning har en form for termostTstyring, som sikrer tilstrækkelig temperatur til at overholde DS469 og DS439.

 • 0
 • 1

Ja Jakob, det kan luftmolekylerne godt. En jernovn opvarmer en mindre luftmængde ret kraftigt, hvilket giver en turbulent luftstrøm som har svært ved at komme ud og ind af dørene. En masseovn opvarmer en langt større luftmængde ganske lidt, hvilket giver roligere luftbevægelser. Så er der også lige det, at jernovnen kun afgiver varme sålænge du fyrer i den, mens masseovnen afgiver varme hele døgnet, så varmen får tid til at finde rundt i huset. Det var bare en mulig fysisk forklaring, men du kan jo læse at Torben bekræfter dette lige under dit indlæg. Han nævner også, at der er forskel på kvaliteten af varmen (komfort?).

@Lars Helbro Nu skriver Torben jo direkte, at det i for- og eftersæsonen kan være svært at holde en passende temperatur i huset. Og jeg tvivler meget på din forklaring om luftmolekylernes bevægelser, når man påtænker at også jernovne kan være udstyret med "fedtsten" på top og sider. Og også jernovne kan afgive Varme og dermed være i drift hele døgnet, hvis de er dimensioneret korrekt til rummet de opvarmer. For slet ikke at tale om mekanisk ventilations påvirkning af luftmolekylerne i rummet. Men i virkeligheden svarer du indirekte på forskellene, idet du selv angiver at bo i et hus der i sig selv virker som "varmeakkumulator" med meget træg reaktionsevne. Denne konstruktion passer bare meget dårligt integration til dagens superisolerede huse, med lette konstruktioner. Så dit eget eksempel vil kun gælde for en mikroskopisk del af nye danske bygninger.

 • 2
 • 1

Nu skriver Torben jo direkte, at det i for- og eftersæsonen kan være svært at holde en passende temperatur i huset. Og jeg tvivler meget på din forklaring om luftmolekylernes bevægelser, når man påtænker at også jernovne kan være udstyret med "fedtsten" på top og sider. Og også jernovne kan afgive Varme og dermed være i drift hele døgnet, hvis de er dimensioneret korrekt til rummet de opvarmer.

Du kan tvivle så meget du vil, men da du jo selv tidligere skrev, at du mangler erfaring, så har du selvfølgelig ret til at tvivle. Som du skrev til Niels, så reklamerer du med din manglende viden ;-)

Torben skrev ikke, at det var svært, kun en udfordring. Det er det også hvis man selv vil lave et godt måltid mad, istedet for bare at bestille en pizza. Jernovne kan ikke, med eller uden relativt få kg. fliser, afgive en jævn varme døgnet rundt i et lavenergihus. Varmebehovet rimer ikke med det mindst mulige bål som kan brænde rent. Derfor er der brug for akkumulering og så skal der tons til. At det så også reducerer pasningsbehovet er jo kun dejligt.

Nej mit hus er ikke sammenligneligt med moderne lavenergihuse, men somme tider kan det være givtigt at se på netop modsætningen for at forstå sammenhængen. Den fangede du tydeligvis ikke. Hus, mennesker, og varmekilde bør ses som noget der skal fungere sammen, men det er ikke lige det lovgivningen bærer præg af.

 • 3
 • 2

selv tidligere skrev, at du mangler erfaring, så har du selvfølgelig ret til at tvivle. Som du skrev til Niels, så reklamerer du med din

@Lars Nu er vi nået dertil hvor jeg egentlig håbede du ville komme. For jeg har faktisk nogen ugers erfaring med masseovne. Gaske vist en Østrigs type, og måske ikke lang tid nok til at jeg burde udtale mig. Men min erfaring er at det alt for hurtigt bliver alt for varmt. Altså akkurat lige som ved "jernovne" ( fordi de dårligt kan dimensioneres for små ). Og ved masseovne er der de næste mange timer ikke meget andet at gøre end at lukke vinduer og døre op, når der er blevet for varmt. Ved et moderne hus med automatisk styring oplever man ikke de problemer i samme omfang. Om end "tung" gulvvarme nedstøbt i beton kan udvise de samme problemer. Hus, mennesker og varmekilde bør ganske rigtigt ses som noget der skal fungere sammen. Bl.a. derfor er der lovgivning til at regulere, at diverse eventyrere og supersælgere ikke "snyder" og prakker folk noget på der ikke fungerer i deres hus. Det ved jeg dog, at du ikke har gjort. Og foretages der bare en reel kortlægning af bygning og behov, så skulle der også ved flere forskellige opvarmningsformer kunne opnås en acceptabel komfort. Men at tro at en masseovn skulle kunne fordele varmen lige så jævnt i alle rum, som individuelle varmegivere i hvert rum, er ønsketænkning.

 • 2
 • 1

Hurtige temperaturskift og kraftig blæst kan i september og oktober og april måneder været lidt vanskeligere at tackle med en masseovn. Har man behov for lidt varme får man hurtig strålevarmen fra lågen. Men så går der 5-8 timer før man får varmen fra stenmassens og betongulvet. Til gengæld holder varmen sig så de næste 2-4 dage afhængig af temperaturen og solen udenfor.

 • 1
 • 0

Endnu en gang reklamerer du med din manglende viden. Langt de fleste gennemstrømningsvandvarmere er trykstyret på sekunddærsiden, og termostatstyret på primærsiden http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Veks... Og så bruges der forøvrigt varmtvandsbeholdere rigtig mange steder.

Åhe jo! Men mange steder er fjernvarmevandet ikke varmt nok til at levere den fornødne temperatur i husets brugsvandsanlæg netop fordi fjernvarmevandet fra vejen er for koldt. Skyldes de mange steder hvor det forekommer at installationen er i uorden eller at det er gamle installationer hvor den omtalte teknik du omtaler ikke er i drift.

 • 2
 • 0

Åhe jo! Men mange steder er fjernvarmevandet ikke varmt nok til at levere den fornødne temperatur i husets brugsvandsanlæg netop fordi fjernvarmevandet fra vejen er for koldt. Skyldes de mange steder hvor det forekommer at installationen er i uorden eller at det er gamle installationer hvor den omtalte teknik du omtaler ikke er i drift.

Følger der en forklaring, dokumentation eller lignende. Eller var det bare dine egne betragtninger.

 • 1
 • 1

to for ikke at blive legioneret

Nej ved du nu hvad Niels, det kan vi jo absolut ikke bruge til noget, hvis du ikke også oplyser flowet. Et skud kunne være at forbruget under tapning er omkring 400 l/h, og ved stand-by måske er under 50 l/h. Altså en væsentlig parameter når du kigger på den gennemsnitlige afkøling og om du kommer til at betale "strafporto"

Tak for den sædvanlige overlegne snakken ned Jeg har prøvet igen. Efter en time uden tapning og uden at skrue på noget ,var tallene 66 ind 29 ud 28 l/h og der kan så tappes 46 grader vand. Skruede på Danfosseriet og efter endnu en time er tallene 65 ind33 ud24l/h og derefter taptemp50grader. Der kan ikke have optrådt 400 l/h mere end de 25 sekunder det tager før tapvandet ikke bliver varmere. Jeg prøver endnu et par punkter og laver så en kurve der beviser, at hvis installation indstilles til sundt vand, øges det i forvejen uhyrlige svineri ,som gasfjernvarme er qva den forhøjede returtemperatur,samt at jeg bødestraffes for en miljøforbrydelse. Jeg afskyr jernvarme og al dens væsen.

 • 2
 • 3

Efter en time uden tapning og uden at skrue på noget ,var tallene 66 ind 29 ud 28 l/h og der kan så tappes 46 grader vand. Skruede på Danfosseriet og efter endnu en time er tallene 65 ind33 ud24l/h og derefter taptemp50grader.

@Niels Abildgaard Hvis du med en fremløbstemperatur på 66 grader til din gennemstrømningsvandvarmer kun er i stand til at opnå 46 eller 50 grader ved tappestedet, så er der enten noget galt med din gennemstrømningsvandvarmer eller også har du en meget lang uisoleret rørinstallation. Temperaturdifferensen oven gennemstrøningsvandvarmeren bør ikke være mere end få grader på de nyeste modeller. Hvor gammel er din gennemstrømningsvandvarmer ? Hvornår er den sidst blevet afkalket ? Hvis du ikke kan holde en tilstrækkelig lav returtemperatur, så er det med de angivne temperatursæt, din og dit varmeanlægs skyld ! Jeg afskyr folk der forsøger at give andre skylden for egne fejl.

 • 1
 • 2

14 l/h Ja så er der jo ikke noget brugsvandsforbrug. Hvis der ikke er noget forbrug så kan der jo af gode herinde heller ikke ske nogen varmeoverførsel. (Deraf ordet "veksler" ikke ) Er resten af husets varmeinstallationer helt lukket ? Eller er det kun stand-by forbrug over gennemstrømningsvandvarmeren ? Ellers kan du jo starte her http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id15...

 • 0
 • 3

Det er rart at du nu ikke er nedladende men bortfoklarende. Hvad har en eventuel kalkning,der iøvrigt ikke sker her i klitmøller ,af en veksler der ikke tappes fra ,at gøre med at returtemperaturen hele tiden er høj for at installationen skal være lovlig.

Der intet at bortforklare. Men Prøv at fremme forståelsen ved at læse her http://www.mylliin.dk/ydelser-oversigt/ord... Eller kontakt din VVS-installatør

 • 0
 • 2

65 ind 28 ud ved 21 l/h giver mulighed for at tappe legionærvand ved 41 grader. Temperaturen er omkring 6 grader udenfor og huset bruger under 1 kW. Det er altså et af de ekstremt isolerede huse hvor gasfjernvarme er noget svineri. Man kan næsten ønske enevælden tilbage. Der blev folk fyret i unåde og uden pension når der forelå kvajning eller værre.

 • 1
 • 1

Det er altså et af de ekstremt isolerede huse hvor gasfjernvarme er noget svineri. Man kan næsten ønske enevælden tilbage. Der blev folk fyret i unåde og uden pension når der forelå kvajning eller værre.

@Niels Abildgaard En almindelig pædagogisk tilgangsvinkel hjælper ikke vel ? Men hvis du nu har sådan et godt og velisoleret hus, så må det vel være klassificeret som et lavenergihus, og du behøver slet ikke være tilsluttet fjernvarme, når du nu har det så slemt med det. Eller også kan man undre sig over du ikke bruger din energi på at finde ud af hvorfor nogen har bygget et hus, hvor installationen ikke overholder Bygningsreglementet og DS469, eller beboeren ikke kan finde ud af at betjene og vedligeholde installationen. Kravene ved Klitmøller Kraftvarmeværk er nemlig langt fra Bygningsreglementets og normens krav, idet der kun kræves 23 grader i årsafkøling, for ikke at få en straf på 0,5 øre pr kWh pr manglende grads afkøling. http://kkvv.dk/wp-content/uploads/2012/03/... Hvem har så kvajet sig ?

 • 1
 • 1

For jeg har faktisk nogen ugers erfaring med masseovne. Gaske vist en Østrigs type, og måske ikke lang tid nok til at jeg burde udtale mig. Men min erfaring er at det alt for hurtigt bliver alt for varmt.

@Jakob, du udtaler dig stadig om noget du ingen erfaring har med. Erfaring tager tid, og de øtrigske ovne er meget lig de svenske kakkelovn = vægt typisk 6-800kg. og du har givetvis fyret længere end du burde, da du ikke er kendt med tidsforsinkelsen. Torbens ovn lyder for mig til gengæld til at være for tung eller tykvægget til et hus af lette materialer.

"Hus, mennesker og varmekilde bør ganske rigtigt ses som noget der skal fungere sammen. Bl.a. derfor er der lovgivning til at regulere, at diverse eventyrere og supersælgere ikke "snyder" og prakker folk noget på der ikke fungerer i deres hus." Kunne du mon forestille dig, at hus og varmekilde passede fint sammen i det østrigske hus og det bare var dig der ikke rigtig passede ind = manglede erfaring ?

"Eventyrere og supersælgere" - nu må du lige styre dig. Denne måde at holde varmen på, er mange tusinde år gammel. Ikke alle kan gøre det lige godt, for "teknikken" har været i glemmebogen i godt en generation. Jeg var så heldig at have en far som var passioneret bålmand.

Skal vi være grove så værsgod: Automatikken er indført for dem der ikke gider tænke selv, eller gøre andet end at svinge dankortet. - Og alligevel kan vi jo læse i indlæggende herover, at heller ikke det er sådan bare lige...

 • 2
 • 3

Skal vi være grove så værsgod: Automatikken er indført for dem der ikke gider tænke selv, eller gøre andet end at svinge dankortet. - Og alligevel kan vi jo læse i indlæggende herover, at heller ikke det er sådan bare lige...

Det er skam ikke at være grov. Det er realistisk. For måske 95 % af danskerne gider ikke interessere sig for el-, vand- og varmeinstallationen i deres hus/lejlighed. Det er bare noget der er der og forventes at virke altid.

 • 1
 • 1

"Eventyrere og supersælgere" = fjernvarmemafiaen.

Re: Dagligvarme i Klitmøller

En gennemstrømningsvarmer lukker først op når der er forbrug på sekundær siden 

Nej Niels Endnu en gang reklamerer du med din manglende viden. Langt de fleste gennemstrømningsvandvarmere er trykstyret på sekunddærsiden, og termostatstyret på primærsiden http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Veks... Og så bruges der forøvrigt varmtvandsbeholdere rigtig mange steder.

Danfoss' Redan ventilen er først termostatstyret i det øjeblik at der tappes varmt vand, ellers er der lukket for fjernvarmevandet, netop for ikke at betale straf for dårlig afkøling, særligt grelt på tidligere tiders rene mængdeafregning af fjernvarmevand, der i den grad straffede dårlig afkøling, og belønnede driftige mennesker med vand/vand varmepumper, der leverede 0 grader varmt vand retur.

De oprindelige Gemini Thermix gennemstrømsvarmere med Danfoss AVTB termostat er slemme til at tilkalke, fordi føleren, når der ikke tappes vand, først varmes op til indstillingstemperaturen når alt det stillestående vand er varmet op, hvilket betyder at dele af veksleren er meget varm og der sker stor kalkudfældning. Senere modeller har en accelerator, der får termostaten til at lukke, når der ikke tappes..

Niels Abildgaards veksler udviser alle tegn på til"kalk"ning og sandsynligvis også en AVTB med defekt føler (Jeg er på den 3. på 18 år)

 • 6
 • 0

Termix forklarer det i denne brochure: http://www.termix.dk/Admin/Public/Download...

Driftsikker styring med en patenteret føleraccelerator, der forstærker AVTB-ventilens lukkehastighed til det maksimale. Herved undgås overophedning af veksleren og sikres en god driftsøkonomi.

Ved sommerdrift er radiatorerne i huset ofte lukkede, og kun vandvarmeren skal bruge fjernvarmevand til opvarmning af det varme brugsvand. Det betyder, at fjernvarmevandet i stikledningen ind til huset bliver koldt og dermed uegnet til at varme brugsvandet op. For at forhindre denne situation er Termix One indrettet, så den via termostaten holder stikledningen varm ved at åbne en smule for fjernvarmevandet til vandvarmeren. Når temperaturen er acceptabel, lukker ventilen automatisk for fjernvarmevandet. Denne funktion reducerer ventetiden på varmt vand og hindrer vandspild.

 • 3
 • 0

Det er i øjeblikket 13 dec og jeg sidder med en klar fornemmelse af at bygningsreglementer/energipolitik først og fremmest er en beskyttelse af fjernvarmemafia med følge.

Måske skulle du hellere tage og gøre en aktiv indsats for at vedligeholde dit varmesystem eller sågar melde dig til at udføre lidt frivilligt ulønnet arbejde. http://kkvv.dk/bestyrelsen/

 • 1
 • 1

Får Du ikke løn for det arbejde Du har? I øvrigt tilhører huset her ikke mig.

Hvis du læste mit link, så ville du se at bestyrelsen i Klitmøller Kraftvarmeværk ikke får løn. Og hvis du bor til leje og har problemer med installationerne, så ring dog til viceværten.

 • 3
 • 1

Re: Termix forklarer det i denne

Og hvis du bor til leje og har problemer med installationerne, så ring dog til viceværten. 

Hvor svært kan det være?

Ja, hold nu op med at brokke dig her, brok dig i stedet til viceværten og udnyt fordelene ved at bo til leje.

Din veksler bør udskiftes til den nye type med accelerator til AVTB'en, som sikkert også skal skiftes, da fyldningen i føleren er forduftet.

Termix i Sunds plejer at være velvillige til teknisk hjælp, hvis man selv har den rette konstruktive attitude, og kan oplyse hvad veksleren skal kunne når den er ny.

 • 4
 • 0

Altså :Jeg skal fise rundt med hatten i hånden fordi fjernvarmeriet har lavet noget miljøødelæggende skrammel. Fis af

Hvilket får mig til at gentage mig selv: Jeg afskyr folk der forsøger at give andre skylden for egne fejl. Har man ikke selv den tekniske indsigt, så kan man da i det mindste indse at man har behov for hjælp. Og når andre endda er så venlige at henvise til fejlsøgning og mulige løsninger, så kunne man i det mindste sige tak !

 • 7
 • 0

Hvilket får mig til at gentage mig selv: Jeg afskyr folk der forsøger at give andre skylden for egne fejl. Har man ikke selv den tekniske indsigt, så kan man da i det mindste indse at man har behov for hjælp. Og når andre endda er så venlige at henvise til fejlsøgning og mulige løsninger, så kunne man i det mindste sige tak !

For et år siden bad jeg om hjælp fra fjernvarmen fordi returen var høj .Det var en medarbejder derfra der skruede på danfossen og dermed har holdt mig i livsfare med 37 grader tap i et år. På den anden side siger jeg tak til Jakob for at påvise at det svineri, som en stadig retur på 40 42 grader er, kun vil koste mig et par hundrede kroner per år. Jeg gider ikke gøre mere ved sagen.

 • 0
 • 0

Medarbejderen fra Klitmøller Fjernvarme har tydeligvis ikke de nødvendige kompetencer, men Hr. Abildgaards attitude er ikke befordrende for lysten til at hjælpe.

Som snart sagt alt andet end direkte elvarme er man nødt til selv at sætte sig ind i sagerne for at driftoptimere, for der er ikke andre til at gøre det.

Servicemontører, der indstiller anlæg til andet end den sikre, men langt fra økonomisk optimale indstilling, og derved foranlediger tilkald på garantien, bliver ikke gamle i gårde.

Derfor er normalsituationen for høje fremløbstemperaturer, pendlende gaskedler der ikke kondenserer, ringe afkøling af fjernvarmevand og varmepumper der bruger mere elektricitet end direkte elvarme ville have gjort.

 • 6
 • 1

........svære at forstå. Den eneste og for øvrigt billigste måde at sende energi frem til en bruger uden nævneværdigt tab, er at sende strøm igennem en ledning.

Ledningen slår ethvert fjernvarmerør i pris og effektivitet. Jo længere vejen er fra energifrembringeren er jo synligere bliver tabet i og udgiften til fjernvarmerør.

Det er bestemt fint at anvende kondensatet fra elfremstilling til opvarmning af den nære omegn af elværket.

Energi forbrugeren der ønsker varme billigst muligt, vil sætte sig ned med sin kugleramme og finde ud af hvad der er billigst for ham at anvende.

Det morsomme er at lige meget hvordan eksperternes råd er ender man op med at en gammeldags elradiator til 150 kroner per rum, er den billigste løsning, men suppleret med en uldtrøje og lange underhylere de to tre dage hvor det er værst.

Det er en dyr løsning......er det det?....regn efter! Samfund, anlægs, vedligeholdelse, materiale og totalpriser.

Og fidusen er ret enkel. Det er utroligt let at styre forbruget. Det ses lynhurtigt på elregningen om hvor højt komfortniveauet er......og garanteret fører til en overvejelse om isolering og sænkning af temperaturen i boligen hvor der kun er behov for frostfrie rum.

Problemet skyldes Svend Auken der forbød elradiator opvarmning i sin tid.....jeg har ikke set et kvalificeret overslag(det findes måske ).....set her i lyset af overskydende vindmøllestrøm.......hvor vore fjernvarmeværker hvor effektive de end er lukker 2 kg CO2 ud i atmosfæren for hvert kg brændstof der fyres af i kedlerne.

 • 5
 • 2

Den eneste og for øvrigt billigste måde at sende energi frem til en bruger uden nævneværdigt tab, er at sende strøm igennem en ledning.

Narh Bjarke, nu må jeg melde mig på banen igen. Det koster ikke meget at flytte et læs brænde fra den nærmeste skov, og hvis der er et distributionstab har man nok glemt at sætte bagsmækken på.

Jeg regnede lige min kWt.pris ud for i år: 26øre medregnet ovnens virkningsgrad ! - og så er der iøvrigt ikke mange ventiler at skrue på. Sålænge der er brænde i skuret, er der varme i huset. Hvor svært kan dét være ?

 • 3
 • 1

Det skal vel futtes af i ovnen førend der kommer varme i huset?

Jo jo Ebbe, men man behøver ikke den store lokomotivførereksamen, eller at tilkalde varmemesteren eller VVS manden for at holde styr på det.

O.T. Jeg synes denne tråd har været lidt sjov, da den har kørt lidt af et parallelt spor imellem egenrådige praktikere (som mig selv), konsumenter som bare forlanger at det skal virke, og bliver ret mobsede når det ikke gør, og så rendyrket erfaringsløs skrivebordsteori, som sjældent kan bruges til ret meget. (Jakob - et transmissionstab på 3% i fjernvarmen kunne du godt nok blive rig på, men du må hellere bevise det i praksis først ;-)

I mit energipolitiske arbejde har jeg flere gange prøvet at male billedet af 2 familier/naboer i ens huse, som kommer hjem fra skiferie. Det ene hus er (burde være) fjernvarmeopvarmet, det andet har stenovne. Begge huse er kolde. Hvad sker der rent psykologisk ? Den ene familie er forberedt på at der er koldt, og glæder sig til at vække huset til live igen. De kan gøre noget og ved at det hjælper. Den anden bliver agressiv, for de havde forventet at der var varmt når de kom hjem. De ringer og skælder en mand ud som heller ikke kan gøre for det. De kan ikke gøre andet. Ikke alle omkostninger kan regnes ud i kr. og øre eller kwt.

 • 3
 • 2

Forskellen er nok mindre end du tror. Tabet i det danske elnet er samlet ca 7 % For et transmissionsnet til fjernvarme er tabet typisk omkring 3 %. Og for et nyt fjernvarme distributionsnet ned til ca 10 %.

2014 Statistik se http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/...

I 2014 leveres 121208 Tj an el-nettet og der modtages 113649 Tj ved brugerne, så der tabes 7559 Tj eller 6,23 % tabes.

Samlet leveres der 120459 Tj til fjernvarmenettet, og der afsættes i bygningsmassen 95789 Tj og der tabes 24670 Tj eller 20,5 %. I øvrigt en svag stigning i forhold til 2013.

 • 2
 • 2

Jeg vil ikke modsige dig Jacob.....men tab i min optik er de omkostninger der er ved at lave og drive et fjernvarmenet. Opgravninger, rør, svejsning, isolering, pumpning, vedligeholdelse af rør og svejsecertifikater mm.

Dertil er der den tvangsindlæggelse, der bruges over for de beboere der er så uheldige, at komme inden for udvidelser af fjernvarmenettet.

Den investering som der skal foretages af den enkelte husejer, der i forvejen har et fungerende opvarmningssystem.......som er prisgivet fjernvarmeselskabets indtjeningsønsker.

Jeg har boet med et godt fjernvarmesystem, der omfattede ca. små 600 huse . Rønneholtparken i Allerød. Det var godt og billigt fordi det alene skulle sørge for varme og varmt vand til disse rækkehuse der fra start havde de rigtige installationer og isoleringer samt et varmeanlæg der var dimensioneret til denne bebyggelse. Prisen var rimelig, så jeg er ikke totalt negativ, kun peger jeg på at frembringelsen udleder CO2 .

Jeg har boet sammen med kakkelovne, pejse, brændekomfurer, elradiatorer, varmepumper og oliefyr i mit liv.

Her hvor jeg bor nu har jeg haft oliefyr og varmepumpe(Hitachi 14kW) som er erstattet af et gasfyr(Junckers) med nærmest en halvering af mine el og varmeudgifter tilfølge.

Men kunne jeg vælge, men det er lidt svært, når prisen på el hovedsagligt består af tillæg, ville jeg vælge elpaneler , med indbyggede thermostater.

Det er nu ikke privatøkonomisk ansvarligt for nærværende, når prisen på den strøm der skulle anvendes hovedsagelig er uvedkommende politisk fastsatte priser og ellen fremstilles ved CO2 udledning og ikke ved anvendelse af den eneste metode der kan erstatte de fossile energibærere.

 • 2
 • 2

Det er nu ikke privatøkonomisk ansvarligt for nærværende, når prisen på den strøm der skulle anvendes hovedsagelig er uvedkommende politisk fastsatte priser og ellen fremstilles ved CO2 udledning og ikke ved anvendelse af den eneste metode der kan erstatte de fossile energibærere.

I dag er spidsbelastningen omkring 6 Gw i el-nettet når strømforbruget er størst. Alene varmeeffektbehovet til Århus er over 1 Gw når det er bare nogenlunde koldt eller er par grader under nul.

Vi taler måske alene om 20 - 25 Gw varmeeffekt til de 60 % af den danske bygningsmasse som har fjernvarme.

HVis bare en mindre del af denne bygningsmasse skulle opvarmes med el-varme som altså skal kunne yde en betydelig effekt når netop der er koldt. Dvs. der skal stå kraftværker klar til få dage om året, for netop at kunne yde den nødvendige el til boligvarme, ud over det normale el-forbrug som netop er størst i vinterhalvåret når der er koldt.

Umiddelbart så taler vi om produktionspriser som er større end de bruttopriser vi kender ude ved brugeren (> 2 kr/kwh) for denne produktion, som kun skal leveres i korte perioder over året. Det forekommer for at sige det mildt, endog som et meget energi- så vel som pengeøkonomisk, fuldt og helt fejlskud af de grove.

 • 0
 • 2

(Jakob - et transmissionstab på 3% i fjernvarmen kunne du godt nok blive rig på, men du må hellere bevise det i praksis først ;-)

@Lars Helt præcis 2,63 % i 2014 ( se side 19 ) http://www.veks.dk/~/media/veks/files/publ... Og nu er der jo ingen i fjernvarmebranchen der bliver rig, fordi sektoren iht. Varmeforsyningsloven er underlagt hvile-i-sig-selv princippet. Så en evt overdækning vil blive tilbageført som reducerede priser for forbrugerne.

 • 2
 • 0

Helt præcis 2,63 % i 2014 ( se side 19 ) http://www.veks.dk/~/media/veks/files/publ... Og nu er der jo ingen i fjernvarmebranchen der bliver rig, fordi sektoren iht. Varmeforsyningsloven er underlagt hvile-i-sig-selv princippet. Så en evt overdækning vil blive tilbageført som reducerede priser for forbrugerne.

2,6 % forekommer at være endog meget for det overordnede fjernvarmeledninger for København i sammenligning med el-nettet. De overordende højspændingsledningerne for el-nettet har med garanti et tab som er mindre end 1/2 % af hele el-forbruget.

 • 1
 • 2

Hvad hjælper hvile-i-sig-selv når der ingen konkurrence er, og dermed ingen tilskyndelse til at effektivisere?

Hvis mit firma lægger 10% i faktureringsgebyr på elektrikerens regning når vi viderefakturerer til kunden og udfører vort eget arbejde "billigst muligt for regning" så bliver vi nødt til at gøre det ligeså godt eller bedre end konkurrenterne, ellers fordufter kunderne.

Hvis vi ingen konkurrenter havde, som fjernvarmen typisk ikke har, så ville regningerne se noget anderledes ud.

Der er intet som konkurrence til at holde folk skarpe.

Der bygges kæmpe gældsposter op i fjernvarmeselskaberne, med aftagerne som gidsler, for at høste gevinster der kun er 10 fugle på taget.

 • 1
 • 1

Det skal du jo sige, med det job du har.

Mange af de steder, hvor der ikke er officiel forblivelsespligt, mødes man i stedet med et krav om at indfri matriklens andel af fjernvarmeværkets gæld, som holdes konstant eller stigende med luftige tiltag som solvarme(!) o.l.

 • 0
 • 1

Det skal du jo sige, med det job du har. Mange af de steder, hvor der ikke er officiel forblivelsespligt, mødes man i stedet med et krav om at indfri matriklens andel af fjernvarmeværkets gæld, som holdes konstant eller stigende med luftige tiltag som solvarme(!) o.l.

Nix ! Det er de faktiske forhold ved landets største fjenvarmeselskab (målt på antal forbrugere) Der er ingen tilslutnings- eller forblivelsespligt. Der er ingen betaling ved udmelding andet end for afbrydelse af stikledning. Og konkurrancen er hård :)

 • 1
 • 1

Fjernvarmens vogter går fra nedladenhed til bortforklaring. Findes der en pH skala og lakmuspapir for den slag reaktioner?

Hej Niels Abildgaard Den kommentar følger meget godt dit hidtidige nivea. Sur, negativ og til alle tider klar til at give alle andre skylden for egne fejl. Har du snart fået skruet så meget på din gennemstrømningsvandvarmer, at Ebbe og jeg kan få en fortsættelse af dine bortforklaringer ? Eller kan vi måske kan komme tilbage til trådens indhold om energiforbrug og lavenergibyggeri ?

 • 3
 • 1

Næ - det er faktisk Vestre Landsret. Men det ændrer ikke på min pointe vel ! Du ser tilsyneladende spøgelser alle vegne pga en enkelt sag fra "Sydhavsøerne øerne"

Næ det ændrer ikke din pointe, men den er stadig ret dårlig. (og så vil jeg bakke Niels lidt op ved at tilføje, at din sidste bemærkning også er nedladende og en bortforklaring).

Hvad i alverden får dig til at tro, at vestre landsret ikke i en tilsvarende sag bare vil følge Østre landsrets kendelse ? Synes du helt seriøst, at jeg med samvittigheden i behold kan anbefale folk indenfor et fjernvarmeområde, at investere i nok så fint individuel fyringsanlæg, velvidende, at miljømyndigheden er ansat af kommunen, hvis bestyrelsesmedlemmer nemt kan have andre interesser ? Flere folketingspolitikere har udtalt sig om dette "spøgelse", bl.a. den tidligere justitsminister Brian Mikkelsen, som i morgenradioen sagde "dette hører ikke hjemme i et retssamfund", men som senere trak følehornene til sig da det nok gik op for ham hvad sagen egentlig handlede om. Nemlig magtfordelingen imellem miljøstyrelsen og de lokale miljømyndigheder, og så nok også nogle ret store spillere på markedet man helst ikke vil træde over tæerne. Hvis du ikke kan få øje på dette "spøgelse" så må du være meget naiv eller eenøjet - og det følger også ganske godt dit hidtidige niveau.

Hvorfor tror du, at SBI syltede en rapport i 5 år, som viste at masseovne klarer sig ganske fint i netop lavenergihuse. Jo jo jeg kan godt se "spøgelser". De er alt for tit meget reelle.

 • 1
 • 2

(og så vil jeg bakke Niels lidt op ved at tilføje, at din sidste bemærkning også er nedladende og en bortforklaring).

@Lars Du må gøre hvad du vil. Det er faktuelt at det fjernvarmeværk jeg henviste til IKKE har tilslutningspligt. Så er resten op til dig.

Hvis du ikke kan få øje på dette "spøgelse" så må du være meget naiv eller eenøjet - og det følger også ganske godt dit hidtidige niveau. Hvorfor tror du, at SBI syltede en rapport i 5 år, som viste at masseovne klarer sig ganske fint i netop lavenergihuse. Jo jo jeg kan godt se "spøgelser". De er alt for tit meget reelle.

@Lars Må vi ikke få nogen af dine "spøgelser" at se ? Altså - har der været andre sager for retten ?

 • 1
 • 0

Det er faktuelt at det fjernvarmeværk jeg henviste til IKKE har tilslutningspligt. Så er resten op til dig.

Det er rigtigt nok bortset lige fra den med gælden, hvis ikke en anden træder ind. Dernæst så har kommunerne ofte en varmeplan, som kan vende det hele om. Varmeværkerne behøver derfor slet ikke at have sådanne bindinger, det sørger kommunen for. "Begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger."

 • 1
 • 0

Der rigtigt nok bortset lige fra den med gælden, hvis ikke en anden træder ind. Dernæst så har kommunerne ofte en varmeplan, som kan vende det hele om. Varmeværkerne behøver derfor slet ikke at have sådanne bindinger, det sørger kommunen for. "Begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger."

@Svend Delvist korrekt - sådan kunne det være, men det er det ikke i det konkrete tilfælde. Der er stort set ingen gæld at træde ind for, og der er for øvrigt masser af nye kunder.

 • 1
 • 1

Gennemsnitligt har man det meget godt med en fod i isvand og den anden i kogende.

Det hjælper ikke trællene ved barmarksværkerne at fjernvarmen er billig i Aalborg (Lige indtil Portland bliver CO2 og NOx beskattet væk)

 • 2
 • 2

Skal det forstås sådan at du bakker nedladende bortforklaringer op, såfremt de ikke er skrevet for at svare igen på en sådan?

Næ, jeg synes bare at Jakob også har været ret nedladende overfor mig. Kun derfor. Hans "dokumentation" for 3% tab generelt i distributionsnettet, kan man da i den grad kalde en bortforklaring som ikke burde have gang på jorden her, men fred nu være med det.

Dengang man byggede Vendsysselværket nord for fjorden var det ikke tilladt at bygge rene kraftværker uden varmeaftag. Så man lagde en milliondyr ledning under fjorden så man kunne forsyne Aalborg, som i forvejen var forsynet 3 gange med varme fra bl.a. Portland og 2 affaldsforbrændinger. Derfor er forholdende i Aalborg og omegn ret specielle og slet ikke sammenlignelige med resten af Danmark. - Og hvordan skulle jeg dog vide at Jakob bor dér, og ikke i Københavns vestegn hvor han tidligere hev et enestående eksempel frem ?

Han har selvfølgelig lige så meget ret til at fremhæve jublende enkeltstående eksempler, som Ebbe har til at være skidesur over den situation han sidder i. Jeg synes bare ikke at det er en konstruktiv måde at debattere på fra nogen af parterne.

 • 2
 • 1

@ John og Svend. Det er ikke nødvendigt med en tilslutningspligt, hvis der er andre værktøjer i skuffen som reelt kan tvinge folk på nettet. Som f.eks., forbud imod at bruge det du selv har investeret i med alle tilladelser og godkendelser i hus fra selvsamme kommune. Når en tidligere justitsminister, en professor i statsret fra Københavns universitet, og vores tidligere ombudsmand alle giver udtryk for, at dette er en meget meget speget sag (historien om en skorsten), så er det for mig ikke bare et spøgelse, men et udtryk for, at du ikke kan stole på lovgivningen. Tilslutningspligt eller ej.

 • 2
 • 2

Næ, jeg synes bare at Jakob også har været ret nedladende overfor mig. Kun derfor. Hans "dokumentation" for 3% tab generelt i distributionsnettet, kan man da i den grad kalde en bortforklaring som ikke burde have gang på jorden her, men fred nu være med det.

@Lars Udgangspunktet var tabet i transmissionsnet, og du og andre har fået konktret dokumentation for at det faktiske tal endda var lavere end jeg oplyste. At du så laver et indlæg hvor du mistænkeliggør dokumentationen uden selv at komme med konkrete forbehold eller anden dokumentation, synes er rigtig dårlig debat stil !

 • 1
 • 1

At du så laver et indlæg hvor du mistænkeliggør dokumentationen uden selv at komme med konkrete forbehold eller anden dokumentation, synes er rigtig dårlig debat stil !

Jeg tror at vi stopper her Jakob. Jeg accepterer ikke enkelte håndplukkede henvisninger som dokumentation. Slet ikke når du skriver "For et transmissionsnet til fjernvarme er tabet typisk omkring 3 %. Og for et nyt fjernvarme distributionsnet ned til ca 10 %." De gamle er altså bedre end de nye eller hvad ??? Det er simpelthen sort snak Jakob ! Jeg troede i starten at du bare havde glemt et 0 efter 3tallet, da det ville være langt tættere på virkeligheden.

Det det handler om er ganske enkelt hvor meget energi får forbrugeren i huset i.f.t. hvor meget energi der er skovlet ind i ovnen. Hvad tabet måtte være i enkelte dele af ledningsnettet er totalt uinteressant for andre end jer fjernvarmefolk, og så for dem der skal betale regningen. Dertil kommer så de udgifter Bjarke var inde på. Procesenergiforbrug, vedligehold m.v. som heller ikke er småting.

"95% af befolkningen gider ikke......." eller "Jeg afskyr folk der....." Du har tydeligvis en noget hardcore mening om andre mennesker end dig selv. Det synes jeg er rigtig dårlig debat stil ! Nu har jeg lige gået tråden igennem igen, og jeg synes du ligner mere en troll end noget som helst andet. Slut herfra i.f.t. dig.

 • 2
 • 2

Jeg tror at vi stopper her Jakob. Jeg accepterer ikke enkelte håndplukkede henvisninger som dokumentation. Slet ikke når du skriver "For et transmissionsnet til fjernvarme er tabet typisk omkring 3 %. Og for et nyt fjernvarme distributionsnet ned til ca 10 %." De gamle er altså bedre end de nye eller hvad ??? Det er simpelthen sort snak Jakob ! Jeg troede i starten at du bare havde glemt et 0 efter 3tallet, da det ville være langt tættere på virkeligheden

@Lars Nu har du da virkelig problemer med din opførsel ! Jeg lavede et link http://www.veks.dk/~/media/veks/files/publ... Der henvises til et officielt miljøregnskab underskrevet af Danak og Det norske Veritas. Hvor kan du få bedre dokumentation ?

Jeg har stor respekt for din viden og engagement vedr. masseovne, men på andre fagområder ( f.eks. fjernvarme ) har du åbenlyst ikke stor viden, Og hvis du end ikke kender forskel på et distributionsnet og et transmissionsnet, selv efter at have læst tråden igen, hvorfor blander du dig så i det hele taget i den del af debatten ?

 • 2
 • 1

Sjov debat, der har været.

Men det kunne være interessant, at komme tilbage til artiklens indhold, nemlig om vores krav til fremtidens lavenergibyggerier er for høje eller om de er ok. Analysen fra IDA bygger på marginalomkostninger til besparelse i bygnngen og marginalomkostningen til produktion i energisystemet.

Er det den rigtige måde at fastlægge fremtidens krav på?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten