To nye godsruter kan erstatte Mols-liniens rute mellem Kalundborg og Aarhus

Den 15. september vil det være slut med færgesejlads mellem Aarhus og Kalundborg, hvis det står til Mols-linien. De har nemlig annonceret, at de lukker ruten, der primært bruges til godstranport.

Men det ønsker hverken Transportminister Hans Christian Schmidt (V) eller partiernes trafikordfører. Derfor mødes de i næste uge med kommuner og erhvervsaktører for at forsøge at finde et alternativ for godstransport mellem Sjælland og Jylland. Det skriver dr.dk.

Løsningen kan blive en rute mellem Aarhus og Kalundborg og en rute mellem Grenaa og Hundested.

»Vi har fået en henvendelse fra nogle investorer, som er ved at arbejde med en alternativ godsrute mellem Grenaa og Hundested, og dem inviterer vi til et møde, ligesom vi inviterer kommuner og eventuelle købere til møde med retsordførerne,« siger Hans Christian Schmidt til dr.dk.

Planen for en ny rute når dog ikke at blive klar, før Mols-linien lukker sin rute, oplyser han.

»Vi begynder nu at undersøge alle de EU-retlige og tekniske spørgsmål, der er blevet rejst i forbindelse med lukningen og for os, er det vigtigere at få en holdbar løsning end en hurtig løsning,« siger transportministeren.

Lukningen af Mols-liniens rute forventes at sende 125.000 ekstra lastbiler ud på det østjyske motorveje.

Dokumentation

Artiklen på dr.dk

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Få nu bare banket den Kattegat-bro op i stedet for en Femern-Bro, tror det vil gavne flere og brugbarheden for det danske folk på både transport og jernbane siden end det Svenske/Tyske broprojekt.

 • 0
 • 0

Lav en kombiterminal ved Årslev (eller hedder det mon nu Aarslev?!) vest for Århus, og en shunt igennem Brabrand Ådal fra Brabrand til det sydgående spor i Kongsvang.

Så kan alle de mange trailere sættes på toget og til sin tid kan de forhåbentlig transporteres med vedvarende energi.

Muligheden for jernbanetransport fra nordjylland til resten af Europa vil ligeledes nyde godt af både terminal og shunt.

Mvh. MM

 • 0
 • 0

Kære Freja - Så plumpede du atter i mht. antal overførte lastbiler. Det er ikke 125.000, men 251.000 lastbiler.

 • 0
 • 0

360.000 lastbiler overført i 2005 og 250.000 lastbiler overført i 2010, det var så de sidste, nu manglende 44% der der gjorde det til en god forretning.

Det er vel ikke kun økonomisk afmatning der har spist de ekstra 44% lastbiler, hvor er de blevet af, og vil de tilbageværende 250.000 årlige lasbiler fra dag 1 efter færgelukningen dukke op på de østjyske motorveje, og vil udviklingen med pæne fald i antallet fortsætte, er godset på vej over på jernbanen, og hvis det er tilfældet, er det så en udvikling vi skal forsøge at standse?

Hvorfor starter man ikke med fyldestgørende baggrunds information og en grundig analyse, så man kan se om det samfundsmæssigt er en positiv eller en negativ udvikling man kunstigt vil forsøge at bringe til status quo.

 • 0
 • 0

Kære Freja

Arne, klik på Frejas navn og send en e-mail. Det er af mange grunde ikke iorden at bruge båndbredde i debatten på den slags korrektioner.

 • 0
 • 0

360.000 lastbiler overført i 2005 og 250.000 lastbiler overført i 2010, det var så de sidste, nu manglende 44% der der gjorde det til en god forretning.

Det er vel ikke kun økonomisk afmatning der har spist de ekstra 44% lastbiler, hvor er de blevet af, og vil de tilbageværende 250.000 årlige lasbiler fra dag 1 efter færgelukningen dukke op på de østjyske motorveje, og vil udviklingen med pæne fald i antallet fortsætte, er godset på vej over på jernbanen, og hvis det er tilfældet, er det så en udvikling vi skal forsøge at standse?.

Ifølge storebælts egen lastbilstatistik var der i 2005 og i 2010 nøjagtig ligemange lastbiler på broen - nemlig 3.022.000. følg evt. dette link. http://www.sundogbaelt.dk/dk/Menu/Forretni...

Så de 250.000 flere lastbiler brude vel ikke få hele det fyn/jyske vejnet til at bryde sammen. Måske tilstandende vil nærme sig dem vi allerede har på Sjælland. Men så er det vel heller ikke være. Mere interessant er det at når en aktør stopper - ja så stiller folketing og regering op med undersøgelser og penge.

 • 0
 • 0

følg evt. dette link.

Lige det sted giver ingen som helst mening.

10,5 mio. køretøjer kørte over Storebæltsbroen i 2010. 25.652.000 personbiler og 3.022.000 lastbiler og 75.000 busser

Mon ikke der er nogen der har rod med regnearket?

De rigtige tal for lastbiler er: 1.104.524 for 2005, og 1.103.170 for 2010

Da vi i samme periode har haft en nedgang i lastbiltrafikken på 15-20%, og Storebæltbroen stort set ikke har mistet lastbiler, så lyder det fornuftigt at krisen/udviklingen og storebæltbroen har delt de 44% nogenlunde ligeligt mellem sig.

Omvendt lyder et måske kommende trafikspring på 250.000 ekstra lastbiler over Fyn som en hel del, men mon ikke mange bare skifter til Odden Ebeltoft.

 • 0
 • 0

Nu at de nye modulvogntog på 25 meter hos mange vognmænd giver en reduktion af antallet af lastbiler totalt set ligger omkring 20 % og desuden skulle gods mængden vidst nok stadig være den samme over Storebælt.

 • 0
 • 0

Vognmændene vil nok blive noget utilfredse, hvis de bliver nødt til at have 2 chauffører på lastvogne, der kører stykgods til forskellige destinationer fra f.eks Nordjylland til Sjælland. Hviletidsbestemmelserne kan kun overholdes med pausen ombord på færgen.

 • 0
 • 0

Ja, det er hvad vognmændene og trp.ministeren påstår, men ingen har endnu kunnet fremlægge nogen dokumentation for udsagnet. Vejdirektoratets midtvejsrapport skrev bl.a. at belægningsprocenten endda lå noget under, den der gælder for alm. lastbiler. Så forventningerne til modullastbilerne er ikke indfriet, og mon det sker?

 • 0
 • 0

...... men mon ikke mange bare skifter til Odden Ebeltoft.

.

Næppe. De små foliebakker (alu-hurtigfærgerne) er kun bygget til personbiler, max højde 2,20 meter og max 3500 kg.

Chr.

 • 0
 • 0

Er der ingen som tænker på jernbanen? Som Mads Mikkel Tørsleff skriver, så kan mange af trailere og lastbiler da køres på jernbanen. Systemet findes jo allerede da næsten alle landets transportcentre har jernbaneforbindelse. Desværre er det jo vognmændene som har overtaget DSB Gods og jeg er overbevist om at DSV hellere ser flere lastbiler på vejene end flere godstog. At der så bliver kaos på motorvejene bekymrer dem mindre(vognmandsorganisationerne).

 • 0
 • 0

Er der ingen som tænker på jernbanen? Som Mads Mikkel Tørsleff skriver, så kan mange af trailere og lastbiler da køres på jernbanen. Systemet findes jo allerede da næsten alle landets transportcentre har jernbaneforbindelse. Desværre er det jo vognmændene som har overtaget DSB Gods og jeg er overbevist om at DSV hellere ser flere lastbiler på vejene end flere godstog. At der så bliver kaos på motorvejene bekymrer dem mindre(vognmandsorganisationerne).

Ork jo, der har været mange overvejelser omkring det med jernbanen, med systemet er endnu ikke opdateret og politikken omkring tog kapacitet på den danske hovedstrækning kan p.t ikke tage ret meget mere trafik og endvidere er omkostningerne for vognmændene for store i forhold til bare at trille over med en færge.

 • 0
 • 0

Jeg er overbevist om at DSV hellere ser flere lastbiler på vejene end flere godstog.

Problemer er at godstogene ikke kan køre på vejene, og derfor ikke kan køre end to end, og derfor kræver 2 omladninger, en løsning på det var f.eks godsterminalen i Køge hvor det var med i projektet at godsvognene skulle termineres helt inde i de robotstyrede lager haller i Køge transportcenter, men om ikke andet så giver det arbejdspladser til en masse lastvogns chauffører.

 • 0
 • 0

Det er jo lidt forkert. Jeg har heller aldrig set en færge køre end to end, den kræver jo også omladning. Desuden er mange af overførslerne uden chauffør, hvor det er færgens personale som laster og losser. Jeg er overbevist om at toget sagtens kan fungere som en færge på hjul.

 • 0
 • 0

Byg fast forbindelse fra Hundested til Odsherred til trafikken over Odden. Al trafik mellem Nordsjælland og Midt- og Nordjylland vil få gavn af den og undgå omvejen syd om Ise- og Roskilde Fjord. Glem ikke tog mellem Hundested og Nykøbing Sjælland (gennemgående Hillerød - Frederiksværk - Hundested - Nykøbing Sjælland - Holbæk).

 • 0
 • 0

ja, det synes jeg er en god idé, dog mener jeg at den faste forbindelse over hundested-rørvig burde være en tunnel så vi slipper for de grimme øjebæer af broer i landskabet og så skal vejen fra ebeltoft til e45 udbygges kraftigt.

 • 0
 • 0

ja, det synes jeg er en god idé, dog mener jeg at den faste forbindelse over hundested-rørvig burde være en tunnel så vi slipper for de grimme øjebæer af broer i landskabet

Der er jeg i tvivl. På den ene side ser jeg hetzen mod broer til fordel for tunneler som en del af den tiltagende feminisering af landet, på den anden side kan sænketunnelelementer seriefremstilles; hvis man kunne blive enig politisk enig om gennemførelse af flere tunnelprojekter (udover Hundested - Odsherred fx. Fyn - Als, Langeland - Lolland og vestlig del af Kattegatforbindelsen: Samsø-Endelave, Nordfyn-Endelave, Endelave-Jylland) kunne produktionen af sådanne elementer strække sig tidsmæssigt over dem alle.

og så skal vejen fra ebeltoft til e45 udbygges kraftigt.

 • 0
 • 0

Tog kapacitet på den danske hovedstrækning kan p.t ikke tage ret meget mere trafik og endvidere er omkostningerne for vognmændene for store i forhold til bare at trille over med en færge.

Det er højst et meget lille og midlertidigt problem, der kan nok godt blive plads til lidt flere vogne på godstogene, og i 2020 når hovedlinien går over Femern bliver der masser af kapacitet til flere tog i Jylland og over Fyn.

Det handler om hvad det koster i tid og penge at omlade på jernbaneterminaler, og om nogen kan og vil gøre det billigere med en færge, og så spiller traditioner også ind, det er lettest at gøre det der mest ligner det vi plejer, så vi kan genbruge materiellet og chaufførernes viden og undgå for meget omstilling.

Samfundets interesser, politikernes intentioner og systemernes effektivitet kommer i anden række.

 • 0
 • 0

Det kan da ikke være så svært!!! Det må da være muligt at finde nye operatøer til at sejle mellem de to byer. Anlæg og tilkørselsforhold er der i forvejen! Hvor svært kan det være?!!!!!!

Bent Madsen

 • 0
 • 0

Der må være noget jeg har misforstået Molslinien nedlægger ruten fordi det ikke kan betale sig at drive denne Nu vil trafikministeren gudhjælpe mig oprette to nye godsruter. Hvad er det for galamatias!!

Bent Madsen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten