Nye forsøg kan gøre det meget billigere at slippe af med PCB

Et forsøg på Amagerforbrænding kan bane vej for store besparelser for de bygningsejere, hvis fuger er fyldt med miljøgiften PCB.

Som det første anlæg herhjemme har Amagerforbrænding målt, om det giver nogen forskel på udslippet til miljøet at hælde PCB i ovnene. Svaret var nej.

Amagerforbrænding målte PCB-udslippet fra det helt almindelige affald og sammenlignede udslippet med, hvad der slap ud fra en fraktion, hvor der var tilsat 12 procent affald med PCB under grænseværdien på 50 ppm (parts per million) til det almindelige affald.

Gamle termoruder kan indeholde store mængder PCB og skal derfor til Kommunekemi. Men måske gør det slet ikke noget, at de ryger i affaldsforbrændingen i stedet. (Arkivfoto: Das Büro) Illustration: Das Büro

I begge tilfælde målte værket et udslip af PCB på 10 nanogram pr. kubikmeter luft, der blev sendt ud af skorstenen, oplyser miljøingeniør Jonas Nedenskov.

Lige så vigtigt var det, at der i ingen af målingerne var en anden og endnu mere skadelig miljøgift, dioxin. PCB kan omdannes til dioxin, når det bliver brændt af.

Meget små mængder PCB i røgen

Amagerforbrænding har ikke undersøgt, om PCB'en er blevet nedbrudt, omdannet til andre stoffer under forbrændingen, eller om den er blevet fanget af det samme aktive kulfilter, som fjerner dioxin. Værket har hverken målt på røgen, før den rammer filtret eller på restprodukterne fra røggasrensningen.

Jonas Nedenskov ved heller ikke, hvorfor der kommer PCB ud af røgen fra det almindelige affald.

»Jeg vil gætte på, at det stammer fra bygningsaffald af forskellig art, men det er kun et gæt,« siger han.

PCB-mængderne i røgen er dog små. Beregninger, som Ingeniøren har udført, viser, at hvis Amagerforbrændings resultater svarer til gennemsnittet for al affaldsforbrænding i Danmark, så udleder den i grove tal godt 200 gram PCB om året. Det er mindre end, hvad der er i fire termoruder fra 1960'erne.

Ekspert: Lad os undersøge det nærmere

Netop termoruder skal derfor i dag sammen med andet affald med høje koncentrationer af PCB brændes af som farligt affald. Det kan kun ske på Kommunekemi, hvis det skal foregå i Danmark.

Ingeniøren har tidligere dokumenteret, at så godt som alle termoruder alligevel havner i affaldsforbrændingerne. Det skyldes blandt andet, at det er meget dyrt at brænde affaldet af på Kommunekemi.

Projektleder Ole Schleicher fra Force Technology, en af Danmarks førende eksperter i emissioner af farlige stoffer, finder det fornuftigt at udføre flere forsøg, der kan afklare, om bygningsaffald med lavt indhold af PCB lige så godt kan køres til almindelige affaldsforbrændingsanlæg.

Her hentyder han ikke til for eksempel bygningsfuger med op til 30 procent PCB. De skal til Kommunekemi, mener han.

Derimod viser forsøgene på Amagerforbrænding, at det muligvis er grundløst at sende store mængder af træpanler, vinduesrammer, loft- og gulvbeklædning, indbo m.v. til Kommunekemi. De bygningsdele bliver også forurenet, fordi miljøgiften spreder sig fra fugerne og vinduer til andre materialer.

»Det vil være en god idé at afklare, om de store mængder af affald kan brændes af på affaldsforbrændingerne,« siger Ole Schleicher, som var medforfatter til en af de danske rapporter om PCB.

Han understreger, at det kræver langt mere detaljerede forsøg, end hvad der indtil videre er udført på Amagerforbrænding. Hans egen formodning er, at selvom der brænder lidt PCB, så kan dioxinfiltrene effektivt fjerne eventuelt uforbrændt PCB og den forøgede mængde dioxin, der kommer ved forbrænding af PCB.

Duer ikke til beton

Civilingeniør Niels Trap fra rådgiverfirmaet Golder Associates, der også har været medforfatter til flere rapporter om PCB, kan godt se perspektiver i at slippe for at sende affaldet til Kommunekemi.

»Det ville lette tingene, hvis bygherrerne skal betale 1.000 kroner i stedet for 3.000-5.000 kroner pr. ton,« siger han.

Niels Trap understreger dog, at de største mængder PCB-affald målt i vægt er beton. Det kan ikke affaldsforbrændingerne ikke håndtere.

Miljøstyrelsen kender ikke tilstrækkeligt til forsøgene fra Amagerforbrænding til at kommentere dem.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

En interessant og relevant undersøgelse, som kan medvirke til at gøre det lidt billigere at lave PCB renoveringer.

Kan Amagerværker / Ole Schleicer give et bud på hvor stor en % mæssig reduktion / omdannelse eller tilbageholdelse af PCB, der er tale om?

  • 0
  • 0

Er der ikke meget nemmere at montere en klorresistent monolitisk katalysator fra Topsøe i røggassen? Eller, hvis man kombinerer det med en filtrering med TOPCAT, fjerner man partikler PCB og dioxin, som demonstreret på engelske forbrændingsanlæg

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten