Nye havneboliger kan tvinge virksomheder væk

Spøgelseshavne med rustne blikskure skal forvandles til levende boligkvarterer, lyder det i et lovforslag fra miljø-minister Hans Christian Schmidt (V). Kommunerne glæder sig over forslaget, men industriens brancheorganisationer er bekymrede. De frygter, at virksomheder bliver tvunget væk, fordi traditionelle erhverv som skibsreparationer larmer for meget.

Center for Kvalitet i ErhvervsReguleringen (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har til opgave at se på lovgivning, der retter sig mod virksomheder. De har set på miljøministerens lovforslag og konkluderer i et høringssvar, at lovforslaget vil medføre væsentlige byrder for de virksomheder, der stadig fungerer på udtjente havne og andre erhvervsområder.

»Det er en meget bred rammelovgivning, og den vil helt klart have nogle konsekvenser for virksomhederne,« siger fuldmægtig i CKR Sine Olsson.

Virksomheder inddrages

Ifølge lovforslaget skal larm fra virksomhederne bringes til ophør inden for otte år. Det betyder, at virksomhederne skal holde op med at slibe og banke eller også flytte væk. Kommunen kan ifølge lovforslaget vælge at ekspropriere virksomheden, hvis ikke man vil få den til at holde op med at larme.

»Det kan være et problem, hvis der er mulighed for at ændre et område, men der ligger en eller to virksomheder som hindrer det, fordi de støjer for meget. Vi anbefaler miljøministeriet, at de konkretiserer hvilken hjemmel kommunerne i virkeligheden får,« siger Sine Olsson.

CKR finder det desuden formålstjenligt, at kommunerne inddrager de lokale virksomheder i planerne, så de har mulighed for at påvirke dem.

Skibsværftsforeningen er en af de berørte organisationer, og foreningen er ifølge jurist Michael Prehn helt enig med CKR. Selv om lovforslaget omtaler overgangsordninger med mulighed for mere støj end miljøloven tillader, mener foreningen ikke, at lovforslaget i tilstrækkelig grad vil beskytte de fungerende virksomheder:

»For eksempel kan et reparationsværft blive tvunget til at indstille arbejdet om natten, hvis først de nye boliger er opført,« siger Michael Prehn.

»Så kan skibene ikke få ordnet deres akutte reparationer, og så sejler de måske i stedet til Polen med dem. Det kan ende med, at værfterne bliver nødt til at flytte med derned.«

Ingen virksomheder tvinges væk

Venstres ordfører Lars Christian Lilleholt understreger, at ingen virksomheder skal tvinges væk, for meningen med forslaget er at forny spøgelsesområder.

»Hvis ikke vi får en aftale med virksomhederne om, at de vil flytte, skal der ikke bygges boliger. Så vil miljøministeren skride ind over for kommunerne,« siger Lars Christian Lilleholt.

Kommunernes Landsforening (KL) peger også på, at byfornyelsen skal finde sted i udtjente områder. Kontorchef Eske Groes fra KL's Kontor for Teknik og Miljø erkender dog, at der kan komme en konflikt mellem boligbyggeriet og virksomhederne.

»Hvis der ligger en enkelt virksomhed tilbage, og den ikke kan dæmpe støjen, kan der jo godt blive tale om, at den må flytte. Men de folk, der flytter ind, vil jo også være klar over, at den virksomhed ligger der, så der er ikke nogen, der bliver snydt,« siger Eske Groes.