Nye job til Tarzan'er når kræfterne svinder

Byggepladserne er domineret af Tarzan'er, der kæmper for at holde stramme akkorder og kun nødigt vil indrømme, at kræfterne ikke rækker. Sådan betegner den tidligere byggefaglærer Bent Kofoed det miljø, han står over for som nyansat i projektet »Den Rummelige Arbejdsplads«.

Bag projektet står 13 organisationer fra byggeriet, der har fået ni millioner kroner fra Folketinget til at skabe arbejde til ansatte, som ikke kan tage del i det gængse, hårde fysiske arbejde på byggepladserne. Frem til udgangen af næste år skal Bent Kofoed informere byggevirksomheder og ansatte om, hvordan det kan gøres.

»I byggebranchen kender man ikke til at kræse om folk. Der er mange Tarzantyper, der er skeptiske over for al snak om at skabe job til folk med nedsat arbejdsevne. Man kan høre bemærkninger som "skal vi nu til at have kørestole på stilladserne". Derfor skal man begynde med at informere om de muligheder, der er for at bruge folk med nedsat arbejdsevne, og på den måde bearbejde holdningen ude på byggepladserne,« forklarer Bent Kofoed.

De 13 organisationer med Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning (BKL) i spidsen, ansatte i august sidste år Bent Kofoed, Teknologisk Institut, til at varetage projektet. Han har erfaring som faglærer inden for byggefaget og har nu fået titel af social- og arbejdsmægler.

»Vi ved fra de virksomheder, som er organiseret under os, at der er brug for en person, som kan rådgive virksomhederne, eksempelvis om, hvordan de søger støtte fra det offentlige til at oprette forskellige former for job under særlige vilkår,« forklarer Anette Jacobsen, konsulent i BKL og en af initiativtagerne til projektet.