Nye kompressorer bruger 25 procent mindre energi

Esbjergværket har udskiftet tre ældre kompressorer med nye frekvensregulerede kompressorer. Det har givet en betydelig energibesparelse. Samtidig støjer de nye kompressorer langt mindre end de gamle.

»Før kunne man dårligt tale sammen i kompressorrummet. Det kan man nu,« siger ingeniør Søren Kierkegaard Petersen, som har stået i spidsen for projektet.

Baggrunden for udskiftningen var, at de gamle kompressorer fra 1991 krævede mere og mere vedligeholdelse.

Derfor stod Dong Energys vestjyske kraftværk over for valget mellem at gennemføre en betydelig renovering af eller at investere i helt nye kompressorer.

Valget faldt på at investere i nye. Det blev tre 315 kW skurekompressorer med variabel hastighed og med integrerede adsorbtionstørrere fra Atlas Copco. De kan hver yde en luftmængde på 45 kubikmeter pr. minut.

»Indtil videre er vi vældig godt tilfredse med dem,« siger Søren Kierkegaard Petersen.

Der er ikke foretaget nøjagtige målinger af forbruget før og efter udskiftningen, men Søren Kierkegaard Petersen skønner, at de nye kompressorer bruger omkring 2,4 mio. kWh om året, mens de gamle fra 1991 brugte 3,2 mio. kWh om året. Det er en besparelse på 800.000 kWh om året, eller 25 procent af forbruget, svarende til 200 husstandes elforbrug.

Den store kWh-besparelse betyder, at der er en meget kort tilbagebetalingstid på investeringen.

Den største besparelse kommer af, at kompressorerne kører med variabel hastighed.

»Når vi kører med frekvensomformere, kører motorerne ikke mere, end de skal for at opretholde trykket. Før kørte kompressorerne enten på fulde omdrejninger eller slet ikke. Der er også frekvensomformere på kølevandspumperne, så de kører heller ikke mere end nødvendigt,« siger Søren Kierkegaard Petersen. Kølevandspumpen styres efter olietemperaturen.

Trykluft til transport

Esbjergværket bruger ligesom andre kraftværker trykluft til at transportere kalk og flyveaske. Desuden anvendes trykluft til en række værktøjer og maskiner.

Esbjergværket har valgt at installere tre kompressorer, selv om én kompressor kan dække behovet det meste af døgnet.

Det skyldes, at der er brug for kompressor nummer to ved spidsbelastninger. Desuden vil værket gerne have en ekstra kompressor stående i reserve. Uden trykluft kan værket ikke fungere.

»Kompressorer er godt nok dyre, men den tredje kompressor er ikke det rigtige sted at spare. Hvis vi bare har risiko for én dags driftsstop, er pengene til kompressoren tjent hjem mange gange,« siger Søren Kierkegaard Petersen.

Lidt varme genbruges

Der er ikke total varmegenvinding på kompressorerne. Men noget af spildvarmen bruges dog i adsorbtionstørreren, som sørger for at tørre den komprimerede luft. Luften tørres ned til et dugpunkt mellem -20 og -40 grader.

Kompressoranlægget kører automatisk ved hjælp af en PLC-styreenhed. Den sørger blandt andet for at udjævne belastningen, så de tre kompressorer får nogenlunde samme driftstid.

Anlægget omfatter også to styk otte kubikmeter tryktanke. Tryktankene har en udjævenende funktion, så trykket i nettet holdes konstant. Desuden kan de levere luft i et kortere tidsrum under et strømsvigt.

Kompressorcentralen sender et tryk af sted på mellem 7 og 7,7 bar.