Nye grænseværdier: Ingen sundhedsrisiko ved 5G

Illustration: Lasse Gorm Jensen

Der er ingen videnskabelig dokumentation for at de nuværende 4G-mobilnetværk eller de kommende 5G-mobilnetværk har eller vil have en negativ sundhedsskadelig effekt på mennesker. Det er den klare konklusion i en ny undersøgelse som International Commision On Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) netop har offentliggjort.

ICNIRP er en uafhængig NGO med base i Tyskland, der fungerer som rådgiver for WHO omkring ikke-ioniserende stråling fra radiosignaler. NGO’en står for at fastlægge de grænseværdier for stråling, som de fleste lande verden over følger, inklusiv EU og dermed Danmark.

Undersøgelsen er lavet som en del af den hidtil største opdatering af grænseværdierne for mobilstråling, siden ICNIRP første gang fastsatte grænseværdier for 22 år siden i 1998.

»Vi ved, at dele af samfundet er bekymret over sikkerheden ved 5G. Derfor håber vi, at de opdaterede vejledninger vil give kritikerne ro. Grænseværdierne er udviklet på baggrund af et grundigt review af alt relevant videnskabeligt litteratur, videnskabelige workshops og omfattende offentlige høringer. De beskytter mod negative sundhedsmæssige effekter af elektromagnetisk stråling mellem 100 Khz og 300 GHz-området,« skriver Eric van Rongen, formand for ICNIRP i en pressemeddelelse.

Udover stråling fra mobiltelefoner og mobilmaster fastlægger ICNIRP også retningslinjer for en række andre teknologier der anvender radiosignaler, blandt andet DAB-radio, WiFi, Blueetooth etc.

ICNIRP slår fast at selvom der foretages en række justeringer af grænseværdierne, især for frekvenser over 6 GHz, så har giver de hidtidige grænseværdier givet en fornuftig sundhedsmæssig beskyttelse mod mobilstråling.

»I forbindelse med opdateringen af retningslinjerne har vi kigget på tilstrækkeligheden af dem vi publicerede i 1998. Vi har fundet at de tidligere(retningslinjer, red.) var konservative i de fleste tilfælde, og at de stadig giver tilstrækkelig beskyttelse mod de nuværende teknologier,« siger Eric van Rongen.

Læs også: Spørg Fagfolket: Er 5G farligt for helbredet?

Lavere grænseværdier for 5G

Det er EU, der fastlægger grænseværdien for stråling fra radioudstyr, og de følger grænseværdierne fra ICNIRP. Grænseværdien er i dag på 2 Watt/kilogram for biologisk væv, hvor mennesker færdes og opholder sig, og gælder uanset hvilken teknologi, der er tale om, fx 3G, 4G eller 5G. 5G er af flere kritikere blevet udpeget som potentielt sundhedsskadeligt, primært fordi 5G-netværk forventes at blive sendt over højere frekvensbånd. Indtil videre har Energistyrelsen dog kun udpeget 700 MHz og 3,5 GHz-frekvensbåndene til 5G. Og de frekvensbånd bruges allerede i dag til blandt andet tv-signaler.

ICNIRPs nye undersøgelse understøtter de hidtidige udmeldinger fra de danske myndigheder om 5G.

»Teleselskaberne forventer, at antallet af antennepositioner vil vokse med ca. 15-25 procent frem mod 2025. Og det er vurderingen, at den samlede stråling (elektromagnetisk eksponering) derfor bliver øget med ca. 10-20 procent i forhold til i dag – hvilket stadig er under de fastlagte grænseværdier,« skriver Energistyrelsen om 5G.

Mere detaljerede krav

De nye grænseværdier indeholder dog en række mere specifikke krav til stråling frekvensbåndet over 6 GHz.

»De nye retningslinjer giver en bedre og mere detaljeret retningslinjer for stråling, især for de højere frekvensområder over 6 Ghz, som er særlig vigtigt for 5G og fremtidige teknologier der bruger de højere frekvenser. Det vigtigste at huske er, at 5G-teknologier ikke vil skade, når de nye retningslinjer bliver overholdt,« siger Eric van Ronjen.

Der indføres blandt andet nye retningslinjer for kortvarig stråling på under seks minutter, hvis strålingen er koncentreret på mindre dele af kroppen, ligesom grænseværdierne bliver reduceret for den maksimalt tilladte stråling på mindre dele af kroppen.

Ifølge organisationen skyldes de nye retningslinjer, at mulighederne for at måle og vurdere de potentielle skader, som strålingen kan udsætte mennesker for, i dag er langt bedre end tilbage i 1998.

Her kan du se en detaljeret gennemgang af forskellen på de nye og hidtidige grænseværdier

Læs også: Wifi skal udvides, men S-togsnettet står i vejen

Københavnske mobilmaster er langt under grænseværdier

Men selvom grænseværdierne nu bliver skærpet og udvidet på særlige områder, så ændrer det i følge ICNIRP ikke på, at den nuværende mobilstråling fra 4G er langt under de fastsatte grænseværdier og det samme gælder for de kommende 5G-mobilnetværk.

Senest har en række målinger på ni københavnske mobilmaster vist, at effekttætheden, fra de radiosignaler der udsendes fra mobilmasterne, ikke overskrider grænseværdien for permanent ophold på offentligt tilgængelige arealer. Det er teleselskaberne der har bestilt målingen hos konsulentvirksomheden Rambøll, som i 2019 udførte målinger af effekttætheden på 9 forskellige positioner i København.

Resultaterne viser at ingen af middelværdierne på de ni målte mobilmaster kommer over 1 procent af grænseværdierne. Ses der på spidsværdierne kommer målingerne ingen steder over 2 procent af grænseværdierne.

Effekttætheden ligger altså i praksis langt under de fastsatte grænseværdier de steder, hvor mennesker færdes og opholder sig.

Læs også: Skævt ekspertpanel: Høring om mobilstråling vil formentlig advare kraftigt mod mobiler

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der er tilsyneladende en hel del forskere som ikke er enige : The BioInitiative further warns that “evidence for risks to health has substantially increased since 2007 from electromagnetic fields and wireless technologies (radiofrequency radiation). The Report reviews over 1800 new scientific studies…. Health topics include damage to DNA and genes, effects on memory, learning, behavior, attention, sleep disruption, cancer and neurological diseases like Alzheimer’s disease. New safety standards are urgently needed for protection against EMF and wireless exposures that now appear everywhere in daily life.”

 • 4
 • 17

Husk at linke til rapporten: https://bioinitiative.org/

Rapporten omhandler ikke 5G, men elektromagnetiske felter generelt. Der er ingen der er uenig i at elektromagnetiske felter kan skade mennesker, blot de er stærke nok (fx lad vær med at tør din kat i en mikrobølgeovn). Men det gør ikke elektromagnetiske felter i sigselv farlige, blot vi bruger dem på den rigtige møde.

Det er langt mere interessant at finde ud af om der er nogle, og (hvis ja) hvilke teknologier der laver felter der kan skader mennesker.

Derudover er det vær også at nævne at rapporten du nævner har fået en del kritik: https://en.wikipedia.org/wiki/Bioinitiativ...

In view of the way the BioInitiative report was compiled, the selective use of scientific data and the other shortcomings mentioned above, the Committee concludes that the BioInitiative report is not an objective and balanced reflection of the current state of scientific knowledge

 • Health Council of the Netherlands

Denne artikkel handler om 5G og at vi ikke har fundet nogle negative konsikvenser ved at bruge 5G sålænge det holdes under grænseværdierne.

 • 17
 • 0

Det kan ikke komme bag på nogen, at ICNIRP ville komme med en udmelding. Teleindustrien bliver mere og mere presset for det bliver mere og mere tydeligt, at der er mangel på troværdige sikkerhedstest ift. 5G og at befolkningerne udsættes for et uetisk medicinsk eksperiment, som de ikke har givet samtykke til.

ICNIRP er på ingen måde en uafhængig NGO (på DR kan man endda læse at de er en non-profit organisation). En ting er hvad der står på papiret noget andet er hvad der sker i virkeligheden.

1) ICNIRP består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til teleindustrien og det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er på ingen måde et lægefagligt ekspertpanel som f.eks. IARC (International Agency on Research on Cancer). ICNIRP er heller ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan. Man er derfor ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer.

2) ICNIRP består af en hovedkommission på 14 medlemmer og 4 siddende komiteer, samt et antal konsulenter. Nye medlemmer til ICNIRP vælges af de siddende medlemmer. ICNIRP er således selvsupplerende. Sandsynligheden for, at der bliver lukket eksperter ind i ICNIRP, som har en anden videnskabelig vurdering af EMF/EMRs påvirkning på levende væsner, end de siddende medlemmers, er lig nul.

3) Er man imod ICNIRPS linje er man ude. Den amerikanske elektroingeniør James Lin var i 12 år en del af ICNIRP. James Lin, der forlod ICNIRP i 2016, har nu to gange på kort tid advokeret for et strammere syn på stråling. I en nylig offentliggjort artikel i branchetidsskriftet IEEE Microwave Magazine, vurderer han, at det er på tide, at WHO’s kræftagentur hæver sin klassificering af mobilstråling fra “muligvis kræftfremkaldende” (2B) til en højere klasse. Den yderst erfarne cancer epidemiolog, Anthony B. Miller, som har bestredet et væld at topposter, har vurderet, at WHO bør hæve klassificeringen til klasse 1, som betyder kræftfremkaldende med sikkerhed. Den polsk-finske biokemiker Dariusz Leszczynski har advokeret for 2A – sandsynligvis kræftfremkaldende. I 2011 vedtog Europarådet med overvældende flertal en kritisk resolution, som rådede medlemslandene til at skrotte ICNIRP’s anbefalinger til fordel for et langt mere vidtgående forsigtighedsprincip og en grænseværdi for mastestråling, som er cirka 100 gange lavere end ICNIRP’s.

4) Korruptionsskandaler og interessekonflikter i ICNIRPS kølvand. Medlemmer af ICNIRP sidder pænt placeret i flere landes officielle organer, organer der svarer til den danske sundhedsstyrelse. Det gælder bl.a. en Martin Röösli i Schweiz, næstformanden Maria Feychting i Sverige, hvis forskning blev støttet med millioner af kroner fra teleindustrien. Et projekt som Kræftens Bekæmpelse i Danmark var officiel forskningspartner til.

Alle disse forhold er selvfølgelig ikke interessante, når man ønsker at fremme Teleindustriens interesser hvilket gælder både DR og Ingeniøren.

https://smartech.gatech.edu/handle/1853/62452 https://academic.oup.com/rpd/advance-artic... https://academic.oup.com/rpd/advance-artic... https://www.kumu.io/Investigate-Europe/who... https://ieeexplore.ieee.org/document/8866792 https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-... https://www.nyteknik.se/digitalisering/str... https://stralskyddsstiftelsen.se/…/anders-ahlbom-and-maria…/ https://betweenrockandhardplace.wordpress....…/epidemiolo…/ https://microwavenews.com/news-center/anat... https://microwavenews.com/news-tags/maria-... https://einarflydal.com/2020/01/27/leder-f...

 • 5
 • 11

Jeg søger svar på hvorfor nogle mener at 5G er mere skadeligt. Det fleste moderne systemer bruger samme modulation som 5g kaldet OFDM. Det inkluderer DAB, DVB og Wifi. Det er efterhånden temmelig mange år siden at vi tændte for Wi-Fi på 5 GHz.

 • 8
 • 0

Jeg ved ikke med modulationen. Jeg har hørt påstanden, men kan ikke rigtigt forestille mig, hvordan det har en effekt? Den udrulning vi ser nu, på de eksisterende frekvenser, gør nok ikke den helt store forskel. der nævnes 10-12% øget stråling...

Der er to punkter jeg ikke finder tilstrækkeligt belyst:

 1. Ikke dødelige eller cancerogene effekter af den allerede eksisterende mikrobølgestråling. Der er ingen tvivl om at det er ganske små energier. Men det står ikke klart, om der er hold i de mange påstande om træthedssyndrom og andre gener, som nogle mennesker oplever. Der er meget få studier af det.
 2. Forskellige frekvensområder interagerer meget forskelligt med væv. Den senere fase: 5G NR udrulning, der for alvor skal sætte fart i IoT, benytter frekvenser i 24-100Ghz båndet. Energien er lille, men der er ikke rigtig nogen undersøgelser af hvilke effekter, permanent stråling i dette område, har på bl.a. mennesker.

Når man spørger en fysiker, om stråling med disse energiniveauer er farligt, vil hun formegentligt svare; at ud fra de undersøgelser vi har, er svaret nej. Det er altså et nej med forbehold. Det er naturligvis ikke videnskabeligt forsvarligt, at hævde at noget er ufarligt, til det modsatte er bevist. Beviset kommer altid med forsinkelse, når skaderne er sket. Det er blot ikke overvejende sandsynligt at det er farligt. Bevisbyrden må ligge hos den der ønsker at indføre et ny forureningskilde.

 • 3
 • 6

Når man spørger en fysiker, om stråling med disse energiniveauer er farligt, vil hun formegentligt svare; at ud fra de undersøgelser vi har, er svaret nej. Det er altså et nej med forbehold. Det er naturligvis ikke videnskabeligt forsvarligt, at hævde at noget er ufarligt, til det modsatte er bevist.

Du kan ikke bevise at noget er ufarligt. Kun sandsynliggøre det. Når tilpas mange undersøgelser alle kommer til konklusionen at der ikke rigtig er noget tydelig fare må vi altså antage at strålingen sandsynligvis ikke er farlig. Og så kan vi opveje fordelene ved brugen af mobildata med denne potentielle fare.

Min påstand vil for nærværende være at alene antallet af hjertestoppatienter der overlever pga udbredt brug af mobiltelefoner med dertilhørende hurtig tilkaldt hjælp langt overstiger de potentielle mobiltelefonstrålingsdødsfald. I hvert fald hvis vi ser bort fra mobiltelefonbrugerne der bliver kørt ned i trafikken på grund af uopmærksomhed.

 • 6
 • 0

Når tilpas mange undersøgelser alle kommer til konklusionen at der ikke rigtig er noget tydelig fare må vi altså antage at strålingen sandsynligvis ikke er farlig.

Næsten alle undersøgelser jeg har set, undersøger om det er cancerogent og potientelt dødeligt. Mindre effekter og langtidspåvirkninger, er mig bekendt ikke særligt godt undersøgt.

alene antallet af hjertestoppatienter der overlever pga udbredt brug af mobiltelefoner med dertilhørende hurtig tilkaldt hjælp langt overstiger de potentielle mobiltelefonstrålingsdødsfald.

Ja det er absolut en god pointe! Om den kan overføres til IoT dimser ved jeg dog ikke. Måske til selvkørende ambulancer, hvis de bliver afhængige af 5G NR...?

Jeg syntes at bastandte udmeldinger fra mennesker der har mere forstand på teknik, end biologi, virker som fantasien ikke rigtigt rækker ud over eget fagområde.

 • 1
 • 4

Det er altså super interessant at følge udviklingen på sådan en debat, som der opstår under sådan en artikel.

Det mest opløftende, er at folk har lyst til at debatere 5G. For det er en debat der næsten ikke har fundet sted, endnu!

Det mest bekymrende, synes jeg, er at ingen lader til at vide hvad 5G er!

Der bliver jeg nødt til at korrigere Simon Rigét: 5G NR er den fase der implementeres nu (altså 5G Sub1 og 5G Sub6, alt det der er under 6 GHz), og ikke en senere fase. NR står for New Radio og indikerer det skift fra de eksisterende antenner med et signal der ryger ud med ca 140 grader spredning, til beamforming der er retningsbestemte kegleformede stråler med et langt højere gain. Jeg har tidligere argumenteret for at man retteligt bare burde kalde det 4G+, da akkurat den samme telekom infrastruktur som i 4G LTE netværket genbruges. Det er mere ller mindre kun antennerne og noget software der ændrer sig i 5G Sub1 og 6, så brugerne får hurtigere dataforbindelser.

Det senere 5G, hedder 5G mmWave (altså milimeter bølge). Det er alt det der foregår over 6 GHz (reelt alt over 20 GHz og op til 100 GHz).

Så lad os slå fast at vi allerede har fået 5G NR, og at teleselskaberne kan tænde for dette 5G NR signal om få uger, præcist d. 4. april 2020.

Men når vi snakker om 5G og hvilke eventuelle gevinster og sideeffekter det har, så må vi jo regne 5G mmWave med ind i ligningen. Og her bliver det straks sværere.

5G mmWave er mørkelagt af teleselskaberne, så med mindre der er nogle telebranche insidere der debatterer med her, så kan vi konstatere at vi intet ved om det horisontale signal, som 5G mmWave's cigar/flagstangslignende master vil udsende på 26 GHz båndet når masterne tændes, formentligt til næste år.

Skal vi ikke vente med at debattere videre, når vi en gang har fundet ud af hvad 5G mmWave er?

 • 2
 • 5

ER man uddannet ingeniør, er man lige som de fleste forskere ovre i "findes ikke før det er bevist"-kategorien. Eksperiementer skal postuleres, financieres, opstilles - der skal være en holdning om, HVAD man skal undersøge, baseret på en mistanke om et eller andet, som skal sandsynliggøres over for budgetkilder, som kun støtter i tilfælde af mulig nytteværdi.

Forskning er godt. Det gavner alle. Men når økonomiske interessanter vægter den ene side ned, og transparansen er nul eller alt henvises til hvad man allerede ved, er der grund til at blive bekymret!

Det er dét!

Det er modstanden, der er alarmerende! Modstanden mod undersøgelse af langtidseffekten af de anvendte frekvenser, som man må formode kommer til at være i brug konstant - på samme måde som de gamle TV-frekvenser var i brug konstant, når der blev sendt fra DR, og som mobiltårnenes frekvenser i dag er i brug konstant.

Lille eksempel: Schuman-ræsonansen på 7,83 Hz (en del af 8 stående bølgefrekvenser mellem Jordens overflade og Ionosfæren) https://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_res... er den nederste af disse bølger. Forsøg lavet med mennesker i Faraday-indrettede bunkere i Tyskland konstaterede, at folk blev psykotiske, når denne frekvens ikke kunne måles inden i "buret", og relativt hurtigt normale igen, når man gjorde det muligt atter at kunne måle 7,83 Hz.

Denne frekvens måles tydeligst ved havoverfladen, mens den i mange storbyer er stort set umuligt at udskille fra den frekvensstøj og -styrke, som alt muligt sender med.

Ér det svært at tænke tanken, at der måske er en sammenhæng mellem bunkerforsøget og dét at leve i en storby? Konsekvensen af i ren videnskabelig ånd at postulere en sådan sammenhæng OG få nogen til at give midler UDEN FORBINDENDE (ren forskning), kunne måske resultere i en konsekvens med magt til at lave om på samfundets kommunikative, herunder økonomiske, behov, i hvert fald når det drejer sig om trådløs kommunikation (og støj fra dynamoer og magnetfelt-motorer) - hvis man sætter folks velbefindende over "det nemme" og indtægtsgivende" ved at komunikere trådløst.

Same shit. Vi forekommer at være dér, hvor alle tiltag til forskning i konsekvenser af langtidseffekter af flere strålingskilder skydes ned simpelthen på det grundlag, at ingen sammehænge er bevist... Hvilket jo er absolut latterligt og forstemmende - især hvis det kommer fra mennesker med videnskabelig baggrund og uddannelse.

tak. Det var ordene.

 • 2
 • 5

IEEE, Ingeniørernes mest hellige organisation er ude med kras kritik af de eksisterende ICNIRP grænseværdier (IEEE 27 February 2020 "Electromagnetic Radiation Due to Cellular, Wi-Fi and Bluetooth Technologies: How Safe Are We?"

Dette er et udpluk fra rapporten(side 18): " VIII. DISCUSSIONS Currently employed public exposure limits do not provide sufficient protection to people both in terms of long-term and short-term exposure. The exposure limits specified by ICNIRP take into account only the thermal effects and not the non-thermal biological effects in determining their limits. The ICNIRP safe exposure limits for general public for the wireless technologies discussed in this paper are between 4,000,000 µW/m2 to 10,000,000 µW/m2 which is several orders of magnitude higher than the limits prescribed by the Building Biology, AMA and the BioInitiavtive standards. While exposure levels within the limits prescribed by ICNIRP only guarantee safety from the thermal effects of EMR exposure, there are numerous scientific studies, suggesting that even non-thermal effects pose a significant threat. These non-thermal effects are observed at several orders of magnitude of radiation lower than those of thermal effects. Along with the thermal and non-thermal effects, several other factors such as frequency, duration of exposure, pulse shaping, power level also contribute to health risks of EMR.

It has already been several years since the wirelesstechnologies have been deployed, meaning that the public has already been exposed to a lot of harmful EMR without their knowledge. It may be anticipated that this section of the population will suffer from many of the health hazards discussed in section V. If corrections are not made now, especially when the number of wireless devices are growing exponentially which leads to an exponential increase in public EMR exposure, the current and future public will be at even greater risks of both known and unknown health hazards. In particular, women, children and fetus are hypersensitive to EMR and special care must be taken to protect these groups from both short and long term exposure. "

Men ICNIRP's (og dermed WHO's) cover up fortsætter uforandret, også i Danmark!

 • 1
 • 5

Du glemte vist hvor det kom fra:

ACKNOWLEDGMENT This research was made possible by NPRP10-1205-160012 grant from the Qatar National Research Fund (a member of The Qatar Foundation). The statements made herein are solely the responsibility of the authors.

 • 2
 • 0

Mit hovede gør ondt. Men det er fordi jeg har læst citatet nedenunder og ikke fordi jeg sidder badet i EMF.

Lad os tage et par stykker:

[1] Vi starter ud med at opridse en konklusion i et diskussionskapitel..

[2] Stråmand: Eftersom ingen seriøs forskning har vist signifikante ikke-termale effekter er de naturligvis ikke brugt til at fastsætte grænseværdier.

[3] Wauwm, store tal, min hjerne er overloaded. Eller også er det bare sjovere at opgive noget i uW/m2 i stedet for W/m2? - Hvorfor ikke i nW/km2 nu vi er igang? Ville 10.0000.000.000.000.000 nW/km2 - 10.000.000.000.000.000 nW/km2 ikke virke endnu mere skræmmende? Eller prøver vi bare at skjule at 4-10W/m2 ikke rigtig er noget du bliver udsat for med mindre du krammer en 4G basestation?

[4] Jeg tror også jeg vil mødes med 10 af mine venner og lave en "standard"

[5] Flere - som i "jeg kan i hvertfald ikke tælle dem på fingrene efter uheldet med båndsaven"

[6] Den videnskabelige term antyder er altid god at bygge sine konklusioner på

[7] Flere: Her i betydningen ~100år

[8] Så tager vi lige konklusionen igen

[9] Og det kan også forventes at denne del af befolkningen får en højere livskvalitet pga de nye muligheder teknologien bringer

[10] Uhm, nej? To problemer: antallet af trådløse enheder kan ikke vokse ekponientielt særligt længe og det er ikke givet at sendestyrken vil være den samme for alle de nye enheder. Det er faktisk ret sikkert at den gennemsnitlige sendeeffekt vil være stærkt faldende for disse enheder.

[11] Tænk på kvinderne, børnene og de ufødte! - Den omtalte hypersensitivitet er godt nok aldrig eftervist, men tænk på kvinderne, børnene og de ufødte!

[12] Det er en nødvendigt forudsætning for et cover-up at der er noget at dække over. Hvis ikke der er det til at starte med er det lidt svært at dække over noget.

Som altid: Al teknologi kommer med fordele og ulemper. Hidtil har radiobølger vist sig at have rigtig mange fordele og meget få ulemper. Hvis ulemperne var så store som BioInitiative og andre konspiratoriske randgrupperinger mener, ville vi med det store antal forsøgspersoner pt indrulleret i forsøget kaldet verden ret tydeligt kunne se effekterne i diverse statestikker. Det synes ikke at være tilfældet.

" VIII. DISCUSSIONS Currently employed public exposure limits do not provide sufficient[1] protection to people both in terms of long-term and short-term exposure. The exposure limits specified by ICNIRP take into account only the thermal effects and not the non-thermal biological effects[2] in determining their limits. The ICNIRP safe exposure limits for general public for the wireless technologies discussed in this paper are between 4,000,000 µW/m2 to 10,000,000 µW/m2[3] which is several orders of magnitude higher than the limits prescribed by the Building Biology, AMA and the BioInitiavtive standards.[4] While exposure levels within the limits prescribed by ICNIRP only guarantee safety from the thermal effects of EMR exposure, there are numerous scientific studies[5], suggesting[6] that even non-thermal effects pose a significant threat. These non-thermal effects are observed at several orders of magnitude of radiation lower than those of thermal effects. Along with the thermal and non-thermal effects, several other factors such as frequency, duration of exposure, pulse shaping, power level also contribute to health risks of EMR.

It has already been several years[7] since the wirelesstechnologies have been deployed, meaning that the public has already been exposed to a lot of harmful EMR[8] without their knowledge. It may be anticipated that this section of the population will suffer from many of the health hazards discussed in section V. If corrections are not made now, especially when the number of wireless devices are growing exponentially which leads to an exponential increase in public EMR exposure[10], the current and future public will be at even greater risks of both known and unknown health hazards. In particular, women, children and fetus are hypersensitive[11] to EMR and special care must be taken to protect these groups from both short and long term exposure. "

Men ICNIRP's (og dermed WHO's) cover up[12] fortsætter uforandret, også i Danmark!

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten