Nye data fra Mars Odyssey

Mars Odyssey begyndte i sidste uge sin egentlige videnskabelige mission. Videnskabelig projektleder på projektet, Steve Saunders, er yderst tilfreds med de første data, som man har modtaget. De er allerede overraskende og tyder på, at der findes store mængder frossen vand ved planetens poler. Samtidig har andre instrumenter fra sonden sendt detaljeret information tilbage om overflade-temperaturen både om dagen og natten, og de første infrarøde billeder, der er 30 gange skarpere end tidligere.

Det er data fra sondens gammastrålingsspektrometer, der tyder på, at der findes betydelige mængder brint ved Mars´ sydlige polarkalot. Målingerne bekræfter de indledende data, der blev opsamlet i december måned med sondens neutronspektrometer. De høje brint koncentrationer menes at stamme fra vandis, men forskerne er endnu ikke i stand til at bestemme den præcise mængde af vand under overfladen. Resultaterne tyder dog på, at vandet findes i den øverste meter af Marsoverfladen, og om en måneds tid vil forskerne være i stand til at give et bud på, hvor meget vand der findes. Brintområderne strækker sig fra det sydlige kalot og op til 60 grader syd.

Det første højopløselige infrarøde farvebillede fra Mars er sammensat af billeder taget gennem tre af de 10 forskellige filtre til kameraet. Billedet viser forskellen i overflade-sammensætningen i området kaldet Terra Sirenum. Billedet dækker et område på 32 gange 66 kilometer og befinder sig på 35,5 grader syd og 141,5 grader vest.

Et infrarødt natbillede er taget af det kuperede område kaldet Hydaspis Chaos. Området findes tæt ved ækvator på omkring 2 grader nord og 29 grader vest. Højdeforskellen i området på billedet er omkring 5 kilometer. Skråningerne, der fører ned i området, er oversået med klippestykker, mens de øverste områder er dækket af støv. Billedet dækker et område, der er 106 kilometer langt og 32 kilometer bredt.

Målinger med sondens strålingsmåler viser, at den daglige dosis som astronauter på vej til planeten vil blive udsat for, er cirka dobbelt så høj, som den dosis de astronauter, der befinder sig på rumstationen, er udsat for.

Mars Odyssey blev opsendt den 7. april sidste år og ankom til planeten den 24. oktober efter at have tilbage lagt en tur på 470 millioner kilometer. For en uge siden begyndte dens primære videnskabelige mission, og den skal fortsætte ind til august 2004. Sonden har masser af styrebrændstof til både at kunne gennemføre sin primære mission og fungere som kommunikationsplatform for efterfølgende Mars-missioner.