Nye dimensioner i byggefilosofi
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Nye dimensioner i byggefilosofi

Af Birgitte Marfelt International konkurrence og udfordringer til et bæredygtigt samfund vil resultere i strukturændringer i byggebranchen, mener branchens egne - I fremtiden skal byggebranchen ikke sælge mursten. Den skal stille faciliteter og identitet til rådighed for kunderne på samme måde, som BMW gør for bilkøberne.

Den opsigtsvækkende betragtning nåede adm. dir. Jørgen Huno Rasmussen, Hoffmann & Sønner A/S, frem til, da han i sidste uge talte om byggebranchens trængsler og hvordan de overvindes. Det skete på det første af seks debatmøder, arrangeret af referencegruppen for ATVs byggetekniske faggruppe. Gruppen består af yngre, aktive erhvervsledere og udviklingsfolk, som har markeret sig i bygge- og anlægssektoren, og som skal bidrage med provokerende og visionære syn på fremtidens krav.

De krav, som øget international konkurrence stiller, men også udfordringerne til 'det bæredygtige samfund'', som ATV-gruppens formand, civilingeniør Gunnar P. Rosendahl, udtrykte det: HUMAN IDEOLOGI - Det traditionelle industrisamfund, hvis filosofi noget forenklet bygger på en stadig stræben efter økonomisk vækst og højere materiel levestandard, må nu føje nye dimensioner til sin filosofi - de humane, økologiske og miljømæssige dimensioner.

At det nødvendigvis må medføre strukturændringer i byggebranchen, er der enighed om i referencegruppen. Den består foruden Gunnar Rosendahl og Jørgen Huno Rasmussen, af lektor, dr. techn. & merc. Tarja Cronborg, Institut for Anlægsteknik, DTH, arkitekt Torben Hjortsø, PCH Arkitekter, afd.dir. Jørgen Honoré, DTI, afd.leder, lic.techn.

Jan Kragerup, Rambøll, Hannemann & Højlund, professor Steen Krenk, Institut for Bygningsteknik, AUC, dir. Hans Jørgen Larsen, Statens Byggeforskningsinstitut, og dir. Kurt Bering Sørensen, Velfac International (tidl. Velux).

  • Bedre produktivitet kræver forskning og udvikling, der igen kræver samarbejde mellem byggebranchens parter. Og elimineringen af branchens opsplitning vil yderligere blive forstærket af nye krav fra kunder og samfund, sagde Jørgen Huno Rasmussen:

  • Den stigende miljø- og ressourcebevidsthed i EF må i nær fremtid få den konsekvens, at politikerne gennem markedsmekanismerne tvinger virksomhederne til at tage miljøhensyn. Det kan f.eks ske ved at hæve afgifter på råvarer, give lettelser for genbrugsprodukter, sælge kvoter til forureningsudslip og i sidste ende gøre producenten total-ansvarlig for produktet - ikke alene under produktion, men også under brug og bortskaffelse.

  • Tilsvarende vil kunder i stigende grad kræve problemløsniger frem for blot at aftage produktionsstyrede delbygværker. Eksempelvis vil private erhvervsbygherrer opfatte bygninger som enhver anden del af produktionsapparatet, hvis udformning og levetid må tilpasses kundens behov.

SKEL FORSVINDER - Disse nye krav kan branchen kun imødekomme ved en kombination, og formentlig på længere sigt sammensmeltning, af den erfaring og kompetence, som i dag er opsplittet på rådgivere og entreprenører, sagde Jørgen Huno Rasmussen, Disse nye krav kan branchen kun imødekomme ved en kombination, og formentlig på længere sigt sammensmeltning, af den erfaring og kompetence, som i dag er opsplittet på rådgivere og entreprenører, sagde Jørgen Huno Rasmussen, der ikke fandt det sandsynligt, at der med kundestyrede produkter fortsat ville være brug for uafhængige, tekniske rådgivere. Han så to muligheder for byggevirksomhederne og deres medarbejdere: - Enten kan man afdække og specialisere sig i snævre nicheproduktioner som underleverandører til andre. Eller arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og finansieringskilder kan hurtigst muligt indlede et meget snævert samarbejde om at tilbyde totale problemløsninger.

  • Der er netop i disse år en oplagt mulighed for at introducere forskellige typer af disse på hjemmebane i forbindelse med de iværksatte privatiseringer, der blandt andet er begrundet i ønsker om driftsrationalisering og alternativ finansiering.

  • Realistisk set vil ethvert skel mellem rådgivere og udførende være ophævet inden årtusindskiftet, til fordel for kapitalstærke, kombinerede byggevirksomheder, der kan vinde eksportandele med afprøvede, nye produkter, eventuelt i samarbejde med underleverandører af f.eks. design.

  • Hvis den europæiske byggebranche efter årtiers dvale om nogle år bevæger sig mod den udvikling, der er set i industrien, kan de danske virksomheder lige så godt springe på vognen som nogle af de første, sagde Jørgen Huno Rasmussen.

  • Det kan på kort sigt give de første, egentlige eksportmuligheder for den danske byggebranche og på længere sigt indebære, at der måske kommer et dansk islæt i et eller flere af EF's 10-15 betydende byggevirksomheder i år 2000.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten