Nye håndbøger om ledelse

Nej til sandwich-feedback

Feedback – så du bliver hørt. Af Maj Bjerre, Forlaget Pause, 180 sider, 249 kroner. Illustration: Forlaget Pause

Alt for meget kritik og feedback bliver givet, fordi afsenderen har behov for at sige noget, og ikke fordi modtageren reelt har gavn af feedbacken. Når vi giver feedback, gør vi det for at få indflydelse. Vi vil gerne påvirke noget i en bestemt retning, nemlig den retning, vi synes er rigtig. Som afsender har vi en tendens til at glemme, at vores feedback skal være relevant og brugbar og værdifuld for modtageren. Det er hovedpointen i bogen ‘Feedback – så du bliver hørt’, hvor forfatteren, der er erhvervsrådgiver og foredragsholder, gør op med feedbackmodeller, hvor kritik er pakket pænt ind, for den form for feedback er ikke egnet til den måde, vi fungerer på som mennesker. Bogen gør også op med de klassiske feedbackmodeller, hvor kritik skal serveres som en sandwich, der er pakket ind i ros på begge sider. I stedet skal man fokusere på tillid, behov, mening og mål.

Ifølge forfatteren afspejler feedback, hvordan vi har det med hinanden. Når vi føler os trygge, kan vi lytte, og derfor kan feedback blomstre på en helt anden måde, hvis der er tillid mellem mennesker. Hvis vi derimod får feedback, vi ikke har efterspurgt eller ikke kan se meningen med, kan vi miste tilliden til afsenderen. Forfatteren mener, at vi i Danmark er meget præget af en automatisk fejlfindingskultur, som ikke er særlig udviklende. I stedet plæderer hun for, at man som leder tager udgangspunkt i medarbejdernes evner og styrker.
Bogen henvender sig til primært til lederen, men er også relevant for menige medarbejdere, da mange af de udfordringer, den tager op, er brugbare på hjemmefronten.

Bløde kompetencer er benhårde og krævende

Pilen peger på dig – om ledelse og ansvar. Af Agnete Gersing og Kirsten Hvid-Hansen, Gyldendal, 296 sider, 300 kroner. Illustration: Gyldendal

Ansvaret for alt, hvad der foregår i en virksomhed, ligger hos lederen – og derfor er det afgørende, at lederen er bevidst om sine styrker og svagheder og om, hvordan han eller hun virker på andre.

De to forfattere bag ‘Pilen peger på dig – om ledelse og ansvar’ har henholdsvis arbejdet som topleder i det offentlige og som leder i mediebranchen og deler ud af deres egne erfaringer, f.eks. hvordan man går fra at vide, at man bør gøre noget andet og til rent faktisk at ændre sin adfærd.
I bogen slår de til lyd for, at der er meget at vinde ved at arbejde systematisk med ledelsesudvikling – især når det gælder de personlige kompetencer. De køber ikke ideen om, at personlige kompetencer er »det bløde« i ledergerningen, men mener tværtimod, at det er »benhårdt og krævende«, fordi man hele tiden konfronteres med det, der kan gøres anderledes eller bedre.

Motivation på arbejdspladsen – overblik, indblik og anvendelse. Af Peter Holdt Christensen, Akademisk Forlag, 400 sider, 399,95 kroner. Illustration: Akademisk Forlag

Arbejdet skal gøre en forskel

Ledere og arbejdsgivere skal tænke motivation som mere – eller noget markant andet – end økonomiske incitamenter. Nemlig som noget, der opstår, når ansatte har mulighed for gennem deres arbejde at bidrage til en bedre verden. Sådan lyder det i bogen ‘Motivation på arbejdspladsen – overblik, indblik og anvendelse’, der er skrevet af lektor Peter Holdt Christensen.

Motivation er med andre ord ikke kun et spørgsmål om at kunne tilbyde en god løn, men også – og måske især – et spørgsmål om at sikre, at ansatte oplever, at deres arbejdsindsats gør en forskel for andre og bidrager til at skabe en bedre verden. Bogen er den første, større danske grundbog om arbejdsmotivation, som præsenterer og analyserer de seneste hundrede års forskning i motivation på arbejdspladser – herunder nogle af de nye såsom commitment, engagement og meningsfuldhed i arbejdet.