Nye folk i ledelsen for Iter

Japaneren Osamu Motojima er udpeget som ny generaldirektør for den internationale fusionsreaktor Iter på et møde i styrelsesrådet, der blev afholdt i Kina for to uger siden. Motojima afløser dermed en anden japaner, Kaname Ikeda.

Beslutningen er kendt i vide kredse, men er endnu ikke offentliggjort på Iters website. Det hænger muligvis sammen med, at flere andre topfolk har forladt organisationen, og der er langt op til større organisatoriske ændringer for projektet, hvis omkostninger er på vej til at runde 100 milliarder kroner.

Noget overraskende forlod kommunikationschef Neil Calder sin post efter toethalvt år.

Også to russere med lang tilknytning til projektet forlader Iter med denne måneds udgang. Vladimir Mukhovatov, som har arbejdet med Iter-projektet i alle dets faser i 22 år, rejser hjem til Kurchatov-instituttet i Moskva, hvor hans karriere begyndte i 1958 ved verdens første tokamak, T-1.

Iter er også opbygget efter tokamak-princippet, hvor magnetfelter holder et 100 millioner grader varmt plasma svævende i en dækformet metallisk beholder. Også Yuri Belasanov, som har arbejdet med Iter på dets administrative del siden 1994, tager nu tilbage til Rusland.

Afgørende møde sidst i juli

Det lykkedes ikke, som oprindelig planlagt på mødet i Kina, at opnå enighed mellem de syv parter - EU, USA, Rusland, Kina, Japan, Indien og Sydkorea - om projektets fremtid.

Årsagen var, at EU ikke internt var blevet enig om, hvordan man skal forholde sig til de stærkt stigende omkostninger. I stedet blev det besluttet at holde et nyt møde i Frankrig den 27.-28. juli, hvor nye omkostnings- og tidsplaner skal vedtages.

Bernard Bigot, der er en af fire europæiske medlemmer i Iters Styrelsesråd, har til Le Monde fortalt, at de øvrige parter er ivrige efter at komme i gang.

Det forudsætter dog, at medlemslandene i EU kan finde en fælles holdning til, hvordan de stigende omkostninger skal dækkes. Der har været afholdt flere møder i en specielt nedsat task-force, der skal undersøge mulighederne for at finde finansiering, uden at medlemslandene behøver at betale mere i direkte bidrag. Et oplæg til en beslutning forventes at havne på politikernes bord igen i midten af juli.

Belgien, som overtager formandskabet i EU, har netop erklæret, at man vil være aktiv i de vanskelige forhandlinger om at finde flere penge.